Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 1997

Vyšlo 05. 01. 1997

Nový prostor

str. 3 | Ivan M. Havel
A je tu leden, další rok – ke konci tisíciletí zbývají už jen tři. Příroda o tisíciletích nic neví, ani o staletích, dlouhý čas počítá jinak. Zato lidé, jakmile se blíží letopočet s větším počtem nul, se dostávají do zvláštního rozpoložení. Jedni litují časů zašlých,...

Ódické jevy

str. 4 | Karel Wágner
V roce 1992 vydalo nakladatelství Anomal publikaci „Ódické listy“ od Karla von Reichenbacha [...], významného badatele, který jako téměř polyhistor zasáhl do řady technických a přírodních věd v minulém století. Jeho ódické jevy, především tzv. ódické světlo, které nazýval...

První exoplaneta

str. 4 | Jiří Grygar
[...] až teď při čtení svého příspěvku jsem zjistil, že jsem o rok předběhl dobu, když jsem uvedl, že Marcy a Butler referovali o svých objevech dalších planet v polovině ledna 1995, ač to bylo přirozeně v polovině ledna 1996, po objevu Švýcarů [Mayora...

Priony

str. 4 | Lubomír Syrůček, Vladimír Vonka
V článku o prionech jsme se dopustili chyby. V posledním odstavci na s. 551 jsme uvedli informaci opírající se o novinovou zprávu, kterou jsme nesprávně zachytili. Týkala se objevu C. J. Gibbse a M. G. Harringtona, který zlepšuje diagnostické možnosti u Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci (CJN). Čtenářům...

Citace a Internet

str. 4 | Helena Havelková
Chtěla bych odpovědět na dotaz Ing. Zbyňka Ulčáka: Při své práci často využívám údaje z různých databází, které jsou dosažitelné díky Internetu. Tyto databáze mají velmi dobrou úroveň a jejich tvorba je podporována prostředky, získanými pomocí grantů. [...] Myslím, že není pochyb...

Sinice

str. 4 | Jiří Dominec
Čtu Vesmír poměrně pravidelně. Některé články přečtu bez potíží (třeba kosmonautiku), jiné nechápu a přeskočím (lékařství) a s dalšími bojuji. Bojoval jsem i s článkem o sinicích, než jsem se dozvěděl (str. 583), že fixace vzdušného kyslíku probíhá redukcí na amoniak...

Aféra

str. 4 | Miloš Dokulil
Chtěl bych jen letmo vyjádřit svou „poklonu“, pokud jde o úvodník k číslu 9 (aspoň to, prozatím). Vnímal jsem zcela jinak expozici výchozích odstavců (tak “trochu″ jakoby východisko k přírodovědeckému expozé o ″post″-pseudoodpovědnosti apod.). Takže to...

Koľko selénu škodí?

str. 4 | Hynek Balcar, Tomáš Pečený, Tomáš Pleva
Přečetl jsem si článek G. Hocmana týkající se bezpečných dávek selénu. Uvedená dávka 400 mg za den se mi zdá příliš vysoká a mám obavu, zda ve většině údajů v článku nedošlo k záměně mikrogramů za miligramy. H. Balcar, ÚFCH JH AV ČR [...] Doporučená dávka ve stovkách mg, tj....

Podivná událost

str. 4 | Antonín Tůma
Zasílám vlastní poznatky o události v domě manželů Korchanových, č.p. 108, v obci Pyšel dne 22. 5. 1996. Asi 15 min. po půlnoci se v dálce na obloze blýskalo. Najednou se ozvala ohlušující rána a po ní jsem zaregistroval táhlé dunění, dům se chvěl, praskaly zdi, padala omítka. Tento stav trval...

Až nám vítr a déšť poručí

str. 5 | Václav Cílek
Přehlížím-li rok 1996, vyvstává mi před očima několik klimatických nepříjemností. Zima byla dlouhá, výkopové práce jsme zahajovali s dvouměsíčním zpožděním, a přesto byla země promrzlá. V létě jsem s nedůvěrou sledoval meruňku, která nesla plody v době, kdy na vedlejší zahrádce...

Zima 1995/1996

str. 8 | Zdeněk Vašků
V posledních desetiletích se nezřetelný obraz minulosti ve zpětném zrcátku klimatologie nebývale zaostřil a zdetailizoval. Stalo se tak nejenom díky systematickému soustřeďování a porovnávání klimatohistorických informací tzv. přírodních archivů, ale i zpracováváním historických...

Bizarní svět černých děr

str. 9 | Marek Abramowicz, Bernard Jones, Vladimír Karas, Igor Novikov
Uplynula dvě staletí od doby, kdy Angličan John Michell a Francouz Pierre Laplace přemýšleli o možném vlivu gravitace na šíření světla. Oba učenci si uvědomovali, že dostatečně husté těleso může svou vlastní přitažlivostí zabránit jakékoli částici, a dokonce i světelnému signálu...

Melatonin: Bonanza v biologii?

str. 12 | Jan Kolář
Melatonin je poměrně jednoduchý derivát indolu, 5-metoxy-N-acetyltryptamin (viz obr.obrázek). Původně byl identifikován r. 1958 jako živočišný hormon působící zesvětlení kůže obojživelníků. Postupně se našel u všech dosud zkoumaných druhů obratlovců včetně člověka. Umožňuje...

Stavební kameny prvotních galaxií?

str. 13 | Miroslav Plavec
Jedním z nejžhavějších problémů současné astrofyziky je hledání prvotních galaxií. Už několik skupin badatelů ohlásilo, že objevili takové galaxie, které poprvé tvoří hvězdy ve velkém množství z plynných oblaků vodíku a helia. Takto vlastně se nejčastěji definuje pojem prvotní...

Zvířata a my

str. 14 | Marek Špinka
MARIAN STAMP DAWKINS: Through our eyes only? The search for animal consciousness. W. H. Freeman, Oxford 1993; 192 stranMyslí zvířata tak jako my? Uvědomují si, co dělají? Prožívají vypjaté události s podobným citovým zaujetím jako my? Bývalo prohřeškem proti slušné akademické pověsti věnovat se...

Padesát let ediakarské fauny?

str. 16 | Radek Mikuláš
HistoriePadesát let (viz titulek článku) ve skutečnosti není úplně jistých, „ediakarské“ organizmy se totiž našly nezávisle na sobě: r. 1872 na Newfoundlandu, r. 1929 v Namibii a r. 1947 v Ediakarské pahorkatině v jižní Austrálii, asi 350 km od Adelaide. Ale v prvních dvou...

Bořivoj Záruba: Ústřice

str. 19 | Markéta Straková
Díky širokému geografickému rozšíření a bohaté diverzitě zaujímají ústřice mezi ostatními mlži důležité místo. Mají význam jak pro studia stratigrafická, zejména v našich křídových a terciérních sedimentech, tak pro studia paleoekologická, ekologická a vývojová. Donedávna však byla...

Lapides figurati na konci dvacátého století

str. 23 | Zbyněk Roček
Tvarované kameny, lapides figurati, nebo také hříčky přírody – tak byly v 16. století označovány zkamenělé zbytky rostlin a živočichů, protože jejich původ nebyl zcela jasný. Jejich organická podstata byla rozpoznána v 17. století, kdy začaly být odlišovány od minerálů a hornin. V té...

Meziplanetární a mezihvězdné prachové částice

str. 25 | Petr Jakeš
Většina „padajících hvězd“ meteoru je demonstrací vstupu meziplanetární hmoty do atmosféry planety Země. Částice se třením o vzduch zahřívá a shoří – vypaří se, anebo pokud byla částice větší nebo se pohybovala pomalu, roztaví se či jen nataví a dopadá na povrch...

Mezinárodní cena Juraji Holčíkovi

str. 26 | Petr Ráb
Ichtyolog a ekolog RNDr. Juraj Holčík, CSc., je jednou z pěti evropských osobností, které obdržely letos v říjnu v Berlíně ocenění Světového fondu na ochranu přírody (WWF). On konkrétně ho získal jako „...uznání neocenitelného vědeckého přínosu zvýšení...

Homologie

str. 27 | Jan Zrzavý
Řada biologických pojmů přežívá z dob předevolučních a dodatečně jsou jim dodávány evoluční významy. Takový stařičký pojem se ovšem vzpírá, musí být různými způsoby kroucen, následkem čehož pak existuje mnoho alternativních, vzájemně se vylučujících koncepcí užívajících...

Žlutá zimnice

str. 31 | Josef Chalupský
Asi již jen starší čtenáři Vesmíru si dokáží připomenout temnou hrůzu a strach, které zažívali v dětství při čtení dobrodružné literatury, v níž se mluvilo o žluté zimnici. Nešťastníci jí nakažení byli vesměs odsouzeni k neodvratné smrti. Když se objevila někde na lodi, nesměla...

Fotony vytřesené z vakua

str. 34 | Jan Valenta
Vakuum znamená pro většinu z nás prostě prázdno, úplné prázdno. Proto představa, že zatřeseme-li zrcadly ve vakuu, začnou se řinout fotony, nám zní jako „Oslíčku, otřes se“! Jde ovšem o seriózní závěry kvantové elektrodynamiky – kvantové teorie elektromagnetického pole....

Terpény – nová nádej v boji proti rakovine

str. 35 | Gabriel Hocman
Odkiaľ vieme, čo nás chráni?Najčastejšie vedci preventívne vlastnosti látok overujú tak, že jednej skupine zvierat podávajú v potrave malé množstvo niektorého terpénu, alebo priamo rastlinný olej, zložený z niekoľkých rôznych terpénov. Druhú skupinu zvierat kŕmia potravou, ktorá testovanú...

Indie a střední Evropa

str. 36 | Dagmar Marková
Snad každý Středoevropan, který nějak přichází do styku s Indií, se někdy zamyslel nad tím, proč tak mnohé v podstatě analogické situace jsou v Indii přec jen jiné než v jeho zemi. Zájem o poznání Indie má u nás staletou tradici, na úrovni řadových občanů se však styky začaly...

Vědci nalezli mikroorganismy i v hlubinách pod dnem moře

str. 43 | Anton Markoš
Výňatek z citovaného článku (MFD, 15. 10. 96) zní: Rozbor jader z vrtů 750 m pod dnem Atlantického oceánu v hloubce 3,5 km ... odhalil formy života odtržené od zbytku přírodního světa před miliony let... Objevené bakterie dokazují existenci života v extrémních podmínkách, kde tlak převyšuje...

MARVIN MINSKY: Konštrukcia mysle

str. 44 | Karel Pstružina
Minského improvizovaná přednáška, kterou přednesl 9. září 1990 na „Ars Electronica ’90“ v rakouském Linzi. K přednášce je přiložen záznam z diskuse pořízený R. Trapplem a G. Helscherovou. Už první věta přednášky: Som rád, že môžem byť tu v Rakúsku, v poslednom...

CTIBOR BEZDĚK: Etikoterapie – Záhada života a smrti

str. 44 | Václav Břicháček
Téměř po 50 letech vychází znovu (ve 4. vydání) kniha zapomenutého lékaře, který v mnohém předběhl svou dobu a předznamenal v Čechách moderní psychosomatické lékařství. Podtitul knihy je příznačný: Léčení mravností. Bezděk po léta hledal souvislosti tělesného zdraví...

Vyšší geomorfologické jednotky České republiky

str. 46 | Václav Cílek
Tato nenápadná, obtížně sehnatelná brožura je ve skutečnosti nepostradatelná pro všechny specialisty, jako jsou např. botanici, entomologové, archeologové a další, kteří pracují na území ČR a ve svých článcích či zprávách potřebují uvádět, do jaké geomorfologické jednotky zkoumaná...

JAN NĚMEC, VOJEN LOŽEK a kolektiv autorů (1996): Chráněná úzení ČR 1 – Střední Čechy

str. 46 | Václav Cílek
Je to nejlepší „undergroundová“ publikace, jakou jsem v posledních letech viděl. V centru Prahy snadněji seženete hašiš z Pákistánu než toto veledílo. Okamžitě jsem si vzpomněl na Harryho Mikotu z „Tajností žižkovského podsvětí“, který se oddával neřestem v sodovkovém...

Svet za zrkadlom a pôvod života na Zemi

str. 47 | Peter Babinec
Väčšinu ľudí pohľad do zrkadla privedie k poznaniu, že Snehulienka je asi krajšia. Ak uveríme tomu, že Newton objavil gravitačný zákon osvietením mysle po páde jablka na jeho hlavu, nemusí byť ďaleko od pravdy ani domnienka, že Pasteur práve pri pohľade do zrkadla pochopil cestu k poznaniu...

Půvab idolatrie

str. 48 | Stanislav Komárek
Modloslužba by se dala definovat jako prokazování úcty tomu, co si ji nezaslouží, buď vůbec, anebo jen v mnohem menší míře. Tento jev, „pouštními“ monoteistickými náboženstvími (židovství, islám) žárlivě obávaný, představuje možná problém na jiné rovině, než si jejich...

Čtením ku pochopení obsahu

str. 49 | Ivan Boháček, Jiří T. Kozák, Eva Králíková, Jiří Wilhelm
Některé pozitivní vlivy nikotinu (nikoliv kouření!) jsou všeobecně známy. Je proto překvapující, že jich P. Barsa nevyjmenoval více. Soustředil se pouze na ulcerózní kolitidu, u níž jsou navíc výsledky značně problematické (řádově jde maximálně o desítky popsaných případů zatím...

Listopad ve vědě

str. 50 | Ivo Budil
Ve znamení MarsuŘada významných vědců je přesvědčena o nálezu stop primitivního mikrobiálního života v meteoritu ALH 84001, který k nám byl vymrštěn z Marsu. Pro vědu je samozřejmé, že se ozývají i pochybující badatelé. Např. geochemici Bruce Jakosky a Kevin Hutchins z Coloradské...

Z odborných časopisů

str. 53 | redakce
Internet IIInformační dálnice je přelidněna. Prezident B. Clinton prohlásil 10. října v Knoxvillu v Tennessee: “Dejme Americe Internet II, který by univerzitám umožnil komunikovat mezi sebou 100 až 1000krát rychleji, než mohou dnes.“ Jedna z velkých agentur financujících americkou vědu...

Nechte je žrát kyanidy

str. 55 | Václav Cílek
(Vesmír 76, 204, 1996/4; 76, 403, 1995/7) V několika minulých číslech Vesmíru proběhla diskuse o některých důsledcích těžby zlata, zejména o migraci arzenu uvolňovaného při těžbě a zpracování rud a o kyanizaci. Diskuse se z mé strany opírala o soubor převážně nepublikovaných...

Melatonín aj v rastlinách

str. 55 | Gabriel Hocman
Melatonín, neurohormón, produkovaný v epifýze (mozgovom nadväzku), ale aj oku a zažívacích orgánoch, sa považoval za látku, ktorá sa vyskytuje výhradne u stavovcov. Zosúlaďuje denné, ale aj ročné rytmy v organizmoch, odstraňuje škodlivé voľné radikály z tela, zlepšuje imunitnú odolnosť...

Ozon a sluneční aktivita

str. 55 | Ladislav Křivský
Na mezinárodním sympoziu o vztazích Slunce-Země v říjnu 1996 v čínském Pekingu byla prezentována práce M. Storini z Říma a M. A. Shea a D. F. Smarta z Geofyzikálního ústředí amerického letectva v Bedfordu. Zabývají se v ní obsahem atmosférického ozonu...

Drápkovci z jantaru

str. 55 | Aleš Bezděk
Kmen drápkovců, Onychophora, dnes zahrnuje zhruba středně velké suchozemské bezobratlé tvory jižní polokoule. Žijí v tropických lesích, kde jsou postrachem jiných zvířat přiměřené velikosti. Kromě recentních druhů jsou známé i paleontologické nálezy drápkovců z mořských usazenin,...

Rostliny a živočichové jedno jsou

str. 56 | Dana Vašková
Ne tedy, že byste při pohledu na sedmikrásku se žížalou jednu od druhé nerozeznali. S novými zprávami však padá další bariéra, která v myslích biologů vždy oddělovala rostlinnou a živočišnou říši. Tvrdívalo se, že rostlinné buňky jsou díky tlustým a téměř nepropustným stěnám...

Chlorofyl d už není outsider

str. 56 | Stanislav Mihulka
Chlorofyl d byl poprvé pozorován jako druhořadý zelený a hořčík vázající pigment v rozličných druzích ruduch r. 1943. Vzhledem k tomu, že se nenašel ve všech ruduchách a také proto, že jeden z oxidativních produktů chlorofylu a má stejné absorpční spektrum, byl chlorofyl d často...

Hladovějící německé univerzity

str. 56 | Jitka Sulitková
A že ten hlad mají opravdu pořádný! Chybějí peníze a zahraniční studenti. Nejlepší světové univerzity od Bostonu až po Hongkong přitahují stále více zahraničních studentů, na rozdíl od Německa. Tam je trend opačný – zahraniční studenty odrazuje nedokonalá struktura organizace...

Mlčení jako způsob mluvení

str. 56 | Pavla Loucká
Na počátku každé komunikační situace volíme jednu ze dvou možností: mluvení, nebo mlčení. Přitom mlčení (nemluvení) jsou různá. Lidé čekající na autobus spolu prostě nemluví, kdežto rozhádaní manželé „spolu nemluví“ doopravdy. Mlčení může svědčit o trémě nebo nechuti...

Alergie na aleatoriku

str. 57 | Pavla Loucká
Slova v titulku nemají mnoho společného krom toho, že obě obsahují slovo jiný (ř. allos). Do souvislosti se dostala až dotazem jedné dámy, čím že to její známý (domnělý alergik) vlastně trpí. Uklidněme ji raději ihned: naštěstí ničím životu nebezpečným, v krajním případě snad...

Vliv léků na řidiče motorových vozidel

str. 57 | Břetislav Fuchs
Celosvětové statistiky došly k závěru, že asi 15 až 20 % mužů či žen si sedá za volant svého automobilu i v době, kdy jsou pod vlivem nějakého léku. Ukázalo se také, že tímto způsobem lze vysvětlit až čtvrtinu všech dopravních nehod. Každý pátý lék je v podezření, že by mohl...

Chová sa rakovina ako pohlavná choroba?

str. 57 | Gabriel Hocman
Je prekvapivé, že riziká niektorých foriem rakoviny ženských orgánov sa nápadne podobajú rizikám, ktoré sú spojené s chorobami, prenášanými pohlavným stykom. Promiskuita, zvýšený počet sexuálnych partenrov, zvyšuje riziko vzniku oboch skupín týchto, vzájomne nesúvisiacich chorôb. Riziko...

Nový nejstarší slon

str. 57 | Stanislav Mihulka
Až donedávna byl nejstarším známým arabsko-africkým chobotnatcem Numidotherium koholense, objevený v Alžíru v raně eocénních vrstvách. Skupina francouzských vědců nyní v Maroku v kotlině Ouled Abdoun objevila nový rod chobotnatců v pozdním paleocénu, tedy asi o 7 milionů let starší než...

Zrušené asymetrie

str. 58 | Jiří Fiala
Symetrie přitahují naši pozornost, symetrické tvary nám připadají dokonalejší, a tudíž i krásnější. Mohlo by se tedy zdát, že čím symetričtější, tím pozoruhodnější, dokonalejší a krásnější. Jenže tak tomu zjevně není. Rovina má nekonečně mnoho symetrií, každý její bod je...

O čem psal Vesmír před lety

str. 58
Těžiště země. Známo, že blízkosť mohutných hor, jako Alp, Kordiller Himalají, účinkuje na pohyby kyvadla, které jejich hmotě částečně podléhá. Rovněž není žádné pochybnosti, že většina pevniny rozložena na severní polokouli, kdežto na jižní nakupeny největší spousty vodstva...