Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 9 / 1996

Vyšlo 05. 09. 1996

Aféra

str. 483 | Ivan M. Havel
Občas se stane, že se ve vědě odhalí podvod nebo podvrh. Pak je z toho aféra, v níž obvykle dopadnou hůř ti, kteří naletěli, než ten, kdo podváděl. Odrůdou podvodů jsou žerty; ty se nejčastěji objevují v dubnových číslech seriózních časopisů anebo v okurkových číslech méně...

Ad Chováme se jako zvířata

str. 484 | Bohumil Kučera
V citátu z knihy Zdeňka Veselovského Chováme se jako zvířata? (Panorama 1992) ve Vesmíru 75, 400, 1996/7 dostala latina trochu na frak. Přísloví zní: Post coitum omne animal triste. Nikoli plurál (omnia animalia), neboť pak by adjektivum muselo mít tvar tristia. Navíc ten plurál stírá krásnou figuru...

Drahá redakce

str. 484 | Tomáš Ungar
Drahá redakce, Dlouhou dobu se chystám napsat děkovný dopis. Nejsem sice pravidelným odběratelem Vesmíru, ale při různých příležitostech se mi dostává do rukou (či pod ruku) některé z Vašich nádherných čísel či výtisků. Musím se přiznat, že zneužívám vědomostí získaných z Vašeho...

Syndrom narušené závislosti na odměně

str. 485 | Cyril Höschl
V posledních měsících se opakovaně i v našem odborném tisku (Kožený, Klaschka a Höschl: Čs. psychol. 38, 385, 1994/5) objevovala zpráva o Cloningerově trojrozměrném osobnostním dotazníku a o teorii, která je na jeho pozadí. C. R. Cloninger v její původní verzi předpokládá, že typologii...

Fyzika a medicína

str. 490 | Ugo Amaldi
Franco Francia: Někteří vynikající vědci v CERN se nedávno pustili do řešení některých základních problémů v oblasti medicíny, nových zdrojů energie a životního prostředí. To, že se rozhodli realizovat projekty vyžadující nejen rozsáhlé znalosti, ale i mimořádné řídící a...

První exoplaneta

str. 493 | Jiří Grygar
Pokusy najít planety cizích sluncí (exoplanety) narážejí na specifické problémy. Planety totiž, jak plyne z definice, víceméně jen rozptylují světlo mateřské hvězdy. Z toho plynoucí nepoměr jasností řádu jedné ku miliardě je vskutku velkou překážkou pro jejich přímé zobrazení, neboť...

Terapie komplementárními oligonukleotidy

str. 494 | Robert Pytlík
Z molekulárního hlediska mnoho moderních léků funguje na principu blokády určitého proteinu, nejčastěji enzymu či recpetoru. V kardiologii jsou takto využívány například betablokátory a inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin, v léčbě žaludečních vředů se uplatňují blokátory...

Kyselé deště v Bathu

str. 495 | Václav Cílek
V anglickém Bathu jsem se zúčastnil jednání o rozvoji měst, jehož důležitou součástí byla problematika životního prostředí týkající se zejména působení kyselých dešťů na architekturu města. Vzhledem k tomu, že se naše některá města nebo jejich části ocitají v podobné situaci jako...

RUDOLF MUSIL a kol.: Stránská skála Hill

str. 496 | Jiří A. Svoboda
Charakteristický útvar Stránské skály u Brna je dnes světoznámou lokalitou, o niž se zajímají geologové, paleontologové i archeologové. Spojuje se s věhlasnými jmény J. Woldřicha, J. Kniese, V. Čapka, K. Schirmeisena, K. Absolona a dalších badatelů. Nejnovější publikace je věnována...

Čistota vodních toků

str. 497 | Vladimír Majer, Josef Veselý
Předpokladem odpovědného rozhodování o cestách vedoucích ke zlepšení prostředí okolo nás je důkladná znalost jeho stavu. Nedostatek informací o znečištění českého prostředí a neúplné porozumění jejich významu dosud vyvolávají spekulace o kvalitě prostředí, jejím vlivu na biodiverzitu...

Zelený čaj – zelená zdraviu

str. 498 | Gabriel Hocman
Pitie odvaru z prírodných nefermentovaných lístkov čajovníka je rozšírené najmä v juhovýchodnej Ázii. U nás túto lahôdku žiaľ neponúka reklama a netvorí ani súčasť sortimentu bežného potravinárskeho obchodu. Preto „zelený čaj“ poznajú iba labužníci. Ochrana pred nádorovou...

Choroba šialených kráv

str. 503 | Zdenek Beníšek, Anna Ďurove, Róbert Ondrejka, Judita Süliová
V apríli roku 1985 pozorovali vo Veľkej Británii na dospelom hovädzom dobytku novú, pomaly sa rozvíjajúcu, letálnu chorobu. Jej príznaky naznačovali, že sa jedná o ochorenie centrálneho nervového systému (CNS). Túto chorobu nazvali „bovine spongiform encephalopathia“ (BSE). Histologické...

Životně důležité tance

str. 505 | Fatima Cvrčková
Existují biologické zákonitosti, o kterých se ve slušné společnosti nepochybuje. Patří k nim i tvrzení, že buňky vznikají výhradně dělením existujících buněk. Protože se buňky dovedou dělit už od pradávna, lze očekávat, že sama procedura dělení je záležitost evolučně stará a...

Plynové hormony (NO, CO) v akci

str. 508 | Vratislav Schreiber
Že by hormony mohly být i plyny, to před deseti lety nikdo netušil. A přece, oxid dusnatý, endogenní ligand nitroglycerolových receptorů, je stále více v popředí zájmu. Dokonce nejbohatší světová farmaceutická firma Glaxo-Wellcome investuje – z vládní dotace 21,8 milionu dolarů a 17,3...

Renaturace a hybridizace DNA

str. 509 | Emil Paleček
V myslích vědců, kteří se tak či onak zabývali výzkumem genetického materiálu, je Marmurovo jméno spojeno zejména s metodou izolace DNA z bakterií, kterou navrhl začátkem 60. let a která se v různých variantách používá dodnes. Tato jeho práce byla citována jinými vědci více než 6...

Kouřením ku zdraví

str. 511 | Pavel Barsa
Všechny kuřáky, ale i nekuřáky, kteří sedli na lep slibnému titulku, hned na samém začátku zklamu. Následující text bude totiž řešit blahodárný vliv kouření na jedinou chorobu, totiž na ulcerózní kolitidu, difuzní zánětlivé onemocnění tlustého střeva postihující sliznici a úzký lem...

Vesnice v rámci konkrétní krajiny

str. 513 | Jiří Sádlo
O úpadku dnešní české krajiny vůbec a vesnice zvlášť psal V. Cílek (Vesmír 75, 97, 1996/2). Neduhy vesnic, na které v tom článku ukázal, jsou evidentní. Pokusme se dostat o další krůček dál tím, že se budeme snažit pochopit to hezké a cenné. Co by mělo z vesnic zmizet, to víme nebo...

Hodiny biologů a geologů se rozcházejí

str. 515 | Stanislav Vaněk
Kdy došlo k prvnímu druhovému větvení? Podle soudobých analýz proteinových sekvencí různých organizmů biologové odhadují, že všechny druhy, které byly takto zkoumány, mají společného předka, jenž žil před 2 miliardami let. Jinými slovy, první větev na prakmeni...

Z dob českých a slovenských opic

str. 516 | Emanuel Vlček
Poslední opice žily ve střední Evropě ještě před půl milionem let. V současné době je z Evropy však známe jen z Gibraltaru (viz text na křídové příloze). Nálezy pozůstatků primátů v Čechách a na Slovensku pocházejí ze tří geologických úseků: z třetihorních uloženin Bílých...

Jan Marek Marci z Lanškrouna

str. 523 | Ivan Štoll
V pobělohorské době mezinárodní význam českých zemí, které žily v izolaci, silně poklesl. Vědecké kontakty byly znesnadněny rozdělením Evropy na katolickou a protestantskou, válečnými událostmi a epidemiemi, střety různých mocenských zájmů. Přesto dokázal Marci – vrstevník...

Poslední hippie

str. 526 | Olivier Sacks
Greg F. vyrůstal v padesátých letech v Qeens v New Yorku, ve spořádané rodině. Byl to přitažlivý nadaný chlapec a zdálo se, že je předurčen ke stejné kariéře jako jeho otec, k psaní songů. Měl k tomu nesporné vlohy. Ale jak dospíval, začal být odmítavý a kladl otázky mládeže...

Rezonovat s dobou

str. 529 | Stanislav Komárek
Představa člověka jako hudebního nástroje, na který cajtgajst vybrnkává své namnoze podivné melodie, není zcela nová (představa metamorfózy v rezonující instrument je ostatně častá i v některých drogových opojeních). Každý člověk je v zásadě médiem, kterým se šíří dobové vlny...

Červenec ve vědě

str. 530 | Ivo Budil
Nález planet v cizí galaxii?Překvapivý nález ohlásil Rudy Schild z harvardského Smithsonova střediska pro astrofyziku v massachusettské Cambridži. Tvrdí, že pomocí důmyslné a složité úvahy lze prokázat existenci planet velikosti naší Země v jedné cizí galaxii, která není ničím ...

Z odborných časopisů

str. 533 | Ivan Boháček, Pavel Hošek, Stanislav Vaněk
NGST – následník Hubblova teleskopuBadatelé v NASA předložili plán ambiciózního projektu: kosmického teleskopu příští generace. Náklady se odhadují na 500 milionů dolarů. Snad nejsilnější motivací k tomuto projektu je přání astronomů vidět do minulosti vesmíru hlouběji než do doby,...

Čína na cestě k publikační velmoci?

str. 535 | Zdeněk Šesták
Ohlasy publikací z čínských vědeckých časopisů ve světové vědě byly donedávna velmi malé. I známé Current Contents zachycují jen několik z mnoha vědeckých časopisů, které v Číně vycházejí. Důvodem pro to byla nejen skutečnost, že většina z nich obsahuje články v čínštině, a ne...

Chybějící neutrina a komety

str. 535 | Ivan Boháček
S hypotézou, která by ve svých důsledcích mohla vysvětlit nedostatek slunečních neutrin, přišel britský astronom Mark Bailey z observatoře Armagh v Severním Irsku. Bailey se zabývá kometami a asteroidy v blízkosti Země. Jeho hypotéza je založena na poznatku, že dnešní odhad počtu komet...

Nové komponenty RNA degradozomu E. coli

str. 535 | Stanislav Mihulka
RNA degradozom bakterie Escherichia coli je multienzymový komplex účastnící se metabolizmu nukleových kyselin. Donedávna bylo známo, že obsahuje enzym s exoribonukleázovou aktivitou, polynukleotid fosforylázu (PNPázu) a enzym s endoribonukleázovou aktivitou, RNázu E. Oba tyto enzymy hrají důležitou...

Shnilý hrnec k osvěžení vzduchu 

str. 535 | Pavla Loucká
V obchodech s přírodní kosmetikou či ve stáncích se u nás prodávají směsi vonných sušených bylin pod názvem pot-pourri (nebo potpourri). V některých jsou okvětní lístečky, v jiných stonky a listy, někdy i plody. Rozlišují se podle převládající vůně a používají se k osvěžení...

Australané se bojí o své miláčky

str. 535 | Dana Vašková
Australská vláda odsunula vypuštění viru proti divokým králíkům minimálně o čtyři měsíce. Stalo se tak zřejmě pod nátlakem ochranářských iniciativ, které uvádějí jako hlavní důvod nedostatečnou znalost možnosti přenosu na jiné druhy živočichů. Zvláštní pozornost by se...

Ještě k umělému pavoučímu vláknu

str. 536 | Josef Chalupský
Naše romantické nadšení nad tím, jaká si pavouci dokáží vyrábět vlákna, co vše jejich vlákna vydrží a nakonec, že se nám je snad podaří napodobit (viz Vesmír 75, 176, 1996), zchladil nemilosrdně John J. Gilman z Kalifornské univerzity v dopisu redakci časopisu Science (272, 17, 1996)....

Přistěhovalectví odborníků do USA

str. 536 | Petr Molík
Roku 1990 byl v USA přijat nový zákon o přistěhovalectví, který zvýšil kvóty pro vysoce kvalifikované pracovníky. Podle informací Národní nadace pro vědu tato nová právní norma podpořila zvýšení počtu zahraničních vědců a inženýrů legálně přicházejících do USA. Joanne P....

Nedůvěra k jazykovým dubletám

str. 536 | Pavla Loucká
Švédská jazyková poradna ve Stockholmu se od české liší především tím, že zaměstnává devítinásobek lidí (tj. pracuje tam devět osob). Z toho vyplývá, že zaměstnanci neprovozují jen poradenskou činnost po telefonu, ale vydávají slovníky či jazykové příručky, podílejí se na...

Eusociální korýši v Karibském moři

str. 536 | Stanislav Mihulka
Vrcholem živočišné sociální organizace je nepochybně eusocialita, charakterizovaná překrývajícími se generacemi, reprodukční dělbou práce a spoluprací při péči o potomstvo. Dosud byla eusocialita známa pouze u suchozemských živočichů – u sociálního hmyzu a u afrických rypošů....

Tuzemské léky se na našem trhu podílejí 41 %

str. 537 | Vratislav Schreiber
Na tiskové konferenci „Sdružení českého farmaceutického průmyslu“, konané 24. dubna tohoto roku, byly předneseny následující údaje. V ČR je nyní zaregistrováno (a většinou prodáváno) přes 10 000 léků. Z toho je 500 léků české produkce, ale ty přesto činí 41 % celé spotřeby...

Akademikem za předplatné

str. 537 | Zdeněk Šesták
Po listopadovém převratu jsme zrušili tituly akademiků a členů korespondentů. Poprávu, protože mnohý z nich byl udělen spíše za vlastnictví známé červené knížky než za vědecké zásluhy. Ti, kdo touží stát se členem nějaké Akademie se jménem u nás zvučně znějícím, však mají...

Nejrychlejší počítač na světě

str. 537 | Pavel Hošek
Vědci na Tokijské univerzitě sestrojili počítač, který pracuje rychlostí 1,08 Tflops (Tflops = teraflops = bilion operací s plovoucí čárkou za sekundu). Je to zhruba čtyřikrát více, než dosahuje dosud nejrychlejší superpočítač firmy Fujitsu vyrobený pro japonskou národní vesmírnou laboratoř....

Jsou cizí slova výstižnější než česká?

str. 537 | Pavla Loucká
Nemám v úmyslu staromilsky se pohoršovat nad přílivem cizích slov do češtiny ani se posmívat mnohdy komickým spojením cizích slov s typicky českými jmény. Nějaký ten venkovský „seconhand U tety“ (to skutečně existuje) už dnes nikoho nevyvede z míry. Vlna touhy připodobnit...

Koroze betonu

str. 537 | Ivan Boháček
Velmi málo je známo o tom, jak probíhá koroze betonu. Britští badatelé modifikovali metodu jaderné magnetické rezonance k tomu, aby mohli sledovat fyzikální a chemické děje, které v betonu probíhají. Mj. jde o sledování iontů chloru z posypů solí. Konvenční NMR není pro tyto děje...

Duše hraček

str. 538 | Jiří Fiala
Kdysi, a je tomu už hodně dávno, jsem se jedné krásné říjnové neděle při potulování předměstím Londýna (myslím, že to bylo někde u Ravenscourt Park Station) zastavil v domě, na němž byl nápis, který denně přitahoval mou pozornost při cestách metrem, jež tam někde vyjíždí na povrch:...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 538
Z lebozpytu. Obyvatelstvo severní Ameriky většinou náleží k dlouholebým. N. Ripley pozoroval za uplynulé pětiletí změny hlav na 500 chovancích technologického ústavu ve státě Massachussettu. Přesnými leboměrnými přístroji shledáno, že prostřední šířka lebky zůstává úplně stejna....