Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 7 / 1997

Vyšlo 05. 07. 1997

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

str. 362 | Fatima Cvrčková
Snad každý gymnazista se už setkal se schématem, které popisuje mitótu čili "nepřímé dělení jaderné" jako obřadnou čtverylku chromozomů znázorněných uhlazenými čárkami nesoucími nezaměnitelný rukopis obrazového editoru onoho druhu, který softwarové firmy nenásilně vnucují...

Možné světy

str. 363 | Ivan M. Havel
Lidé mají zvláštní dar vymýšlet si příhody, které se nestaly, představovat si věci, které neexistují, a bez rozpaků mluvit i o situacích, které jsou veskrze nemožné. Děláme to neustále a vlastně ani nevím, proč jsem napsal, že jde o zvláštní dar. Snad proto, že kameny ho nemají a...

Hrají kostky Boha? (Ian Stewart: Čísla přírody)

str. 364 | Miloslav Pekař
[...] Profesor Stewart sice mluví o matematice, ale jeho slova v žádném případě nemusí platit jenom pro ni: „Neměli bychom očekávat, že nová matematika se okamžitě finančně vyplatí. Přeměna matematické ideje v něco, co se dá vyrábět v továrně nebo používat v domácnosti,...

Jaroslav Flegr: Spor o Darwina

str. 364 | Charles Taxton
Učil jsem v České republice uplynulých šest let. Jsem šťasten, že jsem viděl mnoho změn ve Vaší zemi. Se stovkami studentů jsem vedl neformální a otevřené diskuse o historii a filozofii vědy. Je to však problém.. Mnoho Čechů je dosud přesvědčeno, že vědecký kriticizmus je o.k....

Kančí les v českém pohraničí?

str. 364 | Radan Květ, Pavla Loucká
Ve Vesmíru se dozvídáme, že Kančí les (podle překladu jména Sudéta z keltštiny) se vyskytoval snad v horské soustavě na severu Čech nebo zahrnoval „všechny kopečky“ v Čechách kromě Šumavy, která se označuje za Gabretu. [...] Obrátíme-li se do 2. století k Ptolemaiovi, zjistíme,...

Vrah o vlásek neprošel

str. 365 | Miroslav Prokopec
Člověka vždy potěší, když čte o tom, jak právo zvítězilo nad zločinem, obzvláště když jde o obtížný případ, jehož rozluštění záleží na důvtipu vyšetřovatelů a na úspěšném použití nejnovějších kriminalistických metod. Náš případ se odehrával v různých zemích Evropy...

Chrípka 1918

str. 367 | Štefan Vilček
Najväčšia chrípková pandémia v histórii ľudstva vypukla v roku l9l8. Na „španielsku chrípku″ vtedy zomrelo viac ako 20 miliónov ľudí na celom svete. Len v samotných USA bolo infikovaných asi 28 % obyvateľov a 675 tisíc ľudí chrípku neprežilo. Pandémia si vyžiadla asi desaťkrát...

Genetická variabilita

str. 368 | Jiřina Relichová
Již roku 1910 popsali variaci výstižně E. W. Sinnott a L. C. Dunn: „...Jakkoli jsou si jedinci dědičně podobní, nikdy nejsou přesně stejní. Mezi bratry a sestrami nejsou nikdy dva sourozenci přesně stejní, ale každý má své vlastní určité zvláštnosti ... tyto rozdíly se obecně...

O původu druhů ve Viktoriině jezeře

str. 370 | Václav Cílek
Jednou za čas se v různých částech světa schází mírně excentrická skupina paleoklimatologů, která si říká PEP III. PEP znamená Pole – Equator – Pole (pól – rovník – pól) a číslo III označuje, že jde o třetí skupinu tohoto typu. První skupina odpovídá za profil...

Co je to darwin s malým d?

str. 371 | David Storch
Co je to darwin s malým d? /Dotaz V. S., Praha 10/ Je to jednotka rychlosti evoluce. Rychlost evoluce se dá měřit dost těžko, přinejmenším proto, že k jejímu měření potřebujeme znát alespoň počáteční a koncový stav, evoluce však bohužel většinou probíhá v nám nedostupných...

Opičí past

str. 372 | Stanislav Komárek
Alfred Brehm zanechal ve svých spisech jímavou historku o technologii lovu kočkodanů v západní Africe – do prázdné kokosové skořápky se vydlabe otvor tak veliký (či malý), aby jím prošla opičí ruka v nataženém, nikoli sevřeném stavu a tato nádobka s příslušným vnadidlem,...

Věda v české společnosti a kultuře

str. 373 | Vratislav Schreiber
Čeští vědci si váží toho, že mohou žít a pracovat ve svobodné a prosperující společnosti. Ani dnes není nejmenších pochyb o tom, že česká společnost prosperuje. Stačí projít ulicemi našich měst. Praha má ze všech evropských měst nejvyšší počet automobilů na jednoho obyvatele. Mohou...

Proč mladí lidé odcházejí z Akademie věd?

str. 375 | Michal Illner
Vesmír: Prof. Schreiber ve své přednášce pro Učenou společnost řekl, že „i pro mladou generaci se situace zlepšuje, není pochyb o tom, že kdo chce vědecky pracovat a má k tomu vlohy, skromnost a píli – může pracovat úspěšně“. Z novin bychom mohli získat dojem, že v Akademii...

Rodinný život v podzemí

str. 376 | Hynek Burda
Již Charles Darwin byl znepokojern výskytem altruizmu ve světě zvířat. Jak mohl přírodní výběr připustit, že existují dokonce společenstva, například „státy“ včel, vos, mravenců či termitů, kde jen jedna jediná samice, „královna“, má monopol na rozmnožování, zatímco...

John Carew Eccles

str. 386 | Richard Rokyta
Vynikající neurofyziolog, laureát Nobelovy ceny John C. Eccles, měl pro svoji epochu v neurofyziologii stejný význam jako jeho přítel Karl Popper ve filozofii. John C. Eccles krom toho, že získal Nobelovu cenu (s A. F. Huxleym a A. Hodgkinem r. 1963), byl také čestným doktorem Univerzity Karlovy z r....

Právní informatika

str. 388 | František Novák
Právní informatika jako obor spojující poznatky právní teorie s počítačovou technologií se rozvíjí od druhé poloviny 50. let. Českou školu právní informatiky založil jako jeden z prvních v Evropě V. Knapp v Ústavu státu a práva ČSAV. Od druhé poloviny 60. let do let 80. vznikaly ve...

Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů

str. 389 | Milan Holub
Poslední doly, kde se v České republice těžily barevné a drahé kovy, byly uzavřeny a o rudní hornictví se opět (již pokolikáté?) zajímají spíše historikové než investoři. Rozsáhlá, finančně náročná revize zásob nerostných surovin započala během druhé světové války a pokračovala...

Bude odsiřování účinnější?

str. 394 | Ladislav Prokop
Reaguji na aktualitu informující o odsiřování s účinností 94 %. Chci svým příspěvkem ukázat, že v elektrárně Počerady, která je součástí ČEZ, a.s., se podobné účinnosti běžně dosahuje již dnes. Jde o klasickou tepelnou elektrárnu na hnědé energetické uhlí. Její instalovaný...

Svědectví hornin na Rýchorách

str. 395 | Jindřich Hladil
Skutečnost, že se v Krkonoších objevují horniny rozsáhle překrystalované a za vysokých tlaků a teplot deformované spolu s horninami, které vznikly pomalou krystalizací z tavenin hluboko pod povrchem, rozpoznali geologové bezpečně již v minulém století. Důkazy pro to získali při geologickém...

O kultuře čaje v Číně: Čajová zastavení.

str. 398 | Josef Kolmaš
Početné obci zbožňovatelů dálnovýchodní kultury čaje u nás se dostává do rukou sborníček předních znalců tradic čínského čaje – jeho odrůd, přípravy, čajového obřadu, jeho společenské funkce. „Čaj totiž není jen odvar z čajových lístků [čínsky čcha-jie,...

B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí

str. 403 | Václav Cílek
Národní park Podyjí byl vyhlášen r. 1991 na ploše přísně střeženého pohraničního pásma Dyje mezi Znojmem a Vranovem. Osou národního parku je hluboké, kaňonovité údolí Dyje, které poněkud připomíná dolní Sázavu, ale v délce 40 km na něm nestojí žádná vesnice (s výjimkou rakouského...

MILAN MELOUN, JIŘÍ MILITKÝ: Statistické zpracování experimentálních dat

str. 404 | Jaroslav Fiala
Je to soubor 660 úloh statistického zpracování experimentálních dat. Je v nich zahrnuta následující problematika: chyby a neurčitosti výsledků měření, exploratorní analýza jednorozměrných dat, klasické robustní a adaptivní odhady polohy, variability, šikmosti a špičatosti rozdělení...

PETR ALFONS: Disciplina clericalis (Výchova žáků).

str. 404 | J. Jelínek
V Aragonském království ve Španělsku se před r. 1075 v kotli arabské, židovské a španělské tradice narodil Moses Sephardi – budoucí rabín, který později konvertoval ke křesťanství. Většinu svého života strávil jako dvorní lékař krále Alfonse I. Aragonského. Jeho životní...

Jaroslav Teisinger,lékař a badatel

str. 405 | Rudolf Zahradník
Prof. Teisingerovi jsem byl představen jako novopečený inženýr v červenci r. 1952. Když jsem byl uveden do jeho pracovny v 1. poschodí polikliniky na Karlově nám. 32, vstal od psacího stolu a podal mi ruku se slovy: „Vítám vás. Mám pocit, pane inženýre, že budete posilou pro náš...

Druhá potopa

str. 407 | Pierre Lévy
Vesmír: Pane profesore, zpráva, kterou jste na podzim loňského roku sestavil pro Evropskou radu, nese název „Druhá potopa″. Jaká potopa se na nás valí? P.L.: V jednom rozhovoru z padesátých let prohlásil Albert Einstein, že ve dvacátém století explodovaly tři bomby: bomba...

Rudolfinská výstava a Habermelův astroláb

str. 409 | Jaroslav Folta
Rudolfinská Praha byla a je stále fenoménem. Relativní náboženská tolerance, zájem o vědy, zájem o jevy okultní, podpora alchymie i umělců a uměleckých řemesel – to vše do Prahy přitahovalo nejen významné umělce, řemeslníky, vědce, ale i dobrodruhy všeho druhu. Vždyť...

Květen ve vědě

str. 410 | Ivo Budil
V souhvězdí Štíra další slunce Ve vzdálenosti 46 světelných let od nás letí s námi Galaxií hvězda 18 Scorpii. Gustavo Porto de Mello z Federální univerzity v Rio de Janeiru a Licio da Silva z brazilské Národní observatoře zjistili pomocí dalekohledů v Chile a v Brazílii a s využitím...

Z odborných časopisů

str. 413 | redakce
Změny klimatu a úrodaMožnost, že budoucí klimatické změny ovlivní zemědělství, nenechá klidným nikoho, kdo uvažuje v měřítku větším než k nejbližšímu kopečku a pro delší údobí než nejbližších pár let. V Austrálii od r. 1952 rostou výnosy obilí. N. Nichols z Australského...

Jaké výsledky přinesla družice Hipparcos?

str. 414 | Jan Palouš
Vesmír: Polohy hvězd proměřují astronomové již od nepaměti. Mohl byste nám říci, čím jsou data z astrometrické družice Hipparcos tak pozoruhodná? Palouš: V květnu letošního roku proběhla v Benátkách konference, na které byly zveřejněny první výsledky získané družicí Evropské...

Jazyk hudebních krasovědců 19. století

str. 415 | Pavla Loucká
První sada počíná krátkým karakteristickým hlavním motivem; křečovité cukání bolu uchvátilo duši; na to zavzní hluboký žel, načež se první nával bouřlivé náruživosti slyšeti dá. Na to zavzní opět bolestné záchvěvy, ježto se v druhé hlavní themě okamžitě rozplynou...

Unavené kočky

str. 415 | Vratislav Schreiber
je název krátkého redakčního komentáře ve Science 276 k článku na str. 1265 téhož letošního čísla. Uvádí se jím objev „únavového“ působku, který se hromadí v jistých částech mozku u koček, jimž je zabráněno spát (experimentátor je hladí a hraje si s nimi). Je to...

Bylo křídové vymírání opravdu tak dramatické?

str. 415 | Stanislav Mihulka
Takřka každá učebnice biologie se zmiňuje o hrůzyplném úbytku pevninských obratlovců, který na konci druhohor dokonale vyčistil prostor pro ptáky a savce a mohl tak začít nový věk. Obrázky v knihách to sugestivně dokumentují hořícími dinosaury nebo jejich zasněženými kostrami, mezi...

Alkohol a obezita jako rizikové faktory srdečního onemocnění

str. 415 | Robert Pytlík
Do nepřeberného množství studií zabývajících se rizikem kardiovaskulárních chorob přibyly dvě zajímavé práce. První se zabývá vlivem konzumace alkoholu na výskyt závažného srdečního onemocnění, definovaného jako infarkt myokardu či náhlá smrt ze srdeční příčiny. Potvrzuje mírné...

Gurmánův syndrom

str. 416 | Vratislav Schreiber
je nový projev nemoci, popsaný švýcarskými vědci. Postihuje nemocné po mozkové mrtvici nebo po jiných lokálně ohraničených poškozeních mozku a projevuje se náhle vzniklou velkou chutí na lahůdky a vůbec zaměřením na dobré jídlo. Ze 723 nemocných s izolovanou mozkovou lézí se gurmánův...

Kyselý déšť a blesky

str. 416 | Luděk Pekárek
Při bouřce nemusí zkysnout jen mléko! Podle B. Railsbacka z Georgijské univerzity (USA), který loni měřil pH dešťové vody při 14 bouřkách v severozápadní Georgii, kleslo pH vody během bouřky v průměru na 3,63, zatímco za normálního deště bez bouřky dosahovalo pouze 4,05. Railsback se...

Jiří Vacík /19. 4. 1930 – 4. 1. 1997/

str. 416 | Zdeněk Herman
Od studií (1952 – 1957) spojil J. Vacík svoji dráhu vysokoškolského učitele s katedrou fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde byl až do svého odchodu do důchodu v minulém roce. Zavedl k nám a vyvinul jednu z důležitých separačních...

KRKAVČÍ GANGY – ALTRUIZMUS, NEBO SOBECTVÍ?

str. 416 | David Storch
Altruistické chování se většinou vysvětluje vzájemnou příbuzností jedinců (příbuzenský altruizmus), nebo jako vzájemná výpomoc (reciproční altruizmus). Vzájemná výpomoc připadá v úvahu ovšem jen tehdy, pokud se všichni členové skupiny znají a mají šanci si pomoc „oplatit“....

Od pámofu přes staniště k nádraží

str. 417 | Pavla Loucká
Prázdniny nebo dovolená zhusta začínají i končívají na nádraží. Obyčejné slovo, na které jsme si zvykli. Máme náměstí, náves, nábřeží, nádvoří – tak proč nemít nádraží? Tím spíš, že slovo dráha se nejen v češtině, ale i v jiných slovanských jazycích vyskytuje už...

Potíže s geny pro oči

str. 417 | Stanislav Mihulka
Myšlenka, že existují molekulární „páni osudu“ komplexních orgánů, tedy jednotlivé hlavní řídící geny, které by byly odpovědné za regulaci raného embryonálního vývoje orgánů, je v poslední době velice svůdná, alespoň pro některé molekulární embryology. Tato představa...

Bakterie s jádrem?

str. 417 | Pavel Hošek
Australští mikrobiologové objevili již druhou bakterii, která má svou DNA „uskladněnu“ ve zvláštní váčkovité organele obklopené cytoplazmatickou membránou. Bakterie se jmenuje rodovým jménem Pirellula a obývá různá prostředí ve slané i sladké vodě. J. Fuerst a M. Lindsayová,...

Rekonstrukce konstrukce

str. 418 | Jiří Fiala
Představte si dům. Máte to? Tak kolik má oken? A vedou k zadnímu vchodu schody? Při každé takové otázce musíme naši představu pozměnit, doplnit. Musíme svou konstrukci rekonstruovat. František Lesák rekonstruoval takto dům podle popisu v Robbeově-Grilletově románu Žárlivost. A na třetí...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 418
Ochrana proti tuberkulose? Hygienický úřad města Liberty ve Spojených státech vydal přísný zákaz plvati na zem po ulicích a v domech. K jednání tomuto přiměla jej tato okolnosť, že počet přibylých souchotinářů do města a okolí za účelem klimatického léčení vzrůstá neustále, až...