Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
Home > Obory > Biologie / Krajinná ekologie
reklama

Biologie / Krajinná ekologie

ročník 96 (2017)

Krajiny z druhé ruky

str. 116 | Tomáš Kučera

ročník 95 (2016)

Divoká Oslava: Hra na hluchou bábu

str. 436 | Lukáš Čížek
Diskuse: 1

ročník 94 (2015)

Úhory, staronový fenomén české krajiny

str. 519 | Tomáš Vymyslický, Martina Fabšicová

Ctnostná jest, že ji nikdo nechtěl

str. 424 | Jiří Sádlo, Petr Meduna, Vojtěch Abraham, Petr Petřík, Jan Novák, Petr Pokorný, Helena Svitavská Svobodová
Antropogenní reliéf a půda v lesích podbezdězských

ročník 93 (2014)

Příroda Prahy a okolí

str. 729 | Petr Pokorný
Jarmila Kubíková, Jiří Kříž, Lubomír Hrouda, Anna Skalická: Neznámá tvář Prahy (Příroda a rostlinstvo) Dokořán, Praha 2014, 272 stran, 298 Kč, ISBN: 978-80-7363-599-2 Karel Žák, Martin Majer, Václav Cílek : Český kras (Klíč k české krajině) Academia, Praha 2014, 276 stran, 595 Kč, ISBN: 978-80-200-2381-0

K diskusi o divočině

str. 660 | Tomáš Kučera
Henry David Thoreau: Mainské lesy Paseka, Praha a Litomyšl 2012, 336 stran, 299 Kč, ISBN 978-80-7432-195-5.

ročník 92 (2013)

Homo sapiens politikus

str. 465 | Leopold Kukačka
Ad Vesmír 92, 292, 2013/5 k článku O krajině ve více dimenzích

O krajině ve více dimenzích

str. 292 | Zdeněk Vašků
Petr Sklenička: Pronajatá krajina Centrum pro krajinu, Říčany 2011, 143 stran, doporučená cena 280 Kč, ISBN 978-80-87199-01-5

Krajinou…

str. 232 | Stanislav Vaněk
Jaká byla, je a možná bude naše krajina?

Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny

str. 144 | Vojen Ložek
K 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras

Změny v krajině pohledem historických map

str. 160 | Libor Trnčák, Pavel Švec
Příklad povodí Morávky

ročník 91 (2012)

Nedokončené příběhy

str. 305 | Dagmar Dreslerová, Alžběta Danielisová, Petr Kuneš
Petr Pokorný: Neklidné časy Dokořán, Praha 2011, 370 stran, doporučená cena 499 Kč, ISBN 978-80-7363-392-9

Jako ten viselec...

str. 307 | Petr Pokorný
Ad Nedokončené příběhy

ročník 90 (2011)

Kronika českých pralesů

str. 160 | Petr Pokorný
Jak vypadaly a proč už s námi nejsou

ročník 89 (2010)

Třeboňsko, krajina ve znamení vody

str. 556 | Zdeněk Vašků
Rybniční soustava a síť kanálů

Niva a říční krajina

str. 560 | Radan Květ
Otakar Štěrba a spol.: Říční krajina a její ekosystémy Univerzita Palackého, Olomouc 2008, 392 stran, ISBN 978-80-244-2203-9

ročník 88 (2009)

O divočině, divokosti a ochraně přírody

str. 511 | Radim Hédl
Dilema budoucnosti
Diskuse: 2

Divočina ve světle paleoekologických poznatků

str. 513 | Vojen Ložek
Za co vlastně může člověk?

Pralesy, tradice a komerce aneb Jak na les nejen při fotografování

str. 514 | Jakub Horák
ANTONÍN DUFEK, KAREL STIBRAL, TOMÁŠ VRŠKA, DANA ZAJONCOVÁ: Neregulováno. Prales ve fotografii, Moravská galerie v Brně, Brno 2008, 84 stran, doporučená cena 499 Kč, ISBN 978-80-7027-188-9

ročník 87 (2008)

Vltava – paralelní svět

str. 779 | Václav Cílek

ročník 86 (2007)

Jardangy, agúly a manaváry

str. 216 | Petr Pokorný
Osídlení východní Sahary pod vlivem klimatických změn

ročník 81 (2002)

Divočina jako kulturní objekt

str. 187 | Igor Míchal
Chráněná území a spontánní vývoj

Biologická diverzita – úhel pohledu

str. 7 | Martin Braniš, David Storch
(Ad D. Storch: Jak rychle vymírají druhy, Vesmír 80, 573, 2001/10)

Jak vznikly jihoamerické savany

str. 17 | Petr Pokorný
Jsou travinné ekosystémy tropické Ameriky lidským výtvorem?

ročník 80 (2001)

Delta Dunaje

str. 556 | Petr Pokorný
Zápas mezi mořem a pevninou

ročník 79 (2000)

Mohutná pískovcová symfonie s málo notami

str. 455 | Jiří Sádlo
Stanovištní a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách

Niva – objekt výzkumu

str. 175 | Radan Květ

ročník 77 (1998)

Madagaskar

str. 322 | Pavel Hošek

Krajina – velké téma 21. století

str. 88 | Václav Cílek
/na okraj článku J. Sádla na s. 96/

Krajina jako interpretovaný text

str. 96 | Jiří Sádlo
Věčná hra na přetlačovanou

ročník 76 (1997)

Mohou v moderní době přežít historické krajiny?

str. 697 | Miroslav Hátle
Dvacet let biosférické rezervace Třeboňsko

Práce s krajinou a ekologie

str. 223 | Pavel Kovář
Případ odkališť – ostrovních pustin

ročník 75 (1996)

Vesnice v rámci konkrétní krajiny

str. 513 | Jiří Sádlo
Příklad Kokořínska

Člověk a krajina Českého krasu

str. 338 | Václav Matoušek
Vývoj od interglaciálu riss-würm po současnost

Krajina očima ekologů

str. 223 | Veronika Kopecká, Igor Míchal, Jan Plesník
Hledání klíčů od domova pro příští tisíciletí

Krajinná architektura

str. 158 | Václav Cílek
Nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině.

Debilus loci?

str. 97 | Václav Cílek
Česká krajina dnes

ročník 74 (1995)

Krajiny domova

str. 399 | Václav Cílek
(Marginálie k filmu J. Císařovského Čtyři okamžiky ticha)

ročník 73 (1994)

Červi a voda

str. 396 | Zdeněk Vašků
Vodní režim krajiny a půdní organizmy

Ing. Zdeněk Domes: Lesní hospodářství ČR

str. 130 | Vladimír Krečmer
Základní informace o lesním hospodářství České republiky, vydalo MZe ČR, odvětví lesního hospodářství jako účelovou publikaci, 1993: 33 str. + 3 mapy.

Živé ploty v krajině

str. 25 | Pavel Kovář
Ekologické pojivo, bariéry a koridory versus různost územních tradic

O chimérách krásných blouznivců

str. 36 | Jiří Guth, Kamil Kaulich
(Vesmír 72, 166, 1993/3, 72, 293, 1993/5 a 72, 406, 1993/7)

Hans Sedlmayr: Demolovaná krása

str. 45 | Václav Cílek
Vydal Státní ústav památkové péče, Praha 1992; 135 stran, 48 Kč; překlad V. Jiřík; náklad 1 000 kusů, edice Monumenta