Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 2017

Vyšlo 04. 06. 2017

Past úspěšných technologií

str. 311 | Ivan Boháček
Uhlí pro lidstvo představovalo především dostupný zdroj energie, který nahradil v některých oblastech již z velké části vytěžené lesy. Technologický pokrok (parní stroje…) spolu s rozvojem věd (termodynamika, elektřina…) vytvořily poptávku po energii. Umožnily nahradit práci svalů, vody a...

Modrá lež

str. 320 | Radkin Honzák
Český slovník poskytl Američanům inspiraci pro název platidla, Amerika nám nyní na oplátku nabízí elegantní označení pro prezidentovy pitomé lži. Modré lži – na rozdíl od sofistikovanějších bílých, které se objevují mezi sedmým a desátým rokem věku – začínají průhlednými snahami...
Diskuse: 1

Obří viry a čtvrtá větev života

str. 320 | Jaroslav Petr
V roce 2003 narazili francouzští vědci v měňavkách z vodárny v anglickém Bradfordu na neuvěřitelně velké viry, které se proporcemi vyrovnají menším bakteriím. V průměru měří 0,4 mikrometru, což je čtyřnásobek velikosti viru HIV. Tyčinkovité bakterie Escherichia coli jsou zhruba stejně...

Nobelova cena za teorii smluv

str. 330 | Marek Hudík
V Číně se náklady na počátku 20. století přepravovaly po řekách v člunech tažených šesti muži. Skupinu doprovázel sedmý muž, jenž bičem ztrestal každého, kdo se dostatečně nesnažil. Zajímavé je, že onen sedmý muž nebyl šéfem, nýbrž zaměstnancem najatým tahouny. Proč si muži...

Autofagie a nemoc

str. 329 | Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková
Degradace založená na autofagii je za fyziologických podmínek důležitá pro buněčný vývoj, diferenciaci, stárnutí a buněčnou přestavbu.1) Porucha regulace autofagie může tyto buněčné funkce narušit. Nejvíce toho víme o úloze autofagie v karcinogenezi, ve vzniku neurodegenerativních chorob a u...

Východoasijský opeřený klenot

str. 344 | Vojtěch Kubelka
Na záchranu jespáka lžícozobého bylo vynaloženo nemalé mezinárodní úsilí.1) Ale bude to stačit u populace, která celosvětově čítá pouhé tři stovky jedinců? Navíc případ jespáka lžícozobého je jen špičkou ledovce mnohem rozsáhlejšího problému. Jedinečný bahňák Z 245 druhů...

Kam se točí ulity

str. 343 | Veronika Horsáková, Michal Horsák, Oldřich Lapčík
Jedním z nejpozoruhodnějších znaků plžů je tvarová rozmanitost jejich schránek. Ačkoli existují i plži se schránkami druhotně redukovanými, plochými nebo čepičkovitými, většina druhů se vyznačuje spirálně stočenou schránkou (ulitou). Takové druhy a jejich ulity pak rozdělujeme do dvou...

téma — uhlí

str. 332
Není uhlí jako uhlí Pod mikroskopem se uhlí mění na pravěký herbář plný života (Vesmír 96, 332, 2017/6) Dejte mi dvě uhlí Proč Angličan nevozí uhlí do Newcastlu? Kde bylo uhlí drahokamem a kde cihlou? (Vesmír 96, 335, 2017/6) Dřevem místo uhlím Je spalování dřeva v elektrárnách...

Není uhlí jako uhlí

str. 332 | Jiří Kvaček, Stanislav Opluštil
Asi před 325 miliony let, počátkem karbonu, vyrostly na území dnešní Evropy, Asie a Severní Ameriky mohutné tropické deštné pralesy složené převážně ze stromovitých plavuní a přesliček. Později z jejich pozůstatků vzniknou nesmírně mohutné zásoby černého uhlí. Tato bujná karbonská...

Dejte mi dvě uhlí

str. 335 | Karel Oliva
Staří Slované jistě netěžili uhlí v dolech jako my, ale už v jejich jazyce, který dnes nazýváme praslovanština, existovalo slovo ϙglь (s výslovností přibližně [oŋglj], „ŋ“ je nosové „n“), jímž (pravděpodobně) označovali kus částečně spáleného, dnes bychom řekli zuhelnatělého...

Dřevem místo uhlím

str. 336 | Vladimír Wagner
Ve skutečnosti má totiž každý zdroj negativní ekologické dopady. Jejich míra pak často závisí na podmínkách, ve kterých se buduje, a také na velikosti zdroje. Instalace velkých fotovoltaických polí na orné půdě určitě nemusí být příliš ekologická a značné dopady na životní prostředí...
Diskuse: 3

Vážení ďáblovi pacholci

str. 338 | Jiří Woitsch
Sociální postavení uhlířů v Čechách se ve středověku – a koneckonců i v dobách pozdějších – odvíjelo především od míry osobní svobody a možností nezávisle získávat hlavní surovinu – dřevo. Raně středověké uhlířství tak patrně ještě mělo podobu prosté a nesystematické...

Unavená matka Země

str. 368 | Eva Bobůrková
Pokles světové porodnosti o pouhých 0,5 dítěte na ženu by mohl lidstvo vrátit do konce století na počet šest miliard. Naopak nárůst o 0,5 dítěte na ženu nás přivede na děsivé číslo 16 miliard. To už je počet, který Země se svými zdroji vody, energie, surovin, potravin nemůže zvládnout....
Diskuse: 2

Co se stalo z Krakatoy?

str. 367 | Ondřej Vrtiška
1897: Tak zní nadpis článku v březnovém sešitě (1897) přírodovědeckého měsíčníku „Himmel und Erde“, který vydává chvalně známá společnosť Urania v Berlíně. Ostrov Krakatoa, ležící v průlivu sundajském, byl jak známo při zcela neobyčejném výbuchu r. 1883. tou měrou roztrhán a...

Meteorit

str. 356 | Jan Veselý
Pravděpodobnost nalezení něčeho tak vzácného, jako je kámen, který na povrch planety dopadl z vesmíru, se zdá nepředstavitelně malá, uvážíme-li, na jak malém území zatím operovaly sondy na povrchu Marsu. Úspěšná ale byla už výzkumná vozítka Spirit a Opportunity, jež využila mimořádného...

Motýli a drony

str. 370 | Shota Tsikoliya
Univerzita ve Stuttgartu vstoupila do dějin architektury především převratným dílem architekta a inženýra Freie Otty. Autor velkolepých síťových struktur Olympijského stadionu v Mnichově a Expa 67 v Montrealu založil v roce 1964 na univerzitě Institut lehkých konstrukci (ILEK) a byl inspirací pro...

Paraziti ve vyjadřování

str. 368 | Vít Michalec
Vlastně, prostě, jako, jaksi, vole… To je výčet některých z řady slov, která jsou v mnoha promluvách považována za výrazy parazitní, plevelné nebo vycpávkové. Setkáváme se s nimi dennodenně. Jsou to slova, která můžeme ve vyjadřování postrádat, jejich vypuštění nemá na srozumitelnost...

Nová nádej pre populáciu tasmánskeho diabla

str. 315 | Peter Mikula
Tasmánsky diabol (Sarcophilus harrisii) je v súčasnosti najväčším mäsožravým vačnatcom na svete (nahradil vymretého vakovlka) a jednou z vlajkových lodí ochranárskeho hnutia na záchranu pôvodnej fauny Austrálie. Toto stvorenie veľkosti menšieho psa však rozhodne nemalo a nemá na ružiach...

Vzorek č. 13–0216

str. 310 | Stanislav Vaněk
Studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze představili ve vstupní hale Národní technické knihovny výběr snímků z chemických laboratoří. Výstavu s názvem Vzorek č. 13–0216 pořádal v únoru 2017 studentský spolek UNI ART. Snímky pocházely z univerzitních laboratoří a nabízely...

Miocénna bystruška vydala svedectvo o zaniknutej antarktickej tundre

str. 314 | Marek Dzurenko
V súčasnosti možno považovať väčšinu rozlohy južného kontinentu za dezolátnu pustatinu. Kým pobrežné moria a ostrovy prekypujú životom, antarktická pevnina má mimoriadne chudobnú biodiverzitu. Môžu za to extrémne faktory prostredia – chlad a s ním súvisiaca aridita. Žije tu len málo...

Kosit, či pást, to je, oč tu běží

str. 321 | Miroslav Zeidler
Pod vlivem člověka už od neolitu (počátku zemědělského hospodaření) vznikaly v krajině bezlesé plochy, které jsou osídlovány travinnými společenstvy. Tyto polopřirozené trávníky poskytují celou řadu ekosystémových služeb a hostí vysoké počty rostlinných a živočišných druhů....

Nová chuť: škrobová

str. 316 | Oldřich Lapčík
Škrob je polymer složený z mnoha molekul glukózy. Snadno se hydrolyzuje působením amyláz, enzymů patřících do výbavy rostlin, živočichů i hub. Nejdříve na fragmenty různé délky, nazývané dextriny, nakonec přes disacharid maltózu až na glukózu. Díky slinné amyláze, známé jako ptyalin,...

Soví hnízda

str. 313 | David Storch, Jan Andreska
Dne 27. března položil Petr Brož na svém facebookovém profilu jednoduchou otázku: „Proč si sovy nestaví vlastní hnízda?“ Vzhledem k tomu, že jeden z přispěvatelů zmínil Vesmír jako možnou cestu k získání relevantní odpovědi, dostal se dotaz až k nám. Oslovili jsme proto dva...

Kdo nemočí, nevyhraje

str. 315 | Pavel Pecháček
Živočichové si vzájemnou nelibost dávají najevo různými způsoby. Nejnápadnější projevy agresivního chování jsou nepochybně optické či zvukové. Takové signály byly i díky své přístupnosti našim vlastním smyslům prostudovány velmi důkladně u nejrůznějších druhů, což však...

Varování před fluorovanými uhlovodíky

str. 367 | Ondřej Vrtiška
1977: Časopis Industrial Research (č. 1, 19, 1977) přinesl dva zajímavé články o koncentraci fluorovaných a chlorovaných uhlovodíků v zemské atmosféře. Tyto uhlovodíky se používají jako nosičové plyny v aerosolových baleních různých výrobků. Usuzuje se, že jsou příčinou vyčerpávání...

Luciferáza s otevřenou náručí

str. 317 | Ondřej Vrtiška
Mnohé druhy hmyzu, mořských organismů nebo bakterií dovedou vydávat světlo. Jeho zdrojem bývá zpravidla enzymem luciferázou katalyzovaná oxidace luciferinu molekulárním kyslíkem na oxyluciferin, který při návratu z energeticky excitovaného stavu vyzáří foton. K bioluminiscenčním organismům...

Zákulisí

str. 318 | Ondřej Vrtiška
Finanční injekce pro bioRxiv Preprintový server bioRxiv, určený pro ukládání publikací z biologických oborů ještě před jejich publikováním v peer-reviewed časopisech, získal prostředky na další rozvoj od Chan Zuckerberg Initiative (CZI). CZI je charitativní společnost (nikoli nadace), kterou...

Pravěká DNA bez kostí

str. 317 | Ondřej Vrtiška
Důležité poznatky o rozšíření Homo sapiens a jeho příbuzných slibuje přinést metoda umožňující získat pravěkou DNA přímo z jeskynních sedimentů. Představil ji mezinárodní tým vedený vědci z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii (mezi autory nechybí slavný Svante Pääbo). Podle...

Jazyk a pořekadla

str. 313 | Lubomír Chládek, Jana Nová
Zarazilo mne použití čárky mezi podmětem a přísudkem. Poprvé vidím známé pořekadlo napsáno „Únor bílý, pole sílí“. […] Je to věta konstatující prostou selskou zkušenost, že „bílý únor posiluje pole“ (když to takto převedu z češtiny možná ještě obrozenecké do té...

Rozpoznávání melanistických levhartů

str. 317 | Jan Robovský
U některých populací kočkovitých šelem se vyskytuje vyšší procento tmavších až vyloženě černých jedinců. Učebnicově jsou nejznámější černí jaguáři a levharti z vlhčích částí svých areálů. V současné době jsme svědky čím dál intenzivnějšího monitoringu počtů a hustot...

Revolta a cenzura v raném díle S. K. Neumanna

str. 362 | Michal Charypar
Tendence k tematizaci revolty se projevovala zvláště v poezii, kde směrem ke konci století sílila svým počtem i různorodostí přístupů. Dokladem této skutečnosti je i básnické dílo Stanislava Kostky Neumanna. Narazíme zde nejen na příklady uskutečněných konfiskací (u sbírek Nemesis, bonorum...

276

str. 319 | Ondřej Vrtiška
Rychlý vzestup čínské vědy lze dokumentovat jak praktickými výsledky (ať už v technických oborech, nebo třeba v biomedicíně), tak nárůstem počtu vědeckých publikací. V tomto ohledu však kvantita často vítězí nad kvalitou. Čínští vědci nejen publikují v průměru v horších časopisech...

130 000

str. 316 | Ondřej Vrtiška
Zástupci „neidentifikovaného druhu rodu Homo“ dorazili na americký kontinent o více než sto tisíc let dříve, než předpokládá většina odborníků, kteří se tématem zabývají. Tvrdí to kontroverzní studie opírající se o nález kamenů a mastodontích kostí v lokalitě Cerutti Mastodon na...

Život je jen náhoda a složení mikrobiomu někdy také

str. 314 | Radkin Honzák
V lidském trávicím ústrojí žijí triliony nejrůznějších mikrobů, jen bakterií je zde několik stovek až tisíců druhů. Složení mikrobiomu kolísá od jednoho člověka k druhému v závislosti na dietě, prostředí, v němž žije, a na jeho zdravotním stavu včetně dlouhodobé anamnézy i...
Diskuse: 1

Jak velké bylo sivatérium?

str. 316 | Jan Robovský
Odhady velikosti vymřelých živočichů jsou vždy zapeklité a vyžadují pečlivé srovnávání s recentními příbuznými a střízlivé modelování. Nedávno se odhadu hmotnosti dočkal zvláštní zástupce žiraf: Sivatherium giganteum, který je v rámci nich výjimečný zkrácením krku, kratšími a...

Neurony pod dohledem

str. 317 | Ondřej Vrtiška
Mikroskopický obvod využívající křemíkové nanodrátky a niklové elektrody umožňuje měřit elektrickou aktivitu jednotlivých neuronů s takovou citlivostí, že zachytí i postsynaptické potenciály. V podmínkách in vitro se už jeho autorům podařilo zaznamenávat aktivitu lidských neuronů...

četli jsme —

str. 369 | Ivan Boháček
Martin Gardner: Jakou barvu má medvěd? Nejlepší matematické a logické hádanky Portál, Praha 2017, 176 stran Výběr 65 matematických a logických hádanek pro pobavení z dílny známého popularizátora matematiky, autora více než 100 knih. Jak se Gardner kdesi vyjádřil, „Hádanka je v jistém smyslu...

Minulost vepsaná v letokruzích

str. 354 | Jiří Lehejček
Arktida je považována za lakmusový papírek klimatických a environmentálních změn naší planety. Nejenže na ně tamní ekosystémy rychle reagují, ale dynamika Arktidy ovlivňuje i podstatnou část mírnějších šířek severní polokoule. V důsledku odlehlosti této oblasti však nemáme k dispozici...

Zhroucení neobjevené civilizace

str. 340 | Jakub Horák
Minulost Amazonie v současnosti vře.2) Podobné je to i u nás, neboť debata o naší lesní krajině pokračuje, i když páry pod hrncem už zdaleka není tolik. Od snahy něčeho dosáhnout a změnit pohled na minulost lesů se proměnila spíš ve snahu získat na odhalování problematiky podporu grantových...

Dítě, smrt a zármutek

str. 364 | Eva Malá
Ze zmíněných okrajových zpráv si dítě nemůže udělat představu o vážnosti stavu nebo dokonce o úmrtí, nemůže intuitivně sledovat kontinuitu života a smrti. Může tak získat zkreslující představu, že společnost patří jen mladým, zdravým, ekonomicky úspěšným, a handicapy, nemoci,...

Zlatá rýže

str. 351 | Zdeněk Opatrný
Kauza zlaté rýže se loni v létě opět, po kolikáté již, ocitla ve středu celosvětového mediálního zájmu. Celkem 107 z cca tří stovek žijících nobelistů se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný vedení organizace Greenpeace a kritizující její mnohaletý postoj k zlaté rýži (Vesmír 95,...
Diskuse: 1

Vašu bolesť vyplavíme...

str. 348 | Sergej Hloch
Stalo sa to niekedy v roku 2010. Prechádzali sme chodbami ortopedického oddelenia, plnými prevažne starších ľudí, ktorí čakali na predoperačné vyšetrenia na výmenu bedrového či kolenného kĺbu. V ich očiach som postrehol mnoho želaní: byť zase zdravý, znova môcť chodiť do práce, ísť si...

Válka o bisfenoly

str. 322 | Tereza Žalmanová, Kristýna Hošková, Jan Nevoral, Milena Králíčková
V ekonomicky rozvinutých zemích má s početím problémy zhruba každý pátý pár. Příčiny poruch plodnosti zůstávají často záhadou. Nezanedbatelnou roli zcela jistě sehrává i znečištěné životní prostředí. Nejnověji byl z brutálního poškozování vajíček savců usvědčen bisfenol S.1)...

Transplantace

str. 324 | Václav Hořejší
Již v druhé polovině 19. století si chirurgové povšimli, že je kupodivu zásadní rozdíl, jestli použijí při léčbě poranění (např. popáleniny) kůži pocházející z jiného místa vlastního těla pacienta, nebo z jiného dárce. V prvním případě se kůže prakticky vždy dobře přihojila,...

Kosmonautika je dotek exkluzivity

str. 326 | Marek Janáč
Když se dnes chcete podívat na zeměkouli z vesmíru, stačí otevřít příslušnou internetovou stránku a planetu si libovolně přibližovat a oddalovat, dívat se na družicové snímky vzdálených měst, procházet jejich ulicemi, zvětšovat fotografie do detailů, o kterých se před 40 lety vědcům,...