Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 1999

Vyšlo 05. 10. 1999

Karl Pribram

str. 543 | Ivan M. Havel
Za to, že toho tolik kolem sebe vidíme, slyšíme a cítíme, že si něco pamatujeme a něco představujeme, že něco dovedeme udělat a pokud chceme, někdy to i uděláme, za to vše a mnohé jiné vděčíme měkké a teplé hroudě hmoty v dutině lebeční. Jak je to vůbec možné? Jak to ta měkká...

Mladší bratr staršího bratra

str. 544 | Dominik Dvořák
Jako rodák z kraje, kde se možná už tisíc let stále něco doluje, si dovoluji poznamenat, že termín stařiny není volný pro staré noviny, ale je to hornický termín pro podzemní prostory, které byly vyrubány starými nebo starci. [...] Víme, že v dole pracují horníci, ale proč nad tím vším...

Virtuální zahrady

str. 544 | Martin Sluka
Trojrozměrné (3D) modely planet, ostrovů, rostlin ap. už dávno nejsou jenom výsadou teoretických studií. Existuje řada komerčních i nekomerčních programů, které umějí modelovat např. rostliny nebo terény. Dají se například koupit sady CD-ROM s vygenerovanými stromy určenými pro...

Slovo má Fatima Cvrčková

str. 545 | Fatima Cvrčková
F: Jde to s tím Vesmírem nějak s kopce... C: Copak vy věříte na konec světa? V novinách se píše ledacos, ale sešly se nám jen docela obyčejné přírodní úkazy, které věda dovede vysvětlit. F: Já vím. Tu kometa, tu zatmění, onde sopka, skoro všude milénium – takovéhle věci se...

Jak je to s těmi genově manipulovanými brambory a zdravým rostlinným olejem

str. 545 | Fatima Cvrčková
I když to možná vypadá, že si obě postavy fiktivního dialogu vymýšlejí, opak je pravdou. Skutečně bylo vysloveno podezření, že s mlčením Vesmíru v souvislosti s dotyčnou problematikou není všechno úplně v pořádku (viz Britské listy z 3. 8. 1999, blisty.internet.cz/9908/19990803i.html);...

Jak se rostliny brání

str. 546 | Jaroslav Drobník
Když člověk stříká různými přípravky ovocné stromy nebo polní plodiny proti hmyzím škůdcům, má hrdinský pocit, že svými chemikáliemi chrání bezbranné rostlinky proti nenechavému hmyzu. Je to však jen obvyklá lidská domýšlivost. Stejně mylné je myslet si, že štiplavost křenu nebo...

Sžíravá touha zjistit, jak mozek pracuje

str. 547 | Karl Pribram
Tento měsíc byla poprvé udělena Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Tato cena má být každoročně udělována význačnému mysliteli, který – jak zní oficiální určení ceny – „svým dílem přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury,...

Molekuly v magnetické pasti

str. 552 | John M. Doyle, Břetislav Friedrich
Objev metod dovolujících chladit atomy, zachycovat je a manipulovat jimi vyvolal revoluci v atomové fyzice (viz Vesmír 77, 9, 1998/1). Zatím tato revoluce transformuje především spektroskopii a studium srážek atomů. Při pokojové teplotě se atomy či molekuly plynu pohybují rychlostmi blízkými...

Metabolizmus tuků a krevní tlak

str. 555 | Michal Pravenec
Nedávno se objevila hypotéza, že příčinou esenciální hypertenze (vysokého tlaku nevzniklého následkem jiné choroby, viz Vesmír 74, 485, 1995/9 a Vesmír 77, 515, 1998/9) mohou být genetické poruchy metabolizmu glukózy a tuků. Studie zdravých potomků rodičů trpících esenciální hypertenzí...

Co s brakem v síti?

str. 555 | Ivan M. Havel, Jan Jiroušek
Jan Jiroušek (honza@ecn.cz; 23. 8. 1999): Článek se mi dost líbil, hlavně kvůli popisu systému automatické/automatizovatelné selekce zdrojů informací podle množství referencí/citací. Musím ale přiznat, že mě i přes korektnost argumentů a dedukcí zarazila použitá rétorika na adresu...

Jak se hroutil socializmus ve střední a východní Evropě

str. 556 | Jan Jůn
Je opět listopad a ne jen tak nějaký. Od vzrušených týdnů „sametové revoluce“ uplynulo už deset let. Ponechme stranou úvahy o tom, jak jsme se během uplynulé dekády zhostili nebo nezhostili úkolů z oněch revolučních dní. Na toto téma už jsou a ještě budou napsány tisíce úvah....

Tornáda na území České republiky

str. 557 | Martin Setvák
Když se řekne tornádo, většina z nás si vybaví severoamerické Velké pláně a tamní silné bouře. Jen málokdo ví, že se tornáda vyskytují také na našem území, i když podstatně vzácněji než v USA. Slovo pochází ze španělského tornado od tornar – točit se, vířit (viz též lat....

Tetřev hlušec

str. 563 | Petr Baldrian
Když se zamýšlíme nad tím, které druhy z naší přírody vymizely, obvykle si vzpomeneme na velké šelmy nebo bobra. Ti byli vyhubeni dávno (někteří naštěstí ne navždy). Tím víc překvapí, že i současná česká příroda má řadu druhů, které stojí na pokraji vyhubení. Patří k nim...

Zabít, nebo tolerovat?

str. 565 | Václav Hořejší
Úkolem imunitního systému je chránit organizmus před mikroby a pomáhat při odstraňování některých poškozených buněk. Základními zbraněmi imunity jsou: fagocyty (požírají mikroby a jiné cizorodé částice), komplement (sérové proteiny, které se mohou na cizorodé částice navázat...

Autodestruktivnost teorie sobeckých memů

str. 572 | David Černý, Pavel Majerák
Čtenáři Vesmíru se na stránkách tohoto přírodovědeckého časopisu již delší dobou setkávají s tvorbou doc. Zrzavého z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který je asi (co do kvantity) jeho největším přispěvatelem k otázce současné evoluční biologie....

Smysl nevyslovitelného

str. 574 | Jiří Fiala
„Správnou metodou filozofie by vlastně bylo říkat jen to, co se říci dá, tedy věty přírodovědy – tedy něco, co s filozofií nemá nic společného,“ napsal Wittgenstein ve svém Tractatu (6.53). Pokusíme-li se říci něco, co se říci nedá, pokusíme-li se vyslovit nevyslovitelné,...

O autodestruktivnosti šachovnic

str. 575 | Jan Zrzavý
Učí-li nás „sociobiologie“ něčemu, je to hlavně důvěra, že za vším lze najít nějaký zájem nějakého replikátoru, tedy nějaký ten podraz; kupodivu témuž nás učí i každodenní život. Článek pánů Černého a Majeráka je dlouhý a poučný. Domnívám se, že nejjasnější...

Mayské datování

str. 576 | Bohumil Böhm, Vladimír Böhm
Mayská kultura se začala formavat v letech 1500–800 př. Kr. a postupně se rozšířila na území celé Guatemaly, jihovýchodního Mexika, Belize, Salvadoru a západního Hondurasu. Vyspělá mayská civilizace vznikala syntézou různých kulturních proudů. Vycházela sice z domácího...

Ozvěna dávných časů

str. 578 | Pavel Hošek
Mayská pyramida boha Kukulkána v Chichen Itzá (na snímku na protější straně nahoře) je jednou z nejslavnějších na Yucatanu. Je s ní spojen i jeden zajímavý akustický jev. Neopomenou na něj upozornit ani průvodci, kteří předvádějí stavby svých předků turistům. V malé vzdálenosti od...

FUSTEL DE COULANGES: Antická obec. Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma

str. 583 | Josef Babor
Fustel de Coulanges (1830–1889) napsal Antickou obec v roce 1864 a toto dílo jej proslavilo. Do konce minulého století vyšlo v řadě překladů a v desítkách vydání, načež bylo pozapomenuto až do doby, kdy ho důkladně zkritizoval Georges Dumézile. Poté od 80. let opět několikrát vyšlo ve...

Dvě knihy o Geraldu Durrellovi

str. 584 | Tomáš Grim
Nad knihami: DAVID HUGHES: O Durrellovi a jiné zvířeně (Portrét Geralda Durrella), BB Art, Praha 1999, z angličtiny přeložila Zuzana Sedláčková, 196 stran, cena 179 Kč, náklad neuveden DOUGLAS BOTTING: Gerald Durrell: The Authorised Biography, Harper Collins, London 1999, 644 stran, cena 25 liber,...

Nad knihami

str. 585 | Jaroslav Flegr
Nad knihami: J. M. SMITH, E. SZATHMÁRY: The major transitions in evolution (Nejdůležitější kroky evoluce)W. H. Freeman, Oxford 1995, 346 stran, seznam literárních pramenů 23 stran, podrobný věcný i jmenný rejstřík 7 stran J. M. SMITH, E. SZATHMÁRY: The origins of life. From the birth of life to the...

JARMILA BACHMANNOVÁ: Podkrkonošský slovník

str. 585 | Pavla Loucká
Svérázné podkrkonošské nářečí, nejzajímavější ze severovýchodočeské nářeční podskupiny, dosud živoří. Většina z nás pochází „odnikud“, jak říkával dialektolog J. Bělič o lidech, z jejichž jazyka ani on sám nepoznal, odkud pocházejí. Zato obyvatelé Bratříkova,...

Hrad přepevný...

str. 586 | Stanislav Komárek
Snaha budovat „nedobytné“ myšlenkové systémy je v novější době vždy provázena snahou po vytváření architektonických monumentů, které by je reprezentovaly. Výstavba chrámů a svatyní nejrůznějších náboženství je věc natolik obecně známá a obsáhlá, že ji zde nebudu...

Spoveď tatranského hlucháňa

str. 586 | Miroslav Saniga
Už v detstve som sa vždy naobyčajne tešil na každú jar, keď som smel zasadnúť do hľadiska posvätného lesného divadla, na pódiu ktorého sa odohrávali v zlatistom jase mesačného svitu tajomné hluchánie zásnuby. Zážitky z hlucháních predstavení boli, sú a navždy ostanú v mojom vnútri...

Cantorova teorie množin

str. 587 | Kateřina Trlifajová
Teorie množin je známa každému matematikovi. Byla na ní založena formalizace mnoha matematických disciplín, významně ovlivnila vývoj matematické analýzy, topologie, moderní algebry a matematické logiky. Umožnila postavit matematický výzkum na pevný základ, díky němuž se matematika na počátku...

O čem se psalo ve světě

str. 590 | Ivo Budil
Snímek z americké družice Chandra V červenci raketoplán Columbia vypustil na oběžnou dráhu kolem Země astronomickou družici Chandra. První získaný snímek potvrdil, že observatoř umožňující pohled do vesmíru v rentgenovém záření je zcela v pořádku a může studovat velmi horké objekty,...

Vidíme to, na co se naše pozornost zaměřila

str. 592 | Oldřich Vinař
Dlouho se soudilo, že levá mozková hemisféra slouží chladnému logickému uvažování a s ním souvisejícím jazykovým funkcím, kdežto pravá obstarává obrazotvornost a citové prožívání – zkrátka že levou potřebují vědci, pravou spíš umělci. Už před třemi lety bylo jasné, že...

Oscilony

str. 593 | Ivan Boháček
S nečekanými vlastnostmi se můžeme setkat u materiálů tvořených partikulemi. O tom, že největší tlak na podložku není přímo pod vrcholem hromady písku (granulárního materiálu), ale kousek od něj, jsme psali ve Vesmíru 75, 594, 1996/10. Pravidlené vzory (viz obr. dole) vznikající v tenké...

Jak velký je svět webovských stránek

str. 593 | Ivan Boháček
Nikdo nezkatalogizuje přes 800 milionů dokumentů na webovských stránkách, které se nadto ještě často mění. Odhaduje se, že Northern Light, prohledávač s nejvyšším pokrytím, indexuje asi 38 % webu. Málo je toho známo o velkoškálové struktuře webu. Jednou z důležitých veličin...

Vědecké spory a bakterie

str. 593 | Ivan Boháček
Nejde o nic menšího než o to, zda nanobakterie existují (viz Vesmír 77, 425, 1998/8). Když před deseti lety popsal finský lékař O. Kajander nanobakterie jako malé částice s masivní hydroxyapatitovou schránkou, nevzbudila jeho práce tehdy větší pozornost, dokonce ani v souvislosti...

Jak září radiové pulzary?

str. 594 | Ivan Boháček
„Víme, jak pulzar pulzuje, ale nevíme, jak svítí,“ komentuje astronom A. Woszczan stav astrofyziky rychle rotujících neutronových hvězd se silným magnetickým polem. Ne bezdůvodně – australští astrofyzikové totiž objevili, že perioda rotace radiového pulzaru J2144­3933 je ve...

Gravitační konstanta

str. 594 | Ivan Boháček
Guru laserového chlazení atomů Steven Chu se svými spolupracovníky na Stanfordově univerzitě zvýšil milionkrát přesnost atomového interferometru: pomocí „atomové fontány“ změřili gravitační konstantu s přesností (Δg/g) 3 částí v miliardě. Rovněž tak potvrdili, že...

Mraky a klima

str. 594 | Ivan Boháček
Znečištění atmosféry organickými látkami může vést k ochlazování Země. Polutanty totiž mohou snížit povrchové napětí na částicích aerosolu. Ty se tak snáze stávají kondenzačními jádry vodní páry a vzniká více kapiček tvořících mraky. Více mraků znamená vyšší albedo zemského...

Lidský genom = 142 634 genů?

str. 594 | Ivan Boháček
Na výroční konferenci o sekvencování lidského genomu pořádané ústavem s krásnou zkratkou TIGR v září v Miami oznámil Randal Scott, že lidský genom má větší počet genů, než se dosud soudilo. Jeho nový odhad je založen na analýze tzv. CpG ostrovů v genomu. Nature 401, 311,...

Ve zkratce

str. 594 | Ivan Boháček
…Nejpůsobivější prvek v řetězci přenosu technologií v USA je samotný univerzitní systém. Veřejné a soukromé univerzity jsou schopny soutěžit v prostředí, kdy fakulty jsou mobilní a silná oddělení mohou vznikat – a zanikat – podle kvality jejich práce. Systém je vždy...

Všechno nemůže být uprostřed

str. 595 | Pavla Loucká
Frekvence slova centrum u nás nebývale stoupá. Ne že by to bylo v češtině nové slovo, z latiny jsme je přejali už dávno. Původní význam je zachycen v Jungmannově slovníku: prostřednj tekljk okršlku i wšeliké wěci, střed, prostřed. Dnes však jsme vlivem angličtiny (zejména americké)...

Nové poznatky o leningradské blokádě

str. 595 | Zdeněk Šesták
Hrdinství ruských lidí za německé blokády Leningradu v letech 1941–1944 a s tím spojených více než milion lidských obětí jsou obecně známy. Podrobnější lékařsko-historický průzkum byl však dlouho znemožněn utajováním ruských archivů. Nedávný tříletý výzkum týmu anglických...

Ranní ptáče dál doskáče – genová mutace?

str. 595 | Vratislav Schreiber
V angličtině jsme se to učili jako Early to bed, early to rise – makes a man healthy, wealthy and wise (časné uléhání a časné vstávání činí člověka zdravým, bohatým a moudrým) a dává to týž smysl jako to naše ranní ptáče. Dávno se ví, že někteří lidé jsou...

Černá smrt mšic

str. 595 | Ivan Hrdý
U mšic sajících na cukrové řepě i jiných merlíkovitých (Chenopodiaceae) se objevuje v zažívacím traktu tmavěhnědá až černá skvrna, která je patrná pouhým okem. Je to usazenina neznámého složení a signalizuje blížící se smrt mšice. Údaje o nálezu mšic s černou skvrnou jsou...

Vůně a pachy ovlivňují náladu

str. 596 | Oldřich Vinař
Pach podpaží staré dámy vám může zlepšit náladu. Tvrdí to Denise Chenová z Monell Chemical Senses Center ve Filadelfii. 30 dobrovolníků, rozdělených podle pohlaví a věku do šesti skupin, nosilo po 10 hodin v podpaží gázový smotek, do něhož se vsakoval jejich pot (nesměli předtím použít...

Pravá a falešná tetřeví jména

str. 596 | Pavla Loucká
Málokdy je něco tak jednoduché, jak se to jeví na první pohled. Výjimkou nejsou ani pomístní jména připomínající výskyt tetřeva (viz mapku, Vesmír 78, 563, 1999/10). Spousta jich nějak souvisí s tokáním. Například nejvyšší hora Brd (865 m) se jmenuje Tok a tetřev tu byl kdysi vskutku...

Malířovo oko a ruka

str. 596 | Zdeněk Šesták
Portrét vytvořený umělcem se ve všech dobách lišil od tzv. fotografického záznamu – vždycky zahrnoval umělcovy tvůrčí schopnosti a zkušenosti i jeho chápání vnitřního života portrétované osoby. Výzkumy britských a amerických vědců financované Wellcomovým trustem se snaží...

Člověk, žirafa i ježek mají sedm krčních obratlů

str. 597 | Vratislav Schreiber
Sedm krčních obratlů mají všichni savci, ať mají krk dlouhý jako žirafa, nebo krátký jako ježek. Ptáci jsou zařízeni jinak – labuť má 25 krčních obratlů, rorýs jen 13. Proč se u savců uchoval stabilní počet krčních obratlů? Je tomu tak proto, že změna genu pro počet obratlů je...

Stabilita populace datla sběrače

str. 597 | Hana Rychlíková
Schopnost živočichů začlenit do svého jídelníčku více zdrojů potravy posiluje jejich odolnost vůči nepříznivým vlivům uvnitř ekosystému. Na této teorii založili W. Koenig a J. Haydock svou studii (Journal of Biogeography 29/1999), ve které se zaměřili na datla sběrače (Melanerpes...

Éra vyzáblých vepřů

str. 597 | Spytihněv Heřt
Stále víc si libujeme v libovém vepřovém a v důsledku toho přibývá anorektických vepřů! Farmáři se snaží vyšlechtit selektivní plemenitbou masitá, ale hubená zvířata. Podle J. Owena z Waleské univerzity však hrozí, že tyto šlechtitelské programy vyprodukují selata se sklonem...

O čem psal Vesmír před lety

str. 597
Cizopasníci Indiánů stali se zajímavým dokladem pro jejich původ. Předhistorické některé kmeny indiánské mumifikovaly své mrtvé a Erding zkoumal vlasy asi dvaceti mumií. Nalezl v nich mumifikované vši a srovnáním s vší, která cizopasí ve vlasech Číňanů a Eskymáků na Aleutách, se...

Paranomos a paranoos

str. 598 | Jiří Fiala
V létě 1983 se v Praze uskutečnila výstava, která znamenala zlom: tak velké společné vystoupení malířů a sochařů (účastnilo se jich devatenáct, devět z nich už bylo ve Vesmíru představeno – Beránek, Bláha, Gebauer, Lamr, Načeradský, Němec, Ouhel, Pauzer, Přibyl, Sopko –...