Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2016

Vyšlo 06. 10. 2016

Sucho v sedmi pádech

str. 543 | Ondřej Vrtiška
Rozmazleni středoevropským mírným klimatem, zvykli jsme si, zvláště ve městech, žít jaksi mimo přírodní cykly. Počasí nás zajímalo pouze před víkendem a dovolenou. Bude hezky na koupání? Porostou houby? Bude na horách dost sněhu? Se vším ostatním ať si lámou hlavy zemědělci nebo...

téma — sucho

str. 562 | redakce
Voda, krajina, společnost Voda jako příčina konfliktů (Vesmír 95, 562, 2016/10) Sucho v České republice Sucho v minulosti, současnosti a budoucnosti ČR (Vesmír 95, 565, 2016/10) Voda pro půl Česka Jaké jsou u nás zásoby podzemní vody? (Vesmír 95, 568, 2016/10) Rostliny vyprávějí o...

Voda, krajina, společnost

str. 562 | Petr Sklenička
Nejstarší konflikty o vodu byly zaznamenány v Mezopotámii již před 4500 lety, série abnormálně suchých období stála za společenským kolapsem mayské civilizace. Extrémní srážkové deviace hrají roli ve všech typech konfliktů, jednotlivými vzpourami počínaje, přes občanské války či...

Překročit čtrnáctidenní Rubikon?

str. 556 | Jaroslav Petr
Kdyby Karel IV. uzákonil, že koňské povozy nesmějí na cestách Království českého jezdit rychlostí přesahující 100 km/hod, poddaní by si asi ťukali na čelo, ale jinak by se nic moc nestalo. Kůň zapřažený do vozu nepoběží stovkou, ani kdyby mu vozka práskal bičem nad hlavou jako šílený....

Odložit své pero navždy

str. 594 | Michael Wögerbauer
Intelektuální tvořivost žen byla během 18. století považována za společensky nevhodnou, ve světě ovládaném muži se ocitala na okraji společensky i esteticky přijatelného a zajímavého. V tehdejší společnosti byly ženské literární ambice kontrolovány, a dokonce bylo běžné je omezovat:...

Rostliny vyprávějí o suchu

str. 570 | Lenka Hájková, Jan David Reitschläger, Tomáš Vráblík
Pod nepříliš známým pojmem fenologie (z řeckého φαίνω – phainō: ukazuji, vyjevuji, tj. věda o tom, „co se jeví“) se skrývá nauka zkoumající načasování každoročně se opakujících vývojových fází živých organismů, tzv. fenofází, v závislosti na vnějších podmínkách,...

Zachrání nás před suchem genetika?

str. 578 | Stanislav Mihulka
Pro samotné rost liny není sucho zase tak neobvyklým jevem a dovedou se s ním do určité míry vyrovnat. Záleží na tom, z jakého prostředí daná rostlina pochází, jakými je vybavena adaptacemi a jak dokáže zareagovat na rychlé změny ve svém okolí. Potíž je v tom, že sucho dramatickým způsobem...

Máme nos – pardon, dva nosy. Proč?

str. 552 | František Vyskočil
Jestliže párové orgány pracují víceméně stejně, bude to jistě platit pro pravou i levou stranu nosu. Nebo snad ne? Zkusme prstem (zvnějšku) uzavřít jednu nosní dírku a zvolna dýchejte jen tou druhou. Opakujte postup s opačnou nosní dírkou. Asi 80 % osob zjistí, že jsou vzduchové kanály...

Pojídání země

str. 603 | Marek Janáč
1906: Pojídání země jest u mnohých národů v horkém pásmu od pradávna zcela obvyklé. Ottomakové při řece Orinoku pojídají jemnou, šedožlutou hlínu, kterou dříve na ohni trochu opraží, ve velikém množství. V Guinei pokládá se nažloutlá zemina, tam se vyskytující, jako lahůdka, a...

Čas na změnu

str. 589 | František Pelc
Stáváme se sv ědky synergického působení dvou faktorů: klimatických změn a poškozené krajiny s malou schopností udržet vodu. V příštích několika desetiletích se průměrná teplota v našich končinách nejspíš zvedne asi o stupeň a objem srážek zůstane stejný. Klimatická změna bude...

Voda pro půl Česka

str. 568 | Renata Kadlecová
Každý druhý obyvatel Česka je přitom na podzemní vodě životně závislý; plných 45 procent z nás pije vodu pocházející z podzemních zdrojů. Je zpravidla kvalitnější než povrchová, protože na své cestě do našich sklenic prošla důkladným filtrem půdy a propustných hornin, v nichž našla...

Sucho v České republice

str. 565 | Miroslav Trnka, Rudolf Brázdil, Zdeněk Žalud
Sucho představuje stav či období charakterizované nedostatkem vody v porovnání s její průměrnou hodnotou v dané oblasti. V případě delší epizody s nedostatkem srážek se hovoří o suchu meteorologickém, které se může projevit svými dopady v dalších oblastech, takže se v odborné i časové...

Když přehrady rozkvetou

str. 580 | Petr Znachor
Přehradní nádrže jsou umělé vodní útvary vzniklé přehrazením původního říčního údolí, proto se většinou vyznačují podlouhlým tvarem. Je jich u nás několik set. Využívají se např. jako zdroje pitné vody, k zadržení vody při povodních, k rekreaci nebo k výrobě elektrické energie. V...

Vodní autogram

str. 584 | Marek Janáč
V celosvětovém měřítku poptávka energetického průmyslu po vodě poroste. Světová banka očekává, že do roku 2035 stoupne tato spotřeba o 35 %. Problémem je zejména spotřební voda, kterou nelze použít na jiné účely, protože mizí ve výparnících nejrůznějšího typu. V Asii mají...

Ohrožená půda

str. 586 | Bořivoj Šarapatka
Lidský život na Zemi je úzce spjat s půdou, bez níž by naše existence nebyla možná. Půda však není v současné době schopna zvládat tlaky, kterým je vystavena. Zhruba 60 % souše je využíváno člověkem a stejné procento z toho tvoří zemědělsky obhospodařované území, výrazně ovlivněné...

Takový dobrák!

str. 604 | Hana Mžourková
Koukněte na ty dva. To je ten náš soused, takový sympatický člověk. Ale ta jeho žena, to je taková fúrie. A má takové divné oči. Tenhle týden se po mně tak podívala, až mne z toho zamrazilo! Ukazovací zájmena jsou nedílnou součástí našeho vyjadřování a jejich hojné užívání, i známé...

Z historie hysterie

str. 604 | Radkin Honzák
Autorka, londýnská neurologická konzultantka s pětadvacetiletou praxí, získala za svou prvotinu letos výroční cenu Wellcome book pro „new insights into the relationship between the body and the mind“. Autorce ocenění přeji, ale pokud je její pohled vydáván za „nový vhled“, jsou porotci...

Modernistická architektura po asijsku

str. 606 | Jiří Tourek
Moderní architektura první poloviny 20. století měla velká témata, která jí propůjčovala nesmírnou sílu. Patřila mezi ně mimo jiné otázka přiměřeného bydlení pro všechny, zajištění dostatečné hygieny, oslunění i větrání obydlí, rychlost a ekonomičnost výstavby a mnohé další....

Al-Ghazálí a islámská ortodoxie

str. 555 | Kristýna Rendlová
Al-Ghazálí (cca 1058–1111) je bezesporu vnímán jako zásadní myslitel středověké islámské filosofie a také jako stěžejní autorita islámské ortodoxie, ať již v oblasti práva, teologie či mysticismu. V článku však zmíněn nebyl, neboť z hlediska pojednávaného tématu, tedy přínosů...

Úskalí měkkýší diety

str. 552 | Ivan H. Tuf
Ač se mohou různí lidé rozcházet v názoru na to, zda jsou hlemýždi chutní, většina se shodne, že jejich konzumace je náročná a že je lze považovat maximálně za lahůdku, nikoliv za plnohodnotné jídlo. Plži jsou většinou malí a většinou chráněni ulitou proti predátorům. Chcete-li...

9,6 %

str. 548 | Ondřej Vrtiška
Za posledních dvacet let zmizela téměř desetina světové divočiny. K tomuto závěru dospěla australská studie porovnávající současnost se situací na počátku devadesátých let minulého století. Největší ztráty utrpěla Amazonie a střední Afrika. Zbývá 30,1 milionu km2 divočiny (23 % povrchu...

Katastrofa jako impuls

str. 546 | Jan Klimeš
V dnešní době naplněné zprávami o katastrofách a „koncích“ civilizací ukazuje článek o největší známé holocenní povodni, že katastrofy mohou pro společnost představovat nový začátek. Společný výzkum geologů, archeologů a antropologů velmi podrobně zmapoval místo a dobu vzniku...

Měkký, ale natvrdlý

str. 549 | Ondřej Vrtiška
Na Harvardu se zrodil nejměkčí robot světa – na rozdíl od jiných je z měkkých materiálů vyroben celý včetně řídicí jednotky a zdroje energie. Takové řešení se hodí například při využití v terénu vyžadujícím průběžné změny tvaru robotova těla. Vyroben je z elastomerů kombinací...

Netopiere ako potrava vtákov s dennou aktivitou

str. 553 | Peter Mikula
Hoci sú netopiere jednou z taxonomicky a ekologicky najdiverzifikovanejších skupín cicavcov, veľká časť ich biologických vlastností je nepreskúmanou oblasťou. Možno to povedať aj o ich interakciách s predátormi, ktoré boli dlhý čas na okraji vedeckého záujmu. Za najčastejšie predátory...

Je erytropoetin vůbec doping?

str. 546 | Josef Chalupský
Erytropoetin (EPO) je hormon, který, velmi stručně řečeno, podporuje tvorbu červených krvinek. Ty slouží k přenosu kyslíku v krvi. Čím víc jich je, tím lépe by mělo tělo překonávat námahu. Tak usoudili ti, kdo o podobných podpůrných systémech přemýšlejí a v devadesátých letech začali...

Celiakie

str. 545 | Iva Hoffmanová, František Vyskočil
Chápu, že článek Celiakie, vyhánění čerta ďáblem je především referátem z článku Norelle R. Reillyové z Columbia University v New Yorku, publikovaného v květnu 2016.1) Původní článek znám a považuji jej za kontroverzní, neboť pro některá tvrzení se odkazuje jen na studie „ideově...

Biologie a ochrana mihulí

str. 605 | František Vyskočil
Víte, co má společného syrová nastrouhaná mrkev a pečená, vařená či nadívaná kruhoústá „ryba-neryba“, mihule? Když je jíte, snadno se zakuckáte, někdy je to poslední reflex před udušením. Ale zná-li váš spolustolovník Heimlichův chvat, určený k vypuzení sousta, které ucpalo...

Savana

str. 572 | David Storch
Na savanovou otázku, proč savana nezaroste lesem nebo naopak travinami, učebnicová poučka odpovídá, že stromy nepřevládnou, poněvadž klima je příliš suché a sezonní. Jenže to je jaksi nedostatečné. V savaně tu a tam stromy nebo keře přece jen jsou, takže to zas tak hrozné prostředí pro růst...
Diskuse: 1

19,6 %

str. 551 | Ondřej Vrtiška
Už před dvanácti lety vyšel v časopise BM C Bioinformatics článek varující, že se v odborné literatuře objevují chyby v pojmenování genů, které následně ztěžují vyhledávání informací a způsobují zmatky (DOI: 10.1186/1471-2105-5-80). Na vině bylo automatické formátování v programu...

Bakterie nesou lék

str. 549 | Ondřej Vrtiška
Do hypoxických oblastí nádorů, odolných vůči běžně používaným způsobům léčby, lze účinné látky dopravit pomocí nanonosičů, dosud se to však nedařilo příliš efektivně. Nová metoda využívá bakterie Magnetococcus marinus, které ve svých buňkách mají řetízky magnetických...

Překvapivě tenký led na Enceladu

str. 548 | Julie Nováková
Saturnův malý měsíc Enceladus skýtá unikátní možnost studia materiálu z podpovrchového oceánu díky aktivním gejzírům v okolí jižního pólu. Ledová slupka ale možná nepředstavuje tak silnou bariéru pro přímý průzkum oceánu, jak jsme se dříve domnívali. Nový model Ondřeje Čadka z...

Ďalší druh papagája používajúceho nástroje

str. 546 | Peter Mikula
Používanie nástrojov je síce taxonomicky pomerne rozšírený, ale stále značne vzácny fenomén, s ktorým sa stretávame v živočíšnej ríši. Túto schopnosť majú (okrem človeka) hlavne skupiny zvierat vyznačujúce sa rozvinutými kognitívnymi schopnosťami, napríklad niektoré primáty či vtáky....

Zákulisí

str. 550 | Ondřej Vrtiška, Eduard Hulicius
Dětská obrna vstává z mrtvých Už se zdálo, že dětské obrně zvoní umíráček. Loni Světová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala jen 71 případů nákazy přirozenou formou viru, a to v pouhých dvou zemích: Pákistánu a Afghánistánu. (Řádově desítky dalších lidí se ročně nakazí...

Svět mého levharta

str. 558 | Marek Janáč
Před jedenáct i lety, v roce 2005, měl tehdy jedenatřicetiletý Stanislav Lhota poprvé namířeno do Indonésie. Zaujatě vyprávěl o svých plánech člena Expedice Frontata: hledat téměř neznámou opici, kterou do té doby ve volné přírodě ještě nikdo nefotografoval – hulmana běločelého...

četli jsme —

str. 605 | Eva Bobůrková
Mark Miodownik: Neobyčejné materiály Dokořán a Argo, Praha 2016, 254 stran Podivuhodné příběhy látek, které vytvářejí náš svět – tak zní podtitul knihy a vystihuje vše. Autor, který v současnosti přednáší o materiálové vědě na University College London, je očividně obdařen uměním...

Portrét exoplanety

str. 592 | Jan Veselý
Beta Pictoris, zkráceně β Pic, je vidět prostým okem, ale u nás ve střední Evropě nevychází nad obzor. Chceme-li ji spatřit, musíme se vydat na jih, alespoň na sever Afriky, odkud je vidět v zimě. Na první pohled to však není hvězda nijak nápadná. Se čtvrtou hvězdnou velikostí je vlastně...

Imunitní zbraně

str. 590 | Václav Hořejší
První takové zbraně imunologové rozpoznali už koncem 19. století, tedy v době, kdy se imunologie jako samostatný biologický a medicínský obor teprve rodila. Fagocyty, resp. makrofágy („velké požírače“) objevil Ilja Mečnikov (který ovšem do určité míry stavěl na dřívějších pozorováních...

Odkiaľ prišli prapredkovia Írov?

str. 548 | Peter Mikula
Neolitická revolúcia, neoddeliteľne spojená so zrodom poľnohospodárstva, dorazila na írske ostrovy so značným meškaním, a to až okolo roku 3750 pred n. l. O viac ako tisícročie (približne r. 2300 pred n. l.), to už bola doba bronzová, si našlo cestu do týchto odľahlých európskych končín aj...

Identifikace pomocí proteinů

str. 549 | Ondřej Vrtiška
Proteiny by v mnoha případech mohly při identifikaci osob nahradit či doplnit DNA. Proteiny nepodléhají tak rychle degradaci a lze je získat například i z vlasového vlákna. To kromě dominantního keratinu obsahuje i další stovky proteinů. Individuální rozdíly na úrovni jednotlivých aminokyselin...

Víte, co jíte?

str. 545 | Marek Janáč
Analýza vlasů dvaceti francouzských dětí odhalila zbytky pesticidů. Vzorky od dvaceti dětí obsahovaly stopy 40 chemikálií, používaných k ochraně rostlin, jako glyfosát, folpet, fenoxycarb či chlorpyrifos. Není to překvapivé, pesticidy obsahuje 97 procent potravin, uvádějí autoři francouzského...

Mrznoucí atmosféra Jupiterova měsíce

str. 548 | Pavel Pecháček
V současné době je pojmenováno více než šest desítek měsíců obíhajících planetu Jupiter. Čtyři největší, mezi něž patří měsíc Io, považovaný za vulkanicky nejaktivnější těleso sluneční soustavy, pozoroval již v roce 1610 Galileo Galilei (dalšími z rodiny tzv. Galileových měsíců...

Co láká mouchy na barvách křižáků?

str. 554 | Pavel Pecháček
Z hledisk a množství informací získávaných o okolním světě je zrak pro člověka i mnohé další živočichy bezpochyby nejdůležitějším smyslem. Není proto překvapivé, že při pohledu na živočicha či rostlinu bývá jejich zbarvení tím prvním, čeho si povšimneme. Někdy pozorujeme, že se...

Akvárium, sucho a voda

str. 596 | Marek Janáč
Podle tohoto vpravdě sociologického barometru se ještě před 20 lety dalo určit, jaké je právě roční období. Rozdíl ve spotřebě elektřiny mezi létem a zimou už ale mezitím zmizel. Velké množství obyvatel si pořídilo klimatizaci a jiné komfortní pomůcky, umožňující přečkat období...