Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 2016

Vyšlo 03. 11. 2016

Nejzazší (dosažená) mez

str. 611 | Ivan Boháček
Hranice, mez, pomezí, rozmezí, mantinely, omezení, rozhraní, přelom, předěl, pomezní čára, bitevní linie, interface… ve všech těchto slovech je obsaženo, že jde o oddělení dvou oblastí – toho, co je před hranicí a toho, co je za hranicí. K tomu také příslušné vazby: hranice mezi dnem a...

Teroristé a běženci

str. 662 | Petr Pithart
Doufám, že čtenář Hvížďalovy knihy rozhovorů ocení i tazatele: jeho otázky nebyly banální, ba riskoval i nesouhlas zpovídaných. Věřím, že ocení šířku prezentovaných postojů: od skeptického knížete přes zlomyslného pragmatika až po filosofa, naznačujícího, jak bránit hodnoty...

Krotíme skryté magnety

str. 628 | Ondřej Vrtiška
„Z teoretického hlediska jsou mimořádně zajímavé, ale nezdá se, že by měly nějaké praktické využití.“ To o antiferomagnetech prohlásil francouzský fyzik Louis Néel, který v roce 1970 obdržel Nobelovu cenu právě za objevy týkající se této zvláštní skupiny látek. Citát pochází z jeho...

Policejní perzekuce Prokopa Chocholouška

str. 656 | Magdalena Pokorná
Prokop Chocholoušek vstoupil do české literatury jako spolupracovník Josefa Kajetána Tyla a jako novinář se za revoluce 1848 angažoval v radikálně demokratickém tisku. Právě na Chocholouškově příkladu lze ukázat, jakou podobu policejní perzekuce v době neoabsolutismu měly a jak mohly sankce...

téma — hranice

str. 632 | redakce
Frontier čili hranice Hranice poznání (Vesmír 95, 632, 2016/11) Hledáme limity života Hranice života (Vesmír 95, 633, 2016/11) Hranice kvalitního života a lidsky důstojné smrti Hranice smrti (Vesmír 95, 636, 2016/11) Mendělejevova tabulka Hranice chemie (Vesmír 95, 638, 2016/11) Hraniční...

Mendělejevova tabulka

str. 638 | Vladimír Wagner
Hranice mezi poznaným a neznámým se v Mendělejevově tabulce posunovala už mnohokrát. Při svém zveřejnění v roce 1869 obsahovala řadu bílých míst i uvnitř. Tyto ostrůvky neznáma se v následujících letech postupně zmenšovaly, až zmizely úplně. Posledními objevy, které vyplnily prázdná...

Královna je mrtvá, ať žije královna

str. 652 | Robert Hanus
Většině z nás přijde svět sestávající ze samců a samic, kteří se od sebe více či méně odlišují a společně vytvářejí biologický druh, jako normální a jediný možný. Vědecké opodstatnění převahy pohlavního rozmnožování je však poměrně složité. Klasické pohlavní rozmnožování...

Hypnotický vliv kukačky na vrabce

str. 667 | Tomáš Grim
1896: Vypravovaly se z přírody příběhy, kde had svou oběť okem omámil, aby mu neunikla. Řada podobných dokladů z živočišstva figuruje i v moderních lékařských časopisech, ale protože tu běží o události nad míru řídké, ojedinělé, nelze je tak snadno kontrolovati a trochu nedůvěry nebude...

Ukaž se jako neinformovaný a budeš oškubán

str. 620 | Petr Houdek
Všichni většinu zboží nakupujeme za jednotnou cenu. Prodejci tak nemohou využívat různé ochoty jednotlivých zákazníků za výrobek zaplatit. Vyprahlý člověk za pivo platí stejně jako ten, kdo žízeň již uhasil. U některých transakcí však ceny pevně stanoveny nejsou a probíhá nějaká forma...

Poznej nepřítele

str. 624 | Václav Hořejší
Tento problém je ještě komplikován tím, že organismus je v neustálém styku s mnoha cizorodými molekulami, které nijak nebezpečné nejsou, a proto by bylo zbytečné proti nim nějak zasahovat. Některé mikroorganismy, které žijí v našich tělech (hlavně ve střevě), jsou pro nás dokonce...

Hranice kvalitního života a lidsky důstojné smrti

str. 636 | Jarmila Drábková
Jen každý dvacátý člověk v seniorském věku v naší „postmoderní“ společnosti podle psychosociologických studií hodnotí, že se jeho život naplnil, že byl podle osobních kritérií a představ kvalitní – i když nikoli optimální. Nicméně při posuzování nadcházejícího životního...

Když se dva jazyky bijí v jednom mozku

str. 642 | Juraj Jonáš, Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Veronika Voráčková
Člověk, který mluví denně a plynule dvěma jazyky, tedy bilingvní, si někdy v určitém jazykovém kontextu neumí hned vzpomenout na správný výraz anebo použije nesprávnou větnou či stylistickou vazbu.1) Hledaný výraz se mu pořád objevuje v tom jazyce, který právě v daném okamžiku nepoužívá,...

Rudé nebe nad Maratonem

str. 646 | Jan Veselý
Pohledem do kráteru Endeavour a na hřbet jeho protějšího okraje na vzdáleném horizontu se sonda Opportunity letos na jaře rozloučila s „Maratonským údolím“, v němž pracovala více než rok. Opportunity je jednovaječným dvojčetem dalšího „marsochodu“ jménem Spirit. Obě pojízdné sondy...

Pojď budovat

str. 669 | Marek Janáč
Historicky největší přesun obyvatelstva na našem území, tak lze charakterizovat události v bývalých Sudetech mezi léty 1945 a 1952. Krom relativně dobře zmapovaného vysídlení 2,9 milionu Němců a Maďarů obsahuje i méně známou kapitolu osidlování „uvolněných“ oblastí 1,3 milionu lidí z...

Jak ušetřit hedvábí

str. 615 | Ivan H. Tuf
Některé mnohonožky mají snovací žlázy. Týká se to určitých plochulí, všech hrbulí a také několika menších a méně známých mnohonožčích řádů, mezi něž patří i skupina Callipodida. Do ní patří jedny z nejhezčích a největších evropských mnohonožek, které dorůstají až...

Frontier čili hranice

str. 632 | Vojtěch Novotný
Hora Bos avi se majestátně zdvíhá z nedohledných, pralesem zarostlých nížin Nové Guineje. Souvislý koberec tropického lesa je jenom občas porušen nevelkou mýtinou s vesnicí tvořenou obvykle shlukem domků krytých palmovým listím. Tím větším překvapením je misijní stanice Didesa na úpatí...

Jáství, teorie mysli a schizofrenie

str. 643 | Filip Španiel, Tereza Nekovářová, Iveta Fajnerová
Po staletí je předmětem zájmu filozofie základní otázka: odkud se v naší mysli bere prožitek jáství? Pokud laskavý čtenář v této chvíli natáhne ruku po hrnku s čajem a donese ho k ústům, ani na chvíli nepochybuje o tom, že je původcem a vykonavatelem pohybu. Nepochybuje, že myšlenka, která...

Nechme se znejistit, možná dohlédneme dále

str. 664 | Ludmila Trapková, Vladislav Chvála
VCh — Když na počátku devadesátých let kolega Čepický prosadil jako hlavní téma gynekologického kongresu psychosomatiku, nejmenovaný člen výboru, uznávaný profesor, prý reagoval zvoláním: „Jen ne žádnou etiku, prosím!“ My, tehdy ještě mladí lékaři jsme se tak poprvé dověděli, že...

Čtvrtý druh

str. 614 | Jan Kollár
Sítnice obsahuje specializované světločivné neurony zvané tyčinky a čípky. Tyčinky umožňují černobílé vidění, zatímco čípky barevné. U Homo sapiens, stejně jako u všech ostatních úzkonosých primátů (Catarrhini), lze za normálního stavu rozlišit tři druhy čípků – L, M a S. Každý...

Včela jako z pohádky

str. 617 | Ondřej Vrtiška
Včela Anthophora pueblo, obývající pouště amerického Jihozápadu, jako by se inspirovala pohádkou o třech prasátkách. V ní se jako nejprozíravější ze tří sourozenců ukáže ten, který se nespokojí se slámou či dřevem a zbuduje si pevný příbytek z cihel. Jako jediný odolá vlčímu útoku....

Zákulisí

str. 618 | Ondřej Vrtiška
Dostupná pneumokoková vakcína Na zápal plic celosvětově připadá 15 % všech úmrtí dětí do pěti let věku – loni si tato nemoc podle Světové zdravotnické organizace vyžádala 920 136 dětských životů, především v oblastech bojů a dalších humanitárních krizí. Na trhu jsou k dispozici dvě...

Život člověka XX. věku

str. 667 | Ondřej Vrtiška
1936: Ogletho rps ká universita – ostatně, tuším, mladá a nepatrná, což konečně nic neříká o její budoucnosti – je budována na žule Apalačských hor. V základech knihovny, budovaných ze žulových kvádrů a zabezpečených i proti vodě, by chtěli obložením z nerezavící ocele vytvořit...

Od sucha k suchu

str. 668 | František Vyskočil
Žijeme v do bě, kdy česká kotlina zažívá jedno z nejsušších období za posledních 500 let, konstatují autoři monografie Sucho v českých zemích. Jde o publikaci nejméně s jednou předností: na nedostatek vody se dívá z hlediska celé řady oborů. Současné znalosti z klimatologie, meteorologie,...

Opera, věc veřejná

str. 670 | Vendula Hnídková
Zástavba břehů bývalého přístaviště v Oslu začala prakticky i symbolicky vybudováním nového objektu pro Norskou operu a balet. Stavba určená pro uměleckou produkci tak stála na začátku velkorysého urbanistického záměru radikální proměny zanedbaných ploch, na jehož konci by měla vzniknout...

Kyber není kybernetika

str. 627 | Jiří Zlatuška
Anglické slovo „cyber“ nevzniklo jako zkratka z Wienerovy kybernetiky coby svébytné technické disciplíny pokrývající specifické partie automatického řízení, zpětné vazby a interakcí autonomních systémů s fyzikálním prostředím. (Zejména v článku užité spojení „kyberneticko-fyzický...

Podivný tvor

str. 613 | Ivana Hrubá, Adam Petrusek
Podivuhodného tvora jsem potkala 20. srpna v 6 hodin ráno u břehu Jaderského moře poblíž Omiše v obci Staniči. Byl krásný, hebký, načervenale hnědý se vzorem na „křídlech“, jako z babiččina žinylkového plédu. […] Velikost odhaduji na 25 až 30 cm jak na délku, tak na šíř při...

Ptačí hnízdo využívané 2500 let

str. 616 | Jindřich Sedláček
Raroh lovecký (Falco rusticolus) je největší z takzvaných velkých sokolů, má cirkumpolární rozšíření a ptáci z jednotlivých oblastí výskytu jsou také velmi variabilní ve zbarvení. Téměř výhradně černí rarozi se vyskytují hlavně na Labradorském poloostrově v Kanadě, naopak bílí...

1 nm

str. 617 | Ondřej Vrtiška
Prototyp nejmenšího tranzistoru světa vytvořili fyzikové z Lawrencovy státní laboratoře v Berkeley. Nejlepší komerční technologie dnes pracují s tranzistory o velikosti 20 nm a dosud se mělo za to, že fyzikální limit je 5 nm. Při menších velikostech by se už projevilo kvantové tunelování a...

Neprispôsobiť sa nevypláca

str. 616 | Peter Mikula
Gigantopithecus blacki, obor z juhovýchodnej Ázie s hmotnosťou presahujúcou štvrť tony a výškou tri metre, bol pravdepodobne najväčším druhom primáta, aký kedy obýval našu planétu. Jeho fosílie sú však známe len z niekoľkých izolovaných zubov a spodných čeľustí (napokon aj prvý opis...

Odhad vlastností oceánu na Europě

str. 615 | Julie Nováková
To, že Jupiterův měsíc Europa pod svou ledovou slupkou hostí oceán vody, je díky jeho povrchové geologii, indukovanému magnetickému poli a gravitačním měřením známo již delší dobu. Ale o vlastnostech tohoto oceánu víme velice málo. Steve Vance a kolektiv z JPL se v nové studii pokusili o...

Jméno pro hvězdnatku

str. 613 | Marek Janáč
Vše, co má jméno, jednou někdo pojmenoval. Jak už jsme psali, čeští botanici Michal Hroneš, Martin Dančák a Michal Sochor z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dosud v tropických deštných lesích Bornea objevili tři druhy rostlin, patřících mezi hvězdnatky. K jejich českému...

Hledáme limity života

str. 633 | Jan Toman
Názory na to, za jakých podmínek jsou pozemské organismy ještě schopné přežívat, prošly za uplynulých sto let dramatickým vývojem. Ještě v prvním desetiletí dvacátého století přemýšlelo o možnostech života za nestandardních podmínek jen pár podivínů. Země byla pro přírodovědce...

četli jsme —

str. 669 | Ivan Boháček, Stanislav Vaněk
Steven WeInberg: Jak vyložit svět (Objevování moderní vědy) Nakladatelství Slovart, Praha 2016, 432 stran Autor říká „Co je ve vědě důležité […]˝, není vyřešení nějakých oblíbených problémů dnešního dne, ale porozumění světu. […] Vědecký vývoj záležel ponejvíce na odhalení...

Hraniční opevnění

str. 640 | Marek Janáč
Síla je to nezanedbatelná. Ke konci roku 2015 měli Němci ve větrných elektrárnách instalovaný výkon odpovídající více než 21 Temelínům (celkem 44,9 gigawattu instalovaného výkonu, z něhož 41,7 gigawattu připadá na pevninské elektrárny a 3,3 gigawattu na elektrárny šelfového moře).1)...

Minulost horských smrčin Šumavy

str. 648 | Vojtěch Čada, Jiří Lehejček, Miroslav Svoboda
Jakým způso bem a v jakém počtu stromy v lese odumírají? To je zásadní otázka nejen pro lidské pozorovatele a hospodáře, ale i pro život samotného lesa. V přirozených lesích umírají stromy různě: vlivem vichřic, požárů, hmyzu nebo houbových patogenů. Odumření většího či menšího...

Rozezvučený slovník

str. 668 | Veronika Vodrážková
Ačkoliv se nám to v dospělosti v praktickém životě hodí málokdy, pamatujeme si z dětství zcela přesně, jak odpovědět na stále se opakující otázky „Jak dělá pejsek?“, „Jak dělá kravička?“ apod. Dospělí nás naučí, že pejsek dělá haf a kravička dělá bú, tedy bučí. Později...

O tuhém kořínku zhýralého mystika

str. 658 | Miloslav Pouzar
Ruský výraz pаспущенный („raspuščennyj“) neznamená rozpuštěný, ale nevázaný, prostopášný, zpustlý. A přesně takový podle všeho byl Grigorij Jefimovič Rasputin (1869–1916), rodák ze sibiřské vesnice Pokrovské. Ať Rasputin získal své jméno po rodičích nebo později jako...

Omne animal ex ovo?

str. 622 | Jaroslav Petr
V roce 1651 napsal anglický lékař William Harvey ve své knize Exercitationes de generatione animalium, že „všechna zvířata, včetně těch rodících živá mláďata, člověka nevyjímaje, se vyvíjejí z vajíčka”. Harveyho životopisci Robertu Willisovi připadala věta příliš košatá a v roce...

Pyrenoid a zvýšení fotosyntetické fixace uhlíku

str. 621 | Jaromír Kutík
Rostliny při fotosyntéze zabudovávají uhlík z oxidu uhličitého (CO2) do organických látek. Používají k tomu enzym rubisco (ribulóza bisfosfát karboxyláza/oxygenáza, Vesmír 88, 221, 2009/4; 83, 130, 2004/3). V zemské atmosféře je koncentrace oxidu uhličitého, nehledě na její současný vzestup,...

Nejstarší háček na ryby

str. 617
V jeskyni Sakitari na ostrově Okinawa nalezli japonští archeologové vedle korálků, nářadí a zbytků jídla také rybářské háčky staré téměř 23 000 let. Vyrobeny byly z ulit mořských plžů. Vykopávky v místě nálezu potvrdily, že rybáři na ostrov přijížděli už nejméně o 7000 let...

Model připouští mírnou Venuši

str. 620 | Julie Nováková
Pod hust ými mračny Venuše leží svět s povrchovými teplotami překračujícími 400 °C a tlakem devadesáti atmosfér. O vývoji planety nicméně víme velmi málo. Vysoký poměr deuteria vůči běžnému lehkému izotopu vodíku naznačuje, že původně měla vyšší množství vody než dnes, řádově...

Krok k optickému kvantovému počítači

str. 617 | Ondřej Vrtiška
Z německo-polsko-ruské spolupráce vzešel první kvantový fotonický obvod plně integrovaný na čipu – včetně zdroje fotonů. Dosavadní řešení vyžadovala objemnou laboratorní aparaturu. Novinka využívá jako zdroj světla elektricky excitované uhlíkové nanotrubičky, které emitují jednotlivé...

Nový typ prenosnej rakoviny diabla tasmánskeho

str. 614 | Peter Mikula
Rakovina prenosná fyzickým kontaktom medzi jedincami je v ríši zvierat skutočnou kuriozitou. Doteraz boli opísané len tri takéto typy rakoviny – jeden trápi morské lastúrniky druhu Mya arenaria, ďalší sa prenáša pohlavným stykom medzi psami a posledný typ napáda len diabla tasmánskeho...

Vánoční losování pro předplatitele

str. 610 | redakce
2 fotoaparáty Olympus TOUGH (TG-4 a TG-870) 1 dalekohled Olympus 10×21 RC II WP knihy v celkové hodnotě 20 000 Kč z nakladatelství Academia, Paseka, Dokořán, dybbuk Do slosování budou zařazeni všichni, kteří uhradí předplatné na rok 2017 do 12. prosince 2016 a předplatí si nejméně na...