Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 5 / 2002

Vyšlo 05. 05. 2002

Objektivita farmakologických studií

str. 243 | Michal Anděl
Loni na podzim vydalo několik šéfredaktorů prestižních světových lékařských časopisů prohlášení, v němž upozorňují na to, že svým čtenářům nejsou schopni zaručit objektivitu výsledků rozsáhlých farmakologických studií. Takové studie zpravidla organizují a financují výrobci, tj....

Jaká je hodnota předpovědí?

str. 244 | Ivan Boháček
Byl podzim a Indiání v jedné vzdálené rezervaci se ptali svého nového náčelníka, jaká bude nastávající zima. Náčelník byl mladý a studoval na univerzitě, nikdy však nebyl zasvěcen do starých tajů svých předků. Chvíli koukal na oblohu do mraků a nevěděl co odpovědět. Protože však...

Nanoteploměr

str. 245 | Ivan Boháček
Pro většinu z nás je teploměr skleněná trubice naplněná zpravidla rtutí. Do doby, než vznikly první číslicové teploměry, založené např. na měření elektrického odporu, nikoho ani nenapadalo zdůrazňovat, že rtuťový teploměr je analogové zařízení. Pak svět zachvátila „digitální...

Představujeme Revue Proglas

str. 246 | Ivan Boháček
Exkluzivní měsíčník pro kulturu a politiku s celostátní působností. Vychází od r. 1990 a navazuje na brněnskou verzi samizdatového časopisu Střední Evropa...

Četli jsme v časopise Revue Proglas

str. 246
[...] Temelín představoval již od zahájení stavby v závěru komunistického období a hlavně po pádu komunismu terč, který pomohl etablovat, profilovat a současně strukturovat české zelené ochranářské hnutí. Protitemelínské happeningy se staly v devadesátých letech modelem pro angažování...

Vesmír - o čem psal před lety

str. 246
Blížíme se k nové době ledové? Tuhé mrazy v minulých zimách vyvolaly často otázky, nejsou-li snad tyto zimy předzvěstí změny našeho podnebí neb snad blížící se doby ledové [..] Změny tří elementů dráhy zemské – výstřednosti, sklonu osy a polohy perihelia – mění během...

Etnické kategorizování v médiích

str. 247 | Petr Kaderka
Mediální zpravodajství o nejrůznějších událostech z domova i ze zahraničí vnímají laikové často jako prosté a nezaujaté zaznamenávání „holých faktů“. V skrytu zůstává, že výběr „faktu“, který se nakonec stane mediální zprávou, podléhá mnoha kritériím....

Opravdu ekologové pohřbívají ekosystém?

str. 248 | Martin Konvička, Milena Rychnovská
Nemohu nechat bez odezvy názor M. Konvičky o (konečném) pohřbení pojmu ekosystém. Souhlasím s ním v tom, že termín ekosystém byl zprofanován do stejné míry jako představa ekologie, která se vloudila do povědomí veřejnosti. Boj proti zneužívání obou těchto pojmů je ale bojem s větrnými...

O pohřbívání pojmů

str. 250 | David Storch
Když jsem se v osmnácti letech začal hlouběji zajímat o ekologii, v naprosté většině textů převažovalo ekosystémové pojetí, které zdůrazňovalo přenos energie a koloběh látek mezi různými skupinami organizmů. Ekologie byla plná čísel o primární produkci různých typů prostředí...

Ať žije nicnežizmus!

str. 251 | Anton Markoš
Listoval jsem tuhle ve sborníku příspěvků z konference o vzniku života a můj pohled padl na definici života. V zájmu korektnosti nejprve uvedu originální znění: Life is a self-replicating, evolving system expected to be based on organic chemistry. The basic drive of life is to make more of itself...

Aktinový cytoskelet má své počátky již u bakterií

str. 252 | Jiří Kunert
Cytoskelet se skládá ze tří typů vláknitých struktur: trubičkovitých mikrotubulů tvořených bílkovinou tubulinem, velmi tenkých mikrofilament tvořených aktinem a intermediárních filament různého typu, založených na celé skupině příbuzných bílkovin. Přitom pouze intermediární...

Imunologický paradox?

str. 252 | Václav Hořejší
Učebnicová imunologická dogmata nám říkají, že za nepřijetí transplantátu (tzv. odhojování) jsou odpovědné především dva typy T-lymfocytů: cytotoxické (TC), jimž se také říká zabíječské, a pomocné typu 1 (TH1), jimž se někdy říká zánětlivé. Zabíječské lymfocyty rozeznávají na...

Je hladina železa v organizmu řízena hormonálně?

str. 253 | Jan Trnka
Železo je pro buňku životně důležitý prvek. Je totiž katalyzátorem klíčových enzymatických reakcí a také je nezbytné pro vazbu vzdušného kyslíku na hemoglobin v červených krvinkách (tedy pro dýchání). Nedostatek železa vede k anemiím, přebytek železa k nadměrné tvorbě volných...

Země jako ledová koule

str. 254 | Jiří Bruthans
Před stovkami milionů let byla na Zemi jen obrovská bílá pustina. Od pólů až k rovníku se po kontinentech plazily gigantické ledovce kilometrové mocnosti. Globální teplota povrchu Země se po miliony let pohybovala hluboko pod bodem mrazu. Ve světle takového kataklyzmatu se kvartérní doby ledové...

Molekulární stavebnice

str. 256 | Josef Michl, Jaroslav Vacek
Jedním rysem techniky dvacátého století byla mimo jiné i miniaturizace. Díky ní je dnes technologie výroby mikroelektronických obvodů schopna připravovat, propojovat a reprodukovatelně využívat elektronické prvky a obvody řádově o velikosti mikrometru, a dokonce i trochu menší. Tyto...

Podivuhodní savci Austrálie

str. 263 | Zdeněk Veselovský
Na přechodu mezi dravými a býložravými vačnatci stojí malá skupina 11 druhů z podřádu bandikutů (Perameloidea). Dva z nich jsou buď velmi vzácní, nebo již patří mezi vyhubené druhy. Celý podřád se dělí na dvě čeledi: bandikutovití (Peramelidae) a ušatí bandikutovití (Thylacomyidae),...

Medicína založená na důkazech

str. 265 | Tomáš Hájek, Cyril Höschl
Věda je založena na pochybnostech a testování hypotéz. Víra naproti tomu pochybnosti nepřipouští. Ve smyslu vyvracení (falzifikace) hypotéz je netestovatelná. Co se stane, když se všeobecně přijímaná vědecká metoda přece jen použije k testování náboženských otázek? Zjistí se například,...

Homicida a genocida: pokus o vysvětlení 2.

str. 268 | Jan Zrzavý
Základním argumentem M. Špinky proti použití darwinizmu ve zkoumání lidské násilnosti je zjevná neschopnost biologie predikovat genocidní incidenty. Vychází z Wilsonovy představy, že budoucí historii lze vyvěštit a věda, která to neumí, je špatná. Problém je v tom, že predikce unikátní...
Diskuse: 1

Připíjím na zdraví či na život...

str. 269 | Irena Gerová
Je to modlitba? Vznášet přípitky za něčí uzdravení je stejně běžné jako modlit se za něj. Představme si, že se skupina věřících 28 dní modlí tímto způsobem (tedy přípitky) za uzdravení nemocných. Čistě hypoteticky by se vybraná skupina nemocných uzdravila a skupina věřících...

Psychologie proniká do ekonomie

str. 272 | Michal Skořepa
Psychologické aspekty objevující se v ekonomických modelech můžeme rozdělit do tří velkých okruhů: vnímání (přijímání nových poznatků z okolí), uvažování (odvozování nových poznatků na základě poznatků již známých) a rozhodování (volba mezi více možnostmi na základě jedincovy...

Zničení Jericha, Sodomy a Gomory

str. 275 | Václav Cílek
Jedním z velkých témat historie 19. století byly – zvláště u těch historiků, kteří pocházeli z koloniálních velmocí té doby – úvahy o vzestupu a pádu Římské říše. Byla velká, multikulturní, technicky a vojensky zdatná a teoreticky mohla expandovat až ke skutečné...

Victoria na plavbě kolem světa

str. 283 | Ivan Orel
Po měsíčním pobytu na Martiniku, který si posádka zpestřovala prací na lodích, výlety, potápěním a horským maratonem, čekala Victorii plavba Karibským mořem. Ostrovy Malých i Velkých Antil a Bahamy jsou od dob Kryštofa Kolumba nazývány též Západní Indie a jsou jedním z klasických...

KAREL KRŠKA, FERDINAND ŠAMAJ: Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku

str. 285 | Zdeněk Vašků
Kniha je výsledkem dlouhodobého snažení, které mělo své počátky již v padesátých letech, krátce poté, co se v Československé meteorologické společnosti při ČSAV ustavila historická skupina. A skutečně, z tohoto hlediska lze zaznamenat symptomy potvrzující zkušenost, že psaná historie je...

Jemnost bytí ve světě nejistot

str. 286 | Milan Knížák
Rád bych uvedl Descartovu myšlenku, kterou cituji v interpretaci Edmunda Husserla: …mohu mnoho převzít od jiných. Ale to, co platí jako pravdivé pro ně, to, co mi oni nabízejí jako domněle zdůvodněné vlastním nahlédnutím, je pro mě na začátku pouhou výzvou. Mám-li to převzít, musí se...

Město a jeho hradby

str. 288 | Jan Sokol
Město, natěsnané sídliště tisíců lidí na úzkostlivě využitém prostoru, dělaly a dělají jeho hradby. Proto se obyvatelé pražských sídlišť tak rádi o víkendu vydávají do města a proto má z amerických měst skutečně městský charakter jen newyorský Manhattan, ze všech stran omezený...

Faktografie a ideologie

str. 291 | Anton Markoš
Konečně! Téměř zároveň se na trhu objevily dvě vynikající učebnice, které mapují vývojovou biologii (živočichů, jak jinak; v jistých kruzích "vývojová biologie" znamená vývojovou zoologii) a dávají ji do souvislosti s evolucí. Učebnice jsou to náročné. Čtenář by měl...

Mozaika

str. 293 | Ivo Budil
Lov planet u bílých trpaslíků Do půl roku spatříme planety kolem našich sousedních hvězd, říká sebevědomě astronom Fraser Clark z Cambridžské univerzity. Je to odvážné tvrzení. Mimo naši sluneční soustavu jsme v posledních letech zaznamenali na osmdesát planet, ale zatím jsme žádnou z nich...

Klony s hezkou skořápkou a shnilým jádrem

str. 296 | Stanislav Mihulka
Klonování je horkým tématem. Na jedné straně vzniká zmatek a terminologický chaos, na druhé straně se stále objevují nové práce, které na některé otázky odpovídají (ale zas hned kladou další). K diskusi o bezpečnosti a kvalitě používaných metod klonování přispěla práce D....

Voyeurizmus predlžuje kopuláciu jašteríc

str. 296 | Pavol Prokop
Jednou z možností zvýšenia šancí samčekov pri oplodňovaní vajíčok polyandrických samíc je zvýšenie množstva ejakulátu alebo spermií počas kopulácie. Takéto správanie sa dá očakávať najmä v prípade poznania reprodukčného statusu samice (t. j. počtu predošlých kopulácií). Samice...

Jak historik datuje Škaredou středu?

str. 296 | Pavla Loucká
Určení začátku našeho letopočtu (viz články, Vesmír 79, 707, 2000/12 a Vesmír 79, 708, 2000/12) není zdaleka jedinou nejasností v datování. Jakkoli umíme pro každý rok zjistit datum pohyblivých Velikonoc, můžeme identifikovat jen ty dny, které jsou definovány jednoznačně. Když si ve...

Nové obaly z křídy

str. 297 | Zdeněk Šesták
V Německu to s recyklací nádob z PET myslí vážně. Každý takový nápojový obal je zatížen zálohou okolo 0,35 eur, což nepříjemně zvyšuje cenu výrobku. Západoevropští výrobci se proto překotně snaží vyvinout snáze degradovatelné obalové suroviny. Mezi ně patří výrobek švédské...

Ptačí ocas: na velikosti záleží!

str. 297 | Jiří Reif
Ornitologové se jistě shodnou na tom, že ocas hraje při letu zásadní úlohu, ale přesto dosud s jistotou nevědí, jaký tvar rýdovacích per je pro let optimální. Na základě dosavadních modelů, simulujících obtékání vzdušných proudů podél ptačího těla, se předpokládalo, že nelépe se dá...

Smím prosit?

str. 297 | Pavla Loucká
Zaklepete na dveře a z místnosti se ozve "prosím!". (Rodilý Čech ví, že neutrálně lze říci dále!, úředník s klotovými rukávy možná štěkne vstupte! a v krajním případě narazíte na hulváta, který zařve dveřma!!) "Mohu odejít?" zeptáte se. "Prosím". (Znamená...

Jemnost bytí

str. 298 | Jiří Fiala
Začátkem tohoto roku se v Nečtinách (v bývalém zámku, který nyní patří Západočeské univerzitě) konal už potřetí interdisciplinární seminář Alternativy ve vědě a společnosti. Posláním těchto seminářů je umožnit specialistům z nejrůznějších oborů – od matematiky přes...