Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 1997

Vyšlo 05. 12. 1997

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

str. 662 | Josef Reischig
Řez mozkovu kůrou laboratorního potkana, impregnovaného modifikovanou Golgiho metodou, zvětšení 410×, Nomarského diferenciální interferenční kontrast, preparát poskytl doc. MUDr. František Vožeh, CSc., z Lékařské fakulty UK v Plzni. Snímek pořídil J. Reischig, referenční pracoviště optické...

Molekulární počítadlo

str. 662 | Jan Valenta
Sto deset molekul buckminster fullerenu uspořádaných v jedenácti řadách po deseti (délka jedné řádky je kolem 10 nm = 1×10-8 m), to je další důkaz pokroku moderních technologií směrem ke kontrole uspořádání látek na molekulární úrovni. Toto "molekulární počítadlo" vytvořili...

2000

str. 663 | Ivan M. Havel
Kdykoliv se blíží konec století, lidé i lidstvo poněkud znervózní. Tím spíš, jde-li navíc o konec tisíciletí. Zdánlivě to nemá logiku: číslování jsme si zvolili sami a kdyby bylo jiné, nebyl by důvod k nervozitě. Přece však na tom něco je. Nezvyklost té číslice nás musí trknout a to...

Očkování proti hluchotě

str. 664 | Martin Braniš, Ivo Budil
I když zmínka o „vakcině“ proti hluchotě rozhodně patří mezi vědecké zajímavosti, přeci jen nejsou některé poznatky uvedené v aktualitě „Očkování proti hluchotě“ o roli glutathionu v ochraně sluchových buněk ve vnitřním uchu před hlukem příliš nové a přesné....

O kvazarech a kvasarech

str. 664 | Jiří Grygar
Prof. F. Daneš se mne táže, jak vyslovuji slovo „laser“: podle toho, jak se píše. Když se píše „lejzr“, tak [lejzr], když „laser“, tak [laser]. Dokonce jsem toho využil svého času v astronautickém muzikálu při parodování Suchého Marnivé...

Ad Kouzlo odkouzlených kouzel

str. 664 | Vladislav Mirvald
Sterý dík za intaktní zásilku, kterou naše drahá pošta nepřeložila vejpůl. Pane doktore, velice jste mne potěšil tím, v jakém duchu je článek napsán: velkým obloukem se vyhnul obvyklé enumerativní hantýrce narodil se, žil a umřel. Mám z toho stejnou radost jako z poznámky rektora VŠUP (J....

Proč propadáme depresím?

str. 665 | Paul Grof
Je překvapivé, že jsme se naučili mnohé typy chorobných nálad účinně léčit, ba dokonce jim předcházet, ačkoli rozumíme jen zčásti tomu, co k nim vede. Příčiny se hledají už více než dva a půl tisíce let, a v posledních desetiletích toto pátrání nesmírně zintenzivnělo. Poslední...

Jazyková databanka neboli korpus

str. 670 | Renata Blatná
Zakládají se databanky nejrůznějšího typu, například informační, krevní, dále manažerů, podnikatelů, nakladatelů, transplantátů, zcizených památek, bytů, ochranných známek, neplatičů, potenciálních dárců, firem, rodin, institucí aj. Jsou to tedy databanky osob, společenských skupin a...

Přemisťování jednotlivých molekul

str. 672 | Jan Valenta
Pokud byste chtěli přemisťovat jednotlivé molekuly z místa na místo, s pinzetou neuspějete, i kdyby třeba šlo o velmi velké molekuly. Museli byste investovat poněkud více a zakoupit řádkovací tunelovací mikroskop (STM – Scanning Tunnelling Microscope), jehož hrot by vám posloužil jako pinzeta....

Naše malé pluviály

str. 672 | Ladislav Křivský
Je pochopitelné, že přírodní jevy vyvolávají zájem veřejnosti i odborných kruhů teprve tehdy, když zasahují do společenského konání. Takovým jevem bývají období sucha a vlhka. Ke grafu 1: Klementinská řada srážek byla využita poprvé ve zpracování metodou dvojitého integrálu již ...

Podvod ve vědě

str. 673 | Luboslav Stárka
Nepoctivost ve vědě je i u nás aktuálním tématem (viz Vesmír 75, 687, 1996/12) a ve světě určitě vzbuzuje více pozornosti než na domácí půdě, kde je etické cítění minulostí i současností silně otupeno. Proto bych na tomto místě rád upozornil na knihu Fredrica di Trocchiho „Der grosse...

Recenze na čtvrtou aneb o pravidlech hry

str. 674 | Fatima Cvrčková
Zdá se mi, že poslední dobou nějak ubývá literatury o životě a přibývá literatury o literatuře. Není proto nijak zvlášť překvapující, že se na stránkách Vesmíru objevují články, jako je Stárkův (viz 76, 673, 1997/12). Jeho obsah lze shrnout jako recenzi recenze knihy, která je sama...

Adolf Portmann (1897–1982)

str. 676 | Stanislav Komárek
Adolf Portmann se narodil 27. května 1897 v Basileji v rodině řidiče tramvaje a v tomto městě prožil i poloproletářsko-středostavovské dětství, lemované od samého počátku krajně intenzivním zájmem o živou přírodu a přáním studovat biologii, což se mu po ukončení gymnázia zdařilo....

Hubblův dalekohled rozšiřuje obzory

str. 683 | Josip Kleczek
Hubblův dalekohled je největší optický dalekohled obíhající Zemi. Byl koncipován jako trvalá družicová observatoř, která má sloužit mezinárodní astronomii po patnáct roků. Vznikl spoluprací americké NASA a evropské kosmické agentury ESA. Nese jméno astronoma Edwina Powella Hubbla (1889 –...

O jmelí trochu jinak

str. 688 | Zdeněk Černohorský
Kdo by neznal vánoční jmelí! Ostatně potřebujete-li o něm vědět něco podrobnějšího, naleznete dost v některé z našich botanických učebnic nebo příruček. Časopis Vesmír uveřejnil v nepříliš vzdálené době aspoň dva obrázky se stručným textem: fotografii trsu jmelí (obrázek)...

Zázračné diéty a dlhovekosť

str. 690 | Emil Ginter
Cieľom týchto úvah nie je odhovárať ľudí, ktorým sa podarilo zlepšiť svoj zdravotný stav určitou diétou, aby takejto diéte prestali veriť. Viera v špeciálnu stravu, v liek alebo v iný, netradičný liečebný postup dokáže urobiť divy s naším imunitným systémom, ako aj s naším metabolizmom....

Forum 2000

str. 692 | Václav Břicháček, Jaromír Plešek, Vratislav Schreiber, Jan Svoboda, Ivana Witzová
Konference Forum 2000 se konala 3. – 7. září 1997 v Praze. Na pozvání prezidenta republiky přijeli filozofové, politologové, politici, vědci, náboženští činitelé, intelektuálové a jiné významné osobnosti veřejného života ze všech oblastí světa. Konference navázala na sérii...

Fosilní jazyčnatky

str. 695 | Josef Chalupský
Jazyčnatky ve Vesmíru byly pojednány především v souvislosti s novými názory na jejich vývojovou příbuznost s cizopasnými korýši kapřivci (viz Vesmír 73, 512, 1994/9). V poslední době se však o nich objevily nečekané zprávy. Byly nalezeny ve vápencích s uhelnou příměsí ve švédských...

Fyzici na pískovišti aneb dobrá rada Popelce

str. 696 | Jan Valenta
Moderní člověk navyklý na rychlý pokrok vědy si obvykle neuvědomuje, že i ty nejobyčejnější látky, které nás obklopují, stále ještě skrývají četná tajemství. Naštěstí na to nezapomínají někteří vědci, a tak se můžeme občas dozvědět překvapivá zjištění třeba o vodě nebo o...

Mohou v moderní době přežít historické krajiny?

str. 697 | Miroslav Hátle
Třeboňsko 1) je typickou „historickou krajinou“, která vznikala vzájemným působením přírody a lidské činnosti a v průběhu několika staletí dosáhla určité druhotné rovnováhy. Většina krajinných prvků zde má svoji kulturní historii danou tradičními způsoby obhospodařování....

Spor o Darwina

str. 703 | Petr Brodský, Radek Mikuláš, Jiří Soška
Úvaha o chybějících mezičláncíchDiskuse nad knihou P. E. Johnsona se v příspěvku Davida Pitharta (Vesmír 76, 572, 1997/10) dotkla i zkamenělin. Musím přiznat, že Johnsonovu knihu jsem zatím nečetl a že se snažím nebýt ničemu „vypjatým zastáncem“. Rozbor domnělého patosu v článku...

Pes přítel pračlověka

str. 704 | Dalibor Povolný
[…] 1) To, že pes je domestikantem vlka a nemá nic společného se šakaly, kojoty atd., nebyl předpoklad, nýbrž jistota. Představa o „hybridním“ původu nejenom psa, nýbrž všech domestikantů, padla už s příchodem „morganovské“ fáze genetiky, tedy dobře před šedesáti...

STEVE PARKER: Země a její činnost

str. 705 | Jan Valenta
Opět je tu čas, kdy už připravujeme štědrovečerní radost pro naše ratolesti. Mezi čtenáři Vesmíru je jistě mnoho těch, kteří sáhnou po zajímavé a poučné knize. Zdánlivě žádný problém, knihkupectví dnes nabízí nepřeberné množství bohatě ilustrovaných vědeckých encyklopedií a...

V. V. DOVGUŠA, I. D. KUDRIN, N. N. TICHONOV: Vvěděnije v vojennuju ekologiju

str. 706 | Václav Baran
Údajů o výbuších jaderných bomb bylo dosud pomálu, a nadto byly patrně málo přesné. V Lidových novinách ze 14. 10. 1996 (s. 7) se dočteme: Mezi roky 1945–1980 došlo k 423 výbuchům atomových bomb ve vzduchu. Znečistění moří tímto spadem je asi 100krát větší než spad z černobylské...

BEDŘICH PLACÁK: Paměti lékaře

str. 706 | Michal Anděl
V sedmdesátých a osmdesátých letech byly vydavatelským počinem a posléze i čtenářským zážitkem paměti pražského psychiatra profesora Vondráčka, po konci komunistické vlády se objevily paměti profesora Syllaby, netrpělivě se očekává knižní vydání pamětí Charvátových. Čas od času se...

OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě

str. 707 | Václav Cílek
Teprve povodně letošního roku mě upozornily, že jsem ještě nenapsal anotaci této důležité knížky vydané ve vzdáleném Děčíně a distribuované, pokud vím, jenom místním muzeem. Rovnou je třeba říct, že jde o důležité a potřebné dílo, které by jinde – např. v Německu či...

AIDS a jeho metafory

str. 708 | Susan Sontagová
V mnoha dobře míněných veřejných diskusích naší doby se vyjadřuje přání hovořit otevřeně o tom nebo onom z různých nebezpečí, která mohou vést k celosvětové katastrofě. A teď k nim přibylo další. K umírajícím oceánům, jezerům a lesům, k neomezenému růstu počtu obyvatelstva v...

Říjen ve vědě

str. 710 | Ivo Budil
Otroci na kosmické galéře?Zní to velice tvrdě, ale i tak se píše v Rusku o postavení kosmonautů na družicové stanici Mir. V říjnu byla prezidentovi Borisi Jelcinovi předložena tajná zpráva o příčinách červnové kosmické havárie, o které se toho tolik napsalo. Připomínáme, že 26. června...

Z odborných časopisů

str. 713
Držte je zkrátkaTeoreticky by proteiny mohly být libovolně dlouhé řetězce aminokyselin. Řetězce proteinů však většinou jsou kratší než sto aminokyselin. A pokud se přece jen vyskytují proteiny delší než 200 aminokyselin, jsou – podle Harmena Bussemakera z Rockefellerova ústavu v New Yorku...

Hadi povstávají z mořských hlubin

str. 715 | Stanislav Mihulka
Když Michelangelo při výzdobě Sixtinské kaple vyobrazil Velkého pokušitele ve známé scénce „Akt prvotního hříchu“ jako nohatého hada, nejspíš netušil, o jak prorockou jde vizi. Pánové Caldwell a Lee totiž nedávno učinili, navzdory problematické fosilizaci, jistý objev při...

Manželské hádky stresují i po 42 letech

str. 715 | Vratislav Schreiber
Představa, že po dlouholetém manželství už manželské hádky nestresují, se ukázala mylná. U 31 manželských párů, sezdaných průměrně 42 let, bylo zjištěno, že u manželek jsou rozbroje provázeny vzestupem hladiny stresových hormonů. Dokonce se mluví o takovémto poškozování stařecké...

Rostliny se brání infekci podobně jako leukocyty

str. 715 | Jiří Wilhelm
Oxidační vzplanutí, tj. rychlý a přechodný nárůst extramitochondriální spotřeby kyslíku doprovázený produkcí reaktivních sloučenin (superoxidu, peroxidu, hydroxylových radikálů), představuje první reakci leukocytů při styku s patogeny. Ukázalo se, že podobný obranný mechanizmus mají i...

Trable s ptakopyskem

str. 715 | Stanislav Mihulka
Když klasická systematika Richarda Owena poprvé uviděla ptakopyska, odmítla v něj uvěřit. Později, když se ten šok již vstřebal, byli ptakořitní umístěni mezi savce, a to vzhledem k některým kompromitujícím vlastnostem (třeba kladení vajec) až na jejich úplnou bázi. Zde setrvali mnoho let....

Biodiverzita ve zkumavce

str. 715 | Pavel Hulva
V příspěvku o „adaptivní radiaci“ bakterií pěstovaných ve zkumavce na posledním setkání členů Evropské společnosti pro evoluční biologii autoři experimentu umístili běžnou půdní aerobní bakterii Pseudomonas fluorescens do zkumavky s živným médiem a sledovali vývoj tohoto malého...

OD KONÍ K LIDSKÉMU ŠÍLENSTVÍ

str. 715 | Vratislav Schreiber
Schizofrenie je nejtěžší lidskou duševní nemocí. Je charakterizována rozpadem vztahu mezi myšlením, cítěním a konáním, obvykle je spojena s falešnými vjemy a představami (deluzemi). Schizofrenik se cítí poškozován nepřátelstvím okolí, zářením, tajemnými hlasy (které skutečně slyší)....

Terathanazie

str. 716 | Vratislav Schreiber
je zase jeden nový problém v lékařství. Čtenář cítí, že by to mohlo mít něco společného s euthanazií, bezbolestným umíráním záměrně vyvolaným lékařem u trpícího nevyléčitelně nemocného (ř. eu – dobře, správně, thanatos – smrt) v zemích, kde je to zákonem tolerováno...

Vedro překážkou fermentační výroby octa

str. 716 | Milan Hrouda
I dnes se množství firem zabývá fermentační produkcí octa působením bakterií. Několik obzvlášť horkých let v poslední době, kdy i noční teploty přesahovaly v některých zemích 30 oC, způsobilo fermentačnímu průmyslu vážné problémy. Vzhledem k nezbytnosti chlazení se spotřebovalo mnohem...

Bakterie žeroucí styren

str. 716 | Milan Hrouda
Petrochemický průmysl je významným producentem styrenu, látky využívané jako základní materiál pro výrobu polymerů polystyrenu, styren-butadienové gumy i jako rozpouštědla při průmyslovém zpracování polymerů. Přitom ale podobné látky mohou uniknout a znečistit životní prostředí....

Umělý enzym

str. 716 | Pavel Hulva
Izolace biopolymerů katalyzujících nejrůznější reakce je dnes běžnou záležitostí. Ačkoli toho dost víme o struktuře a funkci enzymů, jejich konstrukce de novo na základě teoretického modelu činí obtíže. Pracovní skupina kolem Kaye Severina, zabývající se chemickou biologií, zaznamenala...

Bakterie vysílají zvukové signály regulující jejich růst

str. 716 | Jiří Wilhelm
Bakterie, které normálně nerostou na živných půdách obsahujících vysoké koncentrace solí, rostou v přítomnosti grafitu nebo aktivního uhlí. Byly dokonce izolovány bakterie, které pro svůj růst přítomnost grafitu striktně vyžadují. Jde o aerobní, gram-pozitivní organizmy, prozatímně nazvané...

Od pasení k spasení, nebo naopak?

str. 717 | Pavla Loucká
Zdánlivě obě slova znamenají totéž, první je podstatné jméno odvozené od nedokonavého slovesa, druhé od dokonavého. A přece druhé neoznačuje (jenom) výsledek děje obsaženého ve slově prvním. Spasení k spásat, spasení k spasit... nedá mi to, abych zas jednou nepolitovala cizince studujícího...

Konec nezávislosti chloroplastů?

str. 717 | Zdeněk Šesták
Chloroplasty se tradičně považují za nezávislé organely rostlinné buňky. Vyvrátit tuto představu se nepodařilo S. Wildmanovi z Kalifornské univerzity, který sice roku 1962 fotografoval i filmoval jakési výčnělky vybíhající z chloroplastů, ale nikdo jeho objev nepotvrdil. Nové,...

Kapinice a mravenci aneb všeho moc škodí

str. 717 | Stanislav Mihulka
Vztah mezi kapinicemi (známými též jako akácie) a mravenci je vykřičeným příkladem mutualistického soužití (pozn. red.: vzájemně prospěšného) rostlin a živočichů. Některé kapinice (například Acacia zanzibarica nebo Acacia drepanolobium) poskytují vhodné mikroklimatické podmínky, prostor a...

Člověk nemusí všemu rozumět

str. 718 | Jiří Fiala
Mladá generace, vyspělá zkušenostmi těžkého období, nastupovala po válce s nadšením a nadějemi. Některým došlo brzy, jiným pozdě (a některým příliš pozdě), že se tyto vnější naděje nenaplní, že naopak nastává doba ještě temnější. Několik mladých malířů a sochařů,...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 718
Vliv bromu na duši probírá Arnold Lewald v „Archiv für Physiol“. Dle tohoto autora má brom zcela význačný vliv na duši. Na některé funkce mysli nemá vlivu, jiné modifikuje závažně. Tak na př. na sčítání nepůsobí. Tato činnost mechanické associace zůstává nezměněna po bromu. Na...