Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 3 / 1998

Vyšlo 05. 03. 1998

Chlazení zvukem

str. 122 | redakce
„Všichni vědí, že to nejde, až se najde ignorant, který to neví a udělá to,“ říká o vzniku nových objevů lidový aforizmus. Přesně tak zní historka Tima Lucase a jeho akustického kompresoru (ovšem až na to, že T. Lucas není žádný ignorant). Zvuk o intenzitě 120 decibelů...

O lásce k sobě a bližním

str. 123 | Ivan M. Havel
Geny se chtějí množit. V zájmu motolice je dostat se do ovčího střeva. Parazit musí usilovat o maximalizaci množství vajíček. Embryo se snaží urvat co nejvíc mateřských živin. S takovými a podobnými větami se setká čtenář našeho časopisu a možná se ani moc nepozastaví: je to jen...

Psaní názvu bible

str. 124 | Pavel Balek
V posledních letech se i ve Vesmíru píše o Bibli či bibli, a mne trochu mate, že jako název literárního díla se píše s malým písmenem. V jiných jazycích se poměrně důsledně názvy píší s velkými písmeny. V Pravidlech českého pravopisu z dob socialistických se uvádělo psaní Bible...

O popularizaci vědy

str. 124 | Václav Suchý
[...] Občas se stává, že se špičkový odborník pokusí napsat populární pojednání o výsledcích svého výzkumu a výsledný text není pro laika příliš čtivý. Je to mrzuté, ale vývojem daného vědního oboru to zřejmě nijak zásadně neotřese. Bohužel, dějí se občas i podstatně horší...

Srozumitelnost za cenu ...

str. 124 | Tomáš Hoskovec
[...] Pojednávajíc o slovanském um odvoláváte se na litevštinu. [...] Nevím, o co opíráte tvrzení, že litevské omenis znamená „stav bdělosti po probuzení“. To slovo označuje paměť coby duševní schopnost (na rozdíl od paměti jako připomínky něčeho, což se řekne atmintis). Se...

Sestry odlišných příjmení

str. 124 | Alena Dvořáková
Přechylování příjmení není již v současnosti v České republice ze zákona povinné. Češka provdaná za cizince nebo dítě narozené rodičům s cizím jménem tedy může oficiálně používat jméno manžela nebo rodičů nepřechýlené: např. Jana Smith. V případě, že žena zvolí jméno...

Institut Danone vypisuje stipendia na výzkum pro rok 1998

str. 124 | Vladimír Štich
Cílem Institutu Danone je podpořit odborníky z různých oborů v nutričním výzkumu a aktivitách směřujících ke zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice výživy a zdraví a ke zlepšení výživy obyvatelstva. Podporovány jsou nejen programy zaměřené na...

Slovo má Ing. Vladimír Cháb, CSc.

str. 125 | Vladimír Cháb
Vesmír: V malých státech se často diskutuje, zejména v souvislosti s drahými experimentálními zařízeními, o tom, jak a jaká věda se má dělat. V bývalém Československu se svého času spíše bájilo o projektu zdroje synchrotronového záření1) pro bývalé RVHP. (Projekt nikdy nepokročil za...

Zlomeniny a fyzika tenkých vrstev

str. 126 | Ivan Boháček
Někdy se při léčení komplikovaných zlomenin používají pevné výztuže, kolem nichž nová kostní hmota naroste. Pro vysokou agresivitu fyziologických tekutin není snadné najít vhodný materiál pro tyto výztuže. Titanové slitiny by jím být mohly, neboť titan odolává korozi, avšak kostní tkáň...

Případ nepoctivé doktorandky

str. 126 | Jan Valenta
Francouzští vědečtí úředníci se snaží vypořádat s aférou vyvolanou odhalením podvodů doktorandky z CEA (francouzského Střediska atomových výzkumů). Doktorandka XY (jméno nebylo zveřejněno) zmanipulovala mnohá data tak, aby souhlasila se závěry, ke kterým chtěla dospět. Výsledky byly...

Ceny ministra zdravotnictví

str. 126 | Vratislav Schreiber
V Hrzánském paláci na Hradčanech udělil 16. 12. 1997 ministr Jan Stráský ceny ministra zdravotnictví. Předseda vědecké rady Ministerstva zdravotnictví prof. C. Höschl rozebral činnost Interní grantové agentury MZd, která přiděluje prostředky, a zmínil se o problematice grantových agentur...

Komunikační pasti v nás a kolem nás

str. 127 | Helena Haškovcová
Každý člověk „umí mluvit“, a přesto si mnozí lidé uvědomují, že selhávají v komunikaci. Nejen odborníci, kteří používají komunikativní techniky jako důležitý prostředek realizace své profese (například lékaři, pedagogové apod.), ale i laici reflektují skutečnost, že se při...

Zhmotněné světlo

str. 128 | Jan Valenta
E = mc2. Kdo by neznal notorickou Einsteinovu rovnici! Co je na ní tak fascinujícího, že se často objevuje na plakátech, na tričkách nebo v kreslených vtipech? Elegantní jednoduchost a snad i její význam – především vyjádření skutečnosti, že i tělesa v klidu mají ohromnou klidovou energii...

Kvantové hlavolamy I

str. 129 | Pavel Cejnar, Miloslav Dušek
Kvantová teorie je dnes asi nejlépe testovaná fyzikální teorie vůbec. Potvrzuje ji obrovské (a každý den narůstající!) množství experimentálních dat z nejrůznějších oborů fyziky – optiky, fyziky kondenzované fáze, fyziky atomů, jader a elementárních částic… Přestože kvantové...

JAMES H. SHIRLEY, RHODES W. FAIRBRIDGE (editoři): Encyclopedia of Planetary Sciences (Encyclopedia of Earth Sciences Series)

str. 132 | Antonín Vítek
Další svazek řady encyklopedií nakladatelství Chapman & Hall, představujících přehled znalostí o naší planetě, se zaměřuje daleko za její hranice – na tělesa sluneční soustavy. Hlavním redaktorem řady je R. W. Fairbridge, bývalý profesor geologie na Kolumbově univerzitě. Redaktorem...

„Metabolizmus“ zemskej kôry

str. 133 | Dušan Hovorka
Kôra Zeme, t.j. vrchná časť jej pevného horninového obalu, bola miestom zrodu a vždy bude výhradným miestom rozvoja ľudskej civilizácie. Grandiózne projekty poznávania kozmu, žiaľ, nepriniesli nahlas síce nedeklarované, no o to túžobnejšie očakávané objavy veľkých, a prípadne aj ľahko...

Radiová galaxie Centaurus A

str. 135 | Miroslav Plavec
Radiová galaxie Centaurus A je v mnoha směrech unikátním objektem. Jako optický objekt nese označení NGC 5128. Je to poměrně blízká galaxie. Nepatří sice k naší lokální skupině galaxií, ale leží celkem za humny, ve vzdálenosti asi 12 milionů světelných let. Pro pozorovatele ze střední Evropy...

Déšť života na mrtvé hoře

str. 136 | Jonathan H. Titus
Bývá zajímavé vracet se na stará známá místa. Přesně před deseti lety jsme o Mount St. Helens otiskli článek (Vesmír 67, 157, 1988/3), který byl výsledkem české návštěvy exotického kraje. Dnešní příspěvek je z pera amerického rostlinného ekologa, cizokrajného postdoktoranda české...

Populační cykly drobných hlodavců

str. 143 | Emil Tkadlec, Jan Zejda
Představte si vojtěškové nebo obilné pole provrtané stovkami děr a nápadné obrovskými vypasenými plochami, na nichž naleznete jen tu a tam trs pěstované plodiny. Hustota děr je obrovská. Na 1 ha jich napočítáte až 100 000. Místy zjistíte až 60 děr na metr čtvereční. Majiteli nezbývá než...

Ani nebyl zapotřebí inspektor Colombo

str. 144 | Josef Chalupský
O významu nálezů hmyzu na obětech hrdelních zločinů pro vyšetřování a následnou soudní praxi (ale i o významu jiných členovců nalezených za jiných okolností) bylo ve Vesmíru již psáno vícekrát (viz např. Vesmír 57, 205, 1978/4 nebo Vesmír 68, 56, 1989/1). Podívejme se proto na jeden...

Sto let aspirinu

str. 145 | Vratislav Schreiber
Desátého srpna 1997 uplynulo sto let od zavedení prvého syntetického léku, kyseliny acetylsalicylové, čili aspirinu (našeho acylpyrinu). Je to komerčně i medicínsky nejúspěšnější lék všech dob, v USA se ho denně spotřebuje 35 tun, v Anglii 6 tun. Aspirin se také dostal do Guinessovy knihy...

Co všechno neznaly děti před 100 lety a co neznají dnes

str. 146 | Martina Lafatová
Před rokem nás v rubrice Ze starších ročníků Vesmíru zaujala glosa Od Bakona a Komenského (Vesmír 75, 178, 1997/3). V redakci Vesmíru jsme se dověděli, že glosa je výňatkem z článku B. Baušeho Snahy reformační ve vyučování přírodopisném (Vesmír 15. března 1897, s. 124), a získali jsme...

Kosmonautika 1997

str. 148 | Antonín Vítek
Po mnohaletém období prudkého poklesu počtu úspěšně vypuštěných kosmických objektů, který byl způsoben především finančními problémy Ruska, se loňský rok zdá být bodem obratu. Zdařilo se 86 startů nosných raket. Ještě výraznější vzestup zaznamenal počet družic: z 99 v roce 1996 na...

Přelet nad planinou Nazca

str. 154 | Jaroslav Klokočník
V Peru mezi městy Palpa a Nazca, v nadmořské výšce asi 600 m, leží pod tmavě fialovými kopci největší „přírodní obrazárna“ na světě. Proslavila se kresbami zvířat a rozmanitými geometrickými liniemi, jimž souhrnně říkáme geoglyfy. Pampa je pokryta tmavými červenohnědými...

Klimatický stres

str. 157 | Václav Cílek
Inkové nazývali svoji říši Tahuantinsuyu neboli „Země čtyř částí“. Těmto čtyřem dílům zhruba odpovídá čtveřice ekosystémů: pampy a pobřežní pouště ležící ve srážkovém stínu And, náhorní plošiny neboli altiplana, strmé rozeklané hory neboli sierry a tropický prales....

Kultura Nazca

str. 157 | Monika Baďurová
Pro laiky je pojem kultury Nazca spojen s oněmi záhadnými čarami v poušti, informovanější veřejnosti se vybaví především keramika, nejčastěji nalézaný artefakt kultury, která po sobě nezanechala žádné písemné záznamy. Architektonických památek zde (na rozdíl od severního a středního...

Imaginární zahrady s reálnými ropuchami

str. 165 | Dudley R. Herschbach
Marianne Moorová říká: „Poezie je o imaginárních zahradách s reálnými ropuchami v nich.“ Tento výrok se hodí také na mnoho stránek lidské kultury, a zvláště pak na vědu. Učenci a vědci nejrůznějšího druhu jsou zahradníky idejí, kteří se snaží pěstovat půvabné květiny a...

Leden ve vědě

str. 170 | Ivo Budil
Za ledem k MěsíciByla to v roce 1994 pozoruhodná zvěst, když z rozboru radarových odrazů sondy Clementine vyplynulo, že v jednom kráteru na jižním pólu Měsíce by mohl být vodní led. Tuto informaci nám podala „zcivilněná“ sonda, kterou původně vyvinulo americké Ministerstvo obrany pro...

Problémy s vlasy

str. 173 | Ivan Boháček
V časech, kdy se rozpočet AV ČR pohybuje kolem 60 milionů dolarů, je částka 1,5 miliardy dolarů, kterou ve Spojených státech utratí pacienti (a to se týká nanejvýše třetiny obyvatel USA) na problémy s plešatěním, přímo závratná (i když ji přepočtete  na jednoho obyvatele). Plešatost je...

„Orientovaný prostor“ aneb Kdo potřebuje recenze?

str. 173 | Ivan Boháček
Tuto otázku položil Paul Ginsparg ze Státní laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku. Paul Ginsparg je člověk, který v roce 1991 založil archiv elektronických preprintů. Tehdy vědečtí „strážci čistoty“ projevovali obavy, že archiv bez recenzního řízení před publikací článků bude...

Nové materiály

str. 173 | Ivan Boháček
Jednou z aplikací fyziky vysokých tlaků při syntéze nových materiálů je hledání materiálů s vysokou tvrdostí. Koncem 80. let vedly teoretické výpočty a empirická systematika k předpovědi, že by nitrid uhlíku (C3N4) se strukturou nitridu křemíku beta mohl být ještě tvrdší než diamant....

Receptory tepelného záření u brouků

str. 173 | Svatopluk Bílý, Pavel Hošek
Ve svém článku referuje P. Hošek o objevu receptorů tepelného záření u brouků (podle Nature 386, 773, 1997) jako o něčem zcela novém. Ve skutečnosti upozornil na schopnost krasce Melanophila acuminata reagovat na infračervené záření už E. F. Burke v roce 1919. O několik let později publikoval E....

Ve zkratce

str. 174 | Ivan Boháček
Disociativní rekombinace kladného iontu O2+ s elektronem e– je důležitý proces v ionosféře Venuše, Marsu a Země. Při tomto procesu je jeden ze vzniklých atomů kyslíku v excitovaném stavu 1S a přechodem do stavu 1D dochází k vyzáření zeleného světla (557,7 nm). (Nature 389, 25, 1997) Pro...

Vladimir Prelog

str. 174 | Ivan Boháček
Velký organický chemik tohoto století zemřel 7. ledna 1998. Narodil se v Sarajevu 23. července 1906. Jako dítě zažil atentát na vévodu Františka Ferdinanda (28. 6. 1914). Školní léta prožil v Záhřebu, chemii však vystudoval na ČVUT v Praze. Doktorát získal u Emila Votočka, ovlivnil ho však...

Paleoembryologie v Číně

str. 174 | Ivan Boháček
Kambrická exploze (explozivní rozšíření životních forem) se odehrála před asi 550 miliony let. Během několika málo desítek milionů let vznikly téměř všechny kmeny živočichů. Alespoň o tom svědčí fosilní nálezy (viz Kdo se nepřizpůsobil, vyhynul, Vesmír 70, 305, 1991/6). Dohady, kdy...

Nová metoda pro diagnostiku rakoviny prsu?

str. 175 | Ivan Boháček
Při analyzování tvaru rakovinných buněk prsu se badatelé z Lékařské fakulty Mount Sinai podívali také do buněčného jádra na rozložení chromatinu. Chromatin – jako mnoho jiných biologických struktur – vytváří fraktální tvary, tj. jeho uspořádání vypadá podobně v různých...

Rentgenové halo-galaxie

str. 175 | Antonín Vítek
Na listopadovém zasedání Americké astronomické společnosti oznámil Dave Dixon z Kalifornské univerzity v Riverside objev hala (světelného kruhu) kolem naší Galaxie, které poměrně intenzivně září v oboru záření gama. Toto zjištění, plynoucí z pozorování družicové observatoře Compton Gamma...

Nevěrné račice

str. 175 | Stanislav Mihulka
Téma biologických invazí často navozuje představy nelítostných bojů mezi nově příchozími druhy a starousedlíky. Tenhle pohled ovšem někdy může být poněkud naivní. Některé invazní druhy se do nového prostředí začlení, aniž by ho významněji ovlivnily (třeba Juncus tenuis, severoamerická...

Zhůvěřilost nemá s hovězím nic společného

str. 175 | Pavla Loucká
Naučila jsem se neuvěřitelně krkolomným formulacím, které se občas autorům povedou, říkat zhůvěřilost. Člověk si tím uleví, a přitom nikoho neurazí. Kdo dnes ví, co to slovo znamená, když ani není ve slovnících? Potvrdila mi to i glosa Co ve slovnících nenajdete v Naší řeči (80, 213,...

Vesmírná cibule

str. 175 | Jan Valenta
Uhlíková „cibule“ byla navržena jako vysvětlení neidentifikovaných ultrafialových čar v absorpčních spektrech mezihvězdných mračen. Belgičtí vědci nazývají cibulí zvláštní útvary tvořené několika „slupkami“ kulovitých uhlíkových molekul – fullerenů –...

Cena profesora I. Babušky za rok 1997

str. 175 | Karel Segeth
V pondělí 15. prosince 1997 udělily Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků již počtvrté Cenu I. Babušky za nejlepší práci v oboru počítačových věd. Cena je určena studentům a mladým vědeckým pracovníkům. V roce 1997 získal cenu Dr. Ing. Eduard Rohan z Fakulty...

Jak zbavit papír nežádoucího ligninu

str. 176 | Milan Hrouda
Efektivita v papírenském průmyslu i kvalita papíru je do značné míry úměrná kvalitě použitého výchozího materiálu a zastoupení jednotlivých složek dřeva. Jedním z enzymů ovlivňujících kvalitu dřeva je cinnamylalkoholdehydrogenáza, která katalyzuje poslední krok v biosyntéze prekurzoru...

Aspirin a acylpyrin

str. 176 | Pavla Loucká
Není snad člověka, který by oba dva léky neznal. Každý ví, že zahraniční aspirin (i domácí acylpyrin) není v podstatě nic jiného než kyselina acetylsalicylová (acidum acetylsalicylium). Méně už je známo, že název aspirin vznikl jako zkratkové slovo z acetyl-spirsalic-acidin, tedy a-spir-in....

Nadzvukový kolaps vzduchových bublinek

str. 176 | Jan Valenta
Zajímavý jev sonoluminiscence  (viz Vesmír 74, 565, 1995/10) byl objeven již r. 1933, ale do popředí zájmu se dostává až v posledních letech. Stručně řečeno jde o záblesky světla vyvolané zvukovými vlnami v kapalině. Při vhodném uspořádání experimentu mohou totiž být prudce stlačovány...

Albánský paradox

str. 176 | Vratislav Schreiber
Dobře známý francouzský paradox spočívá v tom, že ve Francii na infarkty umírá méně lidí než v Anglii, ačkoliv kalorická spotřeba je stejná. Je to dáno vyšším podílem olejů, zeleniny a ovoce v potravě. Albánie je nejchudší zemí Evropy, má nejvyšší kojeneckou úmrtnost, ale doba...

Následky hladomoru v Holandsku po 50 letech

str. 177 | Vratislav Schreiber
V letech 1944–1945 byl v Holandsku kritický nedostatek potravy a rodily ženy s nízkou tělesnou váhou. Nízkou váhu měly i jejich děti. Když se tito lidé – dnes ve věku přes 50 let – vyšetří, přijde se na to, že mají vyšší výskyt cukrovky a vůbec hůře snášejí zatížení...

Sluneční konstanta

str. 177 | Ladislav Křivský
Pro sluneční konstantu je nutno užívat dnes již rozšířený název sluneční iradiance (viz rovněž Vesmír 69, 515, 1990/9). Toto náročné měření, prováděné různými typy dutinových radiometrů (pyrheliometrů), má v programu řada vědeckých satelitů. Hodnoty iradiance v minimech cyklu se...

Kvercetin na zhubnutí?

str. 177 | Milan Hrouda
V rámci hledání potravinářských fyziologicky aktivních látek se Watanabeho tým z Hokkaidské univerzity pokusil v potravinách rostlinného původu identifikovat a izolovat inhibitory enzymu alfa-glukosidázy. Enzym katalyzuje poslední krok rozkladu uhlovodanů a látka, která by potlačovala jeho aktivitu,...

Jazyk e-mailového dopisu

str. 177 | Pavla Loucká
Kdysi se model komunikace telegramem výstižně demonstroval na nejstručnější žádosti o peníze: DOSLY, POSLI! Má už svůj model i komunikace e-mailová? Není to tak jednoduché. S telegramem ji spojuje psaní (zatím nejvíce užívané) bez háčků a čárek. Jinak e-mail dosud hledá své místo někde...

Vesmír

str. 177
O příčinách „střelby jezerní“. Na jezeře Bodamském rektor Harter podává zajímavé vysvětlení. Dokazuje, že dunící zvuky, ozývající se občas z vnitra jezera a vystupující ve formě bublin na povrch, pocházejí jediné od plynu, který se tvoří v hnijících mrtvolách rybích na...

Úsečky a písmena

str. 178 | Jiří Fiala
Úsečka narýsovaná na papíře není tou úsečkou, kterou máme na mysli v geometrii. Není vlastně ani úsečkou, je jen stopou, připomínkou, vodítkem. Hledíme na ni zrakem smyslovým, tělesným, ale úsečku nevidíme; tu můžeme spatřit jen zrakem duchovním. Vidíme ji jako úsečku. Úsečky v...