Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 1997

Vyšlo 05. 04. 1997

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

str. 182 | Josef Reischig
Mikroskopické křemité schránky mořských planktonických rozsivek a mřížovců. Rozsivky patří k řasám, které reagují na zvýšení obsahu železa obzvlášť bouřlivě. Snímek v Nomarského diferenciálním kontrastu při zvětšení pořídil Josef Rieschig. Viz článek J. Krhovského Vesmír 76,...

Podvržená skutečnost

str. 183 | Ivan M. Havel
V přírodě najdeme tolik předstírání, přetvářky, mystifikace, šalby, klamu a lži, až se vnucuje otázka, proč tato slova máme za tolik hanlivá. Již ti nejmenší hmyzí tvorové přece dělají, že jsou něčím jiným, předstírají, že jsou větévkami, listy, strašidly, mrtvolami. V tomto...

Svoboda ducha znamená především svobodu vědy

str. 184 | Zdeněk Matušík
Povšiml jsem si poznámek na s. 664 k původnímu článku P. Jerieho. Momentálně nemám čas dohledávat všechny texty, jež jsou zde zmiňovány, proto jen jako poznámku, a zejména podnět, aby autor – bude-li ho tato linie zajímat – mohl sledovat příslušné prameny: před lety jsem od...

Marvin Minsky: Konštrukcia mysle

str. 184 | Juraj Stefánovič
V recenzii K. Pstružiny ma zaujalo niekoľko momentov. Napríklad: „...celý systém chemických správ pravdepodobne poskytuje informačnú kapacitu najviac niekoľkých stovák bitov za sekundu (17). Proto nepřikládá biochemické aktivitě centrální nervové soustavy přílišnou důležitost.“...

Kulový blesk jako antropogenní produkt

str. 184 | Gabriel Florian
V kronikách starších 200 let překvapuje, že se v nich nevyskytují zprávy o kulových blescích, zatím co se tam věnuje velká pozornost bouřím a účinkům normálních blesků. O kulovém blesku se vůbec nezmiňuje H. Le Hon ve své Příručce astronomické, geologické a meteorologické z roku...

Alergie na aleatoriku

str. 184 | Otto Winkler
Co se týče alergie, je vše v pořádku, mylný je však výklad původu slova aleatorika. S řeckým „allos“ nemá nic společného. Pochází od latinského základu „alea“, což znamená hrací kostku, přeneseně také hru v kostky. [...] Existuje i substantivum...

Kolik dní má den?

str. 184 | Milan Hořejší
[...] Musím říci, že s podstatou článku bez výhrady souhlasím. Zabývám se totiž po mnoho let vyjadřovací schopností autorů technických a vědeckých textů. [...] Úroveň textů mne nakonec vždy přivede k jednoduchému závěru: mám co činit s przněním češtiny. [...] Myslím, že Vaše...

Doc. RNDr. Ctibor Votrubec, CSc.,

str. 184 | redakce
geograf, znalec Afriky, zemřel po delší nemoci 3. 3. 1997. Během svého života působil v Geografickém ústavu ČSAV, v Ústředním ústavu geologickém a v Ústavu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Krom roho v letech 1967 – 70 přednášel na univerzitě v Ghaně. Napsal mimo...

Akcelerace biologické pumpy v chladicím systému Země

str. 185 | Jan Krhovský
Po studeném létu loňského roku zní hyperbola oceánografa Johna H. Martina z kalifornských Moss Landing Marine Laboratories „Dejte mi plný tanker železa a vyvolám vám dobu ledovou“ jako výhrůžka teroristy. Nešlo mu o loď plnou šrotu, ale o možnost dodat do oceánů železo v podobě...

Nechte je žrát kyanidy

str. 188 | Milan Holub
Údaje, na něž se ptá Václav Cílek (Vesmír 76, 55, 1997/1), jsou obvyklým předmětem průzkumných prací a lze na ně odpovědět až po ukončení příslušné etapy průzkumu. Většinou po této odpovědi končí diskuse s ekologickými aktivisty a autor prvé věty je označen za podplacena...

Ještě jednou

str. 189 | Václav Cílek
Vážený pane inženýre, [...] Měl byste úplnou pravdu, kdyby nebylo jedné věci. Před necelými dvěma lety samotná firma TVX vydala prohlášení, že ložisko Kašperské Hory hodlá těžit, a uvedla údaje o výši denní těžby, technologii úpravy, životnosti ložiska a další poměrně detailní...

Anatomie nemravnosti

str. 189 | Stanislav Komárek
Přes všechno nadšení z postmoderny a jejího morálního relativizmu lze přece jen připustit, že některé činy či stavy jsou méně chvályhodné a méně blahé než jiné. Myšlenkové systémy, snažící se „natvrdo“ uchopit skutečnost a vnést do ní jednoznačnost, se vždy...

Problém důlních odpadů

str. 190 | Ondřej Šráček
V minulém roce proběhla na stránkách Vesmíru diskuse o možném ekologickém dopadu těžby zlata v Kašperských Horách (např. V. Cílek, Vesmír 75, 204, 1996/4; M. Holub, Vesmír 75, 403, 1996/7). V českém tisku byly předneseny argumenty pro i proti, ale měl jsem dojem, že o některých problémech...

Popol vulkanických erupcií ohrozuje leteckú dopravu

str. 192 | Dušan Hovorka
Najničivejšie vulkanické erupcie sú často spôsobované sopkami, ktoré po stáročia až tisícročia „driemali“. Ich aktivita môže predstavovať vôbec prvú historickú erupciu, a to i na miestach, kde sa vulkanická aktivita vôbec nepredpokladala. Takýmito nečakanými výbuchmi boli erupcie...

Bioinformatika a genomika

str. 195 | Jaroslav Kypr
Biologie existuje po staletí, ale v posledních desetiletích se rozvíjí především výzkum nukleových kyselin a proteinů. Podstatou živých organizmů jsou právě tyto obrovské molekuly a složité sítě jejich interakcí. Mezi molekulami, na jejichž vlastnostech je život založen, hraje hlavní...

Elektrický náboj hviezd

str. 196 | Luboš Neslušan
Veľká väčšina astronómov predpokladá, že hviezdy sú – v globále – telesá elektricky neutrálne. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že v každej astronomickej encyklopédii je možné nájsť také základné charakteristiky Slnka ako hmotnosť, povrchovú teplotu, svietivosť, žiarivý...

Hot Docs – hnutí doktorandů ve Francii

str. 197 | Jan Valenta
Poplašné volání se ozývá z Francie: Ročně téměř dva tisíce doktorandů po skončení svých doktorátů nenalezne zaměstnání (na 9 tisíc nových doktorů připadá asi 7 tisíc potenciálních míst). Problém dříve neznámý dnes zatěžuje hlavy nejen postiženým studentům. Něco skřípe v...

Nad stopami Indiánů Nového Mexika

str. 198 | Jiří A. Svoboda
Nové Mexiko nás vítá nadmořskou výškou přesahující 1500 m, suchým průzračným vzduchem a ostrými západy slunce, které řidiče v protisměru dokonale oslepí. Krajina je neskutečně variabilní, což způsobují velké rozdíly nadmořských výšek i měnící se geologický podklad. Na vrcholcích...

Vomeroferiny – šance pro léčbu hypotalamických poruch

str. 203 | Milan Doskočil, Luboslav Stárka
Chemickou komunikaci můžeme najít již u jednobuněčných organizmů, ale i u živočichů stojících ve vývojové řadě nejvýše. Její nejčastější úlohou je svést dohromady dva jedince schopné reprodukce nebo uvést do chodu jejich rozmnožovací funkce. Soutěží tak s jinými prostředky komunikace...

Biologické zbraně

str. 207 | Vladimír Karpenko
Kathleen C. Baileyová, někdejší vysoká úřednice U.S. Arms Control and Disarmament Agency, je pevně přesvědčena, že arzenál biologických zbraní si může vybudovat kdokoli, kdo má pro začátek 10 000 dolarů na technické vybavení místnosti 4 krát 4 m velké. K tomuto závěru dospěla poté, kdy...

Myš domácí

str. 208 | Miloš Macholán
Historie laboratorních myší Kdybychom měli sestavit seznam největších průkopníků medicíny ve 20. století, čelné místo v tomto pomyslném panteonu by bezesporu patřilo laboratorní myši. Lze bez nadsázky říci, že např. jen při vývoji a testování léčiv tento drobný živočich...

Pohlavní zneužívání dětí

str. 211 | Jaroslav Zvěřina
Existují šokující doklady o dětské prostituci. Jejich opakované zveřejňování vedlo r. 1990 k založení ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism), zaměřené na asijské země. Varujícím zjištěním této organizace je nečekaně obrovský počet zotročených a sexuálně vykřisťovaných...

Botanik Bohumil Němec

str. 212 | Josef Koutecký
Osud nabídne každému z nás čas od času osobní setkání, které nás obohatí a v různé míře ovlivní, nebo dokonce dotvoří naše charaktery a z nich odvozené postoje a činy na celý zbytek života. Jednou ze šťastných událostí mého života bylo setkání s botanikem B. Němcem. Byl...

Vědy o Zemi II.

str. 215 | Petr Jakeš
Zkoumání mořského dna a zemského nitraVe snaze vyzrát na druhé se morfologie podrobně zabývala oceánským dnem (třeba proto, aby bylo kam ukrýt ponorky či radioaktivní odpad). Zkoumala se pestrost morfologických tvarů včetně podrobností srovnatelných s podrobnostmi na kontinentech, zjišťovala...

Nádory mohou ke své obraně používat apoptózu

str. 217 | Jaroslav Mokrý
Jedním z perspektivních přístupů léčby nádorů je nesporně imunoterapie, která nabízí možnost specificky zacílit a zničit nádorovou buněčnou populaci. Tento přístup mimo jiné umožňuje využít schopnosti lymfocytů T rozeznat abnormální buňky a zlikvidovat je. Jeden z cytolytických...

Svatý Vojtěch

str. 218 | Jaroslav V. Polc, Emanuel Vlček
Slavníkovec Vojtěch představuje třetí, vrcholnou fázi christianizace Čech – prosazování benediktinských ideálů. Podle tradice se narodil jako syn Slavníka a Střezislavy kolem r. 956, snad v Libici nad Cidlinou. Roku 972 ho rodiče poslali studovat do Magdeburku. Po návratu ze studií žil asi...

Práce s krajinou a ekologie

str. 223 | Pavel Kovář
Václav Cílek dovede podpořit chuť experimentovat v terénu, kde není snadné dodržet podmínky standardního pokusu (Krajinná architektura, Vesmír 75, 158, 1996/3). Mám na mysli pokus badatelský, od nějž se čeká zobecnitelnost výsledků. V zmíněném případě jde spíš o tvůrčí vynalézavost...

Třetí kultura

str. 225 | Zdeněk Neubauer, Vladimír Vanýsek
C. P. Snow r. 1959 uveřejnil knihu „The two cultures“ (Dvě kultury). Jedna z kultur je všechno to, co se běžně pod pojem kultura zahrnuje: výtvarné umění, krásná literatura, hudba, divadlo, film, a částečně i filozofie a společenské vědy – tedy „hommes de lettres“,...

Jakým mechanizmem vznikají kruhy pod očima?

str. 227 | Vratislav Schreiber
Otázka M. L., Praha 8 Jsou lidé, kteří je občas mají, a jiní, kteří je nemají nikdy. Ti, co je občas mají, je mají nejčastěji po velké únavě, nemoci nebo po vyčerpání excessem in venere et baccho. Ale i bez svého zavinění – když třeba jízdou ve vlaku probdí noc. Jako medik jsem...

GEORGE RITZER: Mcdonaldizace společnosti

str. 227 | Václav Cílek
Ray Albert Croc se narodil v roce 1902 na předměstí Chicaga v rodině nepříliš úspěšného obchodníka s realitami, který pocházel z Čech. Nedokončil ani střední školu, ale živil se různými povoláními, mimo jiné též jako pianista. V roce 1954 se dozvěděl o bratrech McDonaldových, kteří v...

Podkletnovův antigravitační stroj

str. 228 | Jan Valenta
Tak nám zase vypukla jedna vědecko-mediální aféra. Nedosahuje sice rozměrů slavné „studené fúze“ z roku 1989, ale stejně dobře ilustruje slabiny dnešní vědy (či spíše vědců) a hromadných sdělovacích prostředků (či spíše novinářů). Vše začalo článkem...

Hormony, rakovina a autodestrukce organizmu

str. 229 | Jan Kristek
Pokusme se rozvést jednu zdánlivě nesouvisející otázku: Není holohlavost (alopecie), tak jako je způsobována při léčbě rakoviny podávanými cytostatiky, v některých případech způsobována látkami s podobným účinkem, které si může organizmus za jistých okolností sám vytvářet? Pro by...

Únor ve vědě

str. 231 | Ivo Budil
Hipparcos: vesmír je starý (jen) 10 – 12 miliard letŽe evropská astronomická družice Země Hipparcos bude významným pomocníkem vědy, to bylo jasné hned poté, co začala pořizovat kvalitní a obsáhlý katalog poloh hvězd. Nový soupis umožní přesností poloh i počtem změřených objektů...

Z odborných časopisů

str. 234 | redakce
Vědecké bohatství národůPřevádět kvalitu vědeckého výzkumu na čísla je velmi ošidné. Je v tom snaha řídících struktur nalézt jakékoli snadno uchopitelné kritérium, aniž by bylo nutné rozumět jednotlivým pracím (ani by to nešlo). Aby bylo možné čísla o výzkumu interpretovat, je opět...

El Niño a nemoce lidí i rostlin

str. 235 | Vratislav Schreiber
Klimatické cykly, jako je jižní „oscilace“, zvané El Niño (viz Vesmír 74, 257, 1995/5; 75, 677, 1996/12) mají vliv nejen na teplotní změny na Zemi, ale zprostředkovaně i na lidské a rostlinné nemoci. Nyní se ukazuje, že možná s El Niñem souvisí epidemie cholery, že podle El...

Nový kambrický strunatec nalezen v Číně

str. 235 | Stanislav Mihulka
Vztahy mezi jednotlivými liniemi a nejranější evoluce strunatců jsou stále předmětem intezivního bádání. Značný pohyb v této záležitosti, způsobený poznatky molekulární fylogenetiky a molekulární vývojové biologie, však není příliš doprovázen novými významnými paleontologickými...

Zlato v pomístních jménech

str. 235 | Pavla Loucká
Ať už vinou Mokrska, nebo díky Mokrsku (nejsem kompetentní ten spor posuzovat) se v poslední době dost mluvilo o těžbě zlata. Podívejme se proto, jak tento vzácný kov ovlivnil naše předky při pojmenovávání záchytných bodů v krajině. V pomístních jménech se odráží za prvé rýžování...

HLINÍKOVÝ „EMENTÁL“ JAKO ČOČKA PRO RENTGENOVÉ PAPRSKY

str. 235 | Jan Valenta
Rentgenové paprsky předloni oslavily sté narozeniny (viz Vesmír 74, 504, 1995/9 a Vesmír 74, 506, 1995/9). Přesto je ještě lidé nemají zcela „zkrocené“. Jeden z přetrvávajících problémů je nalezení vyhovující čočky pro fokusaci – koncentraci paprsků rtg-záření. Klasické...

Luxovat astmatickým dětem kštici?

str. 235 | Vratislav Schreiber
Rodiče dětí s astmatem nebo jinými alergiemi vědí, že jedním z hlavních alergenů je prach obsahující roztoče, kteří žijí v domácnostech. Roztoči jsou v matracích, v ložním prádle, na kobercích – na všem,co je jen trochu zaprášené. Proto v domácnostech astmatiků nemají být...

SLUNCE A PŘEDČASNY KONEC DRUŽICE TELSTAR 401

str. 236 | Ladislav Křivský
Nový jedenáctiletý cyklus č. 23 se projevuje jen slabou aktivitou skvrn a erupcí již tři roky, a to ve vyšších šířkách, zároveň dohasíná aktivita cyklu starého při slunečním rovníku. Kolem 10. ledna 1997 byly na disku dvě slabé aktivní oblasti beze skvrn, jedna z nich se prozrazovala...

Mohla by veřejná počítačová síť ohrozit soukromí pacientů?

str. 236 | Spytihněv Heřt
Podle zákona, který byl vloni schválen ve Francii, se musí všichni lékaři vybavit do r. 1999 počítačem schopným přenášet data s informacemi o pacientech do státní databáze zdravotního pojištění pacientů. Cílem tohoto zákona je snížit výdaje na sociální zabezpečení, na něž se...

40 LET ENDOKRINOLOGICKÉHO ÚSTAVU V PRAZE

str. 236 | Vratislav Schreiber
Před 60 lety začal J. Charvát s K. Šilinkem provozovat poradnu pro nemoci žláz s vnitřní sekrecí na tehdejší Pelnářově klinice. Před 50 lety z této poradny K. Šilink založil „Sociálně-zdravotnickou poradnu pro choroby žláz s vnitřní sekrecí“, která původně sídlila ve...

Svetlom proti metastázam?

str. 236 | Gabriel Hocman
Karcinóm močového mechúra je chorobou, ktorej výskyt je vyšší u chemikov a u osôb prichádzajúcich do styku s rôznymi chemickými látkami. Žiaľ, túto chorobu sprevádza vznik metastáz a vyhliadky pacientov nie sú priaznivé. Čínski lekári liečili 21 pacientov s touto chorobou pomocou...

Hypnózou proti zvracaniu

str. 236 | Gabriel Hocman
Chemoterapeutiká – lieky, ktorými sa lekári pokúšajú vyliečiť rakovinu – pôsobia nesmierne účinne, žiaľ, nielen proti nádorovým bunkám, ale aj proti zdravým bunkám organizmu. Prevažná väčšina týchto liekov je mutagénna, to znamená, že sú schopné dokonca premeniť zdravé bunky...

Británie bude mít vládního poradce pro bezpečnost potravin

str. 237 | Vratislav Schreiber
Britská vláda se rozhodla jmenovat vysokého vládního úředníka, který bude přímo odpovídat ministru zemědělství, rybolovu a potravy, ministru zdravotnictví a státním sekretářům pro Skotsko, Wales a Severní Irsko (až se to zdá příliš nadřízených na jednoho vědce). Důvodem ovšem...

Měsíc rašících dubů

str. 237 | Pavla Loucká
U nás se čtvrtému měsíci v roce říká duben. V tu dobu se totiž doubravy pomalounku začínají zelenat a je dvojnásobná radost objevovat čerstvé hebké lístečky vykukující mezi zbytky pokrouceného zahnědlého loňského listí. Vždyť dub staré listy na podzim neshazuje, jak známo např....

Tektonické pohyby na západním pobřeží Kanady?

str. 237 | A. Špičák
Známý zlom Sv. Ondřeje (St. Andreas) v Kalifornii vznikl před 20 miliony let, kdy v důsledku pohybu litosférických desek začlo „vsouvání“ jedné desky pod druhou. Západní pobřeží je seizmicky nejaktivnější oblastí Kanady. Podle geologů se zde fragment Explorer spojuje se sousední...

Troglitazon pro léčení cukrovky

str. 237 | Petr Sucharda
V USA bude povolen nový lék pro léčení cukrovky, troglitazon. Dosud zde bylo – proti evropské praxi – používání perorálních antidiabetik velmi omezeno. Poradní komise amerického Úřadu pro potraviny a léky (FDA) již nový lék doporučila. Názor komise sice není pro FDA závazný,...

Šimpanzí výzkumníci v důchodu

str. 237 | Petr Sucharda
Současná praxe nedovoluje zabíjet šimpanze, kteří byli při výzkumu vakcin infikováni viry HIV nebo hepatitidy B. A protože tyto choroby pravděpodobně zvířatům nezkrátí život, je třeba vyřešit jejich až 60letý „důchod“. Mnozí považují usmrcení zvířat a použití zmrazených...

V USA klesl počet úmrtí na aids

str. 237 | Pavel Koukolík
za prvých šest měsíců r. 1996 na „pouhých“ 22 000 lidí starších 13 let ve srovnání s 24 900 za prvou polovinu r. 1995. Důvody k optimizmu však nevidno – stoupá počet infekcí HIV u heterosexuálních partnerů, kteří aplikují drogy nitrožilně. (New Sci. 153, No. 2072, str....

Krajina jako hypotéza

str. 238 | Jiří Fiala
,Anglickou krajinu vymysleli zahradníci, imitující cizí malíře, kteří evokovali klasické autory. Všechno to sem sakumprásk navozili v kufrech z velké cesty po Evropě. Tady, vidíte – Capability Brown vykrádá Clauda, který vykrádal Virgilia,‘ říká Hana Jarvisová, jedna z postav hry...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 238
Ochočená volavka. Časopis Eleveur vypravuje o podivuhodně ochočené volavce, která ztrativši svoji družku zvolila si prazvláštní zaměstnání – obecního pastýře. Pomáhala přiváděti dobytek z pastvy do stájí a byla-li na zahálce, pletla se mezi drůbež, nad kterou osvojovala si právo...