Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 9 / 1997

Vyšlo 05. 09. 1997

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

str. 482 | Josef Reischig
Krystaly cholesterolu DIC 30×, Nomarského diferenciální kontrast, zvětšení 260×. Snímek pořídil na mikroskopu Olympus AX70 Provis Josef Reischig (Referenční pracoviště optické mikroskopie firmy Olympus v Biologickém ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni) Viz glosu 76, 498,...

Hleďme, celý tatínek!

str. 483 | Ivan M. Havel
„Vždycky musíme mít na paměti, že věda není Bůh. Naše nejhlubší pravdy zůstávají mimo království vědy,“ prohlašuje americký prezident v řeči, kterou přetiskujeme v tomto čísle1) viz Vesmír 76, 533, 1997/09. Že by se opět nějaký prezident chtěl navážet do vědy? zbystří...

(NE)ZÁVISLOST HODNOCENÍ

str. 484 | Dalibor Štys
Chtěl bych upozornit na poučný článek „Nepotism and sexism in peer-review“ (Nepotizmus a sexizmus v nezávislém hodnocení), který vyšel v Nature 378, 341, 1997. Autorky Christine Venneras a Agnes Wold v něm popisují svůj výzkum, v němž hledaly příčinu nižší úspěšnosti žen v...

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

str. 484 | Zuzana Storchová
Letos se konal 31. ročník biologické olympiády, určené žákům a studentům základních a středních škol. Ústředním tématem byla potrava a potravní biologie. Celostátní kolo proběhlo na Střední zemědělské a rodinné škole v Čáslavi a čtyři nejlepší studenti se zúčastnili...

PÁN MUCH

str. 484 | Eva Rázgová
Na Karlově univerzitě máme ledacos. Máme také entomologické sbírky, které vznikají činností entomologů. Tito, nelitujíce času ani sil, v horku i dešti vytrvale smýkají, setřásají, do pastí lapají a jinak uchvacují nejrůznější hmyzy, aby je pak sušili, máčeli, napichovali a ukládali do...

Kruhy pod očima

str. 484 | T. Jarchovský
V odpovědi na Váš dotaz týkající se kruhů pod očima Vám oční specialistka zatajila, že kruhy pod očima jsou obvykle známkou špatného zdravotního stavu, zvláště u dětí. Spolehlivě indikují sníženou imunitu, popřípadě některou z „civilizačních“ chorob, například astma,...

Aréna

str. 484 | Eva Tóthová
S údivem jsem si ... přečetla pozoruhodný dopis pana RNDr. Jaromíra Vaňury z Brna. Jako spoluautorce knihy o kruzích (sice ještě nevyšla, ale panem doktorem již byla v jeho příspěvku zrecenzována) a šéfredaktorce Magazínu 2000 (nad kterým se dle téhož zdroje „nebudete stačit divit“)...

Spektroskopie jednotlivých molekul

str. 485 | Toshiro Tani, Martin Vácha
Jak asi vypadají ty molekuly? To je otázka, která napadne mnohého zvídavého školáka poté, co se dozví, že se všechno kolem nás skládá z atomů a molekul. A škola mu nejdříve odpoví, že molekuly pod mikroskopem vidět nemůžeme, protože jsou moc malé. S pokračujícím vzděláním uslyší...

Vědci a slepice

str. 489 | Jiří Plachý
Z osobních vzpomínek žáků Milana Haška, působících ve významných vědeckých funkcích po celém světě, vznikla kniha Království tolerance (P. Ivanyi [ed.], Springer-Verlag, 1989). Haškovi žáci se sjeli na sympozium, uspořádané k uctění památky jejich učitele v Amsterdamu r. 1988. Nemusím...

CO VÁS ZAUJALO NA KONGRESU MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO FUZZY MNOŽINY?

str. 494 | Milan Mareš
Vesmír: Připomeňte nám, prosím, co to jsou fuzzy množiny a fuzzy systémy. Mareš: Jde o pojmy moderní aplikované matematiky a informatiky. Reálný svět je plný neurčitostí, jeho pojmy často nemají přesně vymezené kontury a to postupně začínalo čím dál víc vadit při vytváření jejich...

Na hranici biologie

str. 495 | David Storch
Biologové, asi stejně jako vědci z jiných oborů, nahlížejí jevy prostřednictvím nějakého interpretačního rámce, kterému se někdy říká paradigma. Nejobecnějším intrepretačním rámcem je v biologii darwinistický pohled na evoluci. Ten umožňuje hodnotit jevy (morfologické, fyziologické,...

Cholesterol – další kapitola

str. 498 | Ivan Boháček
Manželé Parsighianovi se jednoho dne roku 1994 dozvěděli, že tři z jejich čtyř dětí trpí vzácnou genetickou poruchou, která vede k chorobě nazývané Niemanova-Pickova nemoc typu C. Na to, že se vyskytuje s četností jeden případ na milion lidí, je to opravdu mimořádná smůla. Smůla o to...

JAK ROSTOU ŠTÍŘI

str. 498 | František Kovařík
Svlékání kutikuly je u štírů (jako ostatně u všech členovců) jedinou možností, jak zabezpečit růst. Kutikula kryjící tělo totiž není schopna zvětšovat svůj povrch. Štír proto může růst pouze v období těsně po svléknutí, kdy je nová kutikula měkká a ještě nemá definitivní tvar a...

Obsah těžkých kovů v modelových skupinách bezobratlých

str. 503 | Marie Bartošová, Dalibor Povolný
Biologické účinky těžkých kovů v ekosystémech Země lze rozdělit zhruba do dvou skupin. Jednoznačně toxické jsou kadmium (Cd), olovo (Pb) a arzen (As). Do druhé skupiny řadíme tzv. biogenní prvky – železo (Fe), měď (Cu), zinek (Zn) a Mangan (Mn), ačkoliv i ty mohou mít ve zvýšených...

NUDDS J.R., PETTITT CH. W. (editoři): The Value and Valuation of Natural Science Collections

str. 505 | Karel Sutorý
Sborník referátů z konference vyprovokované situací v přírodovědných sbírkách. Všichni správci sbírek si stěžují na nedostatek reputace, nedostatečné morální a finanční ohodnocení a z této skutečnosti se odvíjející problémy. Nedostatek je jistě relativní pojem a stav v některé zemi...

Hrdina naší doby

str. 506 | Peter A. Lawrence, Michael Locke
Jde o jev sice celosvětový, ale obzvlášť patrný v západní Evropě, Severní Americe a Japonsku: vědy jsou ohroženy jak změnou celkového přístupu, tak rozkladem zásad. Za této situace by mohla být poučná celoživotní vědecká dráha velkého hmyzího fyziologa Vincenta Wiggleswortha (1899 –...

Vápnik v bunke

str. 508 | Ján Lehotský, Peter Račay
Ióny vápnika spolu s inými biologicky aktívnymi látkami zohrávajú vo vnútrobunkovej signalizácii významnú úlohu. Zúčastňujú sa na regulácii najrôznejších fyziologických procesov, ako sú rast a vývoj bunky, tvorba bielkovín, sťah svalových vlákien, či prenos signálu medzi nervovými...

Naše malé pluviály

str. 512 | Zdeněk Vašků
Podstatou všech vědeckých postupů, které jsou využívány pro rekonstrukci klimatu historické preinstrumentální éry, je vzájemně provázané hodnocení dvou rozsáhlých skupin pramenů. Prvou skupinu představují údaje získané z tzv. přírodních archivů (viz např. Vesmír 70, 17, 1991/1)...

Povodně let 1995, 1996 a 1997

str. 516 | Zbyněk Kulhavý, Mojmír Soukup
Až na nepatrné výjimky jsou povodně přirozeným jevem a jejich příčinou u nás bývají většinou srážky nebo tání sněhu. Nejsme totiž ani přímořským státem a alternativa povodní vyvolaných seizmickou činností není na našem území pravděpodobná. Tvorbu a průběh odtoku z území...

Teorie všeho? Čeho všeho?

str. 523 | Jaroslav Peregrin
Fascinující rozvoj fyziky v našem století znamená mimo jiné pronikání fyziků do míst, která bývala tradičně hájemstvím filozofů. Fyziky a popularizátory fyziky to někdy vede k tomu, že v souvislosti s tímto pohybem hovoří, tak jako John D. Barrow ve své Teorii všeho (Mladá fronta, Praha...

Tři dary Roberta Dickeho teoriím gravitace

str. 525 | Jan Novotný
Obecná teorie relativity je založena na třech principech (rovnost hmotnosti tíhové a setrvačné, princip ekvivalence, obecná kovariance) a byla ověřena třemi testy (stáčením Merkurova perihelu, odchylkou světla v gravitačním poli Slunce, gravitačním rudým posuvem). Když profesor Princetonské...

Síla emocí

str. 528 | Helena Haškovcová
Daniel Goleman: Emotionale Inteligenz Carl Hanser Verlag, München 1996 Žijeme v době, kdy jsou chladné rozumové schopnosti vysoce ceněné. Racionální přístup k životu se zdá být nejlepším z možných řešení. A přece, jak se zdá, je takováto redukce opodstatněná jen někde a jen někdy....

Vaření jako tradice, řemeslo i „věda“

str. 529 | Věra Dvořáková-Janů
Je vaření záležitostí mužskou, nebo ženskou?V nejstarších dobách lidské existence zodpovídaly za jídlo ženy. Ženské vaření souvisí se základní ženskou funkcí – s kojením, jež je vlastně přípravou jídla – „vařením“ – v matčině těle. Mateřské mléko je...

Červenec ve vědě

str. 530 | Ivo Budil
Další planeta u cizí hvězdy?Některé objevy planet u jiných sluncí naší Galaxie byly zpochybněny, nicméně dočítáme se stále o možné existenci dalších planet u blízkých hvězd. Tentokrát tým Roberta Noyese z Harvardova-Smithsonova centra pro astrofyziku v massachusettské Cambridži podezírá...

Z odborných časopisů

str. 533 | redakce
Stáří impaktu Popigaj Sibiřská struktura Popigaj je pravděpodobně pátým největším kráterem na Zemi, který má na svědomí dopad vesmírného tělesa. Kdy k impaktu došlo? Skupina geologů z Kanady a Ruska analyzovala několik vzorků horniny, která byla impaktem přetavena, a došla k stáří 35,7...

Ohřívané špagety s pesto

str. 535 | Vratislav Schreiber
zabily 17letého syna lékaře v Curychu náhlým selháním jater – nebyl ani den času na pokus o transplantaci. Otec i syn po čtyři dny jedli předem uvařené špagety s italskou omáčkou pesto (bazal–ka, oříšky, česnek, parmezán, olivový olej), přestože poslední den už nechutnaly dobře....

České feministky neumějí psát

str. 535 | Pavla Loucká
Z rozboru českých feministických textů vyplývá, že ač feministky podle svých tvrzení v obecné rovině usilují o spolupráci a harmonii mezi lidmi bez ohledu na to, zda jde o muže či ženy, v konkrétních případech přistupují k mužům docela jinak než k ženám – u mužů zdůrazňují jejich...

Více artemisininu ...

str. 535 | Milan Hrouda
Malárie, jedna z nejnebezpečnějších nemocí tropů, je opět na vzestupu. Po více než tři století byla léčena extrakty z kůry stromů druhu Cinchona poskytující chinin. Parazitární plazmodium si však vůči tomuto léku vytvořilo rezistenci a tím vznikla potřeba nových látek s antimalarickým...

Neoagaróza a vrásky

str. 535 | Milan Hrouda
Ztráta vody v tkáních způsobuje množství problémů, jež se na povrchu projevují tvorbou vrásek, vysušeným povrchem i změnou pigmentace. I když se pro zlepšení vzhledu pokožky tradičně používají různé rostlinné i živočišné oleje, pro hladkou a pružnou pokožku je voda nejdůležitější....

Počítač „odezírá“ z úst

str. 535 | Pavel Koukolík
Počítače vybavené mikrofonem a kamerou budou moci nejen poslouchat hlasové pokyny, ale i z našich úst odezírat pokyny nevyslovené nahlas. Prototyp systému vyvíjeného na Univerzitě východní Anglie již umí odečítat jak jednotlivá písmena abecedy, tak jednoduchá slova vyslovovaná deseti různými...

Odškodnění obětí jaderných testů

str. 535 | Ivan David
odmítá labouristická vláda T. Blaira, přestože jejich odškodnění podporovala, když byla v opozici. Argumentem vlády pro odmítnutí odškodnit veterány let 50. je tvrzení, že záření z jaderných testů v 50. letech nemohlo riziko rakoviny zvýšit. (New Sci. 154, No. 2087, str. 13,...

PES PŘÍTEL PRAČLOVĚKA

str. 535 | Anton Markoš
C. Vilà a spol. publikovali v Science (276, 1687–9, 1997) důležitý příspěvek k objasnění původu domácího psa. Jde o výsledky rozsáhlého srovnávacího výzkumu genetického materiálu psovitých šelem, konkrétně pořadí bází v úseku mitochondriální DNA. Materiál získali ze 162 vlků...

Citrusem proti obezitě?

str. 536 | Milan Hrouda
Klíčovou roli při vstřebávání tuků v zažívacim traktu hraje pankreatická lipáza. Některé látky, inhibitory tohoto enzymu, jsou schopny omezovat vstřebávání tuků ve střevě a mohly by tedy snad být využity při léčbě obezity. Jako inhibitory byly již identifikovány některé přírodní...

Keramické protézy

str. 536 | Ivan David
Keramické korunky a falešné zuby – pro jejich tvrdost a bílou barvu – dentisté již vyrábějí dlouho. Avšak uzpůsobení protézy k chrupu byla pro pacienty nepříjemná procedura, vyžadující i u zručného dentisty několik návštěv. Německá firma Siemens vyvinula automat CEREC 2,...

Kalicivirus – ano, či ne?

str. 536 | Spytihněv Heřt
Skupina novozélandských farmářů požádala o likvidaci novozélandských králíků pomocí australského kaliciviru (viz Vesmír 75, 653, 1996/11). Novozélandská vláda však import kaliciviru zamítla s odůvodněním, že o epidemiologii viru toho je známo málo. Farmáři pro toto rozhodnutí projevují...

Kopinatec a geny pro hlavu

str. 536 | Stanislav Mihulka
Hlava je nezbytnou součástí všech obratlovců. Je komplexní a většinou funkční částí těla, najdeme však na ní řadu starobylých znaků. Ty lze studovat srovnáváním třeba s takovým kopinatcem, který si uchoval leccos z dávných předků-obratlovců. V poslední době není tak vzácný nápad...

Obratlovci versus bezobratlí 4 : 1

str. 536 | Anton Markoš
Už před lety formuloval Susumo Ohno teorii evoluce genovou duplikací: pokud v genomu vznikla kopie nějakého genu, pro přežití stačilo, aby fungovala jen jedna z obou kopií. Druhá mohla „beztrestně“ podléhat nejrůznějším mutačním přestavbám, až se nakonec po urči–tém období...

KREVNÍ BARVIVO, HEMOGLOBIN, NEPŘENÁŠÍ JENOM KYSLÍK

str. 536 | Vratislav Schreiber
Každý ví, že krevní barvivo, hemoglobin, je tím hlavním přenašečem kyslíku z plic do tkání; tam oxidovaný hemoglobin odevzdává kyslík pro tkáňové dýchání a nabírá produkt, oxid uhličitý, který zase v plicích odevzdává do vydechovaného vzduchu. Už dlouho je ovšem známo, že hemoglobin...

Řeky si pojmenovali nejdřív

str. 537 | Pavla Loucká
Když jsem psala předchozí jazykový koutek o velké vodě, netušila jsem, že to téma bude brzy až příliš aktuální. Trochu to snad tušil Z. Vašků, autor článku o velmi deštivých obdobích – pluviálech (viz 76, 512, 1997/9). Slovo pluviál se mnohem dříve, než se stalo odborným termínem...

Dvakrát o dinosaurech

str. 537 | Ivo Budil
Amatérští paleontologové Isabel a Oratio Mateusovi nalezli u přímořského portugalského města Laurinha nedaleko Lisabonu první evropská zkamenělá dinosauří embrya. Ve čtyřech ze stovky vajec o průměru 13 cm byly zjištěny kosti zárodků velkého masožravého dinosaura. Na pobřeží v západní...

Asteroidy umírají brzy

str. 537 | Ivan Boháček
O asteroidech v blízkosti Země se astronomové domnívali, že na své dráze zůstávají kolem 100 milionů let. Studie Bretta Gladmana (Science 277, 197, 1997) zabývající se pohybem objektů v pásu asteroidů za Marsem ukazuje, že typický asteroid se v zmíněném pásu pohybuje pouze několik desítek...

Stvořila Měsíc gigantická kolize?

str. 537 | Ivan Boháček
Od r. 1969, kdy se planetologům dostaly do rukou první vzorky měsíčních hornin, bylo jasné, že Měsíc toho má se Zemí společného víc, než si do té doby připouštěli. Chemická a geologická data mluvila ve prospěch hypotéz společného původu. Mezi tyto hypotézy patří také představa, že...

Odstraňování dusíku a uhlíku

str. 537 | Milan Hrouda
z odpadních vod je důležitým procesem v jejich čištění. Obvykle se čištění provádí ve třech reaktorech, kde se dusík a uhlík odstraňují v průběhu anaerobického štěpení a nitrifikací. Francouzský tým vyvinul alternativní proces s využitím dvou reaktorů, založený na postupné...

Idiologie

str. 538 | Jiří Fiala
Poprvé jsem viděl kresby (možná i obrazy?) na druhé konfrontaci studentů Akademie výtvarných umění, která se konala 31. října 1984 v prázdném domě v Krymské ulici 21 v Praze. Nenapsal jsem ‚od‘ 31. října: tyto konfrontace (u jejichž zrodu stáli Jiří David a Stanislav Diviš,...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 538
Povodně v Jižní Kalifornii stávají se rok od roku silnější, a škody jimi způsobené pořáde větší. Řeky tamější přinášejí nyní téměř vesměs více písku, štěrku a oblázkův, stoupají rychleji, podemílají více břehy a vysýchají rychleji nežli před tím. Způsobem tím mnohé...