Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 5 / 1997

Vyšlo 05. 05. 1997

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

str. 242 | Josef Reischig
Trypanozoma Chagasova (Trypanosoma cruzi) způsobuje ve Střední a Jižní Americe Chagasovu nemoc. Její trypanozomové stadium se vyskytuje v periferní krvi, ale nerozmnožuje se v ní. Napadá však přímo hostitelovy buňky ve vnitřních orgánech (na snímku ve svalových vláknech srdce, zvětšení 800×),...

Počítače z přírody

str. 243 | Ivan M. Havel
Od chvíle, kdy člověk použil prstů na svých rukou, aby si spočítal ovce či pecny chleba, se datují dějiny výpočetní techniky. To hlavní se však odehrávalo, jak všichni víme, v druhé polovině dvacátého století, již za života mnohých z nás. V tomto čísle Vesmíru se dozvíte...

O nemístné stručnosti

str. 244 | Eva Juláková, Štěpán Kubín
Stručnost je v dnešní mnohomluvné době nadmíru žádoucí, pokud ovšem nejde o zamlčování důležitých skutečností. V posledním čísle Bulletinu GA ČR (4/96) se objevily dvě stručné zprávy, které právem vzrušily naši vědeckou i laickou veřejnost. O závažném porušení základních...

Sloní trus a papír

str. 244 | Pavel Lauterer
Velice by mne zajímala plná bibliografická citace jen letmo zmíněných starých egyptských papyrů, jak vyrábět papír z listů kukuřice a eukalyptů a moc bych o ni autora článku prosil. Několik mých kolegů je totiž vegetariánů a rád bych za účelem úspor vařil jejich trus pro výrobu...

Mateřské mléko a imunita

str. 245 | Raja Žádníková
Zhruba 200 milionů let živí savci svá mláďata vlastním mlékem. Člověk jako první porušil toto pravidlo svého druhu a začal vyrábět mléčné výrobky pro umělou výživu. V četných zemích se používají přípravky z kravského mléka pro výživu novorozenců a kojenců bez dostatečně...

Sprašový pseudokras

str. 248 | Václav Cílek
Jméno „kras“ pochází z označení dinárského pohoří „Carsus“ čili „Kras“ a rozumí se jím vápencová oblast, ve které jsou vyvinuty krasové jevy, tedy závrty, jeskyně a propasti. Jako pseudokras označujeme takové geomorfologické tvary, které se podobají...

Pseudokrasová jeskyně u Štěchovic

str. 249 | Jiří Sádlo
Pseudokrasové jevy mohou vznikat i v tvrdých horninách a zajímavé mohou být i biologicky. Jeden, byť nevelký skalní útvar najdeme na poslední skále levého břehu Kocáby ve Štěchovicích. Je to malá pseudokrasová jeskyně nebo spíše převis, široká asi 5 m a hluboká i vysoká 1,5 m....

Kvantové počítače

str. 250 | Marek Biskup, Pavel Cejnar, Roman Kotecký
Jak víme, svět mikročástic však řídí jiná mechanika, než jakou známe z všední zkušenosti, a to mechanika kvantová. Přestože mnohé z vývodů kvantové teorie si už našly cestu i do počítačových technologií, její využití je stále spíše okrajového rázu. Hlavní idea, na níž stojí...

Je pravda, že portské víno indukuje vznik dny? Pokud ano, liší se v účincích světlé a tmavé druhy portského?

str. 254 | Vratislav Schreiber
Portské je silné víno sladké tmavorudé barvy, ale může být i hnědé nebo bílé, je obohacené alkoholem. Obsahuje ze všech vín nejvíce lipidů (odkud se tam berou, jsem nezjistil), cukru (14 %) a kalorií (161 kcal na 100 ml), obsah alkoholu bývá jako u ostatních dezertních vín (co se pijí...

I mrtví pomáhají

str. 255 | Rudolf Klen
Úsloví „život je boj“ zcela vystihuje skutečnost a není člověka, který by nějakým způsobem o život nebojoval. Nedílnou součástí plnohodnotného života je zdraví. I to vyžaduje boj, který buď zajišťuje jeho ochranu, nebo směřuje k jeho znovudosažení. Ani když je boj...

Orgánová farma

str. 256 | Jaroslav Drobník
Transplantace orgánů se stávají skoro běžnou záležitostí a chodí mezi námi mnoho spoluobčanů, kterým umožnily normální život. Další pokrok brzdí hlavně převaha poptávky nad nabídkou. Zcela podle zákonitostí trhu to vede k vzestupu cen a světově ke vzniku černého obchodu s lidskými...

Trypanozomy – mistři v převlékání kabátů

str. 257 | Julius Lukeš
Trypanozomy byly poprvé pozorovány v krvi pstruhů v polovině minulého století a od té doby je zoologové popsali ve stovkách druhů bezobratlých, obratlovců a rostlin. Opravdovou pozornost na sebe upoutaly však až poté, co se před 100 lety podařilo kapitánu D. Bruceovi prokázat souvislost mezi...

Myšlení začíná lhaním

str. 263 | Konrad Lorenz, Karl R. Popper
Popper: Tady se zase nějak dostáváme k bühlerovské teorii řeči. To je velice pozoruhodná věc. Tuto teorii řeči rozvinul v roce 1918 Bühler v jednom spisku, který vyšel, myslím, jako příspěvek v „Indogermánském almanachu“ (Indogermanisches Jahrbuch). A nikde ji už tak dobře...

Plus minus naše

str. 264 | Jiří Fiala
Víte, kde se vzaly naše znaky pro sečítání a odečítání + a –? Pokud ne, pak si myslím, že mám pro vás malé překvapení. Aspoň pro mne to překvapení bylo. Pátral jsem po tom (to zase není tak těžké, protože existují slovníky, příručky, a konečně i stará F. A....

Teplota a určení pohlaví u vyšších obratlovců

str. 266 | František Sládeček
Je dávno známo, že pohlaví gonád vyšších obratlovců (plazů, ptáků a savců) je určováno genotypicky v okamžiku oplození pohlavními chromozomy, které se v jednotlivých pohlavích liší (X a Y, resp. W a Z). Např. u savců je samčí pohlaví určováno genem SRY na kratším rameni chromozomu...

Myš domácí

str. 267 | Daniel Frynta, Miloš Macholán
Mezidruhová a mezirasová hybridizace je fenomén, který se stále více dostává do popředí zájmu biologů. Důvodů pro tento zájem je hned několik. Již sama skutečnost, že mezi dvěma populacemi může docházet k vzájemné výměně genů, a přesto si každá uchovává svou genetickou identitu, je...

Po větru

str. 270 | Stanislav Komárek
Je vždy znovu a znovu fascinující, jak je lidská psýcha tvárná podle dobových a místních zvyklostí a jak to, co se jedné epoše jeví, jak v rámci běžného, tak v rámci patologického jako norma, způsobuje v té následující pouze potřásání hlavou. Každá doba má nejen své představy...

Azbest vo voľnom ovzduší

str. 271 | Eva Reichrtová
ÚčinkyAzbest je škodlivinou, s ktorou prichádzajú denne do styku pracovníci niekoľkých priemyselných odvetví. Dlhodobé pôsobenie azbestových aerosólov na človeka (v priemere viac ako 20 rokov) má za následok vznik azbestózy. Jedná sa o zaprášenie pľúc azbestom, spojené so špecifickou...

Zjednodušení diagnostiky dědičných chorob před narozením?

str. 273 | Jiří Kunert
Prenatální diagnostika se zabývá průkazem postižení dědičnou chorobou u embrya či plodu před narozením, tedy v době jeho nitroděložního života. K tomu používá biochemické, cytologické, imunologické a další metody. V poslední době jsou to především metody molekulárněgenetické,...

Laudatio Jaroslav Madlafousek

str. 274 | Václav Břicháček
9. května 1997 se dožívá 75 let PhDr. Jaroslav Madlafousek, CSc., experimentální psycholog a jeden z prvních etologů v Čechách. Životní výročí je pro mne chvílí k zamyšlení nad poselstvím jubilantova života. U Madlafouska je minimálně trojí: výzkumné zaměření, styl práce...

T. S. KUHN (1923–1996) in memoriam

str. 275 | Zdeněk Neubauer
R.I.P. – requiescat in pace (nechť odpočívá v pokoji)! Tato prastará pietní floskule je dnes přírodovědci patrně míněna doslovně: kéž už je od něj pokoj! – T. S. Kuhn je považován za klasika postmoderní epistemologie, a filosofové postmoderny se ho často dovolávají jako klasika...

KAREL SKLENÁŘ: Tanec obrů – Není jen Stonehenge

str. 278 | Václav Cílek
Archeologie je tak atraktivní věda, a přesto má u nás tak málo popularizátorů schopných poskytnout čtivou a přitom důvěryhodnou knihu. Soustavně se psaní o archeologii věnuje snad jen Karel Sklenář. Napsal asi 14 knih a většinu z nich mám, a dokonce už několik let čekám na vydání...

Samoorganizované kritično

str. 283 | František Slanina
PER BAK: How nature works – the science of self-organized criticality Springer Verlag, New York, 1996, 212 stran Tak už opět víme, jak pracuje příroda! Aspoň by se mohlo zdát, že to slibuje titul knihy dánského teoretického fyzika, nyní trvale v Brookhaven National Laboratory, nedaleko od New...

ANTON MARKOŠ: Povstávání živého tvaru

str. 284 | Fatima Cvrčková
Biologie je, když... "...uhonili myš a ona chcípla" Takhle reagovala jedna naše středoškolská profesorka na neobratné pokusy svých studentů nahradit vlastní tvorbou neznalost učesaných učebnicových definic v oblasti společenskovědní. Vlastní tvorba se totiž obvykle řídila...

Christianizace Slovanů

str. 285 | Dušan Třeštík
Obavy z rozsáhlé ofenzívy Ludvíka Němce proti Slovanům, vyvolané jeho akcí proti Obodritům v roce 844, vedly Čechy k tomu, aby se jí pokusili diplomaticky čelit tím, že vyšlou svá knížata k Ludvíkovi, aby od něho přijala křest. To by znamenalo, že kmen se bez žádné přímé souvislosti...

Quasimodo – zrůda fiktivní, či skutečná?

str. 288 | Prokop Málek
Román Victora Huga z prostředí středověké Paříže Nôtre Dame de Paris, překládaný u nás jako Zvoník u Matky Boží, je prvním autorovým velkým dílem, zároveň však snad nejslavnějším a nejoblíbenějším. Dodnes se tento román řadí k vrcholným dílům francouzského romantizmu....

Neurofibromatóza, či Proteův syndrom?

str. 289 | Ivan Boháček
Anita Sharma se svými kolegy z Londýnské královské nemocnice podala na výročním shromáždění Radiologické společnosti Severní Ameriky jinou diagnózu Josepha Merricka. Podle ní trpěl Proteovým syndromem. Neurofibromatóza je genetická porucha působící nekontrolovaný růst nervových buněk,...

Březen ve vědě

str. 290 | Ivo Budil
Proměny rozpočtů na vědu ve světěRozpočet na vědecký výzkum doznává letos v Německu snížení o 5,6 % na 14,8 miliardy marek a ve Spojeném království o 2,5 % na 1,3 miliardy liber. Japonsko naproti tomu nehodlá na vědě šetřit. Mírně stoupá financování státních a výzkumných...

Z odborných časopisů

str. 293 | redakce
Na cestě k prapůvodnímu oku „...v průběhu vývoje vznikalo oko vzájemně nezávisle u různých druhů bezobratlých živočichů 40–60krát. Nadto nejméně devíti odlišnými konstrukčními způsoby.“ Tímto citátem z knihy F. Koukolíka uvádíme odlišnou informaci časopisu Science:...

Starci, zastavíte se, když na vás někdo při chůzi promluví?

str. 295 | Vratislav Schreiber
Ze Švédska přichází zpráva o jednoduchém způsobu zjišťování, jak jsou staří lidé ohroženi pády. Když je při procházení starý člověk osloven a před odpovědí se zastaví, má zřejmě horší udržování rovnováhy, a tedy i větší riziko pádů, než když klidně opdovídá za chůze....

Kančí les v českém pohraničí?

str. 295 | Pavla Loucká
Se jménem Sudety jsme se setkávali spíš v dějepisu – a ne právě v příjemných souvislostech. Ve skutečnosti se tak ale mnohem dříve jmenovala evropská horská soustava na území dnešních Čech a Polska, všechny ty vrchoviny, pahorkatiny a pohoří zhruba od Lužických hor po Moravskou...

Obřízka má trvalé následky ve vnímání bolesti

str. 295 | Vratislav Schreiber
Obřízka u novorozenců se běžně provádí bez znecitlivění. Nyní se však zjistilo, že takto provedená zvyšuje vnímání bolesti při očkování ve věku 4 nebo 6 měsíců. Novorozenci, kteří byli obřezáni za místního znecitlivění, reagují zřetelně slaběji. Takže se to místní...

Pomníky za duše zabitých zvierat

str. 295 | Štefan Vilček
Kultúra niektorých východoázijských národov pozná obyčaje, ktoré sú vzdialené nášmu spôsobu myslenia. Rozhodne medzi ne patrí aj stavanie pomníkov za duše zabitých zvierat v Japonsku a Kórei. V súčasnosti môžeme nájsť na území Japonska okolo 600 takýchto nezvyčajných stavieb. Mnoho...

AMERICKÁ HELIOVÁ REZERVA V OHROŽENÍ

str. 295 | Jan Valenta
Největší zásobárna helia na světě byla založena v Texasu r. 1925, kvůli zajištění plynu pro armádní vzducholodi (helium je plyn lehčí než vzduch a, na rozdíl od vodíku, je nevýbušný). V šedesátých letech stát poskytl půjčku asi 300 milionů dolarů na rozšíření Národní heliové...

Proklatě dobrá věda, avšak k čemu?

str. 296 | Lionel Jakeš
Největší americká agentura pro financování vědy – National Science Foundation – dostává ročně kolem 30 000 žádostí o grant, asi jen 30 % z nich je úspěšných. Od r. 1981 se žádosti hodnotily podle čtyř kritérií, z nichž prvá tři jsou: vědecká hodnota výzkumu, vědecká...

DÉLKA ŽIVOTA: ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, ANEBO ŽIVOTNÍ STYL?

str. 296 | Ivan David
Zajímavá data do diskusí o zdravotní péči poskytla Světová zdravotnická organizace. Běžně předpokládáme, že délku života ovlivňuje především kvalita zdravotní péče. Zdravotní péče je víceméně úměrná nákladům na zdravotnictví a ty se odvíjejí od hrubého domácího produktu....

Hodnocení výuky studenty

str. 296 | Ivan David
Jestliže vás postihl osud a jste pedagogem, očekává vás dnes pravděpodobně také hodnocení studenty. Na zajímavý experiment upozornil psycholog Stephen Ceci z Cornellovy univerzity, který přednášel vývojovou psychologii. Ve dvou různých semestrech přednášel naprosto totéž, stejným způsobem,...

Vlečené družice

str. 296 | Pavla Kroulíková
Naděje, že by velké družice byly zásobovány elektřinou z menších družic vlečených na laně, odstřelili N. McBride a Emma Taylorová z Kentské univerzity v Canterbury na 2. evropské konferenci o kosmických úlomcích v Darmstadtu. Vlečná lana by totiž v kosmu nepřetrvala pravděpodobně déle než...

Ako predchádzať rakovine?

str. 296 | Gabriel Hocman
V prevencii nádorových chorôb zohrávajú významnú úlohu niektoré obyčajné súčasti ľudskej stravy, ktoré prispievajú k ochrane pred nástrahami predstavovanými cudzorodými rakovinotvornými látkami. Japonskí výskumníci porovnali ochranný účinok veľmi malých množstiev troch látok:...

Oxid dusnatý a pamäť

str. 296 | Eduard Kelemen
Dávno je známe, že táto mimoriadne rozpustná molekula voľne prenikajúca bunečnými membránami vyvoláva rozšírenie ciev. Dnes sa zdá, že nemenej dôležitú úlohu zohráva NO v centrálnom nervovom systéme, kde sa podiela na procesoch spojených s učením a vznikom pamäti. Dlho sa myslelo, že...

Předhistorické kameny

str. 297 | Pavla Loucká
Mnoho podivných a krásných balvanů pochází z předhistorické doby, jeden jako by měl rozšklebenou tvář a zavalité tělo, jiný připomíná do klubíčka stočené spící zvíře. Jen některé z nich měly kdysi pro člověka mimořádný význam, pocházejí však z tak dávných časů, že už...

Severní pól putuje k jihu

str. 297 | Lionel Jakeš
Jak působí zemětřesení na rotaci Země? Přirozeně očekáváme, že by nějaký vliv zemětřesení mít mohla, neboť při nich dochází k přerozdělení hmot v zemském plášti. Prohlídkou záznamů o zemětřeseních od r. 1977 potvrdil B. Chao z Goddardova střediska kosmických letů v Greenbeltu,...

Konec strachu z injekčních jehel

str. 297 | Pavla Kroulíková
nabízí pacientům, kteří mají vůči injekčním jehlám fobii, laserové zařízení vyvinuté S. Flockem z Arkansaské univerzity. Infračervené pulzy erbiového laseru bezbolestně (nezasahují totiž žádný nerv) odstraní na malé plošce 20 mikrometrů silnou svrchní vrstvu kůže (stratum corneum)....

Králičí mléčná farma

str. 297 | Ivan Boháček
Myslíte, že těžko může být bizarnější nápad? Holandská biotechnologická firma Pharming investuje 17 milionů dolarů do mléčné farmy. Pochopitelně ne kvůli mléku samotnému. Stvořili transgenní králíky, kteří do mléka vylučují potenciální lék pro vzácnou Pompeho nemoc. Lidé s touto...

Nevědomí bez vědomí

str. 298 | Jiří Fiala
Říká se, že astronauti i kosmonauti viděli podivné úkazy na nebi proto, že jejich vědomí bylo spoutáno racionalitou měřicích a řídicích systémů natolik, že nevědomí mělo volné ruce a mohlo bez zábran promítat do vědomí své obrazové obsahy. A zřejmě proto, že to byli slušní lidé,...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 298
Puma vrahem. V dubnu loňského roku udávila americká puma (Felis concolor) v zoologické zahradě Hamburské svou samičku, s níž žila z počátku v nejlepší shodě. Oběť svou držela tlapou za krk tak dlouho, až dokonala. Ředitel zvěřince Bolan domýšlí se, že stalo se tak ze žárlivosti....