Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 1999

Vyšlo 05. 01. 1999

Tvary bez věcí

str. 3 | Ivan M. Havel
Je opět leden, venku vánice, na oknech fraktály, a tak je nejlepší čas představit si léto. Lehneme si do trávy a budeme pozorovat oblohu. Hle, jak ten oblak připomínající velblouda nepozorovaně mění svůj tvar a s tvarem i podobu: už to není velbloud, teď je to spíš lasička, za chvíli to...

Aloalo

str. 4 | Jiří Fischer
Rámeček „O kultovním významu předmětů aneb Opravdu tak nutně potřebujete zebu?“ v článku P. Hoška může mezi jiným sloužit jako experimentální důkaz kritiky, kterou vznesl r. 1883 W. F. Loyd vůči „neviditelné ruce trhu“ A. Smithe. Tu lze chápat jako optimalizační proces...

Spor o jméno Postoloprt

str. 4 | Josef Dušek
Ve svém článku uvádíte odvození místního jména Postoloprty od „prtání postolů“. Ačkoli např. v Záhřebu je řada krámků s nápisem postolar (švec), je toto odvození chybné. V místě dnešních Postoloprt stával již v době Kosmově (kolem r. 1120) klášter benediktinů nazvaný...

Slovo má prof. Jaroslav Koutecký, DrSc.

str. 5 | Jaroslav Koutecký
Peníze by se měly dávat jen tam, kde je úroveň Vesmír: Ve Vesmíru jsme již citovali z pamětí Václava Černého o poměrech v učitelských sborech našich univerzit – pro jistotu zopakuji: …proces počal pravděpodobně už dávným národním omylem, náhlým rozmnožením našich...

Protinádorová imunita

str. 6 | Jaroslav Mokrý
Imunoterapie představuje v léčbě nádorů velice nadějný přístup. Na rozdíl od jiných léčebných zásahů totiž slibuje možnost narušení nádorových buněk s minimálním poškozením přilehlých tkání. Pokud se podaří rozvinout imunitní reakci namířenou proti neoplastickým buňkám,...

Zamotaný příběh kosmologické konstanty

str. 7 | Raphael Bousso
Kamarád mne pozval na večeři a šli jsme pustým kampusem k jeho domu. Vzduch byl průzračně čistý, nesvítil měsíc a obloha byla plná hvězd. Zastavili jsme se a zírali. V hustě osídlené oblasti jižně od San Franciska, kde bývá s bídou k rozeznání bílý pás Mléčné dráhy, to bylo něco...

Kosmologická konstanta v síti

str. 10 | Pavel Hošek
Na pravidelnou rubriku o zajímavých místech na internetu zbylo v tomto čísle Vesmíru jen docela maličké místo. Nabízíme proto alespoň několik zajímavých adres, na nichž najdete doplňující informace týkající se kosmologické konstanty a věcí souvisejících. Zajímavé obrázky, grafy a...

Ad Neveselé kapitoly o vědě a moci

str. 10 | Václav Hořejší
Paměti prof. Poupy, kterým se Vesmír rozhodl věnovat velký prostor, ve mně chvílemi vyvolávají určité rozpaky. Já ty nejtemnější fáze komunistické diktatury ovšem nepamatuji – počátkem padesátých let jsem ještě nechodil ani do školky, ale přesto se mi zdá, že v některých ohledech...

Ad Neveselé kapitoly o vědě a moci

str. 11 | Vladimír Wagner
S napětím a zájmem přímého účastníka doby sleduji pravidelně otiskované kapitoly o době těsně po válce a době začínající totality na Lékařské fakultě UK z pera mého přítele prof. Otakara Poupy. Abych doložil jeho velice přiléhavé a fundované líčení té doby, přidávám...

Na horečku aspirin

str. 11 | Miroslav Holub
Své tělesné teploty jsme prý nabyli někdy ve třetihorách, míněno my, savci, kdy těch 36 až 38 °C mohlo být běžnou teplotou prostředí; nastavili jsme se na ni a vynašli způsob, jak ji vnitřními regulacemi udržovat. Zároveň jsme však podrželi nebo získali schopnost tělesnou teplotu...

O katastrofách malých a velkých

str. 12 | Martin Braniš, David Storch
David Storch je jistě brilantní pisatel a nepochybuji, že i zkušený badatel. Právě proto bych si od něj rád nechal vysvětlit některé nejasnosti, které jsem našel v jeho glose. Rád bych se zeptal na to, zda si opravdu myslí, že disturbance nízké intenzity nemohou zasáhnout velkou plochu,...

Karty, počítače a rekreačná matematika

str. 13 | Jozef Hvorecký
FreeCell je kartová hra pre jedného hráča (podobne ako pasiáns), ktorú dodáva Microsoft so svojím operačným systémom Windows, vďaka čomu sa stala veľmi populárnou medzi používateľmi počítačov. Napriek presvedčeniu tvorcu softwarovej verzie sa niektoré partie hry nedajú vyhrať, a preto...

Tradice sousedské lásky v Čechách

str. 15 | Pavla Loucká
Českou povahu charakterizují nejen jména Sněhurčiných trpaslíků, ale i přezdívková jména českých vesnic. Mnoho místních jmen na našem území, zejména pak těch nejstarších, si lidé vytvořili sami tím, že dávali přezdívky svým sousedům. A některé jim padly tak dobře, že se udržely...

Lysenkizmus trochu jinak

str. 16 | Jaroslav Flegr
Pod pojmem lysenkizmus mnohdy splývají dva odlišné jevy. Je to především lysenkinzmus ve vlastním slova smyslu, tedy společenské, politické a mocenské aktivity T. D. Lysenka a jeho stoupenců, které směřovaly a posléze vedly k likvidaci vědeckých konkurentů i celých vědních oborů. Lysenkizmus...

Hyoliti – mystérium paleozoických moří

str. 22 | John M. Malinky
Hyoliti (Hyolitha) jsou skupinou organizmů s vápnitou kuželovitou schránkou, rozšířených od spodního kambria do středního permu. Tradičně se dělí do tří řádů: Hyolithida mají charakteristický výčnělek břišního okraje ústí – ligulu, Orthothecida ligulu nemají a Toxeumorphida,...

Jak se nálevníci brání

str. 26 | Jiří Lom
Živá stvoření jsou propojena neuvěřitelným množstvím signálů, vysílaných uvnitř jich samotných i mezi nimi navzájem, jimiž se udržují v optimálním stavu, koordinují svou aktivitu nebo se přivolávají či odpuzují. Příkladem signálů, jimiž se jedinci přivolávají mezi sebou, jsou...

Rezistence na antibiotika

str. 27 | Jaroslav Spížek
Antibiotika jsou přirozené látky produkované mikroorganizmy (někdy i vyššími rostlinami či živočichy), které potlačují růst jiných organizmů. K „producentům“ antibiotik patří bakterie, houby, řasy, lišejníky aj. (viz tabulku, Vesmír 78, 30, 1999, 1). V nějaké formě se...

Proč po levném víně bolí hlava, kdežto po dražším víně se cítíme dobře?

str. 32 | Vilém Kraus
Náš zákon č. 115/95 O vinohradnictví a vinařství (podobně jako zákony ve vyspělejších vinařských zemích) rozděluje révové víno do tří hlavních skupin: vína stolní, jakostní a přívlastková (predikátní). Jejich stručná charakteristika ukazuje hlavní rozdíly mezi nimi. Révové víno...

Metabolizmus bílkovin

str. 33 | Jana Pařízková
Roku 1997 byla poprvé udělena Mezinárodní cena Institutu Danone, určená vědeckým pracovníkům zabývajícím se výživou. Jejím laureátem se r. 1997 stal profesor nutriční biochemie na Massachusettské technice (MIT) v Bostonu Vernon R. Young. Oboru se věnuje více než 30 let, publikoval přes 500...

Prokrustes, deformace a nová morfometrie

str. 35 | Miloš Macholán
V současné době jsme svědky „tiché exploze“ v disciplíně, která se minimálně poslední půlstoletí zdála být stranou všech výstřelků a převratných změn. Touto disciplínou je biometrie a kamenem, který rozčeřil její stojaté vody, je soubor statistických technik, označovaný...

Existuje konečná podoba přírodních společenstev – klimax?

str. 40 | Pavel Hošek, David Storch
Ekologové, zvláště ti rostlinní, dlouho věřili, že přirozená společenstva jsou buď stabilní, anebo aspoň ke stabilnímu společenstvu postupně spějí. Stabilnímu, „vyzrálému“ společenstvu se říká klimax. Původně se předpokládalo, že pro každou klimatickou oblast existuje...

D. BŘEZINOVÁ, M. BUKOVANSKÁ, I. DUDKOVÁ, V. RYBAŘÍK: Praha kamenná

str. 43 | Václav Cílek
Poměrně obsáhlá monografie informuje o druzích kamene použitých na význačných pražských stavbách – od Pražského hradu až po metro a Palác kultury. Zvláštní kapitoly jsou věnovány vltavským mostům, sochám a pomníkům, dlažbě a péči o kamenné památky. Knihu uzavírají...

NICHOLAS GOODRICK-CLARKE: Okultní kořeny nacismu Rakouští a němečtí ariosofisté (1890–1935).

str. 44 | Klement Fořt
Automaticky předpokládáme, že tak mimořádné zlo, které zrodilo Osvětim či Treblinku, muselo mít mimořádně ošklivé, ba přímo ďábelské kořeny. Toto intuitivní přesvědčení živí občasné novinové články a knihy, jako bylo slavné Pauwelsovo a Bergierovo „Jitro kouzelníků“....

T. ŘÍDKOŠIL (ed.): Granát-pyrop

str. 45 | Václav Cílek
Zajímavý sborník shrnuje novější poznatky o českém granátu. Jedenáct příspěvků se zabývá historií využívání českého granátu v lidové i městské kultuře, jeho nalezišti, původem a složením. První pyropové šperky pocházejí z Podsedic již z 10. – 11. století. Doba Karla...

PIERS BIZONY: Řeky na Marsu. Hledání vesmírných zdrojů života

str. 45 | Antonín Vítek
Kniha se zabývá všeobecně velmi zajímavou tematikou – otázkou rozšíření života ve vesmíru a jeho vzniku na naší rodné planetě, přičemž větší část jejího rozsahu je věnována chemickému a biochemickému průzkumu povrchu Marsu sondami Viking a studiem meteoritů z Marsu. Autor se...

O hospicovém programu

str. 46 | Helena Haškovcová
Není pochyb o tom, že současný institucionální model umírání nevyhovuje značné části lidí, kteří jsou na konci své životní cesty. Zneklidnění příbuzní hledají řešení zpravidla teprve tehdy, když se jich zprostředkovaně dotýká hrozba smrti. Pochopitelně si kladou otázku, kde by měl...

Etika umírání a ekonomie

str. 48 | Oldřich Vinař
Právo na důstojnou smrt bez dlouhého utrpení se dnes přetřásá v mnoha průmyslově vyvinutých zemích. Na prvním místě se řeší problémy etické. V Holandsku však už dlouho nejde jen o teoretickou debatu. Eutanazií, usmrcením z útrpnosti a na žádost oběti (ř. eu – dobře, správně,...

Zoologické indicie pro Kolumbovo úmyslné falšování cestovních zpráv

str. 49 | Stanislav Komárek
Kryštof Kolumbus se až do své smrti nenechal zviklat v přesvědčení, že země, které objevil, jsou součástí Indie, respektive Číny. Stejně tak se v jeho zprávách vynořuje vždy znovu představa znovunalezeného ráje. Obě přesvědčení, s odstupem několika let po objevení Ameriky už tváří...

Listopad ve vědě

str. 50 | Ivo Budil
Tisící pulzar Už jen pamětníci si vzpomenou na senzaci se zelenými mužíčky, kteří k nám měli v r. 1965 vysílat signály mimozemské civilizace ze zdroje CTA 102. Z nálezu sovětských astronomů se vyklubal kvazar. Na poselství mimozemských bytostí si vzpomněli i britští astronomové, když...

Objev roku 1998

str. 53 | redakce
Časopis Science v čísle 5397 (18. prosince 1998) prohlásil pozorování velmi vzdálených supernov a zjištění, že se ty nejvzdálenější nacházejí zhruba o 10–15 % dále, „než by měly být“, objevem roku 1998. Není divu! Objev je to tak závažný, že se od té doby mnoho...

Právo na násilí a práva zvířat

str. 53 | Eduard Kelemen
I když vědci na celém světě musí čas od času čelit útokům ochránců práv zvířat, agresivita toho posledního, který se odehrál tento měsíc ve Velké Británii, šokovala širokou veřejnost, a to nejen ve Spojeném království. Všechno začalo hladovkou Barryho Horna, teroristy –...

Ovlivnění počasí galaktickým kosmickým zářením

str. 53 | Ivan Boháček
Dánský fyzik Henrik Svensmark hledal odpověď na otázku, zda sluneční aktivita může olivňovat klima. Zjistil, že během posledního slunečního cyklu souvisel pokryv Země oblaky s tokem kosmického galaktického záření mnohem silněji, než další parametry sluneční aktivity, jakým je např....

Kriminalisté mohou zjistit požití Rohypnolu

str. 54 | Ivan Boháček
Rohypnol je účinné sedativum, které bývá předepisováno např. na silnou nespavost. Ve Spojených státech nebyl nikdy schválen, ale Evropa byla benevolentnější. Ve vyšších dávkách však způsobuje až čtyřiadvacetihodinovou ztrátu paměti. Brzy si proto získal oblibu (jistě nezamýšlenou...

Ve zkratce

str. 54 | Ivan Boháček
V prosinci 1998 byl zahájen provoz v síti TEN-155, která je schopna přenášet 155 megabitů za sekundu. Cílem je propojit výzkumné organizace 16 evropských zemí. Zatím spojuje země severní Evropy. Země střední a jižní Evropy se budou napojovat postupně. Projekt je částečně financován Evropskou...

Každý pes jiná ves

str. 55 | Pavla Loucká
Cestou z Mnichova minu Landshut, u Vídně potkám Klostenerburg a kus za Budapeští dokonce Székesfehérvár. Jména některých cizích měst by nás ani nenapadlo vyslovit v originále (např. Benátky), jiná naopak počeštěnou podobu dávno ztratila (kdo by mluvil o Frankobrodu). Nejstarší domácí...

„Cyberdocs“ na internetu

str. 55 | Vratislav Schreiber
Na internetových stránkách se objevují inzeráty lékařů nabízejících nemocným radu po síti, často za peníze. Dva lékaři z Oddělení zdravotnictví, kybermedicíny a dermatologie Univerzity v Heidelbergu se rozhodli úroveň „léčení na dálku“ prozkoumat. Vyzkoušeli v USA deset...

Leonidy proti družicím

str. 55 | Antonín Vítek
Průchod Země rojem Leonid, meteoroidů svázaných s kometou P/Tempel-Tuttle, očekávali 17. listopadu 1998 s napětím nejen astronomové, ale také provozovatelé vědeckých i aplikovaných družic. „Kosmické projektily“, pohybující se vůči Zemi relativní rychlostí 71 km/s, představovaly...

Zelenovous je vrahem

str. 55 | Stanislav Mihulka
Místo aby vědecké bádání z faktů destilovalo teorie, často postupuje přesně opačně: vytváří stínové světy teoretických konstrukcí, a pak jásá nad nalezenými jednotlivostmi, které zapadají do jejich vzoru. O genetice se říká, že takovými objevy oplývá. Jedním z nejžhavějších...

Určování pohlaví

str. 56 | Radka Storchová
Samičky a samečkové mnohých druhů jsou na první pohled často velmi rozdílní. Jen si představte třeba takového krásně vybarveného samečka bažanta a jeho partnerku vypadající jak hrouda hlíny, či urostlou maxisamičku klíštěte vedle miniaturního samečka. Co stojí za těmito...

Cavyky, ciráty a okolky

str. 56 | Pavla Loucká
Ten s tím ale nadělá, to my s tím neděláme žádné... ale teď co? Cavyky? Ciráty? Okolky? Vždyť je to totéž! Anebo není? Zatím si povězme, že je to jen přibližně totéž, jinak by nás asi ani nenapadlo se na to ptát. Pokusme se však společně dospět k nějakému přesněji formulovanému...

Ochladila antarktická sopka před 25 miliony let svět?

str. 56 | Ivo Budil
Před 25 miliony let se měla v Antarktidě odehrát sopečná katastrofa, která byla možná grandióznější než proslulý výbuch sopky Krakatau v Indonésii r. 1883. Tým padesáti vědců z Nového Zélandu, Austrálie, Británie, Spojených států, Německa a Itálie vrtá v ledu v Cape Roberts asi 140 km...

Baderova cena za rok 1998

str. 57 | Oldřich Lapčík
Nadace Alfreda Badera uděluje každoročně cenu jednomu mladému (do 35 let) organickému chemikovi z České republiky (viz Vesmír 73, 626, 1994/11, 75, 103, 1996/2 a 76, 713, 1997/12). Laureáty opět vybírala komise České společnosti chemické a vítěz byl již tradičně vyhlášen na konferenci...

Ribosvět na dohled

str. 57 | Stanislav Mihulka
Hypotetická představa „světa RNA či ribosvěta“, ve kterém se odehrávaly první krůčky života na Zemi, je stará 12 let. Tato představa modeluje životní pochody prvotních organizmů tak, že jejich dědičnost i metabolizmus uskutečňovaly ribonukleové kyseliny. Dědičná informace byla...

O čem psal Vesmír před lety

str. 57
Originální nové použití Röntgenových paprsků provedl jistý majitel veliké drůbežány p. R. Spreckles v Kalifornii. Chová právě značný počet kvočen, počet vajec neodpovídal však dennímu počtu, jaký očekával. [...] Co učinil prohnaný Yankee, aby vyloučil kvočny, jež nekonají svoji...

Obraz obrazu

str. 58 | Jiří Fiala
Nevím, jakou větou mám začít tento sloupeček. Jak to že ne – vždyť jsem ji už napsal. Rázem jsme se ocitli v podivné říši vět, které mluví samy o sobě. Toto je také věta. Tuto větu nečtěte, přeskočte ji. Věta je vyjádření myšlenky. Tato věta žádnou myšlenku nevyjadřuje. Tato...