Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 1996

Vyšlo 05. 10. 1996

Kámen roku

str. 543 | Ivan M. Havel
Je velký jako brambora a váží téměř dva kilogramy - obrázek. (Americké brambory jsou větší než naše, k bifteku tam dostanete jednu bramboru a jste rádi.) Mezi dvanácti meteority z Marsu, které se našly, je tento nejznámější a svým původem nejstarší. Proč nejznámější, to se dovíte...

Ad Vesmír 5+6/96

str. 544 | Zdeněk Urban
... ve Vesmírech 5+6/96 je jako překladatelka knihy Jak se věci mají uvedena paní Eva Šimečková. Nicméně překladatelkou dominantní části knihy je paní Zora...

Ad „Molekulové motory“

str. 544 | Vlastimil Puczok
Vedete-li nějakou evidenci ohlasů na jednotlivé články, připište prosím jedničku s hvězdičkou prof. Oldřichu Nečasovi za „Molekulové motory“ v čísle 6/1996. Článek je nejen velmi zajímavý obsahem (konečně je taky vidět, že molekulární biologie nemusí být jen o DNA, a přitom...

Víte, co jsou to notofágy?

str. 544 | Zdeněk Černohorský, Vratislav Schreiber, Jiří A. Svoboda
Nemáme rádi, když se ve Vesmíru vyskytnou cizí slova, která – aspoň v užité formě – neznáme. A tak jsme se ponořili do článku o Indiánech Ohňové země (Vesmír 75, 377, 1996/7), kde se praví, že svá kánoe budovali z oloupané kůry notofágů. Rod Nothofagus, jak se označuje...

Vliv kyselého deště na povrchové vody

str. 544 | Jakub Hruška, Monika Springerová
Provádím dlouhodobá měření pH vod v okolí Mnichovic u Prahy. Věnuji se pěti rybníkům a jednomu potoku. Nacházejí se z větší části v otevřené krajině obklopeny loukami, potok protéká jehličnatým lesem. V zimních měsících dochází ke klesání hodnot až po pH 6,0, nejnižší...

Má smysl pátrat po životě ve vesmíru?

str. 544 | Jiří Cerha
Občas slyšíme úvahy o životě ve vesmíru a dočteme se o pátrání po mimozemských civilizacích. Domnívám se, že takové snahy jsou naivní a nemají naději na úspěch [...] Mluvíme-li o vesmíru, musíme počítat s patřičnými měřítky, ve srovnání s nimiž je trvání lidské...

Meteorit ALH84001

str. 545 | Josip Kleczek
Vědci z Johnsonova kosmického střediska a ze Stanfordovy univerzity studovali meteorit pocházející z Marsu. Chemický, mineralogický a paleontologický průzkum vedl k závěru, že v dávných dobách existoval na Marsu život. V roce 1877 milánský astronom Giovanni Schiaparelli objevil na Marsu...

Priony

str. 547 | Lubomír Syrůček, Vladimír Vonka
Příroda nám přináší nová a nová překvapení. Část z nich souvisí s činností člověka, jeho neznalostí a nepochopením složitosti světa, v němž žijeme. Neuvědomujeme si dostatečně rizika, která s sebou přinášejí změny životního stylu, nové výrobní technologie a všechny...

M. Crichton: The Lost World

str. 552 | Anton Markoš
Nemoc šílených dinosaurů. Titul vypůjčený (či ukradený) od A. C. Doyla (u nás známý jako Ztracený svět), syžet okopírovaný do dosti hlubokých detailů z Jurského parku (kdo náhodou nezná Jurský park, viz recenzi A. M., Vesmír 71, 523, 1992/9). Narychlo posbíraná expedice vržená na ostrov...

Alternativní genom

str. 553 | Robert Pytlík
Dokonalá organizovanost tzv. vyšší (též eukaryontní) buňky se projevuje existencí řady bunečných organel, které zajišťují její životní pochody. Mezi nejzajímavější z nich patří jistě mitochondrie (obrázek). Dvojitá mitochondriální membrána jednak udržuje v mitochondriích specifické...

Tepui

str. 557 | Petr Pokorný
Guyanský štít je jedno z nejstarších horninových jader na Zemi. Skládá se z granitů a rul proterozoického až archaického stáří (nejstarší jsou ze skupiny Imataka – 3,6 miliardy let), které byly zpevněny několika intenzivními orogenezemi (horotvornými pochody). Stará pohoří se však...

O pozitivním vlivu relaxačních technik na imunitní systém

str. 565 | Karel Nešpor
Zájem o poruchy imunitního systému roste. To je dáno narůstajícím výskytem HIV pozitivních pacientů, aidsu i poměrně častými jinými poruchami imunitního systému, což se projevuje zvýšeným výskytem řady nemocí. Lidé závislí na alkoholu nebo na jiných návykových látkách jsou oslabením...

Nestandardní uspořádání atomů

str. 566 | Vladimír Dvořák
Z učebnice: Pevné látky složené z jednoho druhu prvků či chemických sloučenin se v přírodě vyskytují anebo jsou uměle připravovány v laboratořích ve dvou zásadně rozdílných formách – krystalické a amorfní. V krystalech jsou atomy uspořádány zcela pravidelně. Toto...

Redukcionisté si činí nárok na lidskou duši

str. 570 | Vratislav Schreiber
Když jsem v roce 1949 přeložil a v nakladatelství Život a práce vydal knihu Pierra Rijlanta Základy psychofysiologie, byl jsem z marxistických pozic silně pokárán, že v této knize je, že i hadi mohou mít vědomí. Vlastně ani dosud nevím, zda zvířata mají vědomí, i když u psů jsem si...

Samuel P. Oliner, Pearl M. Oliner: The Altruistic Personality

str. 571 | Václav Břicháček
Kniha má podtitul „Zachránci Židů v nacistické Evropě“ a klade si otázku: Co vede prostou ženu či muže k riskování vlastních životů v zájmu pomoci druhým, často osobně neznámým lidem? Za druhé světové války se našla v mnoha evropských zemích řada lidí, kteří byli...

D. Ž. Bor: Napříč říší královského umění,

str. 572 | Vladimír Karpenko
Pokud bychom hledali moto této knihy, našli bychom ho ve XXI. kapitole věnované transmutaci kovů. Autor zde píše, že „každý má právo vystavovat se nebezpečí nesprávného hodnocení skutečnosti; cožpak ale ona sama, objektivní věda, není množinou omylů v neustálém pohybu? Dneska je...

Ilustrovaná encyklopedie A–Ž , 3 svazky

str. 574 | Vladimír Roskovec
Bez nápadné reklamy a za téměř ostentativního nezájmu sdělovacích prostředků se v r. 1995 objevily na knižním trhu v rychlém sledu (duben, červen, srpen) tři díly Ilustrované encyklopedie. Vydalo ji nakladatelství Encyklopedický dům, které si všeobecnou encyklopedistiku zvolilo za hlavní...

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století

str. 575 | Ida Vaňková
Encyklopedie podává zajímavým způsobem přehledné informace o 1200 významných českých a slovenských osobnostech z různých oblastí společenského života. Krátké eseje seznamují se základními životopisnými údaji, dílem a činností. O dalších více než 2000 osobnostech se dozvíme...

Sinice

str. 576 | Jan Šmarda
Sinice budí úctu už svou starobylostí. Jejich stáří je nezměrné, přežívají na Zemi nejméně 3 miliardy let. Jsou nejjednoduššími zelenými organizmy, které mají asimilační (fotosyntetizující) biomembrány - tylakoidy. Molekuly pigmentů zajišťující fotosyntézu jsou ve specifickém...

Svoboda ducha znamená především svobodu vědy

str. 584 | Pavel Jerie
Jméno J. Bělehrádka je dnes známo jen nejstarším žijícím absolventům Karlovy univerzity, především lékařům, kteří studovali před válkou a těsně po ní. Vzpomínají na něho jako na vynikajícího učitele, nezapomenutelného svým zjevem, způsobem vyjadřování a statečným postojem...

Život chirurga

str. 587 | Olivier Sacks
Tourettův syndrom postihuje lidi každé rasy, každé kultury, společenské vrstvy a každé pospolitosti. Kdo ví, že tento syndrom existuje, pozná ho na první pohled. Příznaky jako mimovolné vraštění obočí, posunky a neobvyklá gesta, neuvědomělé nadávky a sprostá slova popsal Aretaeus...

Srpen ve vědě

str. 590 | Ivo Budil
Mikroorganizmy na Marsu?Odpověď na podtitulek tohoto přehledu je v srpnu nezvykle jednoznačná – psalo se o stopách života na Marsu, o tom, že meteorit bere Zemi monopol na život, ale i – o kýči z Marsu. Zájem sdělovacích prostředků byl v tomto případě oprávněný – kdy se...

Z odborných časopisů

str. 593 | Ivan Boháček, Pavel Hošek, Stanislav Vaněk
Další hlodavec s vysokou odolností vůči radiaciNecelý měsíc poté, co byla publikována zpráva o vysokém výskytu mutací u dvou druhů hrabošů žijících v blízkosti černobylského reaktoru (viz Vesmír 75, 354, 1996/6), našly studentky Amanda J. Wright a Lara E. Wiggins třetí druh – Microtus...

Lakmusovým papírkem na IQ

str. 595 | Spytihněv Heřt
Britská badatelka Caroline Rae se svými spolupracovníky měřila pomocí jaderné magnetické rezonance pH v mozku (v kortexu) u 42 chlapců stáří 6 až 13 let. Nalezli vysokou korelaci mezi pH a IQ: Čím zásaditější prostředí kortexu, tím vyšší bylo IQ. Autoři zprávy netvrdí, že by kyselost či...

Obří lasery, jaderná fúze a jaderné testy

str. 595 | Jan Valenta
V článku o plánech vybudovat ve Francii a v USA obří lasery a získávat jejich pomocí data k modelování jaderných výbuchů (Vesmír 75, 428, 1996/8) jsme se podivovali, proč neexistuje mezi Francií a USA spolupráce, která by umožnila šetřit alespoň část ohromných nákladů. V červnu...

Mamografie

str. 595 | Ivan Boháček
V Británii se ženy nad 50 let podrobují každé 3 roky vyšetření. Konvenční vyšetření však nezachytí asi 20 % začínajících nádorů a biopsie předepsané v případech nejistých diagnóz ukazují, že 70 – 80 % nádorů je benigních. Britští radiologové vyvinuli techniku, která –...

Mezi astronomií a astrofyzikou

str. 595 | Ivan Boháček
John Web z univerzity v Novém Jižním Walesu definoval rozdíl mezi těmito disciplinami takto: „Když se mne zeptají co dělám a já odpovím ‘Jsem astronom’, lidé řeknou ‘Jak zajímavé’ a začnou se mne ptát na astronomii. Zdá se, že zajímá každého. Avšak když řeknu...

Ovoce v maskáči

str. 595 | Pavla Loucká
V posledních letech jsme si mohli v obchodech prohlížet nejrůznější cizokrajné plodiny, jen se člověk nesměl moc ptát na jejich jména. Například podivná koule, u níž bývá napsáno khaki (někdy i khaki-churma), má do khaki barvy dost daleko, je jasně oranžová. V příručce...

Kostra velkého primáta v Brazílii

str. 595 | Stanislav Mihulka
V brazilském státě Bahia byla v pleistocenních jeskynních uloženinách objevena kompletní kostra největšího novosvětského primáta. Hmotnost zvířete, které tuto kostru nosilo, byla odhadnuta na 25 kg, což představuje více než dvojnásobek hmotnosti největších současných jihoamerických...

Čím nahradit halony?

str. 595 | Václav Petrus
Světe div se, ale dlouhé hledání chemikálie, která by hasila oheň a nepoškozovala ozonovou vrstvu Země, dospělo opět k vodě! Nikoli však proudem z požární hadice, ale zařízením, které chrlí drobné kapičky o průměru 0,1 až 0,3 mm. Při vypařování kapičky znásobí svůj objem 1700krát a...

A náhrada methylbromidu?

str. 595 | Václav Petrus
Každý rok se vyrobí více než 50 000 tun methylbromidu, který získal u farmářů oblibu jako účinný pesticid. Vháněli jej pod plastikové fólie, které před výsevem plodin odstraňovali, aby plyn vyprchal. Rostlinný patolog Howard Ohr z Kalifornské univerzity v Riverside dva roky testoval...

Plastidy v lidských parazitech aneb výtrusovci jsou (trochu) zelení

str. 596 | Stanislav Mihulka
Objev genů obvyklých pro fotosyntetické organely rostlin a řas u zástupců skupiny Apicomplexa způsobujících malarická onemocnění a toxoplazmózu vedl ke spekulacím, zda tyto organizmy mohou obsahovat pozůstatky plastidů. Dotyčné geny se vyskytují ve formě 35 kb mimojaderné maternálně...

Měsíčníci – ryby čeledi Molidae

str. 596 | Petr Ráb
Téměř ve všech našich novinách proběhla letos v létě zpráva, že několik desítek kilometrů italských pláží muselo být uzavřeno, protože v příbřežních vodách byl spatřen žralok. Tisk měl svoji senzaci a turisté příjemné mrazení v zádech, jak jejich dovolené získaly nádech...

BSE a riziko pro lidi

str. 596 | Xenie Trávníčková
Podle názoru D. Bekkuma a P. Heidta (Nature 382, 574, 1996) je současná skličující situace důsledkem předchozího selhání britské vlády zadat adekvátní výzkumný program, který měl odpovědět na klíčové otázky všech možných cest přenosu BSE na lidi. Již nejméně před 3 roky (!) si nutnosti...

Zhoršuje se vědecké ovzduší?

str. 596 | Josef Chalupský
Ze slov na rozloučenou Johna Maddoxe, dlouholetého vedoucího redaktora britského vědeckého týdeníku Nature (viz Nature 378, 521, 1995), vyjměme alespoň jeden odstavec. Je to názor podložený Maddoxovou velkou zkušeností ve vědeckém životě. „Další nebezpečí, které ohrožuje zdravý...

Bezpečný thalidomid neexistuje

str. 596 | Spytihněv Heřt
Jako příklad rozdílných účinků levotočivých a pravotočivých forem léků bývá v literatuře uváděn thalidomid. Jeden enantiomer thalidomidu bývá činěn zodpovědným za deformity, druhý bývá předkládán jako „neškodné sedativum“. Vyvolává se tím dojem, že thalidomidové...

Hladina moře

str. 596 | Lionel Jakeš
nebude v nejbližších letech stoupat tak rychle, jak naznačovaly výsledky z amerického altimetru Topex z r. 1994. Poté, co francouzští inženýři našli chybu v algoritmu používaném na americkém zařízení, se Topex shoduje s francouzským Poseidonem na hodnotě 1 až 3 mm za rok. (Nature 382, 388,...

Podívejte se na HIV

str. 597 | Vratislav Schreiber
Celé číslo Science z 28. června 1996 je věnováno novým pohledům na virus lidské imunodeficience, HIV. Na obálce je zjednodušené schéma lidské bílé krvinky, jak je napadána tím HIV. I když ta Science to moc jasně nevysvětluje, základní poznatky se nemění: na světě (tom našem) jsou desítky...

Toxiny jasanu odpuzují housenky

str. 597 | Petr Kratochvíl
Housenky bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) jsou postrachem mnoha pěstitelů stromů jak v Evropě, tak v Severní Americe. Dale Norris a jeho doktorandka Ingrid Markovic si povšimli všeobecně známé skutečnosti: přestože tyto housenky jsou co do chutí velmi nevybíravé, nikdy nenapadají jasan Fraxinus...

Tutor a jeho svěřenci

str. 597 | Pavla Loucká
Tutor je v Anglii (a částečně i v Americe) poručník, ochránce, strážce, instruktor, vychovatel, domácí učitel, korepetitor a na anglosaských univerzitách i kolejích také studijní vedoucí, lektor, konzultant. V češtině jsme dosud používali jen slovo tutela – poručenství, které...

Uvnitř sochy

str. 598 | Jiří Fiala
Pozoruji strom. Mohu ho vnímat jako obraz: jako sloup, který ční do výše v přívalu prudkého světla, nebo jako rozstříklou zeleň, jíž prosvítá jemná modř stříbřitého kmene. Mohu ho pociťovat jako pohyb: jako proudící žiloví na jádře, které vězí v zemi a usiluje vzhůru, jako...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 598
Papírový vlahoměr či vlastně vlahovid pořídí se takto: Pijavý papír máčí se v roztoku, jenž obsahuje 30 dílů chloridu kobaltnatého, 15 dílů chloridu sodnatého (čisté soli kuchyňské), 7,5 dílu arabské klovatiny, 4,5 dílu chloridu vápenatého a 45 dílů vody. Potom se papír ten suší....