Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 1996

Vyšlo 05. 01. 1996

Co si myslíme, že vidíme?

str. 3 | Ivan M. Havel
Je zima a možná máte i vy to štěstí, že venku sněží. Zdalipak vás, stejně jako mne, fascinuje pohled z okna na hustou a vydatnou chumelenici? Zkuste chvíli pozorně sledovat jednotlivé padající sněhové vločky – krajina za nimi se v tu ránu ztratí, zbude jen šedé tušené pozadí k...

Pro všechno česká jména?

str. 4 | Karel Samšiňák
Diskuse o českých jménech exotických ptáků se táhne několika čísly Vesmíru. Chtěl bych jen upozornit na to, že tvorba výrazů by neměla spadat do kompetence přírodovědců, ale jazykovědců. Je smutné, že ani krach předchozích systémů českých jmen živočichů neodradí další...

Problém komunikace ve sjednocené Evropě

str. 4 | Jan Matys
Ve vícenárodním společenství je vždy tendence k jazykovému sjednocení. Když se to nepodaří, zpravidla je nový stát nestabilní a až na výjimky se časem rozpadá. Vícejazyčné úřadování zvyšuje správní výdaje. Např. překlad není nikdy zcela identický s originálem. Vzniká tak...

Neem

str. 4 | Martin Tomášek
Velmi oceňuji kvalitu Vašeho časopisu a jsem rád, že i v dnešní době inflace informací se Vám stále daří vydávat něco v našich českých poměrech tak výjimečného. Jako letitého chovatele drobného domácího zvířectva by mne zajímalo, jaké zvíře máte na mysli (tedy spíše, o jakém se...

Od nálevníků k rakovině

str. 5 | Julius Lukeš
Předpokládám, že se řada čtenářů pozastaví nad podivným spojením v titulku příspěvku. A právě spojení podobného typu s sebou přináší tzv. „základní výzkum“, v tomto případě v protozoologii neboli vědě o prvocích, mezi které patří i nálevníci. Elisabeth Blackburnová z...

Vzácné nemoci, genetika kvasinek a počítačová síť

str. 6 | Robert Pytlík
Článek s tímto trochu záhadným titulkem není o ničem jiném než o tom, jak je možné díky počítačové síti vzájemně propojovat i oblasti značně odlehlé. Bude zde řeč o překonávání zeměpisných vzdáleností, ale také o propojení neobyčejně vzdálených a zdánlivé spolu nesouvisejících...

Na cestě od homeoboxů k genové terapii

str. 7 | Petr Šíma
Vývoj tělesné architektury, složitých orgánů a funkčně specializovaných tkání z nerozlišeného zárodku je stále nerozřešenou záhadou biologie. Lze vůbec porozumět dějům, které podmiňují, že vyvíjející se živočich nebo rostlina budou odpovídat příslušnému tělnímu plánu, typickému...

Neutrino a lepton tau

str. 9 | Jiří Niederle
Letošní nejprestižnější cena za fyziku byla udělena dvěma americkým vědcům za průkopnické experimenty ve fyzice leptonů, a to sedmasedmdesátiletému Fredericku Reinesovi z Kalifornské univerzity „za detekci neutrina“ (r. 1956) a osmašedesátiletému Martinovi R. Perlovi ze Standfordovy...

Dotternhausenská cementárna

str. 11 | Radek Mikuláš
Projektu výstavby nové cementárny u Tmaně v Českém krasu je toho právem vytýkáno mnoho: kromě vlivu těžby na kvalitu krajiny v okolí, nehospodárného využívání vyskoprocentního vápence k výrobě cementu, předpokládané orientace cementárny na export atd. je to i skutečnost, že těžbou by se...

Chemie atmosféry

str. 12 | Stanislav Záliš
Za chemii byla r. 1995 udělena Nobelova cena Pavlu Crutzenovi a Mario Molinovi a F. Sherwoodu Rowlandovi za jejich práce v chemii atmosféry, zvláště za úsilí, které věnovali problematice vzniku a rozkladu ozonu. Díky jejich činnosti v této oblasti byla světová veřejnost upozorněna na citlivost...

Alfréd Bernard Nobel

str. 14 | Ivo Kraus
Do světové kulturní historie se A. Nobel zapsal především testamentem, který vlastnoručně sepsal v Paříži 27. listopadu 1895. I když se narodil ve Stockholmu, podle životních osudů byl světoobčanem. Působil v mnoha zemích, ovládal několik cizích jazyků – ruštinu, angličtinu,...

Zrážky komét so Zemou: boli alebo neboli?

str. 16 | Luboš Neslušan
Začiatkom 80. rokov L. W. Alvarez so spolupracovníkmi vyslovili hypotézu, že vymretie druhohorných veľjašterov a s nimi aj mnohých ďalších živočíšnych a rastlinných druhov spôsobila kozmická katastrofa – zrážka Zeme s jadrom kométy alebo asteroidom. Alvarezove predovšetkým geologické...

Vymřeli ptáci spolu s dinosaury?

str. 17 | David Storch
Tradiční pohled na evoluci ptáků předpokládá, že ptáci se (na rozdíl třeba od savců) vyvíjeli bez velkých zvratů a výrazných radiací, že většina současných skupin ptáků postupně vznikala už od začátku křídy a že ptáci díky své velikostí neutrpěli téměř žádné ztráty při...

Pranostický rok

str. 18 | Zdeněk Vašků
Je v těsném spojení i s tím nejzazším koutkem své země, krajiny, půdy, se sadem, který leží až nahoře u lesa, s pramenem na úbočí hory, obilním lánem v údolí, s právě pluhem odříznutou voňavou skývou ornice, sedmikráskou na humně, hlubokým oceánem ovzduší. Po staletí je ohmatává...

Hodně synů – hodně štěstí?

str. 24 | Ľubica Obuchová
Po bouřlivých letech politických kampaní a ideologických bojů zaměřilo se koncem 70. let nové pekingské vedení na ekonomiku. Zároveň byla přehodnocena a odvrhnuta maocentungovská teze zdvojnásobení počtu obyvatel a čínská vláda přijala novou populační politiku, známou pod výstižným heslem...

Ara Spixův

str. 26 | Josef Chalupský
Nejohroženějším ptačím druhem na světě má být v současnosti papoušek Cyanopsitta spixii, česky zvaný „ara Spixův“. Je tmavomodrý, se světlejší šedou hlavou a krkem a zelenavým nádechem na spodní straně těla. Z těchto barev září jeho žluté oko. Veliký je přes 50 cm. Žije v...

Biologické hodiny u rostlin

str. 27 | Jan Krekule, Ivana Macháčková
Ve Vesmíru 70, 68, 1991/2 a Vesmíru 73, 425, 1994/8 jsme si mohli přečíst poutavé články H. Illnerové o biologických hodinách v mozku. Neméně fascinující rytmicitu, dokonce s daleko pestřejší fenomenologií, známe u rostlin. Snad každý z nás byl někdy okouzlen pravidelným opakováním ročních...

Rekordně nízká teplota

str. 32 | Jan Valenta
Všichni dobře víme z praktického života, že jak ohřívání, tak ochlazování kteréhokoliv tělesa oproti okolní teplotě nás vždy stojí energii. Jde jen o to, jak se ta energie použije. Takže nás nemůže překvapit, že světelnou energií je možné nejen zahřívat, ale i ochlazovat. Vezměme si...

Tylakoidní membrána, sídlo fotosyntézy

str. 33 | Jaromír Kutík
J. Barber a B. Andersson rekapitulují současný stav poznání fotosyntézy na podbuněčné úrovni (Nature 370, 31, 1994). Vyjadřují přesvědčení, že se fotosyntetický aparát může stát prvním komplexním biologickým systémem, jehož struktura, funkce a regulace budou popsány na úrovni...

MILAN CHYTRÝ a JIŘÍ VICHERK: Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal

str. 36 | Vojen Ložek
Vyhlášením Národního parku Podyjí získalo u nás tento nejvyšší ochranný statut první velkoplošné území v malé nadmořské výšce v teplé suché oblasti, tedy v prostředí, které je ve střední kropě obvykle hustě osídlené a silně změněné hospodářskými zásahy. Příroda dyjského...

Lvi jsou zcela jiní

str. 37 | Jiří Felix
Lev je jedním z nejznámějších zvířat už od starověku, kdy byl mnohem rozšířenější než v současnosti a obýval mimo jiné nejen severní Afriku, ale i Arábii, Řecko a další území až po jižní Asii. O lvech se hodně píše i vypráví a do podvědomí čtenářů či posluchačů a diváků...

SLAVOMIL STROHS: Josef Winternitz a teorie relativity

str. 43 | Jiří Langer
Útlá knížka nás seznamuje s osobností Einsteinova přítele a horlivého propagátora jeho teorie Josefa Winternitze. Její značnou část představuje dokumentační materiál (zpráva v místním sociálnědemokratickém listu Vorwärts o Winternitzově liberecké populární přednášce z r. 1921 a jeho...

D. VOET, J. G. VOETOVÁ: Biochemie

str. 43 | Josef Fabián
Učebnice, kterou anglický recenzent Irving Geis označil za „hodnotného průvodce k vědě o molekulární medicíně 21. století“, ukazuje biochemii jako disciplinu funkční, s nezbytnou morfologií buněk a tkání, ultrastrukturou membrán, trojrozměrnou konformací proteinů a dalších...

ZLATA KUFNEROVÁ, MILENA POLÁČKOVÁ, JAROMÍR POVEJŠIL, ZDENA SKOUMALOVÁ, VLASTA STRAKOVÁ: Překládání a čeština

str. 44 | Pavla Loucká
Překládat znamená pracovat nejen s jazykem cizím, ale především s jazykem mateřským. Proto autory publikace zajímá problematika překladu z hlediska cílového jazyka – češtiny. V jednotlivých příspěvcích najdou leccos zajímavého jak lingvisté a profesionální překladatelé, tak...

J. VYTŘASOVÁ, J. MAZUROVÁ: Mikrobiologická kontrola v klinické a technické praxi.

str. 45 | Josef Berger
Učebnice zahrnuje tradiční tematické okruhy mikrobiologie: charakteristiku mikrobiologie jako oboru, klasifikaci, morfologii, fyziologii, růst a rozmnožování mikroorganizmů, podíl mikroorganizmů na koloběhu prvků v přírodě, přehled serologických metod, charakter vztahu mikroorganizmů k hostiteli,...

Astronomové nemají čas

str. 46 | Miroslav Plavec
Ivan M. Havel: Dovol, abych ti dříve, než ti budu přát k tvému jubileu, položil pár otázek. Zajímalo by mě například, co ty sám považuješ v současné astronomii za nejzajímavější objev? Miroslav Plavec: Nečekaná a v mých očích strašně zajímavá věc je, že v takové středně velké...

Informace, uspořádání a kontext

str. 48 | Jan Sokol
Na úřadě, v bance a na nádraží bývá okénko s nápisem ...

Listopad ve vědě

str. 50 | Ivo Budil
IgNobelovy ceny popáté Stockholm se chystá na 10. prosinec, den udělení Nobelových cen. Ceremoniál vyhlašování IgNobelových cen však proběhl už v říjnu. První čtyři roky od zrodu těchto cen bylo slavnostní udělování na Massachusettské technice, letos se tato veřejná událost přesunula do...

Cena za tloušťku

str. 53 | Ivan Boháček
Drobní ptáci zvyšují v zimě své tukové zásoby jako pojistku proti nepředvídanému nedostatku potravy. Pozorování v přírodě však ukazují, že ptáci často vytvářejí menší zásoby, než se očekává, což naznačuje, že se za tloušťku něčím platí. Může to být třeba snížená schopnost...

Modelování růstu města aneb jak nekoordinované rozhodování na lokální úrovni dává vyvstat koordinovanému globálnímu tvaru města

str. 53 | Ivan Boháček
Američtí a izraelští fyzici se pokusili na počítači ověřit, zda se růst měst může podobat růstu dvoudimenzionálních agregátů částic. Ukázalo se, že některé modely vypůjčené ze statistické fyziky jsou schopné popsat nejen pozorované morfologie měst, ale i jevy typu „rozvoj určité...

Heavy Metal znovu na scéně

str. 53 | Ivan Boháček
Tentokrát nejde o hudební směr, ale o cis-platinu (viz podrobný článek ředitele Leidenského chemického ústavu J. Reedijka, Vesmír 72, 545, 1993/10). Serendipita (viz J. Veis, Vesmír 64, 468, 1985/9) objevu protinádorového působení cis-platiny je velkým příkladem náhody přející připraveným. Je...

Hned vedle Newtona

str. 53 | Ivan Boháček
V polovině prosince byla vedle Newtonova hrobu umístěna pamětní deska, na níž je vytesána Dirakova rovnice. Jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky Paul Adrian Maurice Dirac odvodil rovnici, jež vnesla do kvantové mechaniky teorii relativity a do kvantové fyziky cosi, čemu se říká gama-matice. Tato...

Vymírání a výlevy čedičů na rozhraní parmu a triasu

str. 53 | Ivan Boháček
Před lety bylo navrhováno, že masové vymírání druhů na rozhraní parmu a triasu je způsobeno mohutným výlevy čedičových hornin (objem až 3 miliony kilometrů krychlových, které se v podobě obrovských deskovitých těles, nazývaných trapy, rozlévají po zemském povrchu. Mezi nejznámější a...

Stres

str. 54 | Ivan Boháček
Odpovědí na akutní fyzický nebo psychický stres je aktivace hypotalamu, podvěsku mozkového a nadledvinek. Výsledkem je uvolnění glukokortikoidních hormonů, což je reakce zachraňující život, zejména proto, že vede ke zvýšení hladiny glukózy v krvi. Dvě práce v říjnovém čísle Nature se...

Bez nohou a bez křídel

str. 54 | Stanislav Vaněk
Dvoukřídlí (Diptera) jsou jednou z nepozoruhodnějších skupin hmyzu. Obzvláště zajímavé jsou skupiny a druhy přizpůsobené parazitickému způsobu života. Například samice mouchy rodu Asciodipteron (čeleď Streblidae) ztrácí v dospělosti křídla i nohy a mění se v beztvarý váček parazitující...

Benigní kmen HIV-1 je možná nadějí pro vakcínu proti HIV

str. 54 | Ivan Boháček
Před 15 lety – ještě než se prováděla kontrola dárců krve, zda nemají protilátky proti viru HIV – daroval v Austrálii krev homosexuál infikovaný virem HIV. Nejméně 7 lidí obdrželo krevní produkty kontaminované krví od tohoto dárce. Když se u nich ani po 10 letech nevyvinul aids...

Ozonová díra se nebude zvětšovat?

str. 54 | Ivan Boháček
Téměř současně s oznámením o udělení Nobelovy ceny Crutzenovi, Rowlandovi a Molinovi byla publikována zpráva Goddardova střediska pro kosmické lety v Greenbeltu o simulovaném vývoji ozonové díry. Model předpovídá, že se ozonová díra bude sice vytvářet rychleji, ale nebude se zvětšovat co do...

Mají klíštěcí samečkové raději hubenější, nebo tlustší samičky?

str. 55 | Josef Chalupský
Poznání chemického vzájemného domlouvání hmyzu pomocí feromonů při vyhledávání partnerů (viz např. Vesmír 59, 88, 1980/2) vyvolalo zájem hledat něco podobného i u klíšťat. I když u nich nejde o feromony působící na velké vzdálenosti (jako např. u mnišek, martináčů apod.), jsou u nich...

Tabáko-zdravotnická Iobby

str. 55 | Vratislav Schreiber
Vyšlo najevo, že největší americká zisková zdravotnická pojišťovna vlastní významný podíl akcií pěti ze šesti firem vyrábějících cigarety. Má to svou logiku: vy budete kouřit, my vás budeme léčit, vy za to zaplatíte – a všichni budeme spokojeni. Připomíná se tu spojení mezí...

Chemická paměť počítače?

str. 55 | Luděk Pekárek
T. Bedard a J. Moore z Illinoiské univerzity v Urbana-Champaign zkonstruovali molekulu (macrocycle) jejíž vnitřek „obsahuje“ vlčka – uhlíkový kruh, který může rotovat okolo své osy podobně jako turniket. Přidáním polárních organických skupin na vlčka je možné jej pomocí...

EPIDEMIE POŠKOZENÍ ZRAKOVÉHO NERVU NA KUBĚ

str. 55 | Robert Pytlík
Nebývá zvykem, aby studie uveřejněná v prestižním časopise měla jednoznačný politický podtext.Stěží lze však politické souvislosti pominout, jde-li o epidemiologickou studii prováděnou na Kubě. Od r. 1997 totiž na tomto ostrově probíhá epidemie optické a periferní neuropatie, která postihla...

Ztrácí oceán dusičnany?

str. 56 | Václav Cílek
Dusík vázaný do sloučenin typu dusičnanů představuje jeden z několika hlavních faktorů, které ovlivňují růst mořských rostlin. Optimální poměr nitrátů a fosfátů v mořské vodě, tzv. Redfieldův poměr, je 16:1. Další limitující faktor je dostatek stopových prvků, zvláště železa....

Cesty pěti barev

str. 56 | Pavla Loucká
Je zvláštní, že se ve jménech českých cest kromě bílé, černé, červené, zelené a zlaté nevyskytuje žádná další barva. Snad to souvisí s tím, že až na zlatou odpovídají barvám přírodních objektů. Na rozdíl od českých příjmení (viz Vesmír 74, 357, 1995/6), kde se to pány Zelenými...

Včely proti sršňům

str. 56 | Josef Chalupský
Kdo rád pozoruje přírodní dění kolem sebe, určitě již spatřil, jak sršni nemilosrdně lapají hmyz, např. v pohodě se na květech pasoucí pestřenky. A jak je pak „elegantně“ usmrcují. Oddělí jim bleskově hlavu. Ani ony je svým odstrašujícím zbarvením neodradí. Sršni vědí, že...

Frankfurtský veletrh na rubu vstupenky

str. 57 | Vratislav Schreiber
na 47. knižní veletrh ve Frankfurtu (8 900 vystavovatelů, 330 000 knih, asi 300 000 návštěvníků – na každou knihu jeden, velmi důstojný a obsažný komplex stánků vydavatelů z ČR) je reklama výrobců knih z Lecku Claussena a Bosseho, založená na výrocích význačných osobností o...

Mrkání kachen

str. 57 | David Storch
Je neuvěřitelné, jakými obskuritami se věda dokáže zabývat, a je ještě podivnější, jak často tyto obskurity mohou být zajímavé a důležité. Jednou z takovýchto zvláštností je mrkání kachen, kterému se věnovali francouzští ornitologové. Nejde ovšem o mrkání v pravém slova smyslu, ale...

Vše o aidsu

str. 57 | J. Soška
je název 61stránkové brožurky, kterou vydal americký National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Reagoval tak na nepochopení laiků retrovirologa Petra Duesberga z Kalifornské univerzity, který pochybuje o tom, že aids je způsobován virem HIV. O brožuru je možné požádat na e-mailové adrese...

O terminologii a odborném vyjadřováni vůbec

str. 57 | František Daneš
Více než před rokem jsem zde informoval o konferencí o odborném stylu a terminologii „Termína 94“, konané u Liberci péčí Pedagogické fakulty liberecké Technické univerzity a Ústavu pro jazyk český AV ČR (viz Vesmír 73, 537, I994/9). Je potěšující konstatovat, že sborník referátů z...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 58
Ze života rýska. Dle pozorování, jež konal po mnoho let Landois, rodina rýsků, vystupujíc na horu, pohybuje se tím způsobem, že rýsek zakousne se do ocasu ryska druhého, a takto celý provazec na horu šplhá. Dle všeho se zdá, že rýskové vedou sobě podobně zcela pravidelně, když běží o to,...

Putrefactio est omnium rerum meter

str. 58 | Jiří Fiala
Člověk je tvor vyrábějící odpadky. Vance Packard kdysi o tom napsal úspěšnou knihu se shodným názvem: The Vaste Makers. Likvidace odpadků je tíživým problémem; věda vyvíjí nové technologie na likvidaci toho, co sama způsobila – je jedno, zda neúmyslně. Když byl Czeslaw Milosz v Praze,...