Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 1871

Vyšlo 03. 05. 1871

Našim příznivcům a přátelům!

str. 1 | redakce
V starých věkách převládalo přírodoznalství, v posledních časech středověku vyrůstaly z něho vždy více a více vědy přírodní a za našich dob počínají tyto převládati a hýbati mocně národy i přírodou;" pravil náš Purkyně, který i ve svém vysokém stáří ještě nezdráhal se...
Diskuse: 1

Nové měření vzdálenosti země od slunce.

str. 2 | redakce
Hvězdáři připravují se k důležité práci. Po více než sto letech nastoupí totiž opětný přechod Venuše přes slunce. Hvězdu tuto zajisté každý zná co krásnou velikou večernici, když v měsících podzimních sleduje slunce na západu, aneb co světlou jitřenku, předchází-li toto na...

Pozorování oběhu krve na živých ssavcích.

str. 4 | Eduard Albert
Kterak krev koluje v těle zvířecím, o tom několika slovy každému všeobecný obraz podati možná. Sluší jen přede vším pamatovati, že krev těle zvířecím obíhá v žilkách, t. j. rourkách, které nemají nikde otvoru. Začátek i konec všech těch tisícův a tisícův rourek je srdce. Ze srdce...

Vědecká výprava ku proskoumání ledového moře na severu.

str. 5 | redakce
Jak známo, vypraveny byly dne 15. června 1869 dvě velké, dobře zásobené lodě německé v končiny severního pólu na výskumy vědecké. Byla to tak zvaná druhá polární expedice 1) , od níž veškeré Německo div divoucí očekávalo, neboť plán, dle kterého měla cestu svoji a všeliká pozorování...

Příspěvky k poznání znečistěného zboží prodajného.

str. 7 | redakce
Statistika podvodů obchodnických, zejmena pokud týkají se znečišťování zboží prodajného, je tak rozmanitá a bohatá, že v spoustě její poctivý podnik sotva jen živořiti může. Rozkvět průmyslu je zároveň rozkvětem jejím. Doklady toho jsou příliš známy; veřejné mínění co den je...

Houby mořské.

str. 8 | P. Tomašik
Každému zajisté je známa houba, kteréž užívá se k utírání tabul školních, k mytí atd. Je to tělo síťovité děravé a při tom nad míru pružné, sestávající z dutých nebo celistvých vláken ztlouští as hedbávné níti, která dosti patrná očka tvoří, takže mycí houbu zvící dětské...

Různé zprávy.

str. 9 | redakce
Navštěvovatelům sbírek musejních. Sbírky českého Musea budou letos od 2. května počínaje každý úterek a pátek od 9.-1. hod. veřejné návštěvě otevřeny. Vědecké výpravy. Dne 1. března t. r. přistála do přístavu v Pulje rakouská loď "Dunaj," navrátivši se šťastně po dvou...

Zprávy spolkové.

str. 10 | redakce
Odboru math. přírod. císařské akademie ve Vídni zaslal při poslední schůzi dne 9. m. m. prof. Weiss ze Lvova důležitá skoumání o drobnohledném i lučebním sestrojení diatomací, kteréž, jak známo jsou nejjednodušší rostliny řasové, sestávající toliko z jednotlivých málo souvislých...

Literatura.

str. 11 | redakce
Letošní matiční sborník "Živa" obsahovati bude "Základy vyšší geometrie", jež sepsali dr. Emil Veyr a Eduard Veyr. Nová mapa zemí koruny České. Kurator matice české, pan Jan hrabě Harrach, oznámil v posledním sezení sboru matičního dne 26. dubna, že má úmysl v příčině...