Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 1998

Vyšlo 05. 10. 1998

Náhlost

str. 543 | Ivan M. Havel
Citlivým tématem tohoto čísla je lidské klonování a patřilo by se, abych si to vzal též za téma úvodníku. To jsem však již jednou učinil 1) a nic nového mě v tuto chvíli nenapadá. Snad jen jedna otázka, ta se však vymyká jak teoretickému, tak (dnes a ještě dlouho) empirickému zkoumání....

Kolik je příjmení?

str. 544 | Ctibor O. Žižka
[...] Ze Zlatých stránek pro jižní Čechy jsem změřil počty soukromých telefonních stanic podle počátečního písmene příjmení a získal graf, z něhož je zřejmé, že nejsou zásadní rozdíly v jeho tvaru pro různé UTO. V další úvaze jsem se proto soustředil na UTO České Budějovice jako na...

Interleukin 18

str. 544 | Václav Hořejší
Matoucí je, že v levém sloupci dole se říká, že „molekula ....byla pojmenována interferon indukujíci gama faktor (IGIF)“ – má být „interferon-gamma indukující faktor“. V pravém sloupci nahoře se říká, že „IGIF byl proto někdy též nazýván IL-1“ –...

Imaginární zahrady s reálnými ropuchami II.

str. 544 | Miloš Dokulil
[...] V č. 4 na s. 228 latina si kvikla nestřeženě. Je „Eripuit celeo“ a má být „coelo“. Že to je poblíž řeči o fekáliích, je paradox, jako leccos v našem životě. Držím Vám palce (Vesmír je vynikající!). Za překlep se omlouváme autorovi i...

Ad Země EU se dohodly o emisích, a co čeká nás?

str. 544 | Miloš Tichý
O snížení emisí skleníkových plynů se dohodly nejen země EU, ale i „země v přechodu“, a už v prosinci loni – a je to globální věc. Jednotlivé závazky jsou na www.unfccc.de. V červnu se dohodly evropské státy (a opět více než EU) o emisích těžkých kovů a perzistentních...

Evropská unie a regulace biotechnologií

str. 545 | Jaroslav Drobník, Helena Štěpánková
Nesmíme v koupelně vařit pervitin (dokonce snad ani destilovat slivovici), je na to zákon. Nemůžeme mít v laboratoři desetilitrový demižon dioxanu, na to je také zákon, a nesmíme vylít do kanálu chlorid stroncia 90, který už nepotřebujeme. Zákon to zakazuje. Všichni to víme, žijeme s tím léta a...

Jak se vědci urážejí navzájem

str. 546 | Alena Čechová
Anne Eisenbergová učí na Polytechnice v Brooklynu a v časopise Scientific American kdysi publikovala půvabný článek o tom, jak se vědci navzájem urážejí. Jako profesní skupina k tomu mají až nečekaný talent. Příklady lze hledat hluboko v historii: Isaak Newton je v tom směru téměř slavný....

Kvantová gravitace, kvantový prostor

str. 547 | Franz Hinterleitner
Fyzika elementárních částic udělala nepochybně v posledních desetiletích nesmírný experimentální a technický pokrok. Počet částic pozorovaných v ohromných urychlovačích se stále rozmnožuje a zároveň se na teoretické úrovni podařilo uskutečnit dalekosáhlé sjednocení fyzikálních...
Diskuse: 4

Fullereny i na Pravčické bráně?

str. 549 | Petr Vysoký
V. Cílek říká, že uvítá jakoukoliv zprávu o stopách blesku, jako je zmíněný „ohnivec“. Možná, že by stálo za to prozkoumat stopu poměrně starou, ale zcela jistě mimořádnou. Stopu po blesku, který uhodil do pískovcové věže zvané List na Hrubé skále u Turnova 7. 6. 1969. Ten den...

Fullereny v Supích skalách

str. 549 | Jan Moravec
Když jsem před dvěma lety prohlížel temeno skály, na kterou jsem právě vylezl, vzpomněl jsem si na článek V. Cílka ve Vesmíru Fullereny i na Pravčické bráně. Povrch skály byl totiž přímo poset fulgurity – na ploše cca 3 m2 jich bylo nejméně 15 o průměru paprsků zhruba od 8 do 25...

Hipparcos

str. 550 | Jan Vondrák
Astrometrie, zabývající se především měřením poloh nebeských těles, patří k nejstarším astronomickým oborům. Jejím základním úkolem bylo sestrojit opěrnou inerciální soustavu, která by umožnila popisovat polohy a pohyby nebeských těles. Taková soustava je dána souřadnicemi (popřípadě...

Proč nízká úroveň záření nemůže způsobit rakovinu

str. 553 | Theodore Rockwell
Když jednotlivá ionizující částice anebo foton pronikne do živého organizmu, nelze vyloučit, že to poškodí DNA v buňce. Poškození může mít vliv na funkci buňky a vést k rakovině. Abychom však pochopili významnost takové události pro lidský organizmus, podívejme se na její četnost. Nejprve...

V síti ...

str. 554 | Pavel Hošek
V biologii dnes na internetu kralují biomedicínské disciplíny. Do širokého vymezení oboru spadá genetika, molekulární biologie, biochemie, ale i vlastní medicínský výzkum a některé směry příslušející ať již tradičně, nebo spíše z historických důvodů k vědám biologickým či...

Americký způsob života

str. 555 | Frank A. Pitelka
Vesmír: Pane profesore, jak jste se dostal k zoologii? F. Pitelka: No, byl jsem mladej a chodili jsme do Michigan na farmu a vždycky jsme tam byli tři čtyři týdny, protože jsme na té farmě pomocili strawberies... jahody. A tam byly krásný placy, místa, I observerd a bird life, já jsem pozoroval ptačí...

Zvyšuje pitie kávy riziko infarktu?

str. 557 | Gabriel Hocman
Odpoveď na túto otázku ostávala dlho neznáma. Niektoré pokusy naznačovali, že spolu oba javy súvisia, iné nás presviedčali o opaku. Ešte prednedávnom sa predpokladalo, že nie samotná káva, ale cukor v nej, či cigareta zapálená ku káve môžu vyvolať zvýšený výskyt ochorení srdca a...

O katastrofách malých a velkých

str. 558 | Pavel Hošek, David Storch
Katastrofy jsou zajisté něco zcela mimořádného, něco, co není součástí běžného života. Na druhou stranu se s nimi chtě nechtě musí počítat. A také se s nimi počítá, například při pojišťování. S dvojí tváří katastrof (relativní vzácností a nepředvídatelností na jedné straně a...

Šedesátiny Zdeňka Thomy a čínské zahrady

str. 560 | redakce
Šedesát let oslavil druhého září Zdeněk Thoma, fotograf, cestovatel a dobrodruh, s jehož fotografiemi se setkáváte mimo jiné i na stránkách Vesmíru. Napsal dva cestopisy (Toulky po Japonsku, Země bohů a démonů), je autorem několika fotografických publikací o Japonsku, Číně a dalších zemích....

Staneme se nesmrtelnými?

str. 563 | Radim Brdička
Člověk zasahuje čím dál tím více a hlouběji do samé podstaty své existence a v minulém roce (1997) se přiblížil k metě, která rozhýbala veřejné mínění. V řadě vyspělých států připravují zákonná opatření, jež by měla pokrok vědy pokud ne přímo zastavit, tak alespoň zabrzdit tak,...

Být naklonován

str. 564 | Stanislav Komárek
Jako pěna na povrchu kapalin se vždy prezentují „chytlavá“ témata v krajině masmédií. Je typické, že mediálně přetřásaná nebezpečí (např. kometa v r. 1911, otravné plyny před druhou světovou válkou) se pravidelně ukazují jako lichá, zatímco skutečné průšvihy přicházejí...

Klonování

str. 566 | Lee M. Silver
Jak se na klonování lidí dívá biolog Lee M. Silver z Princetonské univerzity, autor knihy Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World, můžeme dovodit z připojené ukázky. Je vybrána z delšího rozhovoru, který pořídil Nell Boyce. Vaše kniha je založena na myšlence, že klonování lidí...

Klonování savčího embrya

str. 567 | Josef Fulka, Josef Fulka, Jiří Kaňka
Zpráva o jehněti narozeném po přenosu jádra somatické buňky do oocytu zbaveného jádra, kterou loni publikoval Ian Wilmut se spolupracovníky (Nature 385, 810, 1997), vzbudila pozornost jak v laických, tak v odborných kruzích. Veřejnost se nezajímala ani tak o podstatu problému, jako spíš o následky...

KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce

str. 573 | Václav Cílek
Ve čtvrtek 19. září 1991 našli turisté manželé Simonovi v Hauslabově sedle (3279 m n. m.) v Ötztaalských Alpách mrtvolu muže, kterého považovali za horolezce. Nález ležící problematicky blízko k italské i rakouské hranici (jež je zde definována povodím) byl nahlášen jak Italům, kteří s...

WILLIAM O. REECE: Fyziologie domácích zvířat

str. 574 | Eliana Trávníčková
Od pedagoga se očekává, že ovládá svůj obor jako celek a může jej vyučovat, diskutovat se studenty a zkoušet je. Znamená to tedy sledovat vedle vlastního výzkumného zaměření i novinky v oboru a udržovat krok se stavem současného poznání. Nesnadnost tohoto úkolu se ještě více ozřejmí v...

Katherine Esau

str. 574 | Zdeněk Černohorský
Podle zpravodaje Kalifornské univerzity (UC Davis, News Biol. Sci. 5, 4 – 5, 1997/3) zemřela profesorka botaniky K. Esauová 4. června minulého roku, a to ve věku 99 let. Narodila se v Jekatěrinoslavi na Ukrajině, ale po první světové válce emigrovala se svými rodiči do Berlína. Odtud později...

RICHARD G. BROMLEY: Trace fossils – biology, taphonomy and applications

str. 575 | Radek Mikuláš
Nehledě na neblaze se vyjímající slovo „fossils“ v titulu by kniha mohla zajímat každého, kdo se zabývá neživými nezpevněnými substráty – sedimenty, zvětralinami či půdou – a z nich vzniklými horninami, a dále každého, kdo studuje chování živočichů (zejména...

ALAN FEDUCCIA: The origin and evolution of birds

str. 576 | Oldřich Říčan
Kniha vznikla přepracováním předchozí autorovy knihy Age of birds, poprvé vydané r. 1980. Je členěna do několika kapitol týkajících se ptačí biologie, původu ptáků, nových poznatků o druhohorních ptácích a evoluci ptačích skupin. Výklad je doprovázen množstvím pěkných ilustrací a...

Zombifikace na Haiti a analýza DNA

str. 577 | Vratislav Schreiber
Zombi je podle slovníků strašidlo, oživený mrtvý, tedy mrtvola oživená čarodějnictvím (vzniklo ze zumbi – fetiš). Původně to byl bůh v podobě krajty. V přeneseném významu je to někdo, kdo žije čistě mechanicky, tupá a apatická osoba, která je produktem vúdú (woodoo) – víry a...

Povodeň a krajina

str. 578 | Zdeněk Vašků
Po katastrofálních povodních, které loni v červenci postihly velkou část Moravy a severovýchodní Čechy, se rozproudily živé diskuse o činitelích ovlivňujících povrchový odtok vody a průtoky při povodni. Kritizován byl hydrologicky nepříznivý stav krajiny, zaviněný především pozemkovými...

Termiti porušují smlouvy o výrobě a šíření chemických zbraní

str. 581 | Stanislav Mihulka
Klimatizované prostředí termitích hnízd poskytuje svým obyvatelům komfortní zázemí a zároveň je fyzicky ochraňuje proti mnohým nebezpečím vnějšího světa. Ne všichni termiti se však spoléhají pouze na tloušťku stěn svých hradů. Tchajwanský podzemní termit Coptotermes formosanus z čeledi...

Benfordův zákon

str. 583 | Pavel Kantorek
Položme si otázku: Vezmeme-li větší skupinu dat (řekněme 1000) reprezentujících jakoukoliv přírodní veličinu (například soubor fyzikálních konstant nebo ceny zboží v místním supermarketu), jaká je pravděpodobnost, že určité číslo bude začínat jedničkou? Na první pohled je odpověď...

Mýtus rámce II.

str. 584 | Karl R. Popper
Předchozí část Mýtu rámce (Vesmír 77, 524, 1998/9) se zabývala plodností diskuse, která závisí na tom, kolik účastníků se z diskuse poučilo. Čím větší je původní vzdálenost jejich mínění, tím plodnější je diskuse. Propast mezi různými kulturami obvykle může být diskusí...

Neveselé kapitoly o vědě a moci VI.

str. 587 | Otakar Poupa
Vánoce 1967 byly pozoruhodné tím, že tento církevní svátek přerušil zasedání Ústředního výboru komunistické strany. Protinovotnovská opozice tohoto křesťany přihraného respiria použila k tomu, aby se řádně zformovala, takže záhy po Novém roce byl Antonín Dobrotivý sesazen z křesla...

Srpen ve vědě

str. 590 | Ivo Budil
Poznán genom bacilu tuberkulózyStewartovi Colemu a jeho čtyřiceti kolegům z Pasteurova ústavu se podařilo určit geny bacilu vyvolávajícího tuberkulózu. Analyzovali 4 411 529 párů bází tvořících 4000 genů mikroorganizmu Mycobacterium tuberculosis. Odhalili i geny, které u tohoto bacilu vyvolávají...

Jak poznati dobrá srdce

str. 593 | Ivan Boháček
Nejspolehlivější diagnózu stanovují zpravidla patologové. Kardiologové proto zřejmě uvítají analýzy srdečního tepu, které publikovaly hned dvě skupiny fyziků. Ti dospěli k závěru, že je možné statistickou analýzou tepu rozeznat srdce zdravá a srdce chorá. Phys. Rev. Lett. 80, 1544 Phys....

Marihuana a mutageneze

str. 593 | Ivan Boháček
Muriel Ammenheuserová se svými spolupracovníky se zabývala otázkou, zda marihuana vede k přímému poškození DNA. Její vyšetřování 17 těhotných žen, které kouřily marihuanu, avšak nekouřily normální tabák ani nebraly kokain nebo heroin, naznačuje téměř trojnásobně vyšší výskyt mutací...

Fetální alkoholický syndrom

str. 593 | Ivan Boháček
Nejvyšší výskyt tohoto syndromu je v provincii Western Cape Jihoafrické republiky. V prvním školním roce jej vykazuje 48 dětí z 1000, což je 36krát více než v západních zemích. Jediné řešení: přesvědčit těhotné matky, aby nepily alkohol v nadměrném množství. Krajní hranice je 200 ml...

V zdravém těle zdravý dech

str. 593 | Ivan Boháček
Dech zdravých lidí obsahuje ve stopových množstvích stovky chemických látek, jakými jsou např. amoniak, metanol, etanol, aceton a izopren. Výskyt některých nemocí se projevuje zvýšením koncentrace jednoho z těchto plynů, takže např. „acetonový dech“ je možným příznakem diabetu,...

Odečet spotřeby plynu a elektřiny

str. 593 | Ivan Boháček
V Británii brzy nebude třeba pouštět pracovníka pověřeného odečtem do bytu. Správa radiokomunikací totiž vyčlenila pásmo o šířce 1 MHz pro dálkový odečet spotřeby. Měřiče budou vybaveny vysílačkou a odečet spotřeby se bude přenášet přímo dodavatelům. Předpokládá se, že do dvou let...

Borelióza a autoimunitní onemocnění

str. 593 | Ivan Boháček
Léčení lymské nemoci (boreliózy) antibiotiky bývá úspěšné. U malé části pacientů se však vyvine artritida, která přetrvává měsíce a roky, přestože infekce – spirocheta Borrelia burgdorferi – byla dávno zdolána. Zdá se, že za to může překvapující podobnost povrchových...

Bioclip – konec stříhání ovcí?

str. 594 | Ivan Boháček
Člověk stříhal ovce ručně nějakých 5000 let. Teď se ovce zbaví svého rouna sama – tedy ne tak docela: v době stříhání dostane injekci Bioclipu, látky založené na epidermálním růstovém faktoru, a převléknou přes ni síť. Během týdne je ovce holá a rouno je v síti. Science 281,...

Lesní požáry – příklad samoorganizovaného kritična

str. 594 | Ivan Boháček
S překvapivým závěrem se muselo smířit mnoho ochranářů v Yellowstonském národním parku: nejlepší způsob jak zabránit velkému požáru je povolit požáry malé! Až do roku 1972 totiž správa parku úzkostlivě zabraňovala vzniku i nejmenších požárů. A tak se v lese nahromadily mrtvé stromy,...

IBF30 – nový kmen HIV

str. 594 | Ivan Boháček
Byl izolován z vzorku krve kamerunské ženy, která zemřela roku 1995 na aids. Obavy však budí značná odlišnost tohoto kmene viru HIV1 – unikl totiž běžným krevním testům. François Simon se svými spolupracovníky v letech 1994–1995 zkoumal genetickou proměnlivost HIV1 a narazil na...

Ve zkratce

str. 594 | Ivan Boháček
Mírná konzumace alkoholu bývá spojována se snížením rizika srdečních chorob. U osmi pokusných mužů středního věku se sledovaly hladiny lipoproteinů vysoké hustoty (HDL), proteinu CETP a enzymu LCAT (poslední dvě látky souvisejí s hospodařením s cholesterolem v organizmu) po konzumaci 40 g...

Feromony u lidí

str. 595 | Pavla Koucká
K smyslovému dorozumívání lidé používají především zrak a sluch. Do jaké míry využívají čich, v živočišné říši tak důležitý? Experimentálně bylo prokázáno, že matka čichem pozná tričko, které mělo na sobě její dítě, a dítě jednoznačně dává přednost pachu své matky....

Český jazyk a ženy

str. 595 | Pavla Loucká
Jak si vycházejí vstříc? P. Eisner kdysi vyslovil názor, že se české ženy před jazykem ostýchají, nedovedou si s ním hrát. Vkládají sice do jazyka cit, ale neumějí se precizně vyjadřovat, zkrátka jsou mírně jazykově impotentní. Platí to i dnes? Hodně se mluvilo o ženském nedostatku...

Potratový přípravek mifepriston bude i v USA

str. 595 | Vratislav Schreiber
Bojkot odpůrců potratů, násilí a vyhrožování zatím zabránily použití mifepristonu v USA, takže potraty se tam úředně provádějí jenom kyretáží. Od r. 1999 má být mifepriston dostupný i v USA. Je to stále tatáž etická problematika: ženy bez možnosti kontrolovaného lékařského zákroku...

Iridium versus radioastronomie

str. 595 | Antonín Vítek
Startem rakety Delta 2 byla letos v červenci dokončena výstavba systému Iridium, první globální soustavy telekomunikačních družic na nízkých drahách (LEO) určených pro mobilní telefony. Zkušební provoz byl zahájen v září. Tato technická novinka však má svou stinnou stránku. Družice Iridium...

Nové organely prvoků

str. 596 | Pavel Hošek
K prvokům kmene Apikomplexa patří mnoho významných parazitů člověka (např. druhy rodu Plasmodium působící malárii, Toxoplasma gondi, původce toxoplazmózy, Cryptosporidium žijící v některých epitelech ap. Z těchto důvodů jde o pečlivě zkoumané organizmy. Proto také docela překvapí, že se u...

Gen HPS má jméno po českých vědcích

str. 596 | Vratislav Schreiber
V roce 1959 pražští internisté-hematologové, profesoři F. Heřmanský a P. Pudlák, popsali v časopise Blood (14, 162, 1959) spojení albinizmu, očních, metabolických a lipidových poruch s krvácivostí (pacienti nesnášejí aspirin) a od té doby se nemoc jmenuje Hermansky-Pudlak syndrome (HPS). Je to...

Zelený čaj ochranou před oxidativním stresem

str. 596 | Milan Hrouda
Je překvapivé, jak velké množství látek přijímaných v normální potravě může pro lidský organizmus představovat ochrannou bariéru před škodlivými vlivy znečištění vnějšího prostředí. Například mezi sloučeninami, které jsou schopny chránit DNA před radiačním poškozením, bychom...

Zahrada ochočených slov

str. 596 | Pavla Loucká
Je tomu již dávno, co se člověk poprvé pokusil ochočit si nějaké zvíře (viz Vesmír 76, 535, 1997/9). A když už byl domestikovanými zvířaty obklopen a roupama nevěděl co by, zatoužil mít některá z nich u sebe v původním, divokém stavu. I vymyslel si zoologickou zahradu. Zvířata v ní jsou...

Paralyziny v larvách hmyzu

str. 597 | Oldřich Nedvěd
Pět entomologů a biochemiků z Katolické univerzity v belgickém Leuvenu zjistilo, že extrakty larev, popřípadě kukel mnoha druhů hmyzu, náležejících do čtyř řádů, obsahují dosud neznámé látky, které působí velmi toxicky u dospělců jak téhož druhu, tak druhů velmi vzdálených. Tuto...

Prohlížejte si kůži

str. 597 | Vratislav Schreiber
Rostoucí počet zhoubných kožních nádorů – melanomů – zejména na místech ozařovaných sluncem vede v Austrálii i jinde k rozsáhlým osvětovým akcím. Když je na těle hnědá skvrna, která roste a mění se, má ji vidět lékař. Osvěta se týká i lékařů – když poslouchjí...

Kadmium a fajčenie

str. 597 | Gabriel Hocman
Látky, ktorých určité množstvá sú jedovaté, môžu v koncentráciách asi stonásobne nižších vyvolať rakovinu. Jednou z týchto látok je kadmium, ktorého účinok na vznik nádorovej choroby je známy už dávno. Kadmium sa v prírode často nachádza spolu s chemicky príbuzným olovom. Zlúčeniny...

Vesmír

str. 597
Samec místo samičky v hnízdě. Pštros nezřídka jeví takovou ochotu vůči své družce, že ji zastupuje na hnízdě, aby mláďata chladem neutrpěla pohromy. Vedle toho bylo známo o australské labuti černé (Cygnus atratus), že sameček dopřává oddechu 2 až 4 hod. denně své druhé polovici a...

Tvar a tvor

str. 598 | Jiří Fiala
To, že slova „tvar“ a „tvor“ (a „tvořiti“, „tvářiti se“ a „tvář“) spolu geneticky souvisejí, všichni cítíme a tušíme. Etymologové to potvrzují a dodávají, že „tvořiti“ znamenalo původně ohrazovat plotem, tedy oddělovat od...