Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 8 / 2002

Vyšlo 05. 08. 2002

Kuře bez peří

str. 423 | Ivan M. Havel
Konečně se u nás věda dostala i do denního tisku. Nejdříve se objevily víkendové přílohy o vědě, nyní už skoro každý den nalezneme mezi zprávami o svatbách a rozvodech celebrit také různé zajímavosti z vědy. Docela by mě zajímalo (snad to někdo nějak vyhodnocuje), která vědecká...

Helicobacter pylori na lavici obžalovaných

str. 424 | Václav Jiřička, Michal Konštacký, Tomáš Krček
Rád bych věděl, proč teprve nyní přicházíte s tématem, které je osm až deset let staré, a opakujete podivné závěry, k nimž ve své úspěšné taktice docházel během celé té doby farmaceutický průmysl i lékaři-žurnalisté sloužící jejich zájmům. Tito lidé spojenými silami blokují...

Kmenové buňky z liposukce

str. 425 | Vratislav Schreiber
Když si někdo z kosmetických důvodů nechá odsát podkožní tuk, přichází jeho tuková tkáň nazmar. Chirurg M. Hedrick z Kalifornské univerzity v Los Angeles zjistil, že se z lidského tuku dají získat kmenové buňky. Bez váhání založil firmu...

Planetární systém podobný našemu?

str. 425 | Ivan Boháček
Všechny dosud objevené extrasolární planety obíhají po dosti excentrických drahách s nejbližším bodem hodně blízko mateřské hvězdy a většinou jsou mnohonásobně hmotnější, než je největší planeta sluneční soustavy – Jupiter. Nepřekvapuje to – je to selekční důsledek...

Vesmír - O čem psal před lety

str. 426
Tamatave hlavním městem Madagaskaru. Generální guverner Madagaskarský, general Galliéni, chce sídlo ústřední vlády přeložiti z Anatananariva do pobřežního města Tamatave, které není sice tak zdravé, ale za to je důležitým přístavním a obchodním místem ostrova, a jehož okolí přislibuje...

Četli jsme

str. 426
Německý Frankfurter Allgemeine si stěžuje na ubývající vztah Němců k „inženýrství“ – lidí, ovládajících počítač přibývá, lidí rozumějících jeho chodu naopak ubývá. List vidí hlavní příčiny v nedoceněnosti inženýrů v německé společnosti. A jistě nemá na...

Eutanazie duše

str. 427 | Oldřich Vinař
Čím déle budeme žít, tím víc se budeme vystavovat riziku, že onemocníme Alzheimerovou nemocí. Trpí jí přibližně 6 % lidí starších 65 let a téměř 30 % lidí starších 85 let. Začíná zpravidla poruchami paměti, kterých si je nemocný vědom, trápí ho to a hledá pomoc. Na rozdíl od celkem...

Na stope nezvyčajného triku chrípkového vírusu

str. 428 | Štefan Vilček
Zdanlivo nevinný vírus chrípky, ktorý je pôvodcom takmer každoročných infekčných ochorení, z času na čas zapríčiní pandémiu. Na známu „španielsku chrípku“, ktorá besnila r. 1918, umrelo viac ako 20 miliónov prevažne mladých ľudí. Spôsobila viac obetí ako prvá svetová vojna....

Proč přibývá alergiků a astmatiků

str. 429 | Václav Hořejší
Alergie se staly výraznými civilizačními chorobami. Vzrůst výskytu alergií v rozvinutých zemích v letech 1960–1990 evidentně souvisí s mnoha faktory provázejícími „západní“ styl života. Zmiňme alespoň omezený styk s přírodními antigeny, zvýšenou hygienu, změny ve...

Spor o dějiny

str. 430 | Tomáš Růžička
V předposledním odstavci svého příspěvku se Eva Broklová dovolává Karla Jasperse. Pozorný čtenář zde s překvapením narazí na sled dvou vět: Došel k závěru, že mravně je za nacizmus odpovědný každý Němec, který se nepostavil proti nositelům zla. Na ty, kteří se proti tomuto zlu...

Intelektuální vlastnictví a prosperita

str. 431 | Ivan Boháček
Připusťme pro tuto chvíli tezi, že fenomén Silicon Valley vznikl mj. proto, že v Kalifornii kvalifikovaným lidem zákony ani interní předpisy univerzit v 60. a 70. letech nebránily realizovat nápady v malých firmách. Když však univerzity ze zjištění, že by příjmy z realizace idejí svých...

Jak „cukrovka“ zachránila švábům život

str. 432 | Václav Stejskal
Rus domácí je nejrozšířenějším a pravděpodobně nejznámějším synantropním švábem na světě. K švábům má lidstvo nápadně uniformní postoj jsou všeobecně neoblíbeni a pronásledováni. V minulosti však mnoho účinných prostředků na jejich hubení nebylo. Historie moderní chemické...

Vesmír, první český kodlemon a L. Kalvoda

str. 433 | Ivan Hrdý
O tragédii jsem se dočetl v novinách. Letos 10. března byl Ladislav Kalvoda (*9. 8. 1939) spolu se svou ženou Hanou nalezen mrtvý, ubodali je v jejich domě v Běchovicích. Zatrnulo mi. Vybavily se mi redakční rady Vesmíru, připomněl jsem si, jak se tenkrát splétaly osudy lidí kolem...

Rezervace Ankarana

str. 434 | Pavel Hošek
Rezervace Ankarana v severním výběžku Madagaskaru byla založena 20. února 1956, ještě v dobách francouzské koloniální nadvlády. Má 18 225 hektarů a přibližně se shoduje s rozlohou stejnojmenného vápencového masivu (viz obrázek), který dosahuje maximální nadmořské výšky asi 400 metrů....

Infračervená kamera pro NGST

str. 438 | Antonín Vítek
Národní úřad pro letectví a kosmický prostor vypsal konkurz na konstrukci vědeckých přístrojů pro nový družicový dalekohled NGST (New Generation Space Telescope) a letos v červnu si vybral tým vědeckých pracovníků, který vede Marcia Rieke z Arizonské univerzity. Úkolem týmu je připravit kameru...

Otec buněčného dělení

str. 443 | Fatima Cvrčková
Jubilejní 100. Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Leland Hartwell, Tim Hunt a sir Paul Nurse „za objevy klíčových regulátorů buněčného cyklu“. Nemohu zamlčet, že mne tato zpráva potěšila víc, než bývá v podobných případech obvyklé. Společenství vědců, kteří...

Regulační mechanizmy buněčného dělení

str. 447 | Eva Streiblová
K vědecké dráze přeurčily Paula Nurse silné podněty v dětství. Vzpomíná, jak byl v sedmi až osmi letech okouzlen startem Sputniku 2, jehož let do vesmíru napjatě sledoval v novinách, a dokonce jej na vlastní oči spatřil na londýnské obloze. Rád pozoroval živou přírodu – ptáky,...

Buněčný cyklus, kvasinky, nádory a cytoskelet

str. 449 | Vladimír Vondrejs
Je 18. října 2001, deset hodin dopoledne, čekáme v recepci hotelu UK v Celetné ulici, kde je sir Paul Nurse ubytován. Přiletěl včera se svou ženou a čekají na příjezd dcery. Šli se projít na Staroměstské náměstí. Vstupují společně, oba se představují. Usedáme ke stolu v tiché místnosti...

INTEGRAL start se blíží

str. 454 | Jan Soldán
Jestliže pozorujeme oblohu prostým okem, spatříme za velmi dobrých podmínek nanejvýš asi 3000 hvězd, které se nacházejí ve vesmíru ne hlouběji než stovky světelných let od nás. S obřím astronomickým teleskopem však můžeme studovat miliony hvězd i galaxií ve vzdálenostech miliard...

Podivuhodní savci Austrálie

str. 456 | Zdeněk Veselovský
Velkou skupinu býložravých vačnatců představují menší druhy, jejichž čtyři zajímavé čeledi žijí převážně v hustých lesích a deštných pralesích. Všichni jejich zástupci mají palec postavený proti ostatním prstům a dlouhý ocas. Rozvážní possumové a létaví vačnatci Australská...

Victoria na plavbě kolem světa

str. 463 | Ivan Orel
Z Azor vyplouváme 27. června 2001. Neptun nám daroval příjemný vítr, jenž dovolí provětrat latinskou plachtu (trojúhelníková na dlouhém ráhnu), kterou Victoria nosí na třetím stěžni a kterou vzhledem k obtížné manipulaci užíváme jen ve výjimečných případech. Mezi Azorskými...

Idea univerzity

str. 466 | Jan Milíč Lochman
Rozhovorem s Janem Milíčem Lochmanem, který pro RSE natočila Romana Bochníčková, chceme připomenout pořad Otázky naší doby českého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Tato rozhlasová stanice letos oslavila 51 let svého trvání. Její české vysílání, s jehož kvalitou se většina ostatních...

Chvála vědeckého poznání

str. 467 | Jan Milíč Lochman
[...] Ze svých basilejských zkušeností bych rád toto přesvědčení zdůvodnil. Po léta jsem každodenně chodíval kolem nápisu vytesaného do kamene, kterým hlavní univerzitní budova vítá své občany. Ten nápis zní: Mortalis homo ex dono Dei per assiduum studium adipisci valet scientiae margaritam...

Mark Ridley: Mendels demon (Gene justice and complexity of life)

str. 468 | Jaroslav Flegr
Ústředním tématem knihy je role pohlavního rozmnožování v evoluci vyšších11 organizmů, tj. organizmů se složitější tělní stavbou a větší komplexitou genomů. M. Ridley ukazuje, že pohlavní rozmnožování je nezbytnou podmínkou pro existenci organizmů se středně velkými a velkými genomy....

Ortel vzdělaného skeptika

str. 469 | Vratislav Schreiber
Ortel je vynesen už v titulu a je přísný. Vzdělanost novináře či spíše medicínského „science-writer“ Le Fanu je zřejmá už z citovaných pramenů. Desítky děl renomovaných autorů jako „doporučená literatura“ po každé kapitole a 610 citací původních vědeckých...

Richard Feynman: O smyslu bytí

str. 470 | Aleš Bezděk
Kniha známého amerického fyzika, která v originále vyšla pod titulem The Meaning of It All (O smyslu všeho), mě zcela strhla. V sérii tří přednášek se R. Feynman zabývá podstatou vědy a tím, co vědecký přístup vnáší do pohledu na politiku, na morální hodnoty a postoje či na smysl...

Přítel mloků

str. 471 | Stanislav Komárek
Jedna z největších biologických afér 20. století vůbec je spojena se jménem vídeňského biologa Paula Kammerera (1880–1926). Výstřel, jímž na hoře Schneeberg ukončil svůj život, byl tečkou za dramatem, které, jak ještě uvidíme, přitahovalo jako předloha k faktografickému...

Umění časomíry

str. 472 | Vojtěch Novotný
V prvním roce pobytu na Nové Guineji byla moje pidžin-angličtina ještě natolik lámaná, že mi udržování lehké společenské konverzace s vesnickými mladíky, kteří mi v terénu pomáhali při biologických výzkumech, dělalo značné obtíže. Hluchá místa jsem se snažil vyplňovat větami jako...

Mozaika

str. 473 | Ivo Budil
Kypí vesmír přece jen životem? Kolik života se skrývá mezi hvězdami? Všímáte si, jak často se k této otázce vracíme a kolik vědců se jí zabývá? Z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney přichází vize, že teoreticky vesmír může životem překypovat. Charles Lineweaver a Tamara...

Prečo sa ucholakom lámu penisy?

str. 476 | Pavol Prokop
Párový penis je známy u viacerých taxónov, okrem iného aj u niektorých ucholakov, česky škvorů (Dermaptera, Anisolabididae). Laboratórnym experimentom Euborellia plebeja aj analýzou voľne žijúcich jedincov E. plebeja a Anisolabis maritima sa zistilo, že niektorým samcom sa pri kopulácii zlomí...

Nebezpečí kontaminace potravin

str. 476 | Zdeněk Šesták
Jestliže se české sdělovací prostředky zmíní o podezření, že by některá potravina mohla být závadná, vzbudí to mezi spotřebiteli rozruch. Ve světovém měřítku se však podobných sdělení objevuje mnoho a lze jen vítat, jestliže jsou jak výrobci, tak spotřebitelé o závadnosti...

Co největší štěstí pro co nejvíce lidí

str. 476 | Vratislav Schreiber
Utilitarizmus obvykle chápeme jako krátkozraké prospěchářství, ale ona je to etická, sociologická, ekonomická a právní teorie, jejímž cílem je zajistit „co největší štěstí pro co nejvíce lidí“. Její zakladatel anglický filozof a právník Jeremy Bentham (1748–1832) vydal r....

Rizika ženšenu

str. 477 | Oldřich Vinař
Lidé si často myslí, že syntetické léky jsou nebezpečné už tím, že nejsou „přírodní“, ale „umělé“, představují si, že jejich organizmus ohrožuje „chemie“. Jako by chtěli ignorovat, že i lidské tělo je konglomerátem složitých chemikálií. Ženšen je...

Otisky prstů nejsou věda

str. 477 | Vratislav Schreiber
Kriminalisté v USA budou mít potíže při předkládání důkazů před soudem. Soudce Louis H. Pollak z okresního soudu Východního okresu v Pensylvánii 7. 1. 2002 rozhodl, že otisky prstů podezřelého na místě činu nemůže soud přijmout jako vědecký důkaz viny. Tento soudce (bývalý děkan...

Krásy krasu

str. 477 | Pavla Loucká
Krása sice do oka udeří – miskovité závrty, step, bělavé škrapy, temné propasti, bublavé vyvěračky, jalovce napřahující větve, jako by se vítaly s kolegy na sněmu – leč etymologickou souvislost nehledejme. Praslovanská krasa (nádhera) původně znamenala lesk, červeň, barvu ohně...

Vidět rukama

str. 478 | Jiří Fiala
Hledíme, díváme se, divíme a podivujeme, něco zahlédneme, patříme na to, až se to stane patrným, patřičným. Pozorujeme to, snažíme se to objasnit a vysvětlit tím, že se na to podíváme z nějakého hlediska či názoru, nejlépe teorie (řecké theoria znamenalo podívanou), a nakonec začneme...