Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 1996

Vyšlo 05. 12. 1996

Krajina zvrásněná člověkem

str. 663 | Ivan M. Havel
Stožár elektrického vedení s transformátorem uprostřed kvetoucí louky, to by snad mohl být symbol necitlivého zásahu člověka do krajiny. Jak pro koho. Pamatuji se, jak jsem jako malý kluk měl doslova estetický zážitek (tehdy bych to tak ovšem nenazval), když se takový stožár objevil na paloučku...

Morče není hlodavec

str. 664 | Miloš Macholán
Autorem myšlenky oddělení morčat a ostatních hlodavců je doktor Dan Graur z Univerzity u Tel Avivu, nikoli Grauer, jak je uvedeno v článku v Nature 381, 597, 1996. Jeden ze spoluautorů článku publikovaného v Nature 1991 byl i známý molekulární taxonom WenHsiung Li, který potě vydal několik dalších...

Svoboda ducha znamená především svobodu vědy

str. 664 | Milan Albich, Karel Linhart, Oldřich Nečas
P. Jerie konstatuje (na s. 585), že v září 1948 byl unesen Arnošt Kolman do Sovětského svazu. Bylo by pravděpodobně vhodné uvést u této souvislosti stručný odkaz na literaturu nebo pramen, z něhož je údaj čerpán [...] Vzhledem k tomu, že v uvedených letech měl Arnošt Kolman prominentní...

Ilustrovaná encyklopedie A-Ž

str. 664 | Ladislav Křivský
Recenze je výstižná, dobrá, s posledním odstavcem ale nesouhlasím, zvláště s větami: „Odhaduji tuto investici tak na sto milionů korun českých... Na to není český národ dost početný a dost bohatý. Pokud se neobjeví někdo jako Josef Hlávka ... encyklopedie bez podpory z veřejných zdrojů...

K Srpnu ve vědě

str. 664 | I. Uspával
Na letitý vtip jsem si vzpomněl při čteni rubriky Srpen ve vědě. Do rádia Jerevan přišel dotaz, zda je pravda, že Ivan Petrovič vyhrál luxusní automobil. Odpověď radia Jerevan zněla: Vaše informace je v zásadě správná. Pouze upřesňujeme: Nebyl to Ivan Petrovič, ale Petr Ivánovič, nešlo o...

Priony

str. 664 | Marie Lipoldová
Autoři směšují pojem transgenní myš (má vpravený do genomu gen navíc) a knockout (má gen cíleně inaktivovaný). Knockouti (nevím, jak se to řekne česky jinak než opisem) se opravdu scrapií nenakazí a jsou celkem normální až na určité elektrofyziologické abnormality, transgeni se nakazí, a to v...

Ad Redukcionisté si činí nárok na duši

str. 664 | Zdeněk Procházka
V posledním čísle mne potěšily mnohé články-Meteorit, Priony, Uspořádání atomů, napodruhé i alternativní genom. Pak ale stránka popsaná Vratislavem Schreiberem přináší jediný poznatek: že pan Schreiber nesouhlasí s tzv. redukcionizmem. To se mi jeví jako slabé a nemístné. Zdeněk...

Ad Vesmír 75, 586, 1996/10

str. 664 | Josef Bílek
Dovoluji si vás upozornit na nepříjemnou chybu, která se stala ve Vesmír 75, 586, 1996/10, v citaci přednášky prof. MUDr. Pavla Lukla. Uvádí se tu, že „Jednání morální charakterizoval trefně Theodor Mommsen, významný ruský právník 19. století (jinak však arogantní...

O kometách poněkud nápadných

str. 665 | Vladimír Vanýsek
Keplerův výrok, že komet je ve vesmíru jako ryb v moři, platí více než doslovně - alespoň pro naši sluneční soustavu.Podle zcela střízlivých odhadů obíhá kolem Slunce po nejrůznějších drahách asi 100 miliard komet. Ale počet skutečně pozorovaných a registrovaných komet je nepoměrně...

Kométa Hale-Bopp a možné ohrozenie Zeme

str. 667 | Luboš Neslušan
Aj keď obrovské jadro tejto výnimočnej kométy nebude vystavené väčším slapovým silám, je nutné vysloviť obavu pri pomyslení, že by sa predsa len rozpadlo na množstvo menších úlomkov, čím by sa vytvoril útvar podobný Kreutzovej skupine komét. O možnom ohrozeníTéma zrážky Zeme s kométou...

Chladová odolnost hmyzu a tropy

str. 669 | Oldřich Nedvěd
V posledních dvou letech se v odborných článcích z hmyzí kryobiologie začíná objevovat zdánlivě nelogická spojitost mezi mechanizmy ochrany proti nízké teplotě a proti vysoké teplotě spojené s nízkou vlhkostí prostředí. Hmyz, stejně jako ostatní studenokrevní živočichové, podstupuje v...

Mohou zlé priony působit nespavost?

str. 671 | Helena Illnerová
S články o nemoci šílených krav (Vesmír 75, 503, 1996/9) a spojitost této nemoci s výskytem podivně tvarovaných bílkovin či infekčních proteinových částic PrPsc neboli zlotřilých prionů (Vesmír 75, 547, 1996/10) se roztrhl pytel. Každý, kdo si přečetl něco o nových infekčních chorobách u...

Mléko Panny Marie

str. 672 | Václav Cílek
Česká vědecká terminologie označuje původně lidovým názvem nickamínek plastickou substanci tvarohovitého vzhledu nalézanou zvláště ve vchodových partiích krasových jeskyň a tvořenou drobně jehličkovou formou kalcitu a proměnlivým množstvím vody. Pro stejný typ krápníkové a sintrové...

Co přinesli tři králové do Betléma

str. 674 | Vratislav Schreiber
Co je v pozadí náboženské symboliky těchto darů, by musel říci někdo zasvěcenější. Zlato ovšem je nejušlechtilejší kov, je symbolem nejen bohatství, ale také čistoty. Čichové vjemy z vůně kadidla navozují slavnostní atmosféru v mnoha náboženstvích. Také myrha patří mezi vonné látky.....
Diskuse: 1

Nadace Howarda Hughese

str. 675 | Václav Hořejší
Howard Hughes Medical Institute (HHMI) - tak se nadace jmenuje - podporuje vědu ve východoevropských zemích. Howard Hughes byl jedním z oněch bájných Američanů, kteří "to dokázali". Ve dvacátých letech vynalezl zlepšené vrtné zařízení pro těžbu ropy a to mu přineslo stamiliony...

Descartovská konference 1996

str. 676 | Jiří Fiala
Když jsem ve své Poctě Descartovi (Vesmír 75, 445, 1996/8) zmiňoval velkolepé oslavy Descartovy před sto lety, postěžoval jsem si, že 400. výročí bude oslavováno méně okázale a že se bude konat jen krátká konference o Descartovi zvláště se zřetelem ke vztahům s Komenským - a to bude vše. Co...

Jezulátko, pohled shora

str. 677 | Jaroslav Klokočník
Altimetrická měření z družice TOPEX/Poseidon (T/P) dnes slouží k sledování změn topografie moří včetně EL Niňa (neboli Jezulátka, viz též Vesmír 74, 257, 1995/5), s přesností 5 - 10 cm ve vertikálním směru, s rozlišením řádově až deset kilometrů na povrchu oceánu, prakticky průběžně...

Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy

str. 681 | Vojen Ložek
O Novomlýnských nádržích se již psala spousta papíru, vedly se zasvěcené i méně zasvěcené diskuse v rozhlase a televizi. Nicméně nádrže tu dnes již jsou a pohled z ptačí perspektivy podněcují k zamyšlení nad jejich osudem i nad poučením, které jejich bouřlivá historie může...

Jsou všechny velké otázky zodpovězeny?

str. 683 | Jerrold Meinwald
Přišel jste na Cornellovu univerzitu z Harvardu po absolvování Ph.D. u R.B. Woodwarda v r. 1952. Jak vím, zpočátku jste pracoval v chemii napnutých cyklických systémů. J.M.: Ano, začal jsem v klasické organické chemii, ale také jsem se soustředil na některé strukturální problémy přírodních...

Geonomy všech tří říší v databázích

str. 685 | Anton Markoš
Existují tři typy buněčného života, a podle toho se veškerý život na planetě dá roztřídit do tří říší: Eubacteria, Aechaebacteria a Eukaryota. První dvě říše zahrnují organizmy bakteriální, mezi eukaryontní organizmy patří prvoci, houby, rostliny a živočichové. Ve Vesmír 75, 128,...

Bude se z vědy ztrácet poctivost?

str. 687 | Vladimír Karpenko
Proslulý anglický matematik Charles Babbage (1792 -1871) není známý jen konstrukcí počítacího stroje, ale také svými úvahami o etice vědy. Jeho pozornost se zaměřila na podvody, jichž se vědci dopouštěli, a dokonce se pokusil roztřídit toto počínání na několik základních typů. Téma...

Měsíční fáze a klimatické záhady

str. 688 | Cyril Höschl
Měsíční fáze se často dávaly do souvislosti se změnami lidského chování (náměsíčnost). Výskyt krutých kriminálních činů, počet zásahů záchranné služby, počet dopravních nehod a úrazů v zaměstnání se často přičítá působením úplňku. Mnoho z těchto souvislostí se však...

Dva orangutani a mnoho ptáků

str. 689 | Stanislav Vaněk
Nápadné i titěrné znaky živých tvorů nehrají jen role v suchopárném škatulkování organizmů, kterým se baví taxonomové sčítající broučí chlupy, měřící zvířecí lebky nebo ptačí peří, a dokonce se pokoušející všelijak rozšroubovávat molekuly DNA. Objasnění fylogenetických...

Odpověď na každou otázku

str. 695 | Jiří Langer
/Otázka Ing.Valentina Weinzettla, Praha/ Máme.li na mysli důkaz "přímý" v tom smyslu, že bychom uměli jiným způsobem měřit rychlost, kterou se vůči nám vzdálené galaxie pohybují, pak je odpověď záporná. Vzdálenosti galaxií nedokážeme určit zdaleka s takovou přesností, abychom...

Robert Cook-Deegan: The Gene Wars

str. 696 | Marie Lipoldová
Projekt výzkumu lidského genomu HUGO (Human Genome Organization) je nejambicióznějším biologickým projektem v celých lidských dějinách. O jeho vzniku a počátečních etapách vypráví kniha "Genové války. Věd, politika a lidský genom". Název je zjevně inspirován populárním Lucasovým...

Dva sborníky o klimatu a jeho nebezpečích

str. 696 | Václav Cílek
To hlavní, nač chci upozornit je, že tyto sborníky existují, že jsou užitečné pro každého přírodovědce, který se ptá po budoucnosti, a že téměř nejdou sehnat, protože jsou tištěny s grantovou podporou - takže buď máte štěstí a znáte editory, kteří vám ochotně a zdarma (nemohou...

Aréna

str. 697
dr. Jiří Grygar Fyzikální ústav AV ČR Praha, 20. září 1996 Vážený pane redaktore, gratuluji Vám k vítězství v ARÉNĚ, kde jste uhájil prapor Vědy. Stala se mi však taková zvláštní věc, kterou si nedovedu vysvětlit - prostě taková "kazi ulaja". Asi nějakým omylem v softwaru,...

Feyerabendovy dialogy o vědění

str. 698 | Jiří Fiala
Děj prvního ze Tří dialogů o vědění rakouského a později amerického filozofa Paula Feyrabenda se odehrává v semináři proslulé univerzity. Oprýskaná malá místnost se stolem a židlemi. Z okna je vidět stromy, ptáky, parkující auta a dva hlučící bagry, snažící se vyhloubit velkou jámu....

Hra se skleněnými perlami

str. 700 | Hermann Hesse
Mladí lidé, kteří se chtěli nyní věnovat duchovním studiím, už si pod tím nepředstavovali sbírání pamlsků po vysokých školách, kde by jim slavní a výteční profesoři bez autority předkládali zbytky někdejšího vyššího vzdělání: museli se nyní učit právě tak přísně a ještě...

Syndrom nedostatku všetečnosti

str. 701 | Fatima Cvrčková
(pomyslný rozhovor nad článkem C. Höschla: Syndrom narušené závislosti na odměně, Vesmír 75, 485, 1996/9) Fatima Cvrčková F: - Ta věda je krásná věc ... Tady ve Vesmíru píšou, že se asi našel gen pro alkoholizmus a obezitu a závislost na hracích automatech a na drogách, a dokonce prý i na...

Říjen ve vědě

str. 702 | Ivo Budil
Přednobelovská procházka PrahouV srpnu se procházeli Prahou tři fyzikové, jejichž jména zná od října celý svět - tři noví laureáti Nobelovy ceny. Připomeňme, že v první polovině srpna se sešla v Praze 21. mezinárodní konference o fyzice nízkých teplot, kterou pořádaly Akademie věd České...

Z odborných časopisů

str. 705
NSERC a srozumitelnost vědyKanadští badatelé, kteří budou žádat o grant NSERC, budou muset svůj výzkum vysvětlit nejen posuzovatelům žádosti, ale v podstatě i daňovým poplatníkům. A když prezident rady T. Brzustowski říká vysvětlit, tak to tak i myslí: řečí srozumitelnou dospívajícím...

Součinnost NO a peroxidu vodíku

str. 707 | Jiří Wilhelm
Seskupení krevních destiček brání oxid dusnatý NO. V přítomností fyziologických koncentrací peroxidu vodíku stoupl inhibiční účinek NO stokrát. Zábrana nezávisela na tvorbě peroxonitritu a byla pouze částečně odstraněna vychytávači volných radikálů. Mechanizmus zábrany zahrnuje...

Slzy žiaľu či dráždenia?

str. 707 | Gabriel Hocman
Serotonin je neurohormón, ktorý sa zúčastňuje riadenia mnohých dejov v organizme. Túto látku objavili výskumníci v ľudských slzách. Dvadsiatim dvom osobám vpravili malé množstvo čierneho korenia do nosa, aby im dráždenim navodili slzenie očí. V nepatrnom objeme dvadsiatich mikrolitrov slz...

Boží muka - orientační bod v krajině

str. 707 | Pavla Loucká
Scelování polností a proticírkevní kampaně v 50. a 60. letech způsobily zatemnění významu některých dříve běžných slovních spojení. Za boží muka dnes leckdo mylně považuje kteroukoli kapličku čí svatý obrázek, jiný si je plete se smírčími kameny, smírčími kříži nebo kameny...

Selénový chlieb?

str. 707 | Gabriel Hocman
Selén je významným stopovým prvkom, ktorého nedostatok v organizme zvyšuje riziko vzniku civilizačných chorob (Vesmír 75, 607, 1996/11). V oblastiach, kde je tohoto prvku v pôde primálo, treba ho do organizmu dodávať. Maďarskí výskumníci pripravili selénový chlieb. Pre skvasenie cesta použili...

Které akordy se líbí batolatům

str. 707 | Pavla Loucká
Počínaje Schönbergem soudobí skladatelé tvrdili, že obliba konsonantních akordů je dána nejspíš kulturní tradicí a výchovou. M. R. Zentner a J. Kagan z Harvardovy univerzity testovali vnímání hudby individuálně na 32 čtyřměsíčních dětech obého pohlaví. Čtyřikrát jim zopakovali...

Literatura na počítačové síti

str. 707 | Ivan Boháček
Nakladatelství Oxford University Press učinilo zajímavý experiment v obchodě s knihami: na zkušební webové stránce www.oup.co.uk/physics_online nabízí 6 klasických učebnic - ne ledajakých: mezi pokusné patři např. Electrons and Phonons J. Zimana, Quantum Theory of Solids R. E. Peierlse, Dynamical...

Vakcina pro drůbež a skot

str. 708 | Spytihněv Heřt
Konec gastroenteritidám a průjmům způsobovaným požitím infikovaného masa by měla učinit australská vakcina. Peter Coloe a spol. z Královského melbournského technického ústavu vyvinuli mutované kmeny bakterií Salmonella typhimurium, S. enetritidis, S. choleraesuis a S. dublin. Mutované kmeny...

Fullerenový hrot

str. 708 | Pavel Svoboda
vylepšil scanující tunelový mikroskop. Je to sice protimluv, neboť fulleren má tvar koule, ale tak malé, že umístěna na hrot sondy konvenčního tunelového scanujícího mikroskopu tvoří jednu z nejostřejších špiček člověkem vyrobených. Proti konvenčním hrotům má nadto ještě další výhody:...

Aspirín aj proti rakovine?

str. 708 | Gabriel Hocman
Už dlhší čas je známe, že aspirín (acylpyrín, kyselina acetylosalicylová) do istej miery obmedzuje riziko vzniku srdcovocievnych chorôb. Zdá sa však, že tzv. protizápalové látky nesteroidnej povahy, ku ktorým patrí aj aspirín, štatisticky znižujú riziko vzniku nádorovej choroby hrubého čreva,...

Zhoubný kaviár

str. 708 | Josef Chalupský
Podle labužníků je nejlepší kaviár černý vyráběný z jiker ryb jeseterovitých. Oblíbený je však i kaviár červený z jiker ryb lososovitých a kaviár z jiker ryb převážně kaprovitých. K výrobě černého slouží především vyza velká (Huso huso) a jeseteři druhů ruský (Acipenser...

Riziko přenosu aidsu?

str. 709 | Zdeněk Berger
Dosavadní test pro zjištění přítomností víru HIV v krvi dokáže identifikovat nakaženého jedince až 22 - 25 dní poté, co byl HIV přenesen do jeho krve. Hrozí nebezpečí, že je dárce krve nakažen aidsem, aniž by to bylo možné zjistit. Riziko přenosu aidsu se odhaduje na 1:450 000 až 1:660 000....

Ohlédnutí za průkopníkem psychiatrické genetiky

str. 709 | Cyril Höschl
12. října 1996 zemřel ve věku 71 let George Winokur. Jeho studie genetických vazeb maniodepresivní choroby z let 60. anticipovaly dnešní výzkum nejméně o 20 let. Byl jedním z prvních, kdo na základě rodinné anamnézy oddělil bipolární afektivní poruchu od unipolární. Mnoho úsilí věnoval...

Pastičky na geny

str. 709 | Xenie Trávníčková
Myš je údajně výhodná pro studíum genetiky člověka: myš a člověk mají přibližně stejný počet genů, genom přibližně stejně veliký a geny na chromozomech zhruba stejně uspořádané. Existující knokautované myší vykazují symptomy velice podobné těm, které se projevují u lidí s...

Deprese a zlomeniny kostí u žen

str. 709 | Xenie Trávníčková
Ženy, které trpí depresí, mají vyšší riziko řídnutí kostí (podle studie publikované v jednom z říjnových čísel časopisu New England J. Med.). Deset z 24 vyšetřovaných žen, které byly někdy ve svém životě léčeny na deprese, mělo tak nízkou hustotu kostí, že jiím hrozí v...

Virtuální realita a rakovina

str. 709 | Ivan Boháček
Dvě moderní technologie - počítačová tomografie a programové techniky virtuální reality - posloužily k vývoji vyšetřovací techniky, která by mohla nahradit kolonoskopii - metodu, jíž se tlusté střevo vyšetřuje per rectum trubicí obsahující optické vlákno a patřičnou optiku na obou koncích....

pokoj, mír a vesmír

str. 709 | Pavla Loucká
„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu,“ psávali jsme ve škole na tabuli, páni učitelé na to reagovali různě, ale my jsme si vždycky jednomyslně přáli, aby nám už dali pokoj. Weihnachten, svatá noc, božský klid, svatý pokoj, ideální stav nerušenosti bez problémů,...

Mýtická mytologie

str. 710 | Jiří Fiala
Chesterton varuje v jednom eseji před antropologickými a etnografickými výpravami na Trobriandské ostrovy, hodlajícími zkoumat, proč má domorodý náčelník na hlavě péro, pokud cestou na nádraží nebudou tito badatelé schopni odpovědět na otázku (a hlavně si ji vůbec položit), proč má muž,...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 710
Vliv magnetismu na vývoj zárodků. [...] Určitý počet vajec slepičích byl v době umělého líhnutí vlivu silných magnetů vystavena totožné množství vajec bylo, ode všech účinků magnetických jsouc oddáleno, líhnutí ponecháno. Ukázalo se, že čtyřikráte tolik vajec prvnější skupiny bylo...