Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 5 / 2017

Vyšlo 04. 05. 2017

Peněz je víc než mozků

str. 247 | Ivan Boháček
Nedávná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu ČR o kontrole Grantové agentury ČR1) mne přiměla znovu si přečíst úvahy významného fyzika a někdejšího generálního ředitele CERN, C. H. Llewellyna Smithe, o užitečnosti základního výzkumu: „Nemám rád termíny základní výzkum a...

Chronický únavový syndrom a mikrobiom

str. 256 | Radkin Honzák
Únavový syndrom a fibromyalgie jsou jako dva ušpinění sirotci, ke kterým zaujímá čistotná medicínská společnost velmi odtažitý postoj. Do diagnostických klasifikačních systémů chvíli patří, chvíli nepatří, hledání jejich etiopatogeneze se odvíjí od lokálního nacionálního folkloru. V...

Rostla tu jen tráva a neznali jsme sůl

str. 266 | Martin Soukup
Vesnice etnické skupiny Nungon se rozkládají ve vysokém pohoří Saruwaged v údolí řeky Uruwy, jež protéká provincií Morobe státu Papua-Nová Guinea. Populace Nungonů čítá zhruba patnáct set jedinců, obývajících šest vesnic. Tato skupina se dostala do těsnějšího kontaktu s Evropany a...

Zánět

str. 258 | Václav Hořejší
Jako zánět se označuje komplexní reakce na porušení integrity organismu, jejímž účelem je lokalizace poškození, ochrana proti infikování poškozeného místa a posléze zhojení. Zánět mohou vyvolávat nejen infekční mikroorganismy, ale také poranění způsobená např. chemickými škodlivinami...

Pozor na jazyk!

str. 250 | Pavel Pecháček
Už jsme si docela zvykli, že v přírodě není vždycky všechno tak, jak to na první pohled vypadá. Živočichové se často snaží svým zjevem – barvou, tvarem těla nebo i jen jeho částí – napodobovat různé živé i neživé objekty, aby pokud možno unikli bližšímu kontaktu s trávicí soustavou...

Tragédie luskounů

str. 252 | Jan Robovský
Luskouni jsou úžasná zvířata obrněná rohovitými šupinami, které se podobají šupinám šišek jehličnanů. Tito bezzubí savci mají spoustu účelných přizpůsobení pro získávání a zpracování nezvyklé potravy v podobě mravenců a termitů. Mají například silné drápy, dlouhý lepkavý jazyk...

Yamanakův elixír mládí

str. 257 | Jaroslav Petr
Všechny buňky lidského těla mají stejnou dědičnou informaci, a přesto se neuron nápadně liší od buňky jater, a ta se zase příliš nepodobá bílé krvince. Je to dáno odlišnou aktivitou genů v jednotlivých typech buněk. Některé geny jsou v neuronu „vypnuté“, jiné tu běží na plné...

Barvení grafů včera a dnes

str. 264 | Robert Šámal
Jako první si tuto otázku v polovině 19. století položil anglický student F. Guthrie. Vyšlo mu, že čtyři barvy stačí na mapu anglických hrabství a na všechny mapy, které zkusil – ale nevěděl, jestli to funguje vždycky. Ukázalo se, že to neví ani žádný ze slovutných profesorů, kterých se...

Husokůžný zážitek

str. 304 | Renáta Neprašová
Čeština je z hlediska tvorby nových slov jazykem velmi dynamickým. Neologismy se mimo jiné mohou tvořit skládáním víceslovných pojmenování do jednoho výrazu. Dnes bychom vám rádi představili tvoření nových kompozit z komponentů frazeologických pojmenování. Frazém je ustálené spojení dvou a...

Kde se rodí planety

str. 296 | Jan Veselý
Hvězdy vznikají podle současných představ v plynných oblacích (mlhovinách), a to tam, kde gravitace koncentruje materiál, stlačuje jej a zahřívá. Z části této látky se okolo mladé hvězdy vytváří disk, který obsahuje také prach, z nějž pak vznikají kamenné či ledovokamenné shluky a z nich...

Hroby, smrt a zapomnění aneb o životě českých vědců

str. 304 | Pavel Pecháček
V roce 2016 vyšla pod hlavičkou nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v rámci Edice popularizace poměrně nenápadná knížka s nevinným názvem Cesty nesmrtelných, která si vytkla za cíl zmapovat osudy slavných i méně slavných (často víceméně zapomenutých) českých...

Syntéza obrazu založená na předloze

str. 268 | Daniel Sýkora
V počátcích byla syntéza obrazu chápána především jako simulace, jež dokáže věrně reprodukovat fyzikální principy šíření světla ve scéně, a tím dosáhnout požadovaného fotorealistického efektu. V současné době pokročil výzkum v této oblasti natolik, že je možné generovat syntetické...

Zákulisí

str. 254 | Ondřej Vrtiška, Eva Bobůrková
Drony FEL ČVUT si doletěly pro medaile Z mezinárodní robotické soutěže Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge, která se v březnu uskutečnila v Abú Zabí, si tým vedený Martinem Saskou z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze přivezl kompletní sadu medailí. První místo získal v...

Černé díry, kmotry hvězd

str. 253 | Ondřej Vrtiška
Superhmotné černé díry v jádrech galaxií ohřívají okolní plyn a vyvrhují ho v mohutných proudech směřujících k okraji galaxie. Astronomové spekulovali o tom, že vysoká hustota plynu by měla umožňovat vznik hvězd. Spektroskopická pozorování galaxie vzdálené 600 milionů světelných let...

Proč to drhne

str. 250 | Oldřich Lapčík
Znáte to – tváře se stahují jako v křeči, mezi jazykem a patrem to drhne. Nedostává se slin, aby sousto zvlhčily, obalily a pomohly mu hladce vklouznout do krku. Trpká, svíravá chuť se často vyskytuje u nejedlých částí rostlin (kůra, dřevo, listy), ale i v nezralých plodech například trnky...

Za koňmi přišli motýli

str. 246 | Eva Bobůrková
Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice se stal v roce 2015 novým domovem pro stáda divokých koní, zubrů a praturů. Přítomnost velkých kopytníků rychle začala prospívat krajině, udržuje totiž její jemnou mozaiku, kde si každý organismus najde své místo. Nyní biologové...

Ztracený článek uměleckých dějin?

str. 298 | Pavel Janáček
Pod povrchem veřejného kulturního života, z nějž byly vyloučeny některé projevy avantgardního umění, zvláště surrealismus, pozorujeme v letech protektorátu hektickou aktivitu mladých umělců, pro něž se nacistickou kulturní politikou ostrakizované „zvrhlé umění“, entartete Kunst, stalo...

O sázení trnovníku obecného „akát“ zvaného

str. 303 | Ondřej Vrtiška
1877: […] V okolí Pražském namnoze osazují se holá místa stromy, které by toliko v případě, že by jiné stromoví na místnosti k vysázení určené naprosto se nedařilo, k tomu účelu bráti se měly. Jsou to totiž akáty čili trnovníky obecné. […] Každého, komu tolik ušlechtilejší mysle...

Jak propadla astrologie

str. 303 | Ondřej Vrtiška
1927: Americký časopis vypsal 1000 dolarů pro astrologa, jenž pořídí tři přesné, t. j. do podrobností jdoucí, horoskopy. Za předpověď tří významných událostí, jež jinak předvídati nelze, vypsáno 5000 dolarů. Žádáno udání místa, příčin i následků. Dosud uveřejněn (Kosmos, 1927)...

Obrana liberálního vzdělání

str. 300 | Andrew Lass
Neuchýlil se k zjednodušující apologii či k nostalgii po liberálním vzdělání, ale naopak předkládá čtenáři robustní vysvětlení jeho významu a předností. Autorův přístup charakterizuje výklad ideje liberálního vzdělání, jejích dějin a soudobých překážek svým vlastním příběhem...

Realita hyperhustoty

str. 306 | Jiří Tourek
V roce 1978 publikoval dnes světově proslulý architekt Rem Koolhaas knihu Třeštící New York (česky 2007), ve které mluví o vývoji moderní metropole, o životě v ní a především o pozitivech hustoty velkoměsta, která po překročení určité kritické meze přerůstá v hyperhustotu, jež – podle...

téma — paměť

str. 274
Prostorová paměť, navigace a mozkové mapy Jak mozek mapuje prostor kolem nás (Vesmír 96, 274, 2017/5) Povodně v Praze a historická paměť Karlín vždy zaplavovala velká voda, a přece se tu stále staví (Vesmír 96, 278, 2017/5) Mikrostruktura paměti v mozku Jak se v mozkové tkáni zapisují a...

Mikrostruktura paměti v mozku

str. 282 | Karel Ježek
Paměť, to je v psychobiologickém smyslu slova schopnost pozměnit chování na základě předchozí zkušenosti. Tato definice reflektuje pouze kauzalitu mezi informací, jež do systému v minulosti vstoupila, a změnou do té doby obvyklého chování. Jde o vymezení velmi široké, platné pro paměť...

Paměť hornin

str. 284 | Aleš Špičák, Jaroslav Kadlec, Matěj Machek, Eduard Petrovský, David Uličný
Pro záznam dějů, které probíhají na povrchu pevné ˝země, jsou ideálním paměťovým médiem sedimentární horniny. Vznikají buď usazováním zrn pevných látek (obvykle úlomků minerálů či starších hornin vystavených zvětrávání a odnosu), nebo biochemickými procesy jako například...

Prežije jeden z najkrajších príkladov adaptívnej evolúcie?

str. 251 | Peter Mikula
Havajčany (česky šatovníci) sú jedným z najznámejších a najkrajších príkladov adaptívnej evolúcie. Celá táto ekologicky a morfologicky diverzifikovaná skupina je výsledkom úspešného výsadku pravdepodobne jediného druhu pinkovitého vtáka z príbuznosti rodu Carpodacus (v minulosti sa uvažovalo...

Paraziti mandrilům nevoní

str. 253 | Ondřej Vrtiška
Je-li mandril promořen parazity, ostatní opice nejsou příliš ochotny poskytovat mu grooming (péči o srst). Mandrilové se tímto způsobem chrání před jedním z rizik, která s sebou život ve skupině přináší. Indikátorem nákazy (například nálevníkem Balantidium coli, způsobujícím průjmy) je...

5 × 1 000 000

str. 255 | Ondřej Vrtiška
Pětice vědců z Univerzity Karlovy získala na svůj výzkum mimořádný příspěvek ve výši jednoho milionu korun. „Cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy,“ píše se ve statutu výzkumné podpory Donatio Universitatis...

Ceny Neuron pro mladé vědce

str. 263 | redakce
Fyzik Lukáš Palatinus je jedním z pětice laureátů letošní Ceny Neuron pro mladé vědce. Již posedmé ji dostanou čeští badatelé do 40 let za vynikající vědecké výsledky. V oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a letos poprvé také v oboru computer science tak...

Nebezpečný bisfenol

str. 249 | Jaroslav Petr
Na článek a video se studií o nových zjištěních o škodlivosti bisfenolu S pro reprodukci savců zareagovala čtenářka, skrytá pod přezdívkou HunterGiRl: „Ví někdo, jak je to s polypropylenovými lahvemi? Obecně se PP označuje za „bezpečnější plast“, než je PET, ale je tomu skutečně tak,...

Není noha jako noha

str. 252 | Ivan H. Tuf
„Sekáči jsou takoví divní pavouci“, dočetl jsem se nedávno při opravování písemek a nemohl jsem se ubránit úsměvu, byť to bylo jediné ocenění, které si tato neotřelá odpověď zasloužila. Sekáči sice mezi pavouky nepatří, pavučiny spřádat neumějí a řada z nich si dokonce vylepšuje...

Uridin reguluje energetický metabolismus

str. 250 | Petr Sucharda
Uridin, pyrimidinový nukleosid nezbytný nejen pro syntézu DNA a RNA, ale i pro řadu dalších biosyntéz včetně glykogenu, glykosylaci bílkovin a lipidů i pro detoxikace xenobiotik, má důležitou roli v regulaci energetického metabolismu. Plazmatická koncentrace je účinně regulována, stoupá při...

DNA origami

str. 253 | Ondřej Vrtiška
Nápad využít molekuly DNA k tvorbě přesně definovaných trojrozměrných struktur není nový, dosud však vyžadoval vysoké teploty a jednořetězcovou DNA. Nová metoda v principu umožňuje jejich tvorbu přímo v buňkách, byť ji autoři zatím demonstrovali pouze in vitro. Dvouřetězcové molekuly DNA...

Kdo chce glyfosát bít…

str. 249 | Margit Slimáková
Autor textu předává jakoby moje tvrzení, a přitom je jednoznačně uvedeno jako citace europoslance Pavla Poce, který je v Evropském parlamentu místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a tedy řeší právě problematiku těchto látek. Margit...

Experiment, který potrvá 1000 let

str. 264 | Marek Janáč
Národní archiv vlastní od soboty 1. dubna 2017 unikátní archiválii. Jde o záznam hlasových poselství našich současníků budoucím generacím. Vzkazy jsou vypáleny na skleněném kompaktním disku, jehož tělo netvoří obvyklá plastová hmota, ale speciální temperované sklo, vynikající svou...

Povodně v Praze a historická paměť

str. 278 | Pavla Státníková
Spojení s Libní přestalo… o 9 hodinách již celý Karlín (Žižkovice) byl celý pod vodau, a celá krajina až k Libni byla nepřehledné jezero. Když povodeň polední dobau nejvyšší stupeň dosáhla a nebezpečenství neustále hrůznější bylo, aby se domy nezhraucely, obývatelé s hořejších...
Diskuse: 1

Jaderné energetické technologie: zmenšování a modularita

str. 288 | Martin Ruščák
Dlouhá a užitečná cesta civilní jaderné energetiky Dnes pracuje na světě 440 reaktorů s celkovým výkonem 390 GWe, 60 je ve výstavbě a doposud mají za sebou kumulativních více jak 16 000 let provozu a kolem 66 000 TWh vyrobené elektrické energie. To kromě jiného znamená, že se vyrobila energie...

četli jsme —

str. 305 | Stanislav Komárek
Již třetí obsáhlé historické kompendium Jiřího Padevěta (696 stran) z dějin poslední světové války a navazujícího období u nás je po právu nejprodávanější knihou nakladatelství Academia. Obvykle klesá poněkud pod obzor poznatek, že „zdivočelé“ či „rozrušené“ země se po...

Ledové království na ústupu

str. 292 | Zuzana Chládová, Kamil Láska
Podnebí Svalbardu (souostroví, jež tvoří největší ostrov Západní Špicberk, dále ostrovy Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya, Prins Karls Forland, Kongsøya, Kvitøya, Bjørnøya ad.) významně ovlivňuje řada faktorů, především astronomických, geografických a cirkulačních. Poloha ostrovů mezi...

Prostorová paměť, navigace a mozkové mapy

str. 274 | Aleš Stuchlík
První snahy o formalizaci pojetí prostoru se objevovaly už u starověkých filozofů. Řecký filozof Aristoteles tvrdil, že svět, a tedy i prostor, je spojité plénum vyplněné hmotou a že povrch každého objektu v prostoru se „vlévá“ do svého okolí. O dvě tisíciletí později přichází anglický...
Diskuse: 1

Potíže s kořenem

str. 270 | Marek Eliáš
Vývoj v této oblasti nabírá na obrátkách. Za to vděčíme především prudkému nárůstu objemu sekvenčních dat (sekvencí celých genomů nebo alespoň transkriptomů) pro zástupce nejroztodivnějších eukaryotických skupin a také pokroku v metodách fylogenetických, či lépe řečeno...

Hraju šachy s krystaly

str. 260 | Marek Janáč
Projekt, který letos v lednu vyvrcholil článkem v časopisu Science,1) začal kolem roku 2006. Palatinus se tehdy během postdoktorandského studia ve Švýcarsku věnoval rentgenové krystalografii, ale přičichl i ke krystalografii elektronové. Věděl, že má pověst limitované metody, nepoužitelné k...