Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 3 / 1997

Vyšlo 05. 03. 1997

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

str. 122 | Michal Anděl
Zkuste dát obrázek z titulní stránky Vesmíru svým známým jako test. Pohled na zelenou masu protkanou tmavými slévajícími se potůčky nejspíš evokuje pohled z kosmu na amazonský prales, s jednotlivými říčkami slévajícími se do veletoku. Nejde však o pohled z dálky na struktury obrovského...

Prázdné křeslo

str. 123 | Ivan M. Havel
Na nedávné konferenci v Praze nám Jeffrey Shaw z Centra pro umění a média v Karlsruhe předváděl záznamy svých pozoruhodných kreací. Jedna z nich mne zvlášť zaujala, pokusím se ji popsat. Uprostřed místnosti je otočná plošina s dvěma předměty: televizním monitorem a křeslem. Host...

Sto let měření krevního tlaku

str. 124 | Petr Sucharda
Prof. Schreiber se ve své aktualitě dopustil nepřesnosti a opomenutí. Slyšitelný zvuk není výsledkem krevní pulzace (tedy změny rychlosti krevního proudu), nýbrž důsledkem vířivého proudění v důsledku zevního tlaku. Laminární proudění slyšitelný zvuk nevyvolává (jinak by nebylo možno...

Poctivost ve vědě

str. 124 | Miloslav Pekař
[...] Nevím, proč mezi vědci očekávat význačně jiné vlastnosti než u ostatních lidí nebo výskyt význačného počtu jedinců s výjimečnými vlastnostmi (řekněme rovnou světců). Vědci nežijí v uzavřené komunitě. [...] Společnost je ovlivňuje svými hodnotami a postoji, poskytuje jim...

Homologie

str. 124 | Marie Lipoldová, Jan Zrzavý
Poněkud mě udivilo tvrzení J. Zrzavého, že délku ocasu a velikost těla u myši nikdo nestudoval. V r. 1997 uplyne 70 let od chvíle, kdy byly u laboratorních myší (Mus musculus) poprvé popsáni mutanti s krátkými ocasy (C. R. Soc. Biol. 97, 114, 1927), v přírodě byly samozřejmě krátkoocasé...

Čtením ku pochopení obsahu

str. 124 | Marie Lipoldová
Podle doporučení redakce jsem si znovu přečetla článek P. Barsy (Vesmír 75, 511, 1996/9) a musím říct, že E. Králíková a J. T. Kozák mají pravdu; text má k dokonalosti daleko. U chorob se složitou etiologií, k nimž patří i ulcerózní kolitida, je obecně těžké zjistit, která...

Evropské starosti se zásuvkou

str. 124 | Pavel Mužík, Pavla Loucká
Jsem dlouholetým čtenářem Vesmíru a velmi si ho vážím. Mým oborem je silnoproudá elektrotechnika, a o té toho otiskujete poměrně málo (ale to není výtka). Ve Vašem časopise se člověk setká nejenom s vědomostmi nejrůznějšéch oborů, ale i s jazykovou hlídkou. Právě proto mě mrzí,...

Poznamenáni ohněm

str. 125 | Cyril Höschl
Skupina poruch, které se dnes označují jako poruchy nálady (angl. mood disorders), byla během vývoje psychiatrického poznání zařazována pod různými názvy do různých diagnostických kategorií. Posledním ne zcela přesným jejich označením byly afektivní poruchy. Někteří v souvislosti s poruchami...

Kvazary po 34 letech

str. 129 | Miroslav Plavec
Hvězdička, která hvězdičkou nebyla...Příběh vlastně začal na konci druhé světové války, v níž ke konečné porážce nacistů hodně přispěli britští vědci a inženýři zdokonalením radarů. Ale válka skončila a museli si hledat jiné zaměstnání. Někteří z nich se dali na rádiovou...

Ceny ministra zdravotnictví

str. 132 | Vratislav Schreiber
Po projevech ministra zdravotnictví a předsedy Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví byly dne 16. prosince ve slavnostním prostředí Hrzánského paláce uděleny ceny ministra zdravotnictví za rok 1996. Ministr Jan Stráský ve svém úvodním projevu mj. uvedl tu nejpotěšitelnější věc:...

Leptin – hormon tukových buněk

str. 133 | Petr Sucharda
Objev bílkovinného hormonu tukových buněk, leptinu (z řeckého leptos – hubený) a jeho příprava vzbudily pozornost a vyvolaly přechodné naděje na podstatný pokrok v léčení otylosti. Ty se promítly i do informace v březnovém čísle Vesmíru (75, 175, 1996/3). Není divu –...

Lze zpomalit stárnutí?

str. 135 | Jaroslav Mokrý
Není přesně známo, proč organizmus stárne a umírá. Mezi nejčastěji zastávané teorie o příčinách stárnutí patří představa o existenci vnitřních fyziologických hodin kontrolujících průběh jednotlivých životních etap a teorie o narůstajícím poškozování struktur organizmu...

Femtochemie

str. 136 | Pavel Jungwirth
Podívejme se na chvíli na chemii jako na atomový a molekulový biliár. Tradiční zkoumání chemického kulečníku spočívá v pozorování koulí (atomů a molekul) před srážkou (chemickou reakcí) a po ní. Pomocí těchto pozorování lze s větším či menším úspěchem odhadnout, co se vlastně...

Zkrocené femtosekundy

str. 138 | Ondřej Haderka, Jan Valenta
„Posvítíme si na to, ... vyjasníme, vysvětlíme problém.“ Náš jazyk dobře vystihuje úlohu světla při poznávání světa, který nás obklopuje. (Mimochodem, hezkou povídku o poznání a světle napsal Karel Čapek. Jmenuje se Světélko a vzali jsme si z ní motto pro náš článek.)...

Myš domácí

str. 145 | Daniel Frynta, Miloš Macholán
Prolistujeme-li poslední ročníky předních biologicky nebo obecně přírodovědně založených vědeckých časopisů, neunikne nám (a vlastně nás ani nepřekvapí) zdrcující převaha molekulárněgenetických prací. Jestliže si projdeme žebříček tzv. faktorů dopadu biologických...

Hloubkový průzkum Hranické propasti

str. 148 | Václav Cílek
V malém ostrůvku devonských vápenců ležících na dohled od lázní v Hranicích na Moravě se vyvinul význačný krasový jev evropského formátu. Je jím zdánlivě nevelká, necelých sto metrů hluboká propast s bezedným jezerem na dně. Propast je zachycena již na Komenského mapě Moravy z roku 1627....

Osmdesát let s medicínou

str. 150 | Ivo Budil
Tento rozhovor se odehrál v roce 1987, tedy ještě před listopadovými proměnami, kdy ledacos se mohlo naťuknout, ale ne všechno doříci. Vesmír: Setkal jsem se s vámi poprvé r. 1933. Ležel jsem před vámi jako novorozenec, kterému se nějak nelíbilo na světě. Z té doby mám v loketní jamce tři...

Nad šípem času

str. 153 | Peter Zamarovský
Na rozdíl od jiných prací je tato kniha i o čase samotném, a dokonce o onom „šípu“, jak se někdy směr času nazývá. Duch práce lze odhadnout už z předmluvy, kterou napsal sám I. Prigogine. Autoři se snaží zmapovat různé přístupy k času od nejstarších filozofických po fyzikální...

Pravda vás osvobodí

str. 154 | Stanislav Komárek
Pravda bývá v lidovém pojetí chápána jako shoda výpovědi se skutečností. To, co nebývá respektováno, je podmíněnost představ o povaze skutečnosti vnitřním stavem člověka a stupněm jeho duševního vývoje. Obecně lze říci, že většina lidí trpí šířením takových nepravd, které...

JAROSLAV KOS: Anatomie člověka pro výtvarníky

str. 155 | Milan Doskočil
Kniha ukazuje výtvarníkům, ale i všem zájemcům o vzhled a krásu lidského těla každého věku všechny struktury, které jsou na lidském těle k vidění nebo k hmatání. Zabývá se charakterem lidské kůže a jejího ochlupení, významem vrásek pro výraz lidského obličeje, pojednává...

JOSEF ŠOBRA: Proč zbytečně umíráme?

str. 155 | Martin Haluzík
Vývoj civilizace, rozvoj medicíny a množství technických objevů v posledním století, to vše přineslo – kromě prodloužení průměrné délky lidského života a zlepešení životních podmínek pro velkou část obyvatel naší planety – i mnohá negativa. Životní styl spojený...

IRENA VAŇKOVÁ: Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře

str. 155 | Pavla Loucká
Na počátku knihy čtenář nabude dojmu, že mlčení a mluvení jsou protikladné jako oheň a voda, po chvíli zjistí, že obojí přitom může být jak ohněm, tak vodou, až nakonec mu mlčení a mluvení svým způsobem splynou v jeden celek. Jsou kultury západní, které víceméně stavějí na slovu,...

Vědy o Zemi

str. 156 | Petr Jakeš
Poznání v geologii, jež je základem vědění o Zemi, se v minulosti vyvíjelo nespojitě, kontroverzemi. Těch velkých a oslavovaných soubojů je několik. Je to spor plutonistů a neptunistů o to, jak vznikaly horniny, například žula. Plutonisté považovali za dominantní činnost magmatickou,...

Přečtené genomy – a co dál?

str. 163 | Vladimír Vondrejs
Anton Markoš na konci svého článku o genomech (Vesmír 75, 685, 1996/12) nadhodil míč diskuse po nahrávce Jamese Lovelocka tak provokativně, že nelze než pokračovat ve hře, anebo odejít ze hřiště a nechat jej potupně spadnout na hlavy všech těch biologů, kteří, jak říká, „tři sta...

Hudební hluk

str. 167 | Jiří Havránek
Představa, že hluk je tvořen hřmoty, pískoty a šelesty a že tedy hudba, která je tvořena z tónů, nemůže být hlukem, je nesprávná. Fyziologický účinek nepřiměřené expozice akustické energii z hudebních nebo nehudebních zvuků je u nezaujatého posluchače stejný. Hudba neztrácí...

Leden ve vědě

str. 170 | Ivo Budil
Jupiter zasažen i v prosinci 1690Ještě je v celkem dobré paměti bombardování planety Jupitera rozpadlou kometou Shoemaker-Levy 9 v r. 1994. (pozn. red.: viz V. Vanýsek: Dopad komety SL-9 na Jupiter, Vesmír 75, 316, 1996/6) Zajímavé úkazy při srážce podnítily astronomy, aby začali uvažovat, jak...

Z odborných časopisů

str. 173 | redakce
Příliš ticho, aby bylo slyšet šepot Potřebujete šum, abyste dobře slyšeli? Fluktuace obyčejně ruší uspořádání, přesto však v některých situacích hrají konstruktivní roli. Při studiu jevu, kterému se říká stochastická rezonance, se uvažovalo i o tom, že šum by mohl být odpovědný i...

Gravitační čočky a Rudi W. Mandl

str. 174 | Ivan Boháček
Ohyb světla v gravitačním poli Slunce předpověděl Albert Einstein již r. 1911. Jeho předpověď byla ověřena Eddingtonem r. 1919. Před 61 lety byla v americkém časopise Science (vol. 84, 506, 1936) zveřejněna Einsteinova kratičká práce „Lens-Like Action of a Star by the Deviation of Light in...

Podivné bakterie

str. 175 | Dana Vašková
Zdravotnické organizace několika kontinentů byly v poslední době otřeseny zprávami o útocích zvláštní varianty Escherichia coli. Tato bakterie byla považována za neškodného obyvatele našich střev. Nedávno však ukázala svoje drápky: tisíce lidí v Japonsku byly nakaženy tepelně neupravovanými...

Rizika transplantací zvířecích orgánů

str. 175 | Pavel Koukolík
Poradní výbor britské vlády tvrdí, že transplantace zvířecích orgánů lidem by měly být v Británii zakázány do té doby, dokud nebudeme lépe rozumět rizikům s xenotransplantáty spojeným. Výbor vylučuje používat jako zdroj orgánů primáty, neboť u těchto transplantátů je větší...

Zlá, nebo zlý sršeň?

str. 175 | Pavla Loucká
Je s podivem, kolik slov vůbec naše mateřština obsahuje, a ještě ke všemu některá dvojmo! Vezměte si jen podstatná jména: ta sršeň/ten sršeň, okurka/okurek, kobliha/koblih, ... ženský rod na západě a mužský na východě našeho území. Zdálo by se, že čím jsou u nás lidé západněji,...

Skepse ohledně léčby aidsu

str. 175 | Pavel Koukolík
Jestliže nějaká média tvrdí, že vítězství nad aidsem je na dohled, je to velmi předčasné. To bylo ladění většiny příspěvků na 4. konferenci o retrovirech a oportunních infekcích ve Washingtonu DC. Problémy úspěšné kúry nespočívají jen v dodržení velmi přesného dávkování bohatého...

Chcete znát svoji polohu s přesností 0,5 m?

str. 175 | J. Vodseďálek
Dnešní civilní uživatelé družicového pozičního systému GPS znají svoji polohu s přesností 100 m. Tomu, aby byla poloha známa s větší přesností, brání poruchy ve svrchní atmosféře způsobené slunečním větrem. Kolem roku 2001 budou tyto poruchy nejsilnější, neboť v tomto roce bude...

Ranní rozbřesk a ozonová díra

str. 175 | J. Klak
Z dat získaných r. 1987 v jižní Francii ve výšce 40 km byly vytahovány hlavně koncentrace oxidů dusíku. Nikdo však neanalyzoval ozon, neboť to nepovažoval za důležité. B. Sheldon zjistil, že s prvními paprsky jitřního Slunce začne koncentrace ozonu klesat a během 20 minut poklesne asi na...

Kurkuma a rakovina

str. 175 | Gabriel Hocman
Kurkuma pravá (Curcuma longa) je jedlá, ďumbierovitá (č. zázvorníkovitá) rastlina tropickej oblasti. V jej koreňoch sa nachádza alkaloid kurkumín (diferoloylmetán), ktorý sa používa ako korenie a žlté farbivo. Zistilo sa, že zlúčeniny obsiahnuté v tejto rastline, predovšetkým práve kurkumín,...

Kukuřičný genom je sebrankou příživníků

str. 175 | Stanislav Mihulka
Již nějaký čas je známo, že eukaryontní genomy jsou prolezlé genetickými parazity – transpozony, mobilními částicemi DNA, které jsou schopny běhat po genomu sem a tam, občas se množit a při tom všem bezostyšně využívat replikační aparát hostitelské buňky. Laškovný skok takového...

Profesor biochemie Josef V. Koštíř slaví devadesátiny

str. 176 | Václav Pačes, Danuše Sofrová
Slaví je v plné svěžesti fyzické, a zejména duševní, s břitkým myšlením, zásobou nápadů, vtipných vzpomínek a historek. O životě J. Koštíře se už napsalo mnoho, jak ani není jinak možné u zakladatele katedry biochemie na Karlově univerzitě. Fakta z jeho života byla uvedena například ve...

Nové možnosti léčby alkoholizmu

str. 176 | Břetislav Fuchs
Alkohol patří spolu s tabákem k legálním drogám naší společnosti. Těžké nebezpečí alkoholu pro lidský organizmus je dobře známo. Vlády mnohých států strkají v tomto ohledu hlavu do písku, protože se prostě nemohou vzdát obrovských zisků z prodeje alkoholových nápojů či...

O rudistech

str. 176 | Stanislav Mihulka
Letos se v Marseilles konala 4. mezinárodní konference rudistologů, expertů zabývajících se rudisty – bizarní skupinou vymřelých mořských měkkýšů. Rudisti, takto populárně pojmenovaní příslušníci nadčeledi Hippuritacea (z lat. rudis – drsný, hrubý), opustili obvyklou mlží...

Plnotučné mléko prevencí před rakovinou?

str. 176 | Spytihněv Heřt
Překvapující závěry plynou z výzkumu D. Baumana a M. Kellyové z Cornellovy univerzity v Ithace ve státě New York. Kravské mléko obsahuje konjugovanou kyselinu linolovou (CLA), mastnou kyselinu produkovanou bakteriemi v bachoru krav. Experimenty na kulturách buněk nasvědčují, že tato kyselina může...

Komu věnovat knihu?

str. 177 | Pavla Loucká
Ve společnosti vzdělaných a hloubavých lidí se přihodilo, že jeden z přítomných chtěl druhému věnovat svoji knihu. Autor ani ostatní jeho přátelé si najednou nebyli úplně jisti, jak by správná dedikace měla znít. Problém nastal hned dvojí: které členy řady dativních tvarů obdařit tou...

Sloní trus a papír

str. 177 | Ivan David
Když na svém dvoře M. Bugara začal vařit ve velkých nádobách sloní trus, jeho sousedé si nebyli jisti, zda nezešílel či zda se nedal na čarodějnictví. Ale nadšený ochránce přírody M. Bugara se inspiroval popisem ze starých egyptských papyrů, jak vyrábět papír z listů kukuřice, banánů a...

Odsiřování bude účinnější?

str. 177 | Oldřich Böhm
Jestliže budou dovedeny do průmyslové verze laboratorní experimenty profesora K. Klabundeho a jeho doktoranda S. Deckera, bude k dispozici odsiřovací metoda s téměř dvojnásobnou účinností. Komerční čisticí zařízení založená na oxidu kalcia odstraňují kolem 50 % oxidu SO2 při teplotě...

Proč je mungo imunní proti hadímu jedu?

str. 177 | Xenie Trávníčková
Každý čtenář Knihy džunglí R. Kiplinga ví, že promyka mungo umí zabíjet jedovaté hady. Aktivní složkou hadího jedu bývá většinou neurotoxin alfa. Ten se váže na acetylcholinový receptor na povrchu buněk svalu a blokuje možnost obdržet signály z nervu. Imunoložka Sara Fuchsová z Wizmannova...

Kam umístil bůh číslo vašeho telefonu?

str. 177 | Ivan David
Pravděpodobně se necháte bez většího odporu matematiky přesvědčit, že někde v nekonečném desetinném zápisu čísla π se vyskytuje vaše telefonní číslo, rodné číslo či jakékoli jiné číslo, které si budete přát. Není-li to někde na začátku, k ničemu vám taková informace stejně...

Pravda věcí

str. 178 | Jiří Fiala
Anežka Kovalová jednou napsala: Moje pravda je pravdou dřevěné podlahy. A opravdu, její prosté obrazy a grafiky vyvolávají pocit důvěrné blízkosti. Prostota není jednoduchost (kunsthistorici jsou s to vypátrat či vymyslet si souvislosti s rozmanitými proudy současného umění), důvěrnost je...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 178
Škodlivosť hadrového prachu z papíren. Na potoku jednom v Dolních Rakousích přihodilo se několikráte, že pstruzi a lipeni hromadně odumírali. Majitel panství podal stížnosť proto na tamní papírnu i bylo pak vyšetřeno, že dílem vody z papírny odváděné obsahovaly mnohé látky...