Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Diskuse: Homosexualita a homosocialita z evoluční perspektivy

Klára Bártová, Jaroslava Varella Valentova
Vesmír 94, 360, 2015/6
7. 10. 2015

Evoluční perspektiva by neměla být redukována

J. Varella Valentova, K. Bártová, M. A. Varella

 Souhlasíme, že hypotéza, že homosexualita má nějakou evoluční funkci, je jedním z možných předpokladů. Kromě toho, že žádnou evoluční výhodu mít nemusí, může jít, jak ostatně tvrdí většina evolučních teorií, o vedlejší produkt jiného adaptivního znaku.

Ovšem „evoluční perspektivu“ může mít jakýkoliv znak – ať se jedná o homosexualitu nebo design přední části automobilů, který připomíná lidský obličej. Evoluční perspektiva by neměla být redukována na pouhé hledání adaptivních funkcí. Nulová hypotéza, že diskutovaná charakteristika žádnou adaptací per se není, je odrazovým můstkem pro jakoukoliv evoluční diskuzi - ovšem tady evoluční analýza nekončí. Pokusit se nabídnout možné adaptační (či exaptační) hledisko nutně neznamená oddat se panadaptacionismu a vidět příčiny a následky, kde nejsou. Je to jedna z možných perspektiv, jak se na daný znak dívat a tato perspektiva proto může přinést nové testovatelné hypotézy, které bychom z pozice nulové hypotézy neviděli. Strach z Just-so-stories má samozřejmě své opodstatnění, ovšem protitvrzení, že daná charakteristika žádnou adaptací není, je stejnou pohádkou jako tvrzení, že o adaptaci jde a pouze empirická evidence může tyto obavy zahnat. V některých případech je však složité doložit přímou evidenci toho, že nějaký znak, který není „očividně“ adaptivní (očividnost jistě není ideálním vědeckým parametrem, a naopak vědecké bádání znesnadňuje), nějakou adaptivní výhodu přeci jen má, respektive měl v evoluční minulosti. Pokud by homosexualita byla „naprostou náhodou“, s níž se jedinci rodí, pak bychom nenalézali podobnou frekvenci homosexuality v různých populacích a zároveň systematické odlišnosti mezi jedinci s touto vlastností a bez této vlastnosti. Navíc homosexualita neznamená pouze výlučnou homosexuální preferenci, jde o graduál různých stupňů přitažlivosti k jedincům stejného pohlaví a homosexuálního chování, jež jsou navíc do jisté míry flexibilní během života.

Skutečně je tím správným vědeckým přístupem smířit se za každou cenu s většinou existujících vlastností jako s náhodnými odchylkami, k nimž „není třeba hledat nějaké zdůvodnění“? Anebo by bylo vhodnější vzít v potaz existující empirickou evidenci a teorie, a pokusit se o seriozní evoluční analýzu, beze strachu z toho, že daný, byť i relativně málo frekventovaný (homosexualita) či sociálně nepřijatelný (pedofilní chování) znak, by mohl nějakou adaptivní funkci mít? Zde je nutné upozornit na to, že vysvětlení z evoluční perspektivy automaticky neznamená morální ospravedlnění dané charakteristiky (co je přírodní, je dobré), anebo naopak její zavržení jako imorální (co je z přírody, je špatné). Navíc vzhledem k tomu, že homosexualita je dokumentována napříč kulturami a historickými obdobími, vyskytuje se u mnoha jiných živočišných druhů, má genetickou komponentu, její koreláty a predispozice se vyvíjejí od raného dětství, homosexuální jedinci mají v průměru odlišné morfologické, neuronální, behaviorální a kognitivní charakteristiky od kontrolní skupiny, a navíc může zvyšovat reprodukční diferenciál jedince (nikoliv druhu!), homosexualita splňuje mnoho kritérií adaptace. 

10. 6. 2015

Je správný předpoklad, že homosexualita má nějakou evoluční perspektivu? Aneb kdo chce psa bít, hůl si najde?

Radek Maleč, marway@seznam.cz

    Evoluce - přežívají a šíří se ty vlastnosti, které přináší výhodu. Logicky tedy vše co je v repertoáru toho kterého druhu musí mít nějakou evoluční příčinu, musí přinášet výhodu?

Nejsme příliš pohlcení kauzalitou? Nejsme až příliš posedlí hledáním příčin a následků, že je hledáme i tam kde nejsou? Není snad jedním ze základních principů evoluce náhodná bezcílná variabilita, která zajišťuje takovou diverzitu vlastností (nutkání) uvnitř druhu, že při změně podmínek alespoň nějací jedinci přežívají? Dědí se i tisíce vlastností, které žádnou výhodu nepřináší, nijak však nesnižují úspěšnost. Nemůže být homosexualita jednou z nich?

Nemůže být homosexualita jen jedním z mnoha vedlejších a náhodných projevů silného sexuálního apetitu, který je sám o sobě nutný k tomu aby se jedinci reprodukovali, aby podstoupili všechna rizika, která reprodukce přináší?

Nemůže homosexualita souviset s prostým principem diverzity vlastností uvnitř druhu. Tedy že se rodí jedinci s různými vlastnostmi a jejich extrémy (potomci nejsou přesnou kopii rodičů), protože toto zaručuje přežití druhu při změně vnějšího prostředí (nový predátor, klimatické změny, nemoci atd.). Naprosto náhodně se tedy rodí i jedinci s různým sexuálním apetitem a preferencemi, včetně statistických extrémů což je asi právě homosexualita, nekrofilie, pedofilie apod. Homosexuální nutkání může být pouhý takový outlier, ke kterému nepřináleží žádná evoluční výhoda, nemá smysl ji hledat. Může to být jen přirozená náhodná odchylka, ke které není třeba hledat nějaké zdůvodnění. Smysl snad mají úvahy o evoluční perspektivě primární vlastnosti, k níž homosexualita jako outlier přináleží. Homosexualita se bude naprosto přirozeně vyskytovat znovu a znovu, jakožto outlier nějaké evolučně opodstatně děděné vlastnosti (komplexu vlastností), nikoli jako samotná děděná vlastnost. Nějaké výhody a souvislosti homosexuality (viz zmiňované sociální kontexty), mohou být „z nouze ctnost“, nikoli mechanismus udržování takového chování v genetické výbavě.

Zajisté je posedlostí člověka (vědy) porozumění. Máme historickou zkušenost, že mnohdy hledáme a nacházíme líbivé (uspokojivé) zdůvodnění i tam, kde žádné příčinné souvislosti nejsou. Prší, tudíž musí existovat bůh deště. Pokládáme si často takové otázky, na které existují jen chybné odpovědi. Nepatří mezi ně i otázka, jakou má homosexualita evoluční perspektivu?

Příspěvky 1 - 2 z celkem 2
« první    < předchozí  ·  další >    poslední »