Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 2003

Vyšlo 05. 06. 2003

O strukturách

str. 303 | Ivan M. Havel
Na této stránce je obrázek magické mřížky. Proč magické? Podívejte se dobře: na průsečících vodorovných a svislých čar jsou bílé kroužky – a v některých z nich se objevují, zdá se, občas ještě malé černé tečky. Jsou tam, anebo nejsou? Spíš nejsou, řeknete, jinak by se...

Ceny Nadace Český literární fond a cena Josefa Hlávky

str. 304 | redakce
Výroční cenu NČLF získali doc. RNDr. Zbyněk Roček za knihu Historie obratlovců (viz recenzi, Vesmír 82, 316, 2003/6); Cenu Josefa Hlávky (udělovanou spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) získal prof. JUDr. Jaroslav Krejčí za knihu Postižitelné proudy dějin; prof. MUDr. Pavel...

Bible krále Jakuba

str. 304 | Alena Dvořáková
V článku „Kosmologie a kultura 21. století“ Nancy Ellen Abramsové a Joela R. Primacka (Vesmír 82, 193, 2003/4) se trochu ošidně píše: „Král Jakub ve svém překladu bible do angličtiny [...].“ Bible krále Jakuba však nenese jméno Jakuba I. (1566–1625) proto, že by ji...

MFF UK a povodně

str. 304 | redakce
Škody na knihovním fondu fakulta odhaduje na 56 milionů. Přišla o více než 13 000 knih, 468 titulů časopisů, 2000 diplomových prací atd. Německá matematická společnost zorganizovala pomoc, která zahrnuje celkem 2347 knih a 97 titulů časopisů (3796...

Diabetes 2. typu a proč je užitečné cvičit

str. 305 | Ivan Boháček
Statistická data říkají, že zhruba jeden ze čtyř lidí starších 60 let trpí diabetem 2. typu. Inzulin je zapotřebí k tomu, aby se glukóza z krve dostala do buněk. V buňkách mitochondrie normálně vyrábějí z glukózy a z mastných kyselin oxidací ATP, tedy zdroj energie. Diabetes 2. typu...

Neregulovaný obchod s alkoholem

str. 305 | Karel Nešpor
Počátkem osmdesátých let se v Rusku počet úmrtí souvisejících s alkoholem odhadoval na 500 000 ročně, tj. asi 32 % všech úmrtí. Zhruba polovina úmrtí způsobených alkoholem byly úrazy, otravy a násilí spáchané pod vlivem alkoholu. Následovala energická opatření ve vztahu k alkoholu, díky...

Emil Hadač

str. 306 | Vojen Ložek
Ve věku 89 let zesnul Emil Hadač, známý geobotanik, ekolog a organizátor. Na počátku výzkumné dráhy ho zaujaly otázky vývoje flóry nejzazšího severu, kterou zkoumal koncem třicátých let na Islandu a Špicberkách. Ve válečných letech vedl se svým bratrem skupinu mladých přírodovědců na...

O čem psal Vesmír před lety

str. 306
Rakovina, X-paprsky a stárnutí. Je známo, že X-paprsky působí v mnoha případech příznivě v boji proti rakovině. Dr. Isaacs z Michiganské univerzity studoval tento vliv na 23 pacientech. Zjistil že paprsky nehubí rakovinu přímo, nýbrž působí, že buňky, které jsou rakovinou postiženy, při...

Kdo pije víno, má na víno

str. 307 | Oldřich Vinař
Starší lidé mají ještě v živé paměti dobu, kdy ten, kdo chtěl nový byt nebo nové auto, musel napřed zaplatit, a pak třeba i několik let čekal, než ho dostal. Navíc musel splňovat určité kádrové předpoklady a o jeho žádosti o tuto vymoženost rozhodovaly stranické i odborářské...

Regulace imunity vyhladověním T-lymfocytů

str. 309 | Václav Hořejší
Mezi základní imunologické poznatky patří, že se antigenně specifické děje většinou rozbíhají po interakci mezi T-lymfocyty a profesionálními buňkami prezentujícími antigen. Taková „profesionálka“ pohltí antigen (nejčastěji fragmenty patogenů, popřípadě celé viry a bakterie),...

Jak předcházet omylům v lékařské praxi?

str. 310 | Oldřich Vinař
V únoru 2003 transplantovali na Lékařské fakultě Dukeovy univerzity v Severní Karolíně srdce a plíce sedmnáctileté dívce. Operace se podařila, ale pacientka zemřela. Plíce a srdce, které dostala, byly od dárce s krevní skupinou A, kdežto pacientka měla krevní skupinu 0. Ve výjimečných...

Úloha expertů

str. 311
Při hledání moudrých rozhodnutí o technologických projektech je nezbytná rada expertů. Jen ti jsou s to zhodnotit možné výhody a nevýhody nových projektů. Experti mají mravní povinnost předkládat svá doporučení co nejsprávněji a nejpečlivěji, nesmějí zakrývat problémy ani zvětšovat...

Ceny Učené společnosti ČR

str. 311 | redakce
Ceny Učené společnosti ČR za rok 2003 získali: v kategorii vědecký pracovník Ing. Jaroslav Kříž za teoretické i experimentální práce z oboru organizace molekulárních struktur v makromolekulárních systémech (sponzorovala a. s. UNIPETROL); RNDr. Pavel Spurný za výzkum meteorů a meteoroidů...

Hmotnostní spektrometrie a velké molekuly

str. 312 | Vladimír Hanuš, Zdeněk Herman, Karel Lemr
Nobelovou cenou za chemii byli r. 2002 oceněni tři vědci, kteří přispěli k vývoji metod pro analýzu biomolekul (viz též článek na s. 314). Polovina ceny, kterou získali Američan John B. Fenn a Japonec Koiči Tanaka, byla udělena za „vývoj měkkých ionizačních metod pro hmotnostní...

Struktura biopolymerů

str. 314 | Vladimír Sklenář
Po šanci otevřít žlutou obálku s razítkem Nobelova výboru a pozváním do Stockholmu zatoužil asi každý, kdo se vážně věnuje vědecké práci. Vyvolených, jimž se tento sen uskuteční, je ale jen málo. V roce 2002 k nim přibyl Kurt Wüthrich z Techniky v Curychu, který „za vývoj...

Zbyněk Roček: Historie obratlovců (Evoluce, fylogeneze, systém)

str. 316 | Vladimír Kubovčík
V úvode prehľadnej a modernej publikácie autor stručne oboznamuje so všeobecnými súvislosťami evolúcie, fylogenézy a systému i s problematikou poznávania histórie stavovcov (česky obratlovců). Potom sa začína pred očami čitateľa odvíjať príbeh evolúcie stavovcov, resp. chordátov, v troch...

Hraje Bůh dřevěnými kostkami?

str. 317 | Petr Koňas
Dřevo doprovází člověka již od počátku. V podobě primitivních nástrojů, obydlí či paliva se stalo nedílnou součástí jeho života. Postupně člověk vytvořil pro dřevo řadu kvalitativních i kvantitativních hledisek – od technologických, technických či ekologických po ekonomická,...

Dálkový průzkum krušnohorských lesů

str. 323 | Jana Albrechtová, Barret N. Rock
Co je dálkový průzkum Země 1) a k čemu slouží? Je to jedna z metod, jíž lze získávat informace o objektech a jevech na zemském povrchu. Co se touto metodou měří? Elektromagnetické záření odražené, ale i emitované zkoumaným objektem. Průzkum lze provádět ze zemského povrchu (například...

Stratégia infekčného agensa v boji o prežitie

str. 326 | Ladislav Borecký
V boji o prežitie používajú infekčné agensy rozličné stratégie. V prvej časti sme objasnili mechanizmus uplatňovaný vírusom chrípky. Druhým infekčným agensom, ktorý v boji o prežitie využíva nevysvetlenú antigénovú premenlivosť, je parazit Trypanosoma brucei. Uplatňuje však inú...

Světlo zastavené při pokojové teplotě?

str. 327 | Vladimír Dvořák
V dubnovém čísle jsem psal o zastavování světla a jak se dalo očekávat, tato problematika se dále rozvíjí. Letos v březnu byla zveřejněna práce 1) oznamující, že se skupině R. W. Boyda na Univerzitě v Rochesteru podařilo novou metodou zpomalit světlo v rubínu na 57,5 metru za vteřinu,...

Ako vzniká rakovina

str. 328 | Miroslav Tomka
Výskyt nádorových ochorení má celosvetovo vzostupnú tendenciu. V r. 2000 bolo rakovinou postihnutých približne 5,3 milióna mužov a 4,7 milióna žien, a ďalších 6,2 milióna ľudí zomrelo. Nádorové ochorenia sa dostali na tretie miesto v úmrtnosti obyvateľstva, hneď po srdcovo-cievnych...

Jak fungují a jak se seřizují hodinky našeho těla?

str. 332 | Eva Pašťalková
Každý má v mozku „časový strojek“, který celému tělu oznamuje, kolik je právě vnitřních hodin (viz Vesmír 73, 425, 1994/8). Stejně jako hodinky odměřuje i strojek v mozku čas nezávisle na prostředí, a aby se nerozešel s vnějšími hodinami (se sluncem), je možné např....

Znali Mayové kompas?

str. 333 | Jaroslav Klokočník
Všechny významné indiánské stavby – od Chichén Itzá na severu Yukatánu k pahorkatému Palenque na jihu, od Copánu v Hondurasu k Teotihuacánu u Mexico City – jsou orientovány severojižním směrem, avšak téměř nikdy přesně. Odklon bývá několik stupňů, občas i 20 až 30,...

Lososi opět v Čechách

str. 343 | Pavel Benda
Návrat každého druhu do míst, kde ho člověk vyhubil, je vždy mimořádná událost. Pro lososa obecného (Salmo salar) to platí dvojnásob, neboť jde o druh se složitým životním cyklem. Je zajímavé, jak hluboce je mezi lidmi zakořeněna mylná představa o hojnosti lososů v dřívějších dobách....

Kde leží Utopie?

str. 345 | Nikolaj Savický
Na první pohled je otázka v titulu paradoxní a nemá řešení. Utopie neboli Nusquama je přece název, který dal svému neexistujícímu ostrovu, jakési zrcadlové Anglii, někdy na podzim 1515 nebo na jaře 1516 humanista Thomas More, přičemž toto pojmenování samo o sobě znamená Nikde neležící....

Mozaika

str. 353 | Ivo Budil
Je Země ve vesmíru kuriozitou? Pátrání po jiných rozumných světech již patří k serióznímu vědeckému výzkumu. Vesmír však zatím mlčí, po nějaké cizí civilizaci nikde ani stopa. Pesimisté z toho vyvozují, že mimozemský život je vzácnost, v této části vesmíru jsme možná úplně...

Ženy pracují denně o 2,5 hodiny déle než muži

str. 356 | Vratislav Schreiber
Ne u nás, ale na Pobřeží Slonoviny. Studie denních aktivit 3352 mužů a žen na Pobřeží Slonoviny ukázala, že ženy pracují skoro o tři hodiny denně déle než muži. To ukazuje, že tráví méně času nicneděláním a toulkami, které nejsou spojeny s prací. Je pozoruhodné, že se to týká...

Sexualizace jazyka

str. 356 | Pavla Loucká
Ve dvacátých letech minulého století se J. Baudoin de Courtenay v jedné přednášce zmínil, že pokud jde o staré indoevropské jazyky, živá příroda své rozdíly v pohlaví vnutila lidskému jazykovému myšlení ve formě gramatických rodů, a tím se myšlení sexualizovalo. Pro mužské živé...

Objeven další fytoestrogen

str. 356 | Oldřich Lapčík
Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu, které v organizmu obratlovců účinkují obdobně jako estrogenní hormony. Až na výjimky jsou sice méně účinné, ale některé z nich jsou obsaženy v potravinářských a pícninářských plodinách (zejména bobovitých) v množství, které může...

Fotosyntetické oscilace v jednotlivých buňkách

str. 356 | Zdeněk Šesták
Prudký vývoj technik používaných při vědeckém výzkumu umožňuje zmenšovat oblasti, ve kterých sledujeme metabolické aktivity. Zatímco většinu minulého století ovládal výzkum fotosyntézy celého listu, koncem minulého století techniky dovolovaly pozorovat fotosyntézu na jednotlivých místech...

První Neptunův Trojan

str. 356 | Antonín Vítek
Již dlouho jsou známy rodiny planetek pohybujících se v okolí v libračních center L4 a L5 systému Jupiter-Slunce. Tato centra se nacházejí na dráze planety a vytvářejí spolu s planetou a Sluncem rovnostranné trojúhelníky. Příslušníci těchto rodin si díky gravitační přitažlivosti...

Přílet vlaštovek a příchod jara

str. 357 | Jiří Reif
Vlaštovky obecné (Hirundo rustica) jsou – stejně jako ostatní stěhovaví ptáci – při návratu ze zimovišť zpátky na hnízdiště popoháněni vnitrodruhovou soutěživostí. Sameček, který se do své domoviny vrátí dříve, má větší šanci obsadit výhodné místo k hnízdění,...

Nový jehličnan z Vietnamu

str. 357 | Stanislav Mihulka
Tým amerických, britských, ruských a vietnamských botaniků nalezl v odlehlé části severního Vietnamu dosud neznámý druh jehličnanu. Stromy nově objeveného druhu rostou na příkrých vápencových hřebenech v hornaté oblasti Bat Dai Son nedaleko čínských hranic. Druh byl zařazen do čeledi...

Chození s kompasem i bez něj

str. 357 | Pavla Loucká
Mnohé objekty v krajině byly orientovány podle světových stran dávno předtím, než byl vynalezen kompas. Lze předpokládat, že se stavitelé řídili především pravidelným chodem slunce po obloze. Od slova chod (viz starořecké hodos – cesta) jsou odvozeny i staročeské názvy mezních situací...

Svět a světlo

str. 358 | Jiří Fiala
Slova svět a světlo v češtině těsně souvisejí, dokonce tak, že svět bylo původně světlo, a teprve pak země světlem ozářená, viditelná, tedy dnešní svět. Zatímco světelnou metaforiku (např. vysvětlování, vyjasňování, ozřejmování a vše, co souvisí s viděním a věděním atd.)...