Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
Home > Obory > Archeologie / Archeologie
reklama

Archeologie / Archeologie

ročník 96 (2017)

130 000

str. 316 | Ondřej Vrtiška

Nejstarší šperk

str. 190 | Oldřich Lapčík

Rotunda z legend i skutečnosti

str. 32 | Jarmila Čiháková

ročník 95 (2016)

Brána zvěda

str. 706 | Břetislav Vachala
Pozapomenutý staroegyptský hromadný hrob

ročník 94 (2015)

Egyptská detektivka s otevřeným koncem

str. 544 | Eva Bobůrková
Rozhovor s Miroslavem Vernerem

Konec divočiny v Čechách, se zvláštním přihlédnutím k okolí Jihlavy a Havlíčkova Brodu

str. 572 | Petr Pokorný
Petr Hrubý, Petr Hejhal, Karel Malý, Petr Kočár, Libor Petr: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 422, Masarykova univerzita, Brno 2014, 264 s.

Göbekli Tepe

str. 396 | Jaroslav Řídký
Nejstarší monumentální objekty na světě

Poslední indiánská válka

str. 440 | Václav Cílek
Klimatická změna v kraji Navahů
Diskuse: 3

Objev neznámé královny Chentkaus III.

str. 276 | Jaromír Krejčí

Objevování Tutanchamona

str. 244 | Břetislav Vachala
Zahi Hawass: Discovering Tutankhamun. From Howard Carter to DNA. The American University in Cairo Press, Cairo – New York 2013, 264 stran, ISBN 978-977-416-637-2

Alpská obrazárna Valcamonica

str. 152 | Václav Cílek

ročník 93 (2014)

Lovci menhirů

str. 87 | Václav Cílek

ročník 92 (2013)

Archeologické dědictví české krajiny

str. 18 | Martin Gojda
Identifikace a dokumentace pomocí leteckého laserového skenování

Chaco a Paquimé, příběh dvou společností

str. 22 | Stanislav Chládek
Dálkový obchod na americkém prehistorickém jihozápadě

ročník 91 (2012)

Archeologie údolní nivy

str. 566 | Jiří Macháček
aneb Proč možná zanikla Velká Morava
Diskuse: 2

Mayská Toniná

str. 22 | Stanislav Chládek
Nebeské město, nebo doupě horských lupičů?

ročník 90 (2011)

Za hudbou dávných časů

str. 688 | Dagmar Krejčí, Peter Zamarovský

Černá kočka, bílý kocour

str. 424 | Marie Malivánková Wasková, Zdeňka Sůvová
Kočka v českém středověku a raném novověku

Kráčel krajem kolaps, nebyl sám

str. 154 | Stanislav Vaněk
Poznámky k besedě Kolapsy společností1)

Družicová archeologie v průzkumu Čech

str. 34 | Martin Gojda, Jan John
Nedestruktivní metoda odhaluje a chrání kulturní dědictví

ročník 89 (2010)

Jeskyně plavců a šelem

str. 520 | Miroslav Bárta
Pouštní počátky staroegyptské mytologie

Výzkum egyptských mumií

str. 265 | Břetislav Vachala
ROSALIE DAVID (ed.): Egyptian Mummies and Modern Science Cambridge University Press, Cambridge 2008, 304 stran, 19 barevných tabulí, ISBN 978-0-521-86579-1

Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd

str. 64 | Vojen Ložek
JAROMÍR BENEŠ, PETR POKORNÝ (editoři): Bioarcheologie v České republice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta a Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2008, 518 stran, doporučená cena 400 Kč, ISBN 978-80-7394-026-3 a 978-80-86124-72-8

ročník 88 (2009)

Lovci mamutů na Donu

str. 572 | Lenka Lisá, Karel Valoch, Pavel Lisý
Kde žili a jak

Život, lásky a smrt neolitických zemědělců

str. 86 | Marek Zvelebil
Bioarcheologie vedrovických hrobů

ročník 87 (2008)

Duchovní svět hledaný v prachu a hlíně

str. 887 | Pavel Titz
VLADIMÍR PODBORSKÝ: Náboženství pravěkých Evropanů, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno 2006, 610 stran, doporučená cena 960 Kč, ISBN 80-210-4178-1

Středoevropské rondely

str. 762 | Jaroslav Řídký, Radka Šumberová
Záhada evropského pravěku

Co se dělo kolem ohně

str. 337 | Pavla Koucká
Jak vystavět teorii na několika kostech a hromadě kamenných nástrojů - MARTIN UHLÍŘ: Jak jsme se stali lidmi, Dokořán, Praha 2007, 320 stran, 30 ilustrací, doporučená cena 298 Kč, ISBN 978-80-7363-078-2

ročník 86 (2007)

Akustická archeologie – nový směr výzkumu?

str. 686 | Radek Mikuláš
Hledání pravěké „koncertní síně“

Kolaps a stabilita v době pravěkých zemědělců

str. 630 | Petr Pokorný
Dekonstrukce tří představ

Petroglyfy v kyrgyzských horách

str. 240 | Lenka Lisá, Pavel Lisý
Sajmaly-Taš – rozlehlá obrazárna pod širým nebem

Olmécký kompas, magnetická žába, nepatřiční vousáči a podivné lodě

str. 42 | Jaroslav Klokočník
O mezoamerických civilizacích zdaleka nevíme všechno

Jiný pohled na vousáče

str. 48 | Zuzana Marie Kostićová

Zvládáte odborné diskuse?

str. 49 | redakce
Redakční úvod k článkům Jaroslava Klokočníka a Zuzany Marie Kostićové.

Orientace rotundy svatého Víta

str. 52 | Miloš Weber
Astronomický význam tří kostelů na Hradě

ročník 85 (2006)

První obeplutí Afriky

str. 683 | Břetislav Vachala
Zapomenutá fénická plavba

Zaniklá krajina – pohled z výšky

str. 614 | Martin Gojda
Laserový skener v archeologii

Skvrnití sobi, pruhovaní koně a zbloudilá chocholatka

str. 300 | Jan Robovský
Savci z pravěkého a staroegyptského umění

Pyramidy a vodovody v poušti

str. 80 | Miroslav Bárta, Vladimír Brůna
Satelitní snímkování v egyptské archeologii

ročník 84 (2005)

Býčí skála: prvé datování skalních maleb

str. 574 | Ivan Balák, Hans van der Plicht, Jiří A. Svoboda

ročník 83 (2004)

Přeslen – součást přeslice, amulet, nebo zapalovač?

str. 340 | Jiří J. Mareš, Jiří Waldhauser
Používal se přeslen v evropském pravěku k rozdělávání ohně?

Experiment s rozděláváním ohně

str. 344 | Miroslav Popelka

Pobyt a odchod Izraelců z Egypta

str. 19 | Břetislav Vachala
Nové pohledy na biblický exodus

ročník 82 (2003)

Archeologie šimpanzů

str. 116 | Stanislav Mihulka

ročník 81 (2002)

Egyptské hieroglyfy

str. 148 | Břetislav Vachala
Dar boha vědění a moudrosti

Brian M. Fagan: Oloupený Nil (Vykradači hrobů, turisté a archeologové v Egyptě)

str. 155 | Ivan Boháček
Mladá fronta, Praha 2001, 157.svazek edice Kolumbus, 368 stran, přeložili Jolana Malátková a Miroslav Verner, doslov Miroslav Verner, náklad a cena neuvedeny

Faraon Raneferef a jeho středověký nájemník

str. 156 | Alena Němečková, Evžen Strouhal
Histologie, antropologie, egyptologie – spolupráce vzdálených oborů

Geoglyfy u Limy

str. 98 | Aurelio Rodríguez Rodríguez
Tanec kolem mytického hada

ročník 80 (2001)

Píseň o Bacínu

str. 514 | Václav Matoušek
Místo posvátné od pravěku po novověk

Archeologie a pohanský věk

str. 350 | Václav Matoušek
KAREL SKLENÁŘ: Archeologie a pohanský věk. Příběhy z dětských let české archeologické vědy (rozšířené a upravené vydání knihy Učenci a pohané), Academia, Praha 2000, 326 stran, náklad a cena neuvedeny, ilustrace Eliška Sklenářová a archiv

Původ středoevropských zemědělců

str. 316 | Jaroslav Brůžek
Sporné otázky neolitizace

Objev hrobky staroegyptského soudce

str. 255 | Břetislav Vachala
Nejstarší milostná píseň a jedno z nejstarších psích jmen

MARTIN GOJDA: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny

str. 108 | Václav Matoušek
Academia, Praha 2000, 238 stran, 84 černobílích i barevných obr., grafy, tabulky, obsáhlý poznámkový aparát, reprezentativní seznam literatury, souhrny v češtině, němčině a angličtině, váz., cena a náklad neuvedeny

ročník 79 (2000)

Bioarcheologie

str. 597 | Zdeněk Šesták

Přírodní galerie šamanismu

str. 496 | Stanislav Chládek
Prehistorické skalní malby pískovcových bludišť Coloradské plošiny

Anatolie coby archeologická krajina

str. 397 | Jiří A. Svoboda
Most mezi Asií a Evropou

Letecký průzkum v archeologii

str. 337 | Martin Gojda
Nedestruktivní metody odhalují zaniklé podoby kulturní krajiny

Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta

str. 314 | Břetislav Vachala
Čtyřicet let práce českých archeologů v Egyptě

350 let po bitvě je každý generálem

str. 17 | Václav Matoušek

ročník 78 (1999)

JIŘÍ SVOBODA: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě

str. 629 | Pavla Loucká
Akademie věd ČR – Archeologický ústav Brno 1999, ilustrace Pavel Dvorský, fotografie J. Svoboda, V. Formicula, M. Havelka, V. Sládek, O. Sofferová, R. White; vydáno k 75. výročí zahájení výzkumu v Dolních Věstonicích s podporou Fondu pro vydávání vědecké literatury AV ČR; 352 stran, náklad a cena neuvedeny

Graffiti nejsou jen pomalované zdi

str. 636 | Václav Matoušek
(a archeologie není jenom studium pravěku)

Radar NASA objevil pozůstatky Angkoru

str. 475 | Martin Petrásek

Svědectví smetišť, stok a jímek

str. 136 | Petr Pokorný
Středověké město očima přírodovědce

ročník 77 (1998)

Rituální nádoba z Polomených hor

str. 638 | Vladimír Peša
Unikátní archeologický objev v pískovcovém převisu na Českolipsku

Vrazi minulosti

str. 649 | Ondřej Neff

Novinky z planiny Nazca

str. 655 | Ondřej Šráček

KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce

str. 573 | Václav Cílek
Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 1998. Z němčiny přeložili H. a V. Salačovi, 290 stran, 24 stran barevných tabulí, asi 20 kreseb, jmenný, věcný a místní rejstřík, obsáhlý soupis literatury. 219 Kč, náklad neuveden

Středověký dřevěný most

str. 293 | Ivan Boháček

ročník 76 (1997)

Hledání počátků moderního člověka

str. 563 | Vladimír Sládek, Jiří A. Svoboda, Petr Škrdla
Na Předním východě vedle sebe asi žily anatomicky odlišné populace

Věstonická vrubovka

str. 310 | Jaroslav Folta
Sloužil paleolitický předmět k bijekci mezi prvky dvou množin?

KAREL SKLENÁŘ: Tanec obrů – Není jen Stonehenge

str. 278 | Václav Cílek
236 stran, asi 100 obr. a fotografií. Náklad neuveden. Cena 145 Kč, Academia, Praha 1997

Nad stopami Indiánů Nového Mexika

str. 198 | Jiří A. Svoboda
Navajové jsou na svou minulost hrdí, ale nechtějí ji předvádět

Nejstarší textil na světě

str. 116 | Jiří A. Svoboda

ročník 75 (1996)

Ohňová země, Dolní Věstonice a etnoarcheologie

str. 377 | Jiří A. Svoboda
Analýza loveckých sídlišť

12 000 let staré vlasy „vráceny“ Indiánům

str. 206 | Miroslav Prokopec
Archeologický nález na Mamutí louce v Montaně

ročník 74 (1995)

JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka

str. 696 | Václav Cílek
Státní galerie výtvarných umění, Most 1994; 230 stran, 96 obr. v textu, 41 černobílých tabulí; cena 170 Kč

Radiokarbon a biblický exodus

str. 28 | Václav Cílek

ročník 73 (1994)

Počítačová tomografie a mumie

str. 653 | Ivan Boháček

Nález nejstarší africké želvy

str. 413 | Ivan Boháček

Dolní Věstonice a Pavlov

str. 137 | Jiří A. Svoboda
70 let archeologického výzkumu