Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 4 / 1999

Vyšlo 05. 04. 1999

Třesky blesky

str. 183 | Ivan M. Havel
Před časem proběhla tiskem zpráva o americké sondě Mars Polar Lander. Na jižním pólu Marsu bude sbírat vzorky půdy, hledat vodu, sbírat meteorologická data a k tomu je ještě vybavena mikrofonem, který má zachytit veškeré zvuky v její blízkosti. 1) Ty zvuky mi začaly vrtat hlavou. Napohled...

Jak se vědci urážejí navzájem

str. 184 | Milan Kunz
V poznámce bylo uvedeno, že kritizovat profesory Hrbka a Kahudu za jejich pomatené teorie nebylo dovoleno. To není, alespoň pokud se týkalo profesora Kahudy, pravda. Jeho mentionová teorie byla v různých časopisech kritizována velice tvrdě. Ve svém článku „Psychoenergetika nebo...

Vesmír pro zrakově postižené

str. 184 | Lidmila Pavlovská
Zrakově postižení mají možnost stahovat si Vesmíry z našeho file serveru BBS (většinou Pražáci, protože musí volat do Prahy). Tam bývá jedno číslo staženo zhruba desetkrát. Provozujeme ale též internetový server a poskytujeme připojení v Praze (pro zdravotně postižené za 100 Kč...

Proč kyne těsto?

str. 184 | Pavel Balek
...Složitější je však najít exaktní vysvětlení zkušenosti, kterou má dobře zažitou každá hospodyně hodná toho jména – proč kvalita kynutého pečiva výrazně závisí na tom, jak bylo těsto prohněteno. Možná je to prostě proto, že hnětení rovnoměrně rozptyluje kvasinky ve hmotě...

Vítám diskuse ve Vesmíru

str. 184 | Petr Miklas
Již druhým rokem odebírám znovu po zhruba dvacetileté přestávce časopis Vesmír. Těžko mohu popsat, jak dobrým dojmem na mne po dlouhé době půstu zapůsobilo první přečtené číslo. Znovu jsem se ocitl v koutku rigorózního světa, přírodní vědy, přesných úvah, nových fakt, trefně...

Slovo má prof. Jaroslav Churáček

str. 185 | Jaroslav Churáček
Vesmír: Michal Illner psal (Vesmír 76, 375, 1997/7) o tom, že jedním z důvodů, proč mladí lidé opouštějí vědeckou kariéru, je „generační zátka“. Vím, že v červnu 1997 Jean-Marie Lehn předal Ing. Michalu Holčapkovi cenu francouzského farmaceutického průmyslu a doktorandka Zuzana...

Strasti a radosti mladých badatelů v Evropě

str. 185 | Ivan Boháček
Z průzkumu provedeného v osmi evropských zemích (ve Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Švédsku, Švýcarsku a Španělsku) plyne, že mladí vědci (doktorandi a „postdoci“) příliš spokojeni nejsou. Nejspokojeněji se cítí mladí badatelé ve Spojeném...

V síti

str. 186 | Fatima Cvrčková
Brouzdání po celosvětové počítačové pavučině, této „bezpečné náhražce reality“, s sebou přece jen nese nějaká ta rizika. Například to, že naše milovaná síťová mašinka někde chytí virus; nebo že my, uživatelé víceméně laičtí, na základě všelikých zlých znamení na...

Záblesky gama I.

str. 187 | René Hudec
Záhada je více než třicet let stará. Vojenské družice Vela, které měly kontrolovat sovětské jaderné výbuchy v zemské atmosféře, začaly koncem 60. let registrovat podivná vzplanutí záření gama přicházející z vesmíru. Astronomové se o tom oficiálně dověděli se značným zpožděním...

Tkáňové náhrady a techniky klonování

str. 191 | Josef Fulka, Jan Motlík
Hledání cest umožňujících náhradu poškozených lidských buněk, tkání a orgánů naráží na řadu překážek biologického, technického i etického charakteru. K. Smetana ml. s kolegy (Vesmír 78, 92, 1999/2) zmínil některé možné přístupy a nastínil perspektivy i omezení spojené...

Nové funkce starých struktur

str. 193 | Eliana Trávníčková
Ledvinové tělísko je prvním oddílem nefronu (obrázek), který je nejmenší a zároveň základní morfologickou a funkční jednotkou savčí ledviny. Jedna lidská ledvina obsahuje 1 až 1,2 milionu nefronů. Ledvinové tělísko popsal r. 1666 jeden ze zakladatelů mikroskopické anatomie, profesor...

Bakteriální genomika: úspěch za úspěchem

str. 195 | Václav Pačes
Genomika je nový vědní obor, který se osamostatnil od molekulární genetiky. Je založen na současných možnostech stanovit úplnou dědičnou informaci jednotlivých organizmů. Toho se dosahuje stanovením sledu všech nukleotidů („písmen genetické abecedy“), z nichž se skládá DNA...

Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední ledové době

str. 196 | Václav Cílek
Severoatlantická oscilace představuje hlavní klimatický mechanizmus krátkodobé cyklicity (tj. v měřítku několika let až desetiletí) počasí a podnebí v západní a střední Evropě. Je založena bez rozdílu tlaků mezi azorskou výší a islandskou níží. Teplé a vlhké proudění mezi těmito...

Materiály šité na míru

str. 197 | Pavla Čapková
Počítačové modelování struktur krystalů a molekulárních systémů ušetří při hledání nových materiálů nejen spoustu času, ale i spoustu energie. Ve všech oborech materiálového výzkumu (od krystalového inženýrství v mikroelektronice a optoelektronice až po nová léčiva, sorbenty či...

Vidět, ale nebýt viděn

str. 200 | Pavel Hošek
Je vskutku pozoruhodné, že tak nenápadní tvorové, jako jsou gekoni rodu Uroplatus, jsou přírodovědcům známi již od roku 1658. Přesto tito ještěři dodnes zůstávají jen velmi málo probádaní a nevíme zatím skoro nic o jejich životě, rozšíření, rozmnožování, anatomii a mnoha dalších...

Spor o mitochondrie

str. 203 | Jiří Lom
Klasifikace nejjednodušších eukaryotických organizmů, protistů, byla založena až do poloviny osmdesátých let převážně na morfologii, zejména na srovnávacím studiu stavby buněk a jejich složek. Stejně na tom bylo i odhalování jejich fylogenetických vztahů a spekulace o stáří jednotlivých...

Bude počítač reprodukovat vůně?

str. 207 | Petr Vysoký
Virtuální realita, tedy počítačové modely určitých segmentů reálného světa, které mají dávat pokud možno věrnou iluzi světa reálného, zatím z našich smyslů využívá jen tři. Opírá se zejména o vizuální vnímání, které je doplněno akustickými a taktilními (hmatovými) informacemi....

Třicet let endosymbiotické teorie

str. 208 | Anton Markoš
Eukaryontní buňky jsou buňky živočichů, rostlin, hub a jednobuněčných protistů. Vyznačují se přítomností buněčného jádra, systému specializovaných organel a cytoskeletem, který jim umožňuje změny tvaru a pohyb. Druhou skupinou buněk jsou buňky prokaryontní, mnohem menší, bez jádra,...

Korálové útesy na Moravě

str. 212 | Jindřich Hladil
Jméno sira Rodericka Impeye Murchisona (1782–1871), skotského geologa, představuje jeden z pilířů geologické vědy 19. století. Murchison vlastně definoval a stanovil staroprvohorní útvar devon, do kterého se nyní proti toku času ponoříme. Tento geolog nám není zcela cizí. Musíme si...

Dějinné trajektorie na přelomu tisíciletí

str. 214 | Jaroslav Krejčí
Slovo trajektorie (lat. trajicere – přemísťovat) znamená přibližně tolik co dráha a je vypůjčeno z přírodních věd (viz například fyzikální trajektorie elektronů). Ve vědách společenských však nejde jen o pohyb nějakým směrem, nýbrž také o činnost k dosažení cíle. Snaha...

Xenoturbela: rok poté

str. 217 | Jan Zrzavý
Článek S. Mihulky shrnuje překvapivé novinky o podivném mořském tvorovi Xenoturbella bocki, tak jak je přinesl listopad 1997. Jen pro upamatování – zvíře, které na pohled vypadá jako extrémně jednoduchá ploštěnka, bylo shledáno modifikovanou protobranchiátní škeblí (na základě...

RICHARD DAWKINS: Sobecký gen

str. 218 | David Storch
Koncem minulého roku vyšel český překlad Dawkinsova Sobeckého genu, přesně řečeno jeho druhého vydání z roku 1989. Samotnou knihu asi není třeba čtenářům Vesmíru zvlášť představovat – sobeckému genu, sociobiologii a biologickém pohledu na lidské chování byla věnována řada...

PETR VOPĚNKA: Podivuhodný květ českého baroka

str. 223 | Miroslav Holeček
Český čtenář si mohl v poslední době přečíst několik velice zajímavých knih o hlubokých tajemstvích vesmíru, o tom, jak tato tajemství současná fyzika odkrývá, k jakým pozoruhodným poznatkům dospěla a jaké otázky ještě na definitivní odpověď čekají. Většinou jde o knihy...

O. PULKERT: Příruční slovník místních a zeměpisných názvů

str. 224 | Jaromír Ulrych
Publikaci tohoto zaměření jsme potřebovali. Ve starších česko-německých a německo-českých slovnících býval dvoujazyčný rejstřík místních jmen. Pro německá jména obcí v České republice se obvykle využívají různé starší registrační přehledy a mapy, jména archeologicky či...

O nezabíjení babiček

str. 225 | Jan Zrzavý
V diskusích nad mým článkem o všeobecném egoizmu všeho živého (Vesmír 77, 67, 1998/2), ať byly vedeny písemně (Vesmír 77, 304, 1998/4, Vesmír 77, 343, 1998/6) či ústně, se ukázalo, že se veřejnost intenzivně zajímá o problematiku nezabíjení babiček, neboť cítí, že z této lidské...

Pravda a bludy mezi nebem a zemí

str. 228 | Desmond G. King-Hele
Podobně jako polární záře budou se i naše úvahy pohybovat někde na půl cesty mezi nebem a zemí. Mám totiž v úmyslu povšimnout si historie některých témat, a to meteorů, kosmického výzkumu a jiných; tedy předmětů, kde zavedené pravdy byly zcela vyvráceny, kde se dřívější kacířství...

O čem se psalo ve světě i u nás

str. 230 | Ivo Budil
Krouží kus Měsíce kolem Slunce? Šestnáctého února odhalila automatická aparatura LINEAR, pátrající v Novém Mexiku po nebezpečných planetkách nebo jádrech komet, které by se s námi mohly srazit, pozoruhodné těleso. Dostalo označení 1999 CG9. Překvapivá byla především jeho dráha. Gareth...

Struktura vlasu může prozradit rakovinu prsu

str. 233 | Ivan Boháček
Vlas žen s rakovinou prsu prokazuje změny, které je možné odhalit pomocí synchrotronového záření. V dvojitě slepém šetření vlasů zdravých i nemocných žen se ukázalo, že vlasy všech 23 pacientek s rakovinou prsu vykazovaly nadbytečný difuzní kroužek v difraktogramu (viz obr.), zatímco...

Uhlíkové nanotrubičky aneb Umíte zvážit jednotlivý virus?

str. 233 | Ivan Boháček
Doslova miniaturní torzní váhy připomíná zařízení na připojeném obrázku níže. K tomu, aby uhlíkovou nanotrubičku bylo možné použít k zvážení částic o rozměrech několika nanometrů, bylo nutno ji nejprve zlatým vlákenkem připevnit na nevodivou podložku, na její konec umístit...

Prodloužení sezony růstu

str. 233 | Ivan Boháček
Analýza dat o aktivitě rostlin a zvířat za více než 30 posledních let ukazuje, že od počátku 60. let se růstová sezona prodloužila celkem o 10,8 dne. Jarní události (rašení listů) nastupují o 6 dní dříve, podzimní události (jako je např. žloutnutí listů) o 4,8 dne později. Tato analýza...

Ztráty ozonu v arktické troposféře

str. 234 | Ivan Boháček
Během arktického jara dramaticky ubývá ozon nejen ve stratosféře, ale také v troposféře. Bývá to spojováno se zvýšenou koncentrací BrO a možná rovněž ClO. BrO pochází z autokatalytického uvolňování bromu z mořské soli. Odhaduje se, že ztráty ozonu způsobené tímto zdrojem BrO mohou...

Řízené uvolňování léku z mikročipu

str. 234 | Ivan Boháček
Mikrotechnologie umožnily vyrobit aktivní zařízení, které obsahuje pumpy a písty mikroskopických rozměrů a umožňuje řízené uvolňování vhodného roztoku. Na Massachusettské technice vyvinuli jiný typ řízené depozice chemických látek založený na mikročipu. Mechanizmus uvolňování látek...

Toxin Mycobakterium ulcerans

str. 234 | Ivan Boháček
Většina patogenních bakterií produkuje toxiny, které hrají roli při genezi nemoci. Avšak pro Mycobacterium tuberculosis a M. leprae nebyl žádný toxin identifikován. Jediná patogenní mykobakterie, pro niž je nějaký důkaz o produkci toxinu, je Mycobakterium ulcerans, původce vředu (Buruli ulcer)....

Ve zkratce

str. 234 | Ivan Boháček
Přes odpor některých fyziků a chemiků jmenoval ruský ministerský předseda Jevgenij Primakov ministrem pro vědu Michajla Kirpičnikova, fyzika, který zběhl na molekulovou biologii. Pro ruskou vědu by to mohlo znamenat, že ze státních peněz nepoplyne již tolik do fyzikálních a chemických oborů...

Můžeme zničit HIV jeho vlastními zbraněmi?

str. 235 | Martin Lepšík
Otázka není pouze rétorická, přesně o to se totiž pokouší nový způsob léčení aidsu genovou terapií. Jak tato metoda funguje? Nejprve je nutno extrahovat kmenové buňky z kostní dřeně, které dávají vzniknout všem typům krevních buněk. Pro boj s HIV je potřeba vyzbrojit kmenové buňky...

Rachmaninov jako živý

str. 235 | Pavla Loucká
Loni byla v Los Angeles pořízena nová nahrávka se Sergejem Rachmaninovem, který zemřel před více než 50 lety. Jeho „návrat“ umožnilo jednak piano kontrolované počítačem, jednak řada starých nahrávek, které Rachmaninov pořídil v letech 1919–1929. Tenkrát se klavírní díla...

Také měsíc Callisto má atmosféru

str. 235 | Antonín Vítek
U tří velkých Jupiterových měsíců byla řídká atmosféra (exosféra) zjištěna již před časem. Exosféru měsíce Io tvoří převážně oxid siřičitý, na Europě a Ganymedovi je hlavní složkou kyslík. Nyní je známo i složení exosféry na Callistu. Při průletu kolem Callista v září...

Ediakarské fosilie v kambrických sedimentech

str. 236 | Stanislav Mihulka
Paleontologie je bezesporu zajímavá nauka, která přináší cenné poznatky. Má ovšem i své stinnější stránky, například snahu o detailní popisy a výklady vývojových procesů či šíření skupin organizmů, založené výhradně na fosilním záznamu. Snad proto se občas naděje zajímavých...

O pramateriálu, matce větví a tisíci látrech

str. 236 | Pavla Loucká
Chceme-li se něco dovědět o materiálech zcela nových (viz článek, Vesmír 78, 197, 1999/4), pak stojí za zamyšlení nejen původ slova materiál, ale i sám materiál původní, alespoň etymologicky nejstarší. Ono to spolu souvisí. Slovo materiál se odvíjí od latinského materia – hmota,...

Třešně proti bolesti

str. 236 | Martin Lepšík
Konzumace třešní může proti bolesti pomoci lépe než Aspirin. Alespoň Američané z Michiganu tvrdí, že jim jejich oblíbená pochoutka pomáhá proti artritickým bolestem. Odborníci se domnívají, že jsou za to odpovědné antokyaniny – červená barviva třešní. Bylo zjištěno, že barvivo...

Anketa o tvorbě českých názvů zvířat

str. 236 | Ivan Heráň
V poslední době se v řadě oborů zoologie oživují snahy vytvářet více či méně podrobné seznamy českých názvů živočichů. Obecné názvy běžných druhů zvířat vznikaly souběžně s vytvářením celkových vyjadřovacích jazykových prostředků a existují již velmi dlouho....

Co také viděl Darwin

str. 237 | Petr Šíma
K letošním jubileům, 190 let od Darwinova narození a 140 let od vydání jeho stěžejního díla O původu druhů, nebude bez zajímavosti zmínit se ještě o jednom, které zůstalo ve stínu těch předchozích. V r. 1839, tedy před 160 lety, vydal Ch. Darwin Cestu kolem světa, která je součástí...

O čem psal Vesmír před lety

str. 237
Metamorfosa u zkamenělin. Zkamenělé zbytky tvorů vyhynulých v dávných epochách geologických jeví namnoze zcela jiné složení chemické, nežli měly původně, když po odumření zvířete na dno moře se dostaly a tam bahnem, pískem a jinými usazeninami moře pokryty byly. Podle složení hmoty je...

Hráčské chrámy a doupata umění

str. 238 | Jiří Fiala
Tak jsem byl dvakrát v opravdovém kasinu. Vstupoval jsem tam vždy se vzrušením – jen považte, jmenuje se to Casinos Czechoslovakia a vedle americké Československé společnosti pro vědy a umění a Československého sokolstva v zahraničí je to možná už jediná instituce, která hrdě nese...