Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Diskuse: Lze vysvětlit paradox dvojčat v rámci speciální teorie relativity?

Jiří Langer
Vesmír 78, 490, 1999/9
20. 3. 2011

Paradox dvojčat jinak

Josef Korba

Docent Langer, se stále točí v začarovaném kruhu fyzmatiky. Sice „obohatil“ svou interpretaci paradoxu dvojčat, narozdíl od akademika Václava Votruby (Základy spec. teorie relativity, STR. 147, Akademia Praha 1977) o nové prvky, jako ‚potenciál zdánlivých sil‘ a ‚volný pád v poli zdánlivých sil, nerozeznatelných od účinků stejnorodého gravitačního pole‘ ale  nevysvětlil jak souvisí tento potenciál zdánlivých sil s vlastní dilatací času; proč k ní dochází?

 Dokonce dovodil, že pomalejší stárnutí je způsobeno, m.j., brzdným manévrem kosmolodi. To už je vrchol nepochopení! Převedl celou problematiku na situaci v gravitačním poli a tak mu vyšlo, že pokud dvojče-astronaut bude neustále urychlováno, i mimo gravitační pole, zrychlením 1g, tak jak je mu vystaveno pozemské dvojče, k rozdílu stárnutí obou  ve skutečnosti prý vůbec nedojde. Jakoby zrychlený pohyb nebyl souvislou posloupností dílčích setrvačných pohybů kde pro každou okamžitou hodnotu setrvačného pohybu platí jiná hodnota dilatace. Zjednodušeně: s růstem rychlosti pohybu roste i hodnota dilatace. Takže, pokud to dvojče bude neustále urychlováno, byť jen jedním g, bude se jeho zpomalování vlastního času (pokles vnitřní reaktivity) neustále zvětšovat! Dá se to už velmi názorně demonstrovat na souvisle  rostoucí dilataci rozpadu nestabilních elem. částic na urychlovačích.

V celé historii interpretace „paradoxu dvojčat“ je zarážející, že si nikdo nevšiml tohoto jevu: S rostoucím reálným pohybem těles, roste i jejich celková hmotnost. Přitom je to přímo klíčová závislost. Těleso, které se reálně pohybuje vůči struktuře vakua má větší hmotnost, než těleso, které je vůči struktuře vklidu a proto vykazuje nenulové zpomalení vlastního času, čili zpomalení reaktivity. Tato závislost je matematicky dána Lorentzovými transformacemi mezi časem a t.zv. kinetickou  hmotností těles. Potom je vše jasné:Země s dvojčetem nebyla  urychlena, nezvětšila se její hmotnost tudíž se její reaktivita nemění. Dvojče v raketě bylo urychleno, získalo oproti pozemskému větší kinetickou hmotnost a vykazuje tedy sníženou vnitřní reaktivitu, čili zpomalení času.  Komu je to ještě nejasné? Tomu doporučuji  větší pojednání nejen o „paradoxu“ na adrese: http://qarton.sweb.cz

Josef Korba, KorbaJos@seznam.cz

 

10. 4. 2009

paradox dvojčat...

..se projevuje i v případě, že jejich rakety nestartují v gravitačním poli hmotného tělesa, takže debatovat o něm v intencích OTR a pole zdánlivého gravitačního potenciálu je zbytečné.

Dvojče Karel vyráží na dlouhou cestu mořem po nafukovací matraci. Před nosem má Karel to nejdůležitější - plovák, který mu bude sloužit jako hodiny pro odměřování času. Funguje tak, že Karel kopne do vody a v okamžiku, kdy vlna dorazí k plováku, Karel kopnutí zopakuje a připíše na matraci čárku.,,,

Na Karla zatím čeká v rodném zálivu dvojče Petr a krátí si dlouhou chvíli jejím měřením stejným způsobem jako Karel. Co myslíte - budou mít po svém shledání na svých matracích stejný počet čárek? Pokud ne - kdo jich napočítá víc a proč?


Viz např. http://aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?t=238
Příspěvky 1 - 2 z celkem 2
« první    < předchozí  ·  další >    poslední »