Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 2016

Vyšlo 08. 12. 2016

Délka života

str. 675 | Ivan Boháček
Téměř všechna média si povšimla článku v časopise Nature,1) který na základě analýzy demografických dat konstatoval, že délka života člověka má pevně danou mez přírodními omezeními. Délka života křečka je kolem 1000 dnů, psa zhruba 3000 až 6000 dnů. V rozvinutých zemích se člověk v...
Diskuse: 2

O (ne)smrtelnosti nejmenších

str. 694 | Josef Lhotský
Sigmund Freud v jedné ze svých statí napsal, že každý z nás dluží přírodě svou smrt a musí být připraven svůj dluh splatit. Zajímavé je, že už půl třetího tisíciletí před Freudem v podstatě totéž vyjádřil Anaximandros z Milétu, první antický myslitel, od nějž se nám dochovala...
Diskuse: 3

Draci, hydry, bazilišci

str. 714 | Růžena Gregorová
I dnes jsou mnozí lidé v první chvíli ochotni uvěřit, vědomi si bohaté rozmanitosti živočichů. A dvojnásob to platilo v minulosti, kdy mnoho cizích krajů nebylo ještě probádáno a přicházely stále nové a nové objevy. Co se vlastně za těmito záhadnými exponáty skrývá? Jsou to neznámí...

Nesmrtelná žena

str. 704 | Marek Janáč
Jen v mrazicích boxech soukromé americké neziskové organizace ATCC (American Type Culture Collection) uchovávají téměř 4000 lidských buněčných linií. Ke každé z nich stručnou informaci o „dárci“ a podmínkách uložení, bezpečném nakládání, způsobu zacházení a mnoha dalších...

Mission complete

str. 718 | Jan Veselý
Žijeme v éře velkých a úspěšných výprav robotů do nejzazších zákoutí Sluneční soustavy. Sondy Voyager jsou na cestě už téměř čtyři desetiletí a stále pracují. V živé paměti máme příběh sondy New Horizons (Vesmír 95, 520, 2016/9), jež odstartovala k planetě Pluto a po devíti a půl...

Život ve zmrzlém stavu

str. 700 | Daniela Gaiduschová, Josef Elster
Kryobiologie (z řeckého kryos – chlad) se zabývá schopností organismů přežít v mrazivých podmínkách, přičemž poznatky o stresových reakcích a přirozených adaptacích organismů využívá k jejich uchovávání v teplotách hluboko pod bodem mrazu. Jedná se o relativně mladou vědu, jejíž...

Morální kluzký svah očima neurověd

str. 687 | Radkin Honzák
Nepoctivost a podvádění patří ke každodenní zkušenosti našeho světa od oblasti finanční přes politickou scénu až po blízké vztahy. Říká se, že překračování morálních pravidel začíná malými hříchy, které během času narůstají, někdy až do enormních rozměrů. Tuto lidovou...

Respektují novináři čtenáře, či inzerenty?

str. 686 | Petr Houdek
Čtenáři často zapomínají, že i přes svá specifika jsou noviny průmyslem jako každý jiný a mají za cíl zisk, nikoliv objektivitu za každou cenu. Vysoká čtenost, která přitahuje hlavní zdroj výnosů – inzerenty, totiž vždy není důsledkem objektivního zpravodajství. Lidé v mnohém trpí...

Elementárně o částicích

str. 736 | Barbora Štěpánková
Když na dotaz týkající se mé práce odpovím: „Částice,“ objeví se ve tváři tazatele překvapení s příměsí obdivu, které mě nutí dopovědět: „Ne fyzikální, ten slovní druh.“ Tato odpověď ho pak uvede do rozpaků. Nevybaví si totiž nic víc než několik slov ať, kéž, nechť. Jsou...

„Národní soud“ nad Karlem Sabinou

str. 726 | Michal Charypar
Karel Sabina (1813–1877) patřil jako agilní spisovatel a novinář k nejznámějším postavám českého veřejného života a jeho minulost revolucionáře a dlouholetého politického vězně mu navíc dodávala zcela specifické pověsti. Byl vrstevníkem Karla Hynka Máchy, své povídky, básně a kritiky...

Zásnubní dary jsou (životně) důležité

str. 686 | Ivan H. Tuf
Samičky jsou většinou upejpavé. Přesvědčit nějakou ke kopulaci je obvykle podmíněno nemalou investicí, aby nápadník předvedl, že je schopen dar opatřit (muž předvádí, že není nuzák ani držgrešle). Muži proto potenciálním partnerkám či milenkám kupují drahé zbytečnosti, jako jsou...

Přátelštější k lidem s demencí

str. 698 | Eva Bobůrková
Je těžké pro člověka smířit se s vlastní smrtelností? Jaká je vaše zkušenost? — Ano, jsme vlastně jedinými tvory, kteří vědí o své smrtelnosti, jak tvrdí někteří filosofové. Někdy si ale říkám, že to platí jen do určité míry. O smrtelnosti člověka víme, ale tu svou vlastní...

téma — nesmrtelnost

str. 694
O (ne)smrtelnosti nejmenších Konec existence z pohledu bakterií (Vesmír 95, 694, 2016/12) Autofagie – buněčná uklízečka Jak buňka využívá nepotřebného harampádí v období nedostatku (Vesmír 95, 696, 2016/12) Přátelštější k lidem s demencí Jak se vyrovnáváme s vlastní smrtelností...

Vysušení jezera Zuiderského

str. 735 | Ondřej Vrtiška
1876: Malé Nizozemsko obírá se již po několik let velikou myšlenkou, která čím dál tím více k uskutečnění svému dospívá. Od r. 1849, kde vrchní inžen. van Diggelen ponejprv podal zběžný nástin, jak by jezero Zuiderské v celém svém rozsahu hrází odděliti a vysušiti se dalo, velmi mnoho o...

Nové prvky

str. 735 | Ondřej Vrtiška
1946: Nové prvky, kterých příroda našeho pozemského světa nezná, t. zv. transurany (protože následují v Mendělejevově tabulce prvků za posledním prvkem v přírodě se vyskytujícím), které posloužily lidstvu k dočasné spáse, ale stále temně hrozí konečnou zkázou, nevezme-li si člověk,...

Navštivte Bilbao

str. 738 | Jakub Potůček
Bilbao, bezmála čtyřsettisícová metropole Baskicka, rozhodně stojí za návštěvu. Ačkoliv neoplývá tolika historickými pamětihodnostmi jako jiná španělská města, umí příjemně překvapit. A to jak starobylým centrem s úzkými uličkami, mezi nimiž se tyčí gotická katedrála sv. Jakuba, či...

Nový druh z Čech

str. 681 | Martin Dokoupil, Jakub Straka
Systematický průzkum okolí Doks v roce 2013 přinesl zajímavý nález. V obci Okna u Máchova jezera byl objeven dosud neznámý druh kutilky rodu Tachysphex (z řádu blanokřídlých – Hymenoptera). Roku 2016 byl popsán pod jménem Tachysphex bohemicus. Dostal i české jméno – včelák český nebo také...

Neviditelný svět

str. 674 | Ondřej Vrtiška
Snímky na obálce a na této straně patří mezi dvacet prací oceněných v letošním ročníku soutěže Nikon Small World (www.nikonsmallworld.com). Spojují v sobě vědu a umění, sdělnost a krásu. Porota vybírala z více než dvou tisíc fotografií pořízených vědci a amatérskými i profesionálními...

I sovám vadí hlučné silnice

str. 683 | Jindřich Sedláček
Celosvětová silniční síť se rychle rozvíjí. Kromě přímých kolizí s volně žijícími živočichy může mít na živé organismy i další nepřímé účinky. V odborných kruzích se dnes živě debatuje především nad vlivem hluku působeného silniční, popřípadě leteckou dopravou na...

Co nám rostliny utajily

str. 681 | Miroslav Zeidler
S klimatickými změnami dochází k časovým posunům ve vývojových fázích (pučení nových listů, kvetení, tvorba plodů aj.) rostlinných druhů, a tím i celých společenstev. To není nic nového, doklady vztahu mezi nástupem jednotlivých vývojových fází rostlin a klimatem plní stránky řady...

Autofagie – buněčná uklízečka

str. 696 | Jan Černý
Přestože se pro letošní Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu očekávalo jiné téma a jiný laureát (Technologie CRISPR/Cas9 pro editování genetické informace),1) výsledek hlasování švédských akademiků nakonec můžeme vnímat jako absolutně bezrozporný a zasloužený. Oceněn byl totiž...

Duchařská seance s otcem evoluční biologie

str. 736 | Jan Toman
Naučná literatura to v posledních letech nemá lehké. Hranice se stírají a mezi populárněnaučné publikace pronikají jak knihy, které by dříve bez problému zapadly mezi čtivější odborné monografie, tak spisy vhodné spíše pro děti školního věku. Poslední dílo Josefa Lhotského dokonce nejde...

Pojídání země

str. 677 | Pavel Rada, redakce
Považuji za zajímavé, že ačkoliv podle úvahy pana Marka Janáče lidé za celé století nepřišli na jednoznačný důvod odpozorovaného jevu pojídání zeminy, pak právě o číslo dříve napsal Radkin Hozák recenzi knížky „10 % člověka“, kterou jsem si proto koupil. Právě ta celou problematiku...

Fascinující rozmnožovací strategie pavouků

str. 680 | Pavel Pecháček
Kopulace s nedospělými samičkami může být výhodná. Tedy alespoň pokud je řeč o některých zástupcích snovaček (rod Latrodectus). Rozmnožovací strategie pavouků jsou někdy opravdu fascinující a jednou z prvních skutečností, která se nám v této souvislosti vybaví, je žravost samičky během...

Zvukový hologram

str. 683 | Ondřej Vrtiška
Kromě optických hologramů lze konstruovat i hologramy zvukové. Fyzikové nyní představili energeticky úspornější způsob, jak toho dosáhnout. Místo složité elektroniky využívá pasivní metamateriály. Tvoří je plastové kostičky vytištěné na 3D tiskárně, v každé z nich je dutina ve tvaru...

314

str. 682 | Ondřej Vrtiška
Rorýsi z Evropy nelétají zimovat ani tak do Afriky, jako spíše nad Afriku. Švédští ornitologové po dva roky sledovali několik rorýsů obecných (Apus apus), které vybavili pohybovými čidly a moduly pro záznam polohy. Žádný z rorýsů nestrávil od vyvedení mláďat do návratu do hnízdišť v...

Zlikviduj nepřítele

str. 688 | Václav Hořejší
Naše tělo také v první řadě spoléhá na mechanické bariéry (kůže, slizniční povrchy). Jejich mechanická funkce je posílena chemicky – na kůži, ale hlavně na slizničních površích se nacházejí antimikrobiální peptidy, které do určité míry tyto povrchy dezinfikují.1) Pro mnohé...

Teorie polovzdělanosti v době digitální třenice

str. 724 | Andrew Lass
Letos na jaře mi přišlo, že je něco plesnivého ve státě nikoliv dánském, ale pedagogickém. Měl jsem nepříjemný pocit, že mnozí studenti nečtou (natož pečlivě) zadanou literaturu a na semináři „improvizují“ víc, než jsem byl zvyklý. Situace se postupně zhoršovala, těch pár, co...

Budiž světlo – vždy a (skoro) všude

str. 681 | Ivan H. Tuf
Světlo nám umožňuje dobře vidět, k „uvidění“ předmětu potřebujeme jeho osvětlenost alespoň o intenzitě dva nanoluxy. Vyšší intenzity jsou samozřejmě potřebné pro preciznější vidění, 200 lx je považováno za ideální míru osvětlenosti při precizní mechanické práci. Světlo má...

Zamyšlení o jednotkách

str. 677 | Slavomil Vinkler, Josef Vojtíšek
Spor sekunda versus vteřina je poměrně nepodstatný proti potížím s jednotkami tlaku, které se táhnou až do dnešní doby. […] Soustava jednotek SI sice definuje tlak jako absolutní, tedy sílu na jednotku plochy, ale neexistuje manometr, který to umí. Elektronické převodníky tlaku umějí absolutní...
Diskuse: 1

Přítel skřítků

str. 690 | Marek Janáč
Profesor Ondřej Santolík totiž vede tým, který v Ústavu fyziky atmosféry zkoumá skřítky – atmosférické výboje, pozorovatelné nad velmi silnými bouřkami. První vědecké pozorování tohoto jevu pochází teprve z roku 1989. Skřítci jsou obvykle červení až oranžoví, mají podobu postavičky s...

MRSA vypouští falešné cíle

str. 683 | Ondřej Vrtiška
Zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus), rezistentní vůči methicilinu (MRSA), každoročně zabíjí tisíce pacientů. Zpravidla proti němu jako poslední záchrana zabírá antibiotikum daptomycin. Způsobuje depolarizaci buněčné membrány, důsledkem je rozvrat chemického prostředí v bakteriální...

Prečo majú tropické vtáky menšie znášky?

str. 680 | Peter Mikula
Životné stratégie temperátnych a tropických druhov vtákov sa v mnohých podstatných aspektoch dramaticky líšia. Kým tropické druhy sú známe napríklad menšou mierou mortality dospelých jedincov, sú menej promiskuitné a obhajoba teritória či podiel na stavbe hniezda a výchove mláďat sú často u...

Modré listy, adaptace na stín

str. 683 | Ondřej Vrtiška
Některé druhy begónií rostoucích v přízemním patře pralesa mají modré listy. A biologové konečně znají příčinu této extravagance. Mikroskopická analýza listů malajského druhu Begonia pavonina odhalila, že vnitní (tylakoidní) membrány chloroplastů v epidermis vytvářejí pravidelně...

Zákulisí

str. 684 | Ondřej Vrtiška
Granty pro postdoky Zkušenosti na špičkových světových pracovištích mohou sbírat dva mladí vědci, kteří 12. listopadu získali granty v celkové hodnotě dva miliony korun od Nadace Experientia. Andrej Jančařík z ÚOCHB AV ČR odjel do francouzského Centre national de la recherche scientifique (CNRS)...

Medúzalém

str. 703 | Adam Petrusek
Základní životní cyklus žahavců, mezi něž Turritopsis dohrnii patří, zahrnuje střídání dvou hlavních životních forem – přisedlého polypa a medúzy volně se vznášející ve vodním sloupci. Medúza je pohlavně dospělý jedinec produkující spermie či vajíčka (popřípadě obojí, pokud je...

Mayské písmo

str. 720 | Eleni Dimelisová
Záhada mayského písma nedala badatelům spát několik desetiletí. Přesto zlomový moment ve snaze o její odhalení nastal až v polovině 20. století. Stěžejní průlom učinil ruský lingvista Jurij Knorozov (1922–1999), který správně odhalil podstatu písma Mayů a za přispění dalších...

četli jsme —

str. 737 | Eva Bobůrková, Stanislav Vaněk
Petr Zajíček: Jeskyně České republiky na historických mapách Nakladatelství Academia, Praha 2016, 188 stran, 46 map Na území naší republiky se nachází téměř čtyři tisíce jeskyní. Jeskyni Kůlna v Moravském krasu obýval člověk neandertálský již před 120 tisíci lety. A první vědecky...

Brána zvěda

str. 706 | Břetislav Vachala
Důležitým předpokladem trvání nerušeného posmrtného života bylo podle představ starověkých Egypťanů zachování těla zemřelého, které mělo bezpečně a „navěky“ spočívat v hrobce. Již ve starověku však mumie zesnulých panovníků, členů jejich rodin a příslušníků společenské...

Velryby táhnou na sever

str. 710 | Zuzana Sajdlová
Začátkem listopadu se ve fjordech u norského Tromsø objevují keporkakové (Megaptera novaeangliae), kteří zde v posledních šesti letech přezimují. U keporkaků i plejtváků myšoků (Balaenoptera physalus) jde o nový jev, neboť tito kytovci se touto dobou obvykle vyskytují v jižních zeměpisných...

VESMÍR Vánoční losování pro předplatitele

str. 678
2 fotoaparáty Olympus TOUGH (TG-4 a TG-870) 1 dalekohled Olympus 10×21 RC II WP Do slosování budou zařazeni všichni, kteří uhradí předplatné na rok 2017 do 12. prosince 2016 a předplatí si nejméně na jeden rok. Končí-li vaše předplatné v průběhu roku 2017 a chcete se zúčastnit...