Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 1996

Vyšlo 05. 11. 1996

Chirurg a kouzelník

str. 603 | Ivan M. Havel
Tentokrát bych rád nabídl čtenáři své dva letošní zážitky, oba impresivní, byť v jistém smyslu komplementární. Jejich rozdíl a souvislosti doporučuji jako téma k zamyšlení. V červnu se mi při návštěvě kliniky v Ludwigshafenu naskytla možnost být přítomen při operaci srdce. Poprvé v...

Květen ve vědě

str. 604 | Jana Tichá
Planetka zmíněná v oddílu „Nepříjemní kosmičtí zvědavci“ má označení 1996 JA1 (ne tedy 1995...), to znamená, že jde o 26. planetku, objevenou letos v první polovině května. Písmenné značení se podle závažného systému vždy po roce opakuje a loňské těleso JA1 je podle dráhy...

Je libo přírodní kadmium na houbách ?

str. 604 | Jiří Cibulka, Jaroslav Drobník
Článek Jiřího Cibulky Cizorodé prvky v houbách mne zaujal zejména druhovou rozdílností v okořeněnosti hub kovovými pochutinami. Stejně se však nemohu rozhodnout, zda tělu dodati něco kadmia hřibem dubovým nebo muchomůrkou červenou. Chybí mi jeden kritický údaj – a to biologická...

Co se událo před velkým třeskem

str. 604 | Jiří Kolafa
Čas od času se objevují úvahy o tom, co bylo před velkým třeskem. Nejnovější názor Paula Daviese zní stručně: „Nic.“ Odpověď jistě lepší než fantazie o řetězu vesmírů, kde zánik jednoho je zrodem druhého, ale přesto mě neuspokojuje: Má smysl použít relace časového...
Diskuse: 2

Citace a Internet

str. 604 | Zbyněk Ulčák
[...] Díky Internetu je k dispozici řada údajů, které jsou využitelné jako zdroje pro naši vlastní práci. Pomineme-li neujasněnost autorských práv, pak by mne zajímal názor čtenářů Vesmíru na to, zda považovat Internet za zdroj údajů, které by měly být citovány ve vědeckých pracích, a...

Sýdřeň koprsa s vidamýžděm

str. 604 | Pavla Loucká
RNDr. Petr Foch a RNDr. Jiří Sádlo postrádali informaci o tom, že se autor „hry s asociacemi“ inspiroval Morgensternovou poezií. Samozřejmě mají pravdu, např. dost asociací na jména zvířat (včetně titulních) je „vypůjčeno“ z díla Christiana Morgensterna, konkrétně z...

Molekulární biologie a kriminalistika

str. 605 | Jaroslav Brouček
Mnoho laboratoří ve světě je zapojeno do Projektu lidského genomu „HUGO“ (Human Genome Project, viz Vesmír 70, 326, 1991/6), jehož cílem je analýza a pochopení organizace našeho genetického materiálu. Nově získané znalosti by umožnily v bodoucnu kvalifikované zásahy do struktury DNA...

Koľko selénu škodí?

str. 607 | Gabriel Hocman
Selén ako stopový prvok je v malých množstvách nevyhnutný pre zdravie človeka. V primeraných dávkach znižuje riziko vzniku civilizačných – srdcovocievnych a nádorových – ochorení. Keďže sa tento prvok nehromadí v tele, treba ho do organizmu privádzať, predovšetkým stravou,...

První atomy antihmoty vytvořeny v CERN

str. 608 | Jiří Niederle
Idea existence antihmoty je úzce spojena se jménem znamenitého britského teoretického fyzika Paula Adriena Maurice Diraca. Ten r. 1928 odvodil pohybovou rovnici pro elektrony, která byla v souladu se dvěma základními teoriemi moderní fyziky – se speciální teorií relativity a s teorií kvantovou....

Vliv taxonomické metody na permské vymírání

str. 611 | Jiří Kolibáč
Titulek článku zní tak trochu jako nesmysl, vždyť jaký by naše věda mohla mít vliv na katastrofu, která se udála hluboko v minulosti. Jenomže existují dvě permské události – ta skutečná, ke které došlo před miliony let a na kterou už opravdu nemůžeme mít vliv, a pak permská událost...

Astronomové se prodírají houštinami galaxií

str. 615 | Miroslav Plavec
Je možné, že v některé z příštích generací se astronomové přejmenují. Charakter a náplň některých povolání se mění a jejich název se tomu přizpůsobuje. Holič dneska málokoho holí, však také holiči téměř vymizeli a zůstali kadeřníci. Jenže tady kolem nás byste kadeřnictví sotva...

Není to jen problém paleontologů

str. 617 | Jan Krhovský
Vliv taxonomických koncepcí na kvantifikaci biodiverzity a její změny je zřejmý. Jeden aspekt tohoto problému je popsán ve zmíněném článku, další diskusi lze nalézt např. v článku M. J. Bentona: Diversification and Extinction in the History of Life (Science 268, 52 – 58, 1995). Není to jen...

Skrytá hrozba

str. 618 | Miroslav Vyskot
Bez lesů je život na Zemi ohrožen. Ničení lesů kořistnými těžbami a průmyslovými zplodinami je obecně známé. Málo známé jsou však důsledky porušení přírodní rovnováhy v lesích. Původní přírodní lesy byly totiž z hospodářských důvodů ve značné míře nahrazeny stejnorodými a...

Srdce Habsburků

str. 621 | Emanuel Vlček
Mumifikované orgány (srdce a mozek) byly pohřbeny ve viscerálních nádobách vložených do rakví k tělům panovníků, a to Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. Ferdinand I.zemřel ve Vídni dne 25. července 1564. Tělo mrtvého císaře bylo 26. – 27. července balzamováno, oblečeno a...

Hodně rafinovaná rez

str. 625 | Josef Chalupský
Botanici si mohou zatipovat. Patří rostliny na obrázcích dole k sobě, nebo ne? Bohužel, patří! Je to americký huseník Arabis holboellii. Vlevo zdravý, vpravo napadený rzí Puccinia monoica. Tato chytrá rez zná tak dokonale fyziologii růstu své hostitelské rostliny, že si ji dokáže zcela podmanit a...

Čeho se bojíme: skladování a transportu vyhořelého jaderného paliva?

str. 626 | Ludmila Marková
Vyhořelým jaderným palivem se obvykle rozumějí palivové články používané v jaderném reaktoru po plánovanou dobu. Z hlediska skladování, transportu nebo manipulace však patří do stejné skupiny i palivo ne zcela „vyhořelé“, ale pouze „ozářené“ – tj. používané v...

Mechanická vyvoditelnost, formulovatelnost, dokazatelnost

str. 629 | Petr Hájek, Blažena Švandová
Na počátku svého (vcelku půvabného) článku psaného formou dialogu autorka praví: „Gödelova popularita je velmi podobná Einsteinově. Na jedné straně povrchnost, na druhé pár zasvěcených.“ Vřele souhlasím a jelikož se jako profesionální matematický logik pokládám za jednoho z pár...

Pľúcny surfaktant

str. 630 | Kamil Javorka
Pľúca predstavujú v ľudskom tele najväčšiu kontaktnú plochu s vonkajším prostredím. U dospelého človeka meria vnútorná plocha pľúc po výdychu asi 80 m2, po pokojnom nádychu až 120 m2. Vnútorný povrch pľúc je pokrytý tenkou vrstvou špeciálnej tekutiny – pľúcnym surfaktantom. Táto...

200 let očkování proti pravým neštovicím

str. 633 | Jiří Havlík, Ladislav Machala
Pravé neštovice (variola) patřily v lidské historii k nejobávanějším infekčním chorobám. Neštovicím v minulosti podlehly stamiliony lidí a tato choroba mnohdy významně ovlivnila vývoj historie. Právě před dvěma sty lety provedl anglický lékař Edward Jenner první účinné a bezpečné...

Islandské sopky a gejzíry

str. 637 | Pavel Röhlich
Roku 1783 došlo na Islandu k největšímu výlevu lávy, jaký lidská historie zaznamenala. V jižní části ostrova se z trhliny Lakagígar, 25 km dlouhé, vylilo během 50 dnů 10 km3 lávy, která pokryla 370 km2. To odpovídá asi 2 300 m3/sec, což je střední průtok Rýna před jeho ústím. Po 8...

Jak ještěrka přichází o ocásek? Jak to, že se ocásek ulomí, jen když se to ještěrce „hodí“?

str. 643 | Zbyněk Roček
Autotomie je obranný mechanizmus, při němž se jako prostředek úniku před predátory (živočichy živícími se dravým způsobem) odvrhují periferní části těla. Není omezena pouze na plazy, ale je v živočišné říši rozšířena například u měkkýšů, korýšů a ostnokožců, kteří mohou...

Vladimír Borecký: Imaginace a kultura

str. 644 | Jiří Fiala
Před časem jsem nazval sloupek věnovaný sochařce Ellen Jilemnické Ozvláštnění (Vesmír 75, 358, 1996/6). Psal jsem tam, že máme-li si všimnout nějakého jevu, musí být tento jev vyčleněn z běžných souvislostí, které jej zakrývají a činí pro nás neviditelným. Neboť každý způsob...

Terézia Krippelová: Pozvanie do okrasnej záhrady

str. 645 | Štefan Maglocký
Na slovenskom knižnom trhu sa po veľmi úspešnom diele Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny (pozri Vesmír 67, 317, 1988/6) objavila pôvodná publikácia, ktorá má slovenskú a českú jazykovú mutáciu. Autorka sa sústreďuje na botanickú charakteristiku, záhradnícke vlastnosti a okrasnú hodnotu...

Lahey Fortran, soubor produktů pro práci s programy v jazyce Fortran

str. 645 | Stanislav Záliš
Mnohými zatracovaný programovací jazyk Fortran je mezi vědeckou veřejností dosud rozšířen. Je to dáno velkou tradicí v jeho používání (jsou v dnešní době k dispozici rozsáhlé knihovny základních podprogramů z různých oborů). Nové verze jazyka Fortran však též zahrnují téměř vše,...

Filosofie za mřížemi – Leopoldov, léta padesátá

str. 646 | Václav Břicháček
Habeant sua fata libelli... Kniha, vydaná péčí Univerzity Karlovy, je po mnoha stránkách mimořádná. Je to doklad síly lidského ducha, který dokáže překonat strádání, zlo i nelidské okolnosti života. Je to doklad, že hledat smysl života a nacházet naději je možné i v situaci zdánlivě...

John D. Barrow: Teorie všeho

str. 647 | Jiří Langer
Pojem „teorie všeho“ se objevil ve fyzikálních článcích jako terminus technicus poměrně nedávno. Po úspěchu Weinbergova – Salamova modelu, sjednocujícího teorii slabé interakce a elektromagnetizmu, se objevil ambiciózní cíl „velkého sjednocení“ elektroslabé a silné...

Svoboda prodlužuje život

str. 648 | Oldřich Vinař
Jedete už víc než sto kilometrů islandskou pouští. Černý písek, rudé a černé kamení, občas přerušené desítkami kilometrů lávových polí. K divoce zamračenému nebi ční bizarní věže rozeklaných skal, vítr se žene mezi černými a tmavohnědými rozervanými útvary hradeb, strží a...

Evropanství

str. 649 | Jaroslav Krejčí
Diagnóza slabosti a vad národního charakteru je vždy snadnější než touha a úsilí se změnit. Rozbory národního chování které zeslabují a neurotizují, zužují odpovědi o národě na pouhou otázku „jaký jsem“, omezují schopnosti národa učit se odvaze stát se jiným, učit se z chyb...

Září ve vědě

str. 650 | Ivo Budil
Lidé na Marsu o další generaci pozdějiPrezident Bill Clinton chce soustředit kosmonautiku své země na výstavbu mezinárodní družicové stanice a na meziplanetární sondy. O návrhu předchozího amerického prezidenta Georga Bushe z r. 1989 vyslat na Mars lidi do konce dvacátých let příštího století...

Alkoholizmus a geny

str. 653 | Ivan Boháček
Genetici v Oregonu demonstrovali knokoutovanou myš, u níž ztráta jediného genu ovlivňujícího receptor serotoninu působí změnu zdravého hlodavce v těžkého alkoholika. Knokoutované myši jsou známé asi dva roky (viz také Černý, Vesmír 73, 614, 1994/11). Vědělo se, že jsou agresivnější než...

Alkoholizmus a gravidita

str. 653 | Ivan Boháček
Je známo, že těžký alkoholizmus během gravidity má dlouhodobě škodlivé účinky na plod (kromě různých abnormalit způsobuje i duševní zaostávání). Jak tomu však je u mírné konzumace alkoholu? Výsledky předložené koncem června ve Washingtonu odhalují jemné změny fetálních neuronů...

Velká čínská zeď a mýty

str. 653 | Ivan Boháček
Podle neustále šířeného mýtu je Velká čínská zeď jednou z mála lidských staveb viditelných z kosmu. Žádný z astronautů ji však dosud neviděl a podle Jeffrey J. Plauta z Laboratoře tryskových pohonů v Pasadeně ji nezaregistruje ani běžná zobrazovací výbava satelitů. O kosmickém...

Neutrina odhalují sluneční pulz

str. 653 | Ivan Boháček
Alespoň pokud se potvrdí, že rozbor dlouhodobých záznamů toku neutrin není artefaktem metody, pak P. Sturrock a G. Walther ze Stanfordovy univerzity odhalili v toku slunečních neutrin pravidelný cyklus 21,3 dne. Použili k tomu záznam jak z 20letého sledování v dole Homestake v Jižní Dakotě, tak...

Měřítko

str. 653 | Ivan Boháček
Zatímco cena Učené společnosti ČR vědcům do 36 let obnášela 50 000 Kč, cena Alana T. Watermana, kterou uděluje americká agentura National Science Foundation, činí 500 000 dolarů. Letos ji získal Robert Waymouth za vytvoření nové třídy plastů, tzv. termoplastických elastomerů. A ohledně výše...

Mozkové kanabinoidy v čokoládě

str. 653 | Ivan Boháček
Zdá se, že záhada nezřízené konzumace čokolády je vyřešena. Danielle Piomelli (piomelli@nsi.edu) se svými spolupracovníky v Ústavu neurověd v San Diegu objevili v čokoládě skupinu látek, které se vážou na endogenní kannabinoidové receptory v mozku, takže napodobují psychoaktivní účinek...

DNA test užit v případě vraždy

str. 653 | Ivan Boháček
Ve městě Chattanooga v Tennessee byla použita mitochondriální DNA k usvědčení 27letého P. Warea podezřelého z vraždy 4leté L. Greenové (viz rovněž Vesmír 74, 605, 1996/11). Nature 383, 114,...

Vyhlazovací akce proti australským králíkům

str. 653 | Ivan Boháček
Po 20 králících nakažených králičím calicivirem bude vypuštěno na každé z 280 vybraných lokalit v Austrálii. Toto rozhodnutí schválila australská vláda po rok trvající kontroverzi způsobené náhodným únikem viru z experimentálního prostoru na ostrově Wardang (viz rovněž D. Storch,...

Ostrov ve stavu zrodu?

str. 653 | Ivan Boháček
Všechny Havajské ostrovy jsou sopečného původu a vznikly, když se tichomořská litosférická deska pohybovala nad plášťovým hřibem. Loihi je nejmladší havajská podmořská sopka, vzdálená asi 32 km od pobřeží velkého ostrova. Zvýšená seizmická aktivita přiměla badatele z Havajské...

Edgar Allan Poe

str. 654 | Ivan Boháček
je znám jako spisovatel tajuplných povídek a hororů, takže k němu jaksi i patří záhadná smrt 7. října 1849 v Baltimore. Mnoho lidí věří, že příčinou jeho smrti byl alkohol. Aby mohl dobře mluvit ve společnosti, potřeboval lehké povzbuzení. Encyklopedie Britannica 3 uvádí, že příčinou...

Umělý nos

str. 654 | Ivan Boháček
Kritický problém, který musí každé zařízení napodobující umělý čich vyřešit, je spojit do jednoho systému vysokou citlivost a široký rozsah rozličných chemikálií. Zdá se, že vynikajícího úspěchu dosáhli chemici z Tuftsovy univezity v Medfordu a lékaři z Tuftsovy lékařské fakulty...

Genovou terapií proti gangréně

str. 654 | Ivan Boháček
V časopise Lancet z 10. srpna popisuje kardiolog J. Isner případ 70leté pacientky s gangrénou na palci u nohy. Angioplastický balonek pokryli želé s DNA pro gen kódující vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF). Balonek zavedli pacientce do tepny v noze. Po čtyřech týdnech zjistili...

„Uhlíková cibule“ jako tlakové zařízení?

str. 654 | Ivan Boháček
Ozařováním grafitu elektrony mohou být vytvářeny sférické uhlíkové částice se slupkovou strukturou. Když jsou takového částice zahřáty na 700 °C a pak znovu ozařovány elektrony, vzdálenost slupek poklesne z 0,31 nm u vnější slupky na 0,22 nm v jádře částice. Toto stlačení vnitřních...

Fotony skutečně jsou

str. 654 | Jan Valenta
Již r. 1900 dospěl Max Planck při objasňování spektra záření dokonale černého tělesa k závěru, že světlo (a tedy veškeré elektromagnetické záření) je tvořeno z kvant energie – fotonů. Nedlouho poté využil tuto hypotézu Albert Einstein k vysvětlení fotoelektrického jevu...

Logika a politika

str. 655 | Xenie Trávníčková
V souvislosti s hromadnou otravou asi 9 000 lidí letos v červenci vydalo japonské Ministerstvo zdravotnictví zprávu, v níž za možný zdroj infekce označilo běžně konzumovanou zeleninu – bílé ředkvičky produkované na farmě Habikino. Měly být zdrojem kmene 0157 běžně se vyskytující...

Znečištění kosmu

str. 655 | V. Bělohradský
Na oběžných drahách kolem Země se pohybuje kolem 8 000 úlomků z rozličných družic, které překážejí astronomickým pozorováním. Počet problematických fragmentů roste každý rok asi o 200 kusů. (New Sci. 151, No. 2039, str....

Jaké budou příští věci...

str. 655 | Vratislav Schreiber
„The shape of things to come“ je název dvou futurologických recenzí knih z pera Ziauddina Sardara, editora časopisu „Futures“ a hostujícího profesora pro vědu a technologii na univerzitě v Middlesexu v Anglii. Ty knihy se příznačně jmenují „Visions of the Future...“...

Býčí trh

str. 655 | Pavla Loucká
Pokud někdo očekává informace o cenách dobytka, bude asi zklamán, zavede-li ho výše uvedené slovní spojení do světa burzovních obchodů. Kurzy cenných papírů buď stále kolísají, nebo převažuje jistý vyhraněný směr (trending market). Stoupavému trendu se potom říká býčí trh (bull...

Čo nás odučí fajčiť?

str. 655 | Gabriel Hocman
Mnohí fajčiari zápasia s problémom, ako prestať fajčiť. Bolo už vymyslených mnoho spôsobov, ktoré im mali ich zápas uľahčiť, od používania žuvačiek a cmúĺania cukríkov, cez postupné znižovanie dennej dávky cigariet, až po rôzne psychologické prístupy a zákazy. Ale fakt, že u nás dodnes...

Všeho s mírou a nekouřit

str. 655 | Josef Berger
O vlivu alkoholu na lidský organizmus bylo na stránkách Vesmíru napsáno mnoho důležitého (např. Vesmír 69, 671, 1990/12; 70, 319, 1991/6; 70, 632, 1991/11; 71, 175, 1992/3; 72, 357, 1993/6; 73, 455, 1994/8). T. P. Whitehead a spol. ze Zdravotního screeningového střediska v Londýně (screening je metoda...

Další nepřítel britských žížal?

str. 655 | Zdeněk Balcar
Nový druh zavlečených ploštěnek ohrožuje ostrovní žížaly. Vedle ploštěnky Artioposthia triangulata (viz Vesmír 72, 115, 1993/2) z Nového Zélandu a ploštěnky Caenoplana alba z Austrálie, které byly do Británie náhodně zavlečeny v 60. letech, se objevil v Edingurské zahradě nový, předtím...

PCR a patentový spor

str. 655 | Vladimír Petris
V boji o patentová práva na polymerázu Taq – enzym, který laboratoře molekulárních biologů po celé světě využívají k PCR, zatím v prvním kole zvítězila americká firma Promega nad švýcarským farmaceutickým gigantem Hoffman-La Roche. (Science 273, 1039,...

Toxoplazmou zahubený kuandu

str. 656 | Josef Chalupský
Toxoplazmóza je zákeřná nemoc. Vyvolává ji prvok Toxoplasma gondii a šíří se jak pozřením nakaženého masa, tak mikroskopickými oocystami, které se do přírody dostávají ze stolice nakažených koček (viz Vesmír 49, 132, 1970/3; 50, 59, 1971/1). Činí tak jen po krátkou dobu, ale stačí to...

Chrápete?

str. 656 | Gabriel Hocman
Chrápanie spôsobujú isté zmeny dýchania počas spánku. Mohla by táto nepríjemná vlastnosť súvisieť i s ochoreniami srdca a ciev? Dánski výskumníci preto zisťovali, či chrápanie môže naznačovať zvýšené riziko vzniku ischemickej choroby srdca v  budúcnosti. Sledovali počas šiestich rokov...

Úhel pohledu

str. 656 | Jiří David
Podle Susan Subakové, klimatoložky z Londýnské univerzity, by tragédie britských zemědělců – nemoc šílených krav – mohla pomoci Británii snížit do r. 2000 emise hlavních skleníkových plynů na úroveň r. 1990, k čemuž se zavázala. Typické hovádko vyprodukuje totiž ročně asi 48...

Jsou pro nás dobré dusičnany?

str. 656 | Ivan Boháček
Od začátku 70. let existují snahy Evropské komise striktně omezit koncentrace dusičnanů v potravě. Snad za to může syndrom modrých dětí, snad představa, že z dusičnanů vzniknou dusitany a ty vytvoří v našem organizmu N-nitrosaminy, které vyvolávají rakovinu žaludku (alespoň u...

Superman lobuje peníze pro vědu

str. 656 | Ivan Boháček
Christopher Reeve – 43letý herec, který hrál supermana a který je paralyzován od krku dolů po automobilové nehodě r. 1995 – v emocionálním projevu před delegáty Demokratické strany vyzval prezidenta B. Clintona, aby zvýšil státní rozpočet na vědu. Mj. řekl: „Naši vědci...

Tutoření a tutoroviny

str. 656 | Jiří Sádlo
Vztah studenta k svému tutorovi je fakticky jiný než k ostatním sortám učitelů. Jiný je i vztah tutora: rozlišuje ostatní studenty a své svěřence. A ještě navíc jsou tu rozpaky a s nimi potřeba to celé ironizovat. Jsou to rozpaky nad tím, zda celá ta novota je k něčemu dobrá, i rozpaky nad...

Dáme si poradiť?

str. 657 | Gabriel Hocman
Hoci vieme o škodlivosti svojich zlozvykov, nedokážeme sa ich zbaviť. Prieskum 670 náhodne vybraných afroameričanov (Washington D.C.) ukázal, že 84 % respondentov (mužov aj žien) vedelo, že fajčenie môže vyvolať rakovinu, ale napriek tomu 31 % spomedzi nich fajčilo. Podobne, 48 % vyšetrovaných sa...

Bakterie se může nakazit – a je to špatně

str. 657 | Vratislav Schreiber
Zatím jsme si mysleli, že bakteriofágy (z ř. bakterion – tyčinka, fagein – jíst, požírat) jsou pro lidi dobré: požírají bakterie, které nám vyvolávají nemoci. Na nás na všechny číhá bacil cholery. Když se bacil cholery nakazí bakteriofágem – virem CTX-fí, začne produkovat...

Zajímavým čtením

str. 657 | Ivan Boháček
je pro někoho i rozpočet na výzkum. Z japonského rozpočtu na r. 1997 se dovídáme: japonská vláda zvýšila částky věnované na výzkum (MITI o 17 %, agentura pro vědu a techniku o 8 %). Přesto některé obory dostaly méně (např. rychlé množivé reaktory). Které obory se dostaly na výsluní?...

Science fiction, fair play, status quo

str. 657 | Pavla Loucká
Co mají tato slovní spojení společného? Zachovávají si původní pravopis i výslovnost a nepřejímají české koncovky, chovají se jako citáty. Citátová slovní spojení i jednotlivá citátová slova si plně zachovávají cizí povahu včetně přízvuku, např. francouzské en passant [án pasán]....

Otisky života a doby

str. 658 | Jiří Fiala
Poslední dvě objemná dvojčísla časopisu Výtvarné umění nesou název Zakázané umění a jsou věnována osudům českého výtvarného umění v sedmdesátých a osmdesátých letech. Ačkoli jde o dobu nedávnou, mnohé informace se už získávaly s potížemi, některé jsou nejspíš definitivně...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 658
Jak možno z jedoucího vlaku telegrafovati. Je známo, že nezřídka i nejsilnější světelná znamení nestačila zameziti srážku jedoucích vlaků. Důmyslný prostředek ochrany vynalezl Američan Phelps. Základem vynálezu jeho je známý zákon o indukčních proudech v rovnoběžných drátech. K tomu...