Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 3 / 2002

Vyšlo 01. 03. 2002

Kde hledat logiku

str. 123 | Ivan M. Havel
Ze sedmi svobodných umění (artes liberales), která byla povinným úvodem ke vzdělání na středověkých univerzitách, tři tvořila nezbytný základ: gramatika, rétorika a logika. 1) Dnes se u nás gramatika stáhla na nižší stupně škol do výuky jazyka českého (namísto latinského), předmětu,...

Ad Genocida a lidská přirozenost

str. 124 | Jan Novotný
Článek J. Zrzavého mě nerozhořčil ani nepohoršil a považuji jej za objevný a pronikavý. Nicméně jeho závěrečný odstavec [Řečeno jasně a bez příkras – prosazovat altruizmus na úkor individuálního sobectví či bojovat proti korupci (neboli recipročnímu altruizmu, který jediný je...

Je evoluční redukcionizmus vnitřně rozporný?

str. 124 | Vladimír Ptáček
Kdykoli jsem se ocitl na odborné přednášce nebo četl článek, kde autor chápe organizmy včetně jejich chování jen jako schránky, které si sobecké geny vytvořily za účelem své reprodukce, napadalo mě něco ve smyslu: „Proč to vlastně povídá?“ „K čemu to píše?“ Proč...

Databáze Biological Abstracts, Zoological Record

str. 124 | Svatopluk Rieger
Databáze Biological Abstracts pokrývá biochemii, biomedicínu, botaniku, ekologii, farmakologii, genetiku, mikrobiologii, zemědělství (1,4 milionu záznamů od r. 1997). Zoological Record je zaměřena na zoologii, genetiku, ochranu životního prostředí, parazitologii, zoogeografii, hydrobiologii, taxonomii,...

Extreme Ultraviolet Explorer

str. 125 | Ivan Boháček
Byla to malá sonda (3256 kg), jejímž úkolem bylo zmapovat oblohu v oblasti ultrafialového záření (7 až 76 nm). Původně měla pracovat jen tři roky, ale fungovala úspěšně, a tak se její mise protáhla. V roce 1997 převzala její řízení od Goddardova kosmického střediska Kalifornská univerzita...

Jak se bakterie brání lidskému tělu

str. 125 | Vratislav Schreiber
Když člověka nebo jiného živočicha napadne infekce, nastupují obranné mechanizmy látkové (protilátky) i buněčné (bílé krvinky). Je známo několik desítek látek, jejichž tvorba v těle se po napadení bakteriemi zvyšuje, a potom následuje řetězec událostí směřujících k zabití bakterií....

Vesmír - o čem psal před lety

str. 126
Mumie ptáků ve starém Egyptě. Lortet a Gaillard podali (v prosinci 1901) franc. akademii věd zprávu o mumifikovaných ptácích, ibisech a některých dravcích, nalezených v Egyptě. Mumie nalezeny byly ve studních v Sakkarahu, Rodě, Kom. Ombu a Gizehu. Nálezy v Gizehu jsou z doby Ptolomeovců, ostatní z...

Četli jsme v Přítomnosti, léto 2001

str. 126 | Miloslav Petrusek
A konečně – Edward Mishan dávno ukázal, že lidé masovým turismem utíkají před něčím někam, aby tam našli to, před čím prchali. Hannah Arendtová tuším v souvislosti s letem Gagarinovým napsala – „ať poletíme kamkoliv ke hvězdám, vždycky tam najdeme jenom sami sebe“....

Geny pro rozlišení svrchní a spodní strany listů

str. 126 | Stanislav Mihulka
Jedním z nosných témat molekulární biologie dneška je studium genů regulujících vývoj organizmů během života. Stále více rozumíme tomu, jak se stane, že z jedné jediné buňky postupně vznikne složitě uspořádaný fungující tvor. Náš pohled a poznání se postupem času zanořují do...

Pohřbíme (konečně) ekosystém?

str. 127 | Martin Konvička
Pohřbít ho – byť se všemi zaslouženými poctami – navrhuje Robert O’Neill na výroční přednášce „Robert Mac Arthur Memorial Lecture“, přetištěné v časopise Ecology (52, 3275–3284, 2001). Jeho úvaha shrnuje námitky proti koncepci ekosystému, jež se pro ekologii...
Diskuse: 1

Pohřeb ekosystému mnoho nevyřeší

str. 129 | Eva Rázgová
Pokud někteří lidé nechápou, že věda se prostě vyvíjí, a dovolávají se učebnicových pravd starých půl století, odstřel ekosystému s nimi moc nezacloumá (vezmou-li jej vůbec na vědomí). Ostatně věda by asi neměla tajtrlíkovat podle toho, jak si kde který šiřitel jejích pojmů pískne....

Provaz v domě oběšence

str. 130 | Jiří Sádlo
Ekosystém? To jsou ta číslovaná šuplata (uvnitř je šakal, palma nebo skarabeus) a spojující šipky. Les, poušť nebo cokoli jiného není v ideologii ekosystémových učebnic nic než takové schéma. Věda podle toho má být vědou, teprve když je suchopárnější než pouštní realita. Byl jsem tam...

Jak se z Popelky stala obdivovaná hvězda

str. 131 | Václav Hořejší
Imunitní systém se skládá ze dvou částí – evolučně starší „nespecifické“ či „neadaptivní“ a evolučně mladší „antigenně specifické“, kterou najdeme jen u obratlovců. Ta první část je založena především na fagocytech – buňkách pohlcujících...

Chrání statiny mozek před Alzheimerovou chorobou?

str. 132 | Martina Slapničková
Víme, že nižší hladina cholesterolu v krvi snižuje riziko cévních mozkových příhod a kardiovaskulárních onemocnění – srdečního infarktu. Teprve nedávno se však ukázalo, že možná něco podobného platí o Alzheimerově chorobě (o ní viz Vesmír 81, 11, 2002/1). Za jednoho z viníků...

Poslední dny Miru

str. 133 | Antonín Vítek
Zánik první modulární kosmické stanice v březnu 2001 byl na celém světě sledován s velkým zaujetím a s rozpornými pocity. Mnoho lidí se jeho další existence na oběžné dráze obávalo, ale bylo i nemálo těch, kteří ji chtěli za každou cenu obhájit. Podívejme se nyní, s odstupem jednoho roku,...

Simpson desert a jiné pikantní lahůdky Jak opravdu potopit Austrálii

str. 137 | Tomáš Grim, Ivan H. Tuf, Milan Veselý
Lidové rčení praví, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tentokrát k nám dorazilo v podobě „vánočního dárku“ – multimediálního disku, který seznamuje s kontinentem protinožců z hlediska přírodovědného a částečně i kulturního. Najdeme na něm...

Ke kritice CD-ROM „Australis“

str. 143 | Jan Jeník
Multimediální CD-ROM „Australis“ je rozsáhlé dílo encyklopedického charakteru, na němž se podílelo množství vzájemně nezávislých autorů – scenáristé mnoha zaměření, přírodovědci, specialisté na zvuk i počítačoví odborníci, kteří byli ve zběžném spojení jen přes...

Podivuhodní savci Austrálie

str. 144 | Zdeněk Veselovský
Když před 55–70 miliony let přicestovaly do Austrálie malé jihoamerické vačice, prodělali i na tomto kontinentu vačnatci velkou adaptivní radiaci. Nejdřív se zřejmě vyvinuly rody drobných vakomyší (podobných dnešním rodům Antechinus, Sminthopsis) a vakorejsků (zastoupených dnes rody...

Plyny a jejich kanálky v membráně

str. 147 | František Vyskočil
Před více než deseti lety byl učiněn významný objev týkající se působení oxidu dusnatého na životní procesy. Tento krátce žijící volný radikál rozšiřuje cévní řečiště a ovlivňuje činnost paměti i mnoha dalších fyziologických procesů. Doposud se biologové domnívali, že různé...

Egyptské hieroglyfy

str. 148 | Břetislav Vachala
Hieroglyfy (obrázky lidských postav, zvířat, ptáků, ryb, stromů, rostlin a předmětů) rozluštil r. 1822 Jean François Champollion (viz též Vesmír 79, 314, 2000/6), dodnes se ale přesně neví, kdy a kde toto písmo vzniklo. Pro staré Egypťany byly hieroglyfy „písmem božích slov“...

Brian M. Fagan: Oloupený Nil (Vykradači hrobů, turisté a archeologové v Egyptě)

str. 155 | Ivan Boháček
Archeolog a antropolog Brian M. Fagan působil v Livingstonově muzeu v Zambii, od roku 1966 přednáší v USA. Jeho knihu je možné čtenářům jen doporučit – je to poutavé čtení o počátcích egyptologie. Jde o příběh, na němž se podíleli vědci i dobrodruhové, obchodníci i politici. U...

Faraon Raneferef a jeho středověký nájemník

str. 156 | Alena Němečková, Evžen Strouhal
Mezi devíti faraony egyptské 5. dynastie (2498–2345 př. Kr.) figuruje jako pátý král Raneferef (též Neferefre). Je poměrně málo znám, nejspíše proto, že podle odhadu vládl jen krátce (v letech 2460–2453 př. Kr. podle jedné, popřípadě 2419–2416 př. Kr. podle jiné chronologie)....

Victoria na plavbě kolem světa

str. 163 | Ivan Orel
Po rybářském městečku Peniche jsme přistáli v portugalském Lisabonu. Plavba kolem Evropy ukázala na Viktorce mnohé nedostatky, které bylo třeba odstranit. Měsíc utekl jako voda pod kýlem. Polárka vyplula do Dakaru, a potom dva měsíce sloužila polským vědcům jako plovoucí základna na...

O proměnách elit v českých zemích

str. 165 | Milena Lenderová
I když slovo „elita“ částečně ztratilo negativní přídech vypěstovaný reálným socializmem, občas se zdá, že si s ním nevíme rady. Tisk užívá pojmy ekonomická, politická, mocenská, popřípadě kulturní elita, občan hledá odpověď na otázku, kdo vlastně deset let po sametové...

Ekologie faerštiny

str. 169 | Einar Haugen
Asi 300 mil na sever od skotských Shetlandských ostrovů (uprostřed mezi Islandem a západním pobřežím Norska) se nachází jedna z nejmenších jazykových komunit světa. Pod údery zimních bouří zde na osmnácti ostrovech žijí Faeřané již více než tisíc let, od dob, kdy jejich předkové vypluli...

ANTONÍN SOCHOR: Klasická matematická logika

str. 171 | Ivan M. Havel
První, nad čím se zarazil každý, kdo tuto knihu uviděl na mém stole, byl její velký formát. Už proto to není kniha do tramvaje, ba ani do křesla. Je to kniha k soustavnému čtení a vážnému studiu. Tím ale nechci odradit ty, kteří chtějí získat nebo si oživit jen základní povědomost...

Velké dílo o psychologii emocí

str. 172 | Milan Nakonečný
Zdá se, že po „kognitivní revoluci“ se již řadu let v psychologii připravuje „revoluce emocionalistická“. Svědčí o tom nejen zdůrazňování rozhodujícího významu emocí v dynamice lidské psychiky, ale i rostoucí počet publikací o emocích. Patří mezi ně obsáhlá...

Mozaika

str. 173 | Ivo Budil
Teleskopy na odvrácené straně Měsíce Astronomové dneška se dost podobají poustevníkům minulých věků – civilizace ohrožuje jejich možnosti. Zoufale se snaží zabránit nešetrnému přesvětlování oblohy našich měst a už i mnohých vesnic. Kde jsou ty doby, kdy hvězdárna Karlovy...

Gen odpovědný za mužskou neplodnost objeven u octomilek

str. 176 | Stanislav Mihulka
Asi si budeme muset zvyknout na to, že pokud jde o mechanizmy vývoje od embrya po dospělé jedince a jejich regulaci, nejsme v živočišné říši nijak výjimeční. Postupně se objevuje stále více genů a genových systémů, které jsou strukturou i funkcí společné aspoň lidem, myším...

Magnetické podněty k vykrmování

str. 176 | Jiří Reif
Pro drobné pěvce táhnoucí do zimovišť v tropické Africe je doplnění tukových zásob před přeletem Sahary kruciálním životním úkonem. Staří protřelí ptáci se zřejmě již orientují na základě znalostí krajiny získaných při předchozích cestách, takže přesně vědí, kde ještě není...

Když se tělo brání proti sobě

str. 176 | Vratislav Schreiber
V posledních desetiletích se stále více zájmu věnuje autoimunitním onemocněním, tedy stavům, kdy si tělo vytváří imunitní mechanizmy, které napadají jeho vlastní tkáně. (Paradoxně tedy organizmus ohrožuje něco, co bylo původně určeno k jeho obraně.) Štítnou žlázu poškozenou...

Toxické koníky

str. 176 | Pavol Prokop
Regurgitácia (dávivý reflex) rovnokrídlovcov úzko súvisí s ich fyzickým dráždením. Vysvetžuje sa ako obranný reflex rovnokrídlovcov, ktorý ich chráni pred predátormi. Napriek tomu existuje pomerne málo dôkazov potvrdzujúcich túto hypotézu. Koníky Schistocerca emarginata (Acrididae) boli...

Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého a dusík

str. 177 | Zdeněk Šesták
Otázka, zda rostliny omezí negativní globální následky zvyšující se koncentrace CO2 v ovzduší tím, že budou větší množství CO2 fotosynteticky vázat do své hmoty, je stále otevřená (viz Vesmír 79, 7, 2000/1). Rychlost fotosyntézy se sice obvykle během první fáze pěstování rostlin...

Kolekce a selekce

str. 177 | Pavla Loucká
Tentokrát budeme postupovat jinak. Nejdřív vám nabídnu skupinu patnácti slov, která spolu zdánlivě nesouvisejí. Seřadím je tak, jak jdou po sobě v běžných, abecedně řazených slovnících: dialekt, dialektika, eklektický, ekloga, elegán, elita, idiolekt, intelekt, kolekce, kolektiv, legenda, legie,...

Vytrhávání z kontextu

str. 178 | Jiří Fiala
Říkává se často, že někdo vytrhl nějakou větu ze souvislostí, z kontextu. Neznamená to ovšem, že by pak věta byla bez jakéhokoli kontextu a zůstala chuděra osamocená, nýbrž že byla přesazena do jiného kontextu, v němž dostala jiný smysl, než mluvčí mínil. Zvláštní je, že o...