Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 1999

Vyšlo 05. 12. 1999

Aby se smělo říkat „aby“

str. 663 | Ivan M. Havel
Toto číslo Vesmíru je poslední s letopočtem, který začíná lichou číslicí. Blíží se nejzávažnější numerická událost tisíciletí, která se ohlašuje všeobecnou řečnickou posedlostí. I já se musím držet, abych tomu nepodlehl. Takže o něčem jiném. Na nedávném sezení redakční...

Škrkavky, středověk a mech

str. 664 | George O. Krizek
Již dlouho jsem na stránkách Vesmíru nečetl tak přínosný, zajímavý a příkladný článek, jako je práce Mgr. Petra Pokorného „Svědectví smetišť“. Chtěl bych jen upozornit na něco, co jsem před lety slýchal od přestárlých zaměstnanců pražských vodárenských služeb (a ti to...

Modrý měsíc

str. 664 | Jan Urban
V jazykovém koutku červnového čísla jsem narazil na nesrovnalost. V první větě čtvrtého odstavce píše autorka o následujícím „modrém měsíci“, který můžeme očekávat 19. února 2000. O dva odstavce výše však definuje modrý měsíc jako ten úplněk, který je v kalendářním...

Slovo má Andrew Lass

str. 665 | Andrew Lass
Stojí za to upozornit na rozsáhlý rozhovor s A. Lassem o vysokém školství, který pro Revue Masarykovy univerzity v Brně (Universitas 1/99, s. 23–33) připravila Pavla Kánská a z nějž přetiskujeme jen několik delších úryvků. Prof. Andrew Lass přednáší kulturní antropologii na Mount...

Ukaž mi své parazity a já ti povím, kdo jsi

str. 667 | Jaroslav Flegr, Jan Havlíček
Před časem reagoval Ludvík Vaculík v Posledním slově Lidových novin na článek o vlivu pořadí narození na formování osobnosti (J. Havlíček, Vesmír 78, 406, 1999/7). Pohoršoval se nad výsledky antropologických studií, jež ukazují, že pořadí narození v rámci rodiny do značné míry...

Ekologické příběhy

str. 670 | David Storch
Ekologie je věda o tom, proč je příroda taková, jaká je. Takováhle definice by se hodila na úplně všechny přírodní vědy, pokud bychom nespecifikovali, že slovem „příroda“ zde rozumíme přírodu v tom nejběžnějším slova smyslu – tj. ten živý svět, který nás obklopuje....

Incest a genetické zatížení

str. 671 | Kateřina Hamanová, Vojtěch Hruban
V první části tohoto cyklu jsme se zabývali incestem v mytologii i v historii a dále přístupem různých tradičních kultur k příbuzenským sňatkům. Převážně šlo o vztahy mezi přímými pokrevními příbuznými. Tentokrát se budeme věnovat soudobým sňatkům druhého stupně (např. mezi...

JIŘÍ KAŠE, PETR KOTLÍK: Braunův Betlém, Drama krajiny a umění v proměnách času

str. 673 | Pavel Straka
Historik umění Jiří Kaše a technolog restaurování Petr Kotlík se spojili, aby napsali knihu usilující o záchranu Betléma – komplexu barokních soch Matyáše Bernarda Brauna v Novém lese u Kuksu. Braun tyto sochy vytvořil v letech 1717–1732 v areálu hraběte Františka Antonína...

Rentgenové hvězdy

str. 675 | Vladimír Karas, Miroslav Plavec
Když Wilhelm Conrad Röntgen odhalil r. 1895 nový druh pronikavého záření, okamžitě si uvědomil obrovský význam svého objevu pro lékařství. Nejspíš mu ale vůbec nepřišlo na mysl, že bude významný také pro výzkum vesmíru. Podivuhodné paprsky byly nazvány po svém objeviteli, ale později se...

Pozor, vyletí jeden foton!

str. 677 | Jan Valenta
Pro mnoho fyzikálních experimentů a technických aplikací by bylo užitečné mít k dispozici kontrolovatelný zdroj jednotlivých fotonů. Ten by měl umět buď v žádaném okamžiku vypustit právě jeden foton, nebo vysílat jeden foton za druhým v pravidelných intervalech. Sestrojení takového zdroje...

O vybíravosti samic

str. 678 | Radka Storchová
Samice všech zvířat jsou velmi vybíravé při volbě otce svých potomků. Do svých mláďat investují více energie než samci, a proto jich mívají méně, zato s co nejlepšími partnery. Samci se můžou rozmnožovat častěji, takže na kvalitu samic tolik nehledí. Počet jejich potenciálních...

Výsledky fotografické soutěže

str. 679 | redakce
Na této a na následujících stránkách seznamujeme s oceněnými snímky fotografické soutěže časopisu Vesmír a firmy Olympus C&S, s. r. o., jak jsme již slíbili v informaci o soutěžní porotě a výsledcích hodnocení (Vesmír 78, 654,...

Přírodní a humanitní vědy: dva světy?

str. 683 | Jan Slavík
Hlavní myšlenková linie Höschlova textu se na první pohled zdá být dost jasná. Dala by se shrnout asi takto: Mezi přírodními a humanitními vědeckými obory se otevírá propast. Na jedné její straně úspěšně bují přírodní vědy, zatímco na straně druhé méně úspěšně přežívají vědy...

Mnoho povyku pro Poppera (a Zrzavého)

str. 685 | Jan Moravec
Je mi poněkud stydno vracet se k nešikovně otevřenému tématu, které navíc určitě nepatří k těm nejzajímavějším ve Vesmíru, ale mám za to, že lze ještě uvést několik podstatných aspektů věci, které snad pomohou debatu uzavřít a věnovat se něčemu lepšímu. Nejprve ale musíme...

Robotí kopaná

str. 687 | Jindřich Bůcha
Dříve než začnu psát o kopané robotů, musím přiznat, že jsem vždy hrál spíše odbíjenou nebo košíkovou. Kopat moc neumím, a když už jsem někdy „kopal“, tak nejčastěji v brance. Na ligové kopané jsem byl jednou v životě. Radost z gólu ale znám. Snad mi tyto omezené znalosti,...

Sňatek a manželství v Indii

str. 690 | Dagmar Marková
Středoevropan, který se dostane do kontaktu s Indií, často jen němě zírá – nebo hlasitě žasne – nad tím, že v Indii rodiče vybírají svým potomkům ženicha a nevěstu, a ještě více nad tím, že mladí lidé neprotestují. A naopak, řadový Ind obvykle žasne nad tím, že to...

Tomáš Edel, Jan Royt, Radek Brož: Příběh gotické šablony – Geschichte der gotischen Schablone

str. 694 | Pavla Loucká
Roku 1991 neuvěřitelný objev legendárního kláštera v českodubském bramborovém sklepě poněkud odpoutal pozornost od jiného zdejšího nálezu – gotické skříně z 15. století. Objevil ji (stejně jako klášter) řiditel Podještědského muzea v Českém dubu Tomáš Edel. Stála zapomenuta v...

Čas létajících ryb

str. 696 | Pavel Hošek
Na ostrůvku Botel-Tobago nedaleko tchajwanských břehů žijí rybáři kmene Yami. Svůj život, a hlavně svou práci řídí podle vlastního kalendáře, který je založen na fázích Měsíce. Kalendář se však rozchází s tropickým rokem, a oni jej proto musí čas od času opravit. Vždy v březnu...

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

str. 697 | Ladislav Kováč
V 1. časti sme sa zaoberali evolúciou vesmíru a došli sme k záveru, že na jednej strane dochádza k zvyšovaniu neusporiadanosti, na druhej strane k rastu komplexnosti, evolúcii. Biologická evolúcia predstavuje dynamiku génov, ktoré sa replikujú a mutujú. Zachovávajú sa tie, čo prejdú sitom...

Sex, pokrok a evoluční závody

str. 700 | Tomáš Grim
Rozmnožování je pro biologické a sociální vědy nanejvýš významné. Další funkce, jako třeba příjem potravy a dýchání, jsou samozřejmě také životně důležité, ale živočichové jedí a dýchají proto, aby se rozmnožili, jak kdysi napsali klasikové Martin Daly a Margo Wilsonová. Nikoho...

O čem se psalo ve světě

str. 702 | Ivo Budil
Nobelovy ceny 1999 Nobelovská ruleta opět skončila. Neozývají se příliš hlasité protesty, připomínky vědecké veřejnosti k osobnostem laureátů jsou mírné a týkají se spíš toho, kdo se na objevech podílel a mohl být „spolulaureátem“. Už dlouho nezískali tři přírodovědné...

Nechte elektron v klidu!

str. 705 | Ivan Boháček
Středem zájmu veřejnosti bývají spíše velké urychlovače, postavené s cílem urychlit částice na rychlost co nejbližší rychlosti světla. Malé urychlovače jsou méně známé, přestože fyzikům poskytly přesná měření některých fundamentálních konstant. Příkladem takové konstanty je...

Infarkt a zobrazování průtoku krve myokardem pomocí jaderné magnetické rezonance

str. 706 | Ivan Boháček
Většina infarktů myokardu bývá vyvolána nedostatečným zásobováním srdečního svalu kyslíkem, jež je způsobeno zúžením cév srdečního svalu. Malý rozdíl v magnetických vlastnostech krve odkysličené a okysličené (resp. mezi hemoglobinem nesoucím kyslík a hemoglobinem bez kyslíku)...

Tajemství nehody v Kurčatovově ústavu

str. 706 | Ivan Boháček
Na mezinárodní konferenci o Nuclear Criticality Safety ve Versailles potvrdil D. Parfanovič z Kurčatovova ústavu pro atomovou energii pověsti, že v ústavu došlo počátkem 70. let k vážné jaderné nehodě. A ne jen k jedné! K nejvážnější však došlo 26. května 1971. Ve čtyři hodiny ráno...

Ve zkratce

str. 706 | Ivan Boháček
Mnozí živočichové, zejména v říši hmyzu, komunikují pomocí chemických signálů – vylučují feromony (agregační, výstražné, pohlavní aj.). Australští biochemici objevili první pohlavní feromon žab – splendiferin. Nature 401, 444–445, 1999. Jednotlivé rostliny zřídka...

Živá bonsai

str. 707 | Cyril Höschl
Genetickou manipulací se podařilo vyrobit mušku octomilku v poloviční velikosti. Jde o první miniaturizovanou verzi živého organizmu. Vědcům se povedlo vytvořit poloviční repliku drozofily zásahem do jednoho jediného genu. Tento průlom v genovém inženýrství by mohl znamenat přínos v léčbě...

„Insitní autor“ není lichotka

str. 707 | Pavla Loucká
S nově vznikajícími slovy můžeme a nemusíme souhlasit, rozumět bychom jim ale měli – jistota je jistota. Latinské in situ (na původním místě, v původní poloze) náš čtenář zná z archeologických či antropologických článků. Biologové studují jevy nejen in situ (v organizmu), ale...

Elektrické „mucholapky“ spíše škodí

str. 707 | Vratislav Schreiber
V USA byly dány na trh přístroje, které zabíjejí létavý hmyz vysokým napětím, jakási elektrická střela pro mouchy, moskyty ad. Při ráně o napětí 2000–4000 V se však hmyzí těla rozprašují a do vzduchu se tak dostávají nejen jejich alergeny, ale i bakterie nebo viry v nich...

Když hvězdy požírají velké planety

str. 707 | Martin Petrásek
Jen v naší Galaxii je na 100 milionů hvězd podobných Slunci a kolem nich obíhají v těsné blízkosti obří planety nebo hnědí trpaslíci – hvězdy narozené jako mrtvé. Právě tímto směrem se zaměřil Hubblův kosmický teleskop. Jeho oko spočinulo na hvězdách, které už své blízké...

Maxišunka, svalová dystrofie a hospodaření univerzit

str. 708 | Jaroslav Drobník
Na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse identifikovali gen označený GDF-8, který kóduje myší myostatin, regulátor omezující vývin kosterních svalů. Delece zmíněného genu způsobuje nadměrný vývin těchto svalů, aniž jsou ovlivněny jiné svaly a funkce. Tím se liší od stimulace...

Voda na Měsíci

str. 708 | Antonín Vítek
Letos 31. července dopadla kosmická sonda Lunar Prospector na Měsíc v oblasti jeho jižního pólu. Tím ukončila svou misi, při které měsíční povrch snímkovala a zkoumala spektroskopicky. Její sebevražedný náraz byl součástí plánovaného výzkumu. Poslední korekcí dráhy byla sonda zaměřena...

Evoluce není revoluce

str. 708 | Pavla Loucká
Vývoj a evoluce bývají zaměňovány nejen v češtině, ale i v angličtině (development a evolution) a dalších jazycích. Pokusme se proto vystopovat jejich vývoj a dobrat se jejich významu. České slovo vývoj se vyvinulo ze slovesa vyvíjet, které je předponou vy- utvořeno z všeslovanského...

„Prsteníková“ doména

str. 709 | Lenka Doubravská
Jestliže se má bílkovina v buňce rozštěpit, musí být předem označena navázanými molekulami ubikvitinu. Takto „orazítkovanou“ ji pravděpodobně zlikviduje proteazom (viz Vesmír 74, 554, 1995/10 a Vesmír 75, 250, 1996/5). Stejným principem je regulován třeba i počet aktivních...

Gen pro biologické hodiny

str. 709 | Jaroslav Drobník
Denní rytmus hub a drozofil je řízen jedním genem, který se podařilo úspěšně klonovat. Joseph Takahashi ze Severozápadní univerzity v Evanstonu (Illinois) nyní oznámil úspěšné klonování obdobného genu myši, což je první identifikace takového genu u savců. Pracovali s mutantním kmenem...

O čem psal Vesmír před lety

str. 709
Barva Dunaje. Roku 1898 konal Bruskay denně (po celý rok) ráno mezi 7.–8. hod. pozorování barvy vody na Dunaji a shledal ji po 64 dny tmavozelenou, po 59 dní špinavě zelenou, po 46 dní mazníkovou, po 45 dní světle zelenou, po 46 dní smaragdovou, po 25 dní zelenou jako trávu a po 11 dní hnědou....

Neznámé krajiny informelu

str. 710 | Jiří Fiala
Když jsem před téměř deseti lety začal připravovat výtvarnou přílohu Vesmíru, rozhodl jsem se omezit ji na české a slovenské výtvarné umění po roce 1970. Co bylo předtím, zdálo se mi, bylo dostatečně známo z výstav konce šedesátých let a z výstav i monografií realizovaných po roce...