Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 1998

Vyšlo 05. 01. 1998

Věda a srozumitelnost

str. 2 | redakce
„Věda je plna expertů na speciální oblasti, avšak má zoufalý nedostatek lidí s uceleným pohledem na svět. Takový stav nejenže brání pokroku, ale mohl by ohrozit politickou a finanční podporu výzkumu. Vědci jsou pochopitelně zdrženliví, mají-li veřejně diskutovat ojiných oblastech...

Úvaha o nesrozumitelnosti

str. 3 | Ivan M. Havel
Náš časopis právě udělil tři ceny za nejsrozumitelnější články (vítězové jsou prozrazeni v rejstříku loňského čísla na s. XII a v tomto čísle na 77, 2, 1998/1). Mám tak příležitost zamyslet se nad srozumitelností a nesrozumitelností. K žádoucím vlastnostem dobrého popularizačního...

Podíl infekce na vzniku a rozvoji aterosklerózy

str. 4 | Jitka Kočová
S velkým zájmem čtu Vesmír, zvláště mne zaujal článek M. Anděla a P. Kramla v č. 11 – oběma autorům...

Ceny 3. Lékařské fakulty UK

str. 4 | Marek Janka
Akademický senát 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy udělil jako cenu předplatné časopisu Vesmír. Odměněni byli: Irena Hájková z Prahy 3, Šárka Chrtová z Českých Budějovic, David Kachlík z Letovic, Michal Krutský z Prahy 4, Tomáš Páleníček z Prahy 4, Jan Petráček z Hradce...

„Příčiny záplav a prevence“

str. 4 | Miloš Tichý
Je nabíledni otázka: byly povodně na Moravě důsledkem zesíleného vlivu skleníkového efektu na klima (tzv. globálního oteplování) způsobeného lidmi, tj. zejména spalováním fosilních paliv? Myslím si, že neexistuje způsob, jak to dokázat. Z. Vašků cituje „Národní zprávu o změně...

Družstvo pro čtení Vesmíru

str. 4 | Pavel Hlavička
[...] Rád bych nějak potěšil i já Vás (nebo i vás, míněno redakci), a proto sděluji, že pravidelným čtenářem Vesmíru jsem již od roku 1960. Nicméně musím přiznat, že rozpor mezi trvalým poklesem reálné mzdy a právě opačným vývojem ceny časopisu nutí mne k ekonomickým manévrům....

Ad diskuse ve Vesmíru

str. 4 | Jaromír Jedlička
…Dostává se nám to do hezkého tempa. I. M. Havel uvažuje o Pravdě s velkým P (Vesmír 76, 603, 1997/11) a pan Langer pokračuje ve svých tvrzeních, aniž je schopen odpovědět na prosté otázky biblickými slovy ano, ano, ne, ne (Vesmír 76, 574, 1997/10). Grygar nepřipustí žádnou odchylku od...

O kvazarech, kvasarech a joulech

str. 4 | Jiří Kolafa
Chtít po lidech-neastronomech, aby vyslovovali [kvasar], je zřejmě nemožné v národě, jehož televizní hlasatelé mluví o [Klauzovi] namísto o Klausovi. Asi budeme mít brzy hejla na [noze] místo na nose. Z počítačového jazyka BASIC je [bejzik] místo [bejsik]; ostatně tento jazyk stejně vymírá, tak...

Slovo má prof. MUDr. Vratislav Schreiber

str. 5 | Vratislav Schreiber
Mohlo by se zdát, že při dnešním udělování cen Vesmíru za srozumitelnost je to jinak: Laureáti, vybraní porotou a čtenáři, dostávají odměnu. K tomu jim všichni soudní lidé blahopřejí, a přece vyznamenané trest nemine. Bude to závist. Srozumitelnost je pro polulárně-vědecký časopis...

Prof. Vratislava Schreibra jsme se ještě zeptali

str. 5 | Vratislav Schreiber
Vesmír: Investoval jste do svého vzdělání více, než vyžadovala škola? Pokud ano, tak proč? Litoval jste toho? Nebyl jsem nikdy a nejsem ani nyní takového chladného kalkulu schopen. Spíše mám pocit, že jsem ve škole i v zaměstnáních dělal (když to bylo možné) dobře to, co mne bavilo,...

Odolnost vůči infekci versus kompetiční úspěch

str. 5 | Stanislav Mihulka
Organizmy jsou nepřetržitě ohrožovány parazity a patogeny. Existuje tedy nepochybně obecný a velmi intenzivní selekční tlak na investici do obranných mechanizmů. Udržování obrany však něco stojí, a to i tehdy, když k infekci nedochází. To ovšem hraje proti zmíněnému selekčnímu tlaku....

Dětská leukemie a hypotéza ozáření otců před početím dětí

str. 6 | Ivan Boháček
Hypotéza Martina Gardnera, že u dětí mužů, kteří byli vystaveni radioaktivnímu záření, je vyšší riziko vzniku dětské leukemie anebo nehodgkinovských lymfomů, patrně dostala definitivní ránu. G. Draper se spolupracovníky publikoval v British Med. J. (7117, 1181–1188, 1997) výsledky...

Hříchy pana Haeckela a učebnicové pravdy

str. 6 | Stanislav Mihulka
Učebnice a knihy vůbec vznikají mnohdy opisováním starších pramenů (viz příběh pižmové kachny, Vesmír 76, 557, 1997/10). Možná jsou starší prameny považovány za moudré, anebo je to jenom lenost. Haeckelovo „biogenetické pravidlo“ je takovou obecně známou učebnicovou poučkou,...

Nové vírusy objavené u prasiat

str. 6 | Štefan Vilček
Hepatitída E je infekčné ochorenie, ktoré sa často vyskytuje v rozvojových krajinách Ázie a Afriky. Ochorenie postihuje prevažne mladých ľudí, a je obzvlášť nebezpečné pre tehotné ženy, u ktorých spôsobuje až 20% úmrtnosť. Vírus ľudskej hepatitídy E (HEV) sa šíri najčastejšie...

Věda, společnost a politika

str. 7 | Jiří Musil
V naší každodení práci – v laboratořích, v archivech, se statistickými daty nebo při přednášení – vycházíme často z nereflektovaných předpokladů o tom, co je věda, jaká jsou její východiska a obecně přijaté postupy. Nereflektovány zůstávají kulturní a sociální podmínky...

Laserové chlazení atomů

str. 9 | Břetislav Friedrich
Letošní Nobelova cena za fyziku byla udělena trojici badatelů za „vývoj metod dovolujících chladit a chytat atomy prostřednictvím laserového záření“. Novými laureáty jsou Steven Chu (Stanfordova univerzita, USA), Claude Cohen-Tannoudji (École normale supérieure, Paříž) a William D....

Priony

str. 15 | Zuzana Storchová
Rozruch a klevety kolem nemoci šílených krav, Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci a nebezpečného hovězího masa již utichly, novináři a televizní komentátoři ztratili o tuto notně vychladlou novinku dávno zájem. Pro podstatně pomalejší rytmus, v němž žije vědecká veřejnost, však události teprve na...

The Cartographic Satellite Atlas of the World, ed. Menno–Jan Kraak

str. 21 | Arnošt Wahla
Atlas obsahuje 89 map světa, kontinentů, oceánů i částí kontinentů pořízených z družicových snímků a doplněných kartografickou sítí, odpovídajícími kartografickými značkami a místopisem. Atlas obsahuje také třístránkovou informaci o fotografování Země družicemi a o zpracování...

Akumulátorky života

str. 23 | Anton Markoš
Předloni se na stránkách Vesmíru (Vesmír 75, 309, 1996/6) objevil článek prof. O. Nečase „Molekulární motory“ o proteinech – motorech proměňujících energii uvolněnou štěpením adenozintrifosfátu (ATP) na energii mechanickou. Mluví se v něm o pohybech zprostředkovaných těmito...

Svet bez molekulového kyslíka

str. 26 | Miloslav Greksák, Peter Šmigáň
Väčšina živých organizmov, vrátane mikroorganizmov, patrí medzi takzvané striktné aeróby, ktoré pre optimálny priebeh svojich fyziologických funkcií potrebujú stály prívod kyslíka. Tento striktne aeróbny svet žije v obrovskom vzdušnom oceáne, ktorý obsahuje okolo 21 % kyslíka pochádzajúceho z...

Čtyři mýty o zlatě

str. 28 | Vojtěch Kotecký
Ani Vesmíru se nevyhnula diskuse na téma, které během posledních dvou let získalo pochybnou prestiž jednoho z nejfrekventovanějších českých environmentálních problémů: další osud našich ložisek zlata. Na místní poměry značná pozornost, jíž se dostalo tomuto problému, v principu nijak...

OLIVER SACKS: Antropoložka na Marsu

str. 29 | Michal Anděl
Sedm esejů (dva z nich viz Vesmír 75, 526, 1996/9 a Vesmír 75, 587, 1996/10) o nemocných různými neurologickými poruchami tvoří věcný rámec Sacksovy knížky, která zdaleka není jen o neurologii či o medicíně, knížky, ve které z každé stránky vyčnívá Sacksovo lidství. Eseje jsou neobyčejně...

Terénní stanice

str. 30 | Vladimír Kořínek
Již od druhé poloviny minulého století byly zřizovány stanice na mořském pobřeží a také na březích jezer. Ekologické zaměření biologie se tehdy rodilo v lůně klasických botanických a zoologických oborů a badatelé pociťovali nutnost pracovat co nejblíže objektům svého vědeckého zájmu....

Vnútorné hodiny u neurospóry

str. 32 | Eduard Kelemen
V živote živočíchov sa každodenne rytmicky strieda doba spánku s dobou aktivity. Mnohé ďalšie fyziologické zmeny prebiehajú cyklicky s periodou približne 24 hodín, u živočíchov dochádza v priebehu dňa napríklad ku zmenám telesnej teploty či krvného tlaku, u mnohých rastlín nájdeme každodenne...

Ploutvenky

str. 33 | Petr Kraft, Jiří Král
Do kmene ploutvenek (Chaetognatha) řadíme asi stovku druhů drobných mořských živočichů. Vyznačují se velmi neobvyklou stavbou těla, která jako by spojovala znaky různých evolučních větví živočišné říše. Problémem příbuzenských vztahů této skupiny se proto zabývala řada významných...

Receptory tepelného záření u brouků

str. 43 | Pavel Hošek
Krasci (čeleď Buprestidae) rodu Melanophila jsou pověstní tím, že se ve velkém počtu slétávají k lesním požárům. Dokážou při tom překonat vzdálenost i 50 km. Důvod tohoto počínání je zřejmý – larvy těchto brouků se zdárně vyvíjejí pouze v čerstvě ohořelém dřevě. Méně...

Evoluce, stvoření a Voltairův krejčí

str. 44 | Jan Zrzavý
Žijeme v době, kdy se filozofové v novinách dohadují, zda krást cizí myšlenky se má nebo nemá, zda je eventuální mnohaleté opakování několika naučených vět lepší nebo horší než krádež a zda v obou těchto případech je akademické funkcionaření okolností polehčující či...

JIŘÍ HEŘT a kol.: Homeopatie, clusterová medicína, anthroposofická medicína. Medicína pro třetí tisíciletí?

str. 46 | Zdeněk Fendrich
Jde o práci autorů v této problematice velmi zkušených – vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků – což se odráží ve vysoké odborné úrovni i v přístupnosti textu a obrazového materiálu pro čtenáře. Tato problematika je dnes velmi aktuální, nesmírně široce...

Hrdina naší, nebo spíše minulé doby?

str. 47 | Václav Hořejší
Ve Vesmíru 76, 506, 1997/9 jsme si mohli přečíst článek „Hrdina naší doby“, který je ohlédnutím za celoživotní vědeckou dráhou hmyzího fyziologa Vincenta Wiggleswortha. Autoři kladou do ostrého protikladu Wigglesworthův styl vědecké práce se stylem, který je obvyklý v dnešní...

Vláda průměrnosti

str. 48 | Jan Klein
Lidská inteligence je podobně jako míry těla rozložena přes širokou škálu hodnot. Jsou mezi námi úplní hlupáci i lidé neobvykle chytří, no a spousta lidí průměrných. Je sice pravda, že neexistuje test inteligence, na němž by se všichni shodli, ale též je pravda, že ať použijeme kterýkoli...

Listopad ve vědě

str. 50 | Ivo Budil
Sojourner vypovídáVozítko vysazené v létě na Marsu odvedlo skvělou práci a dost mění názory na vývoj této planety. Dosud se soudilo, že Mars, menší než naše planeta, rychleji po svém zformování zchladl, a proto neprošel některými z vývojových dějství Země, např. se na něm neměla...

Z vědeckých časopisů

str. 53 | Ivan Boháček
Genom bakterie Haemophilus influenzae byl první, který vědci „přečetli“. Do konce minulého roku byl znám kompletní genom dalších 10 bakterií a jednoho eukaryontního organizmu – kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Další organizmy budou následovat v rychlém sledu. V současnosti se...

Ve zkratce

str. 54 | Ivan Boháček
Díky kometě Hjakutake dnes astronomové vědí, že existují nejméně dva různé druhy komet. jedny vznikají při teplotě pod 20 k a jsou bohaté na metanol, druhé obsahují převážně etan a k jejich vzniku je třeba vyšší teploty. (Science 272, 1310, 1997) Kenneth Suslick z Illinoiské univerzity...

Astma z alergie na šváby

str. 55 | Vratislav Schreiber
Kromě alergie na roztoče a kočičí, psí i jiné chlupy se ukazuje, že ve vnitřních čtvrtích amerických měst trpí děti často alergií na alergeny ze švábů. Dá se to zjistit kožními testy (New Engl. J. Med. 336, 1356, 1997). Platí při tom stejné rady jako při astmatu z alergie na roztoče:...

Led na spáleniny

str. 55 | Vratislav Schreiber
Vesmír už psal o tom, že nejlepší první pomoc při drobných popáleních je rychle ochladit popálenou kůži studenou vodou. Nyní jeden praktik tvrdí, že ještě lepší je kostka ledu nebo alespoň zmrzlé maso z mrazáku, to je asi rychlejší než dlabání kostek – na rychlosti moc záleží....

Apoptóza u rostlin

str. 55 | Jiří Wilhelm
Rostliny využívají dva typy obrany před patogeny: jeden je přítomen trvale, druhý je buzen přítomností patogenu. Zejména druhý mechanizmus je předmětem intenzivního zájmu, protože slibuje možnost ovlivňovat reakce rostlin na patogeny. Jednou z možností jak zamezit nebezpečí pro celou rostlinu...

Chitin ve fosiliích starých 25 milionů let

str. 55 | Stanislav Mihulka
Zkameněliny, které dnes občas najdeme, vesměs musely v dobách svého zrodu podstoupit náročný proces fosilizace, mnohdy za složitých až nelidských podmínek. Není divu, že se z původního složení zkamenělých organizmů mnoho ingrediencí neuchová. Proto vzbudila pozornost nedávná studie, ve...

Sestry odlišných příjmení

str. 55 | Pavla Loucká
Jakkoli cizinci zpravidla oceňují snadnější orientaci v českých příjmeních díky přechylování, pro přistěhovalce je hrozné, že se jim u nás může narodit dcera, která se bude jmenovat jinak než její matka nebo starší sestry. Nominativ příjmení považují za nedotknutelný a přechýlení...

Přistěhovalci a čeština

str. 55 | Pavla Loucká
Při žádosti o české státní občanství musí přistěhovalci úspěšně složit zkoušku z češtiny. Jazyková zkouška přistěhovalců je běžná v mnoha civilizovaných zemích, avšak čeština je pro většinu cizinců nesmírně těžká, mnozí se s flektivním jazykem setkávají poprvé. Ještě...

Laseroví hulváti

str. 55 | Petr Kersch
Hasiči a policie se připojili k rostoucímu počtu lékařů, kteří požadují, aby se zabránilo poslednímu šílenému vtípku teenagerů – oťukávání osob tenkým rudým paprskem laseru. Laserová „pera“ mají klasickou přitažlivost zařízení, které vydává pohyblivý červený...

Botanická zahrada v Brně

str. 56 | Ladislav Vencálek
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity z vlastních prostředků obnovila a zušlechtila svoji botanickou zahradu, založenou r. 1922. Elegantní konstrukci skleníků a úpravy terénu navrhli architekti I. Otruba a P. Talanda. Renezance zahrady však nespočívá jen ve stavebních úpravách, ale...

Dobře „učesaná“ DNA

str. 56 | Martin Lepšík
Technika molekulárního rozpletení DNA umožňuje změnit strukturu DNA z tvaru klubka do nataženého stavu. Ukázalo se, že je užitečná pro mapování malých fragmentů DNA. Nyní ji její objevitel Aaron Bensimon z Pasteurova institutu v Paříži použil pro analýzu lidské celkové genomové DNA....

Albert Einstein přece jen není zloděj

str. 56 | Antonín Vítek
Až donedávna existovala možnost, že Albert Einstein převzal části své obecné teorie relativity od jiného vědce, který souběžně s ním r. 1915 publikoval práci na obdobné téma. Významný matematik David Hilbert dokončil svoji práci pět dní před 25. prosincem 1915, kdy Einstein dal do tisku...

Srozumitelnost za cenu …

str. 56 | Pavla Loucká
Za jakou? Přece Rašínovu, Kumpoštovu a Matouškovu. Ve skutečnosti však především za cenu sebezapření autorů, kteří své články nepsali pro kolegy a své nadřízené, ale pro čtenáře. Za publikaci v odborném časopise – nejlépe zahraničním, který má vysoký citační index – by...

Stát Nevada byl zasažen kometou

str. 56 | Antonín Vítek
Stalo se to však dávno – před 370 miliony let – jak oznámil C. Sandberg na výročním zasedání Americké geologické společnosti 20. října. V té době byla větší část Nevady pokryta mělkým mořem s korálovými útesy. Dopad kosmického objektu asi 140 km severně od dnešního Las...

Lunar Prospector se vydává na průzkum Měsíce

str. 57 | Martin Petrásek
Po nečekaném radarovém odrazu, který pořídila sonda Clementine na oběžné dráze Měsíce loni na jaře, se hledání vody na povrchu našeho souseda stává prioritou v jeho výzkumu. Zjištěním, zda tato životodárná látka na Měsíci existuje, bude pověřena sonda Lunar Prospector. Start této sondy...

Ze starších ročníků Vesmíru

str. 57
Mléčné lázně. Jak známo, užíval svak Napoleonův, Jérome, král vestfalský k lázním svým jemného vína, které pak bylo po levných lahvích rozprodáno. Podobně naloženo prý s oním mlékem, kterého se nyní po nové výstřední modě – v Novém Yorku k lázním užívá. Jedna koupel...

Počítač jako štětec

str. 58 | Jiří Fiala
Užitou grafiku Radomíra Leszczynského všichni známe, i když by patrně většina z nás, čtenářů Vesmíru, stěží odpověděla na otázku, kdo vytvořil znak Českých aerolinií, který vídáme na letadlech. Užitá grafika bývá anonymní; má reprezentovat firmu a ne autora návrhu. Firmy ovšem...