Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 5 / 2016

Vyšlo 05. 05. 2016

Za všechno (ne)může mikrobiom

str. 251 | Ondřej Vrtiška
Zatímco ještě před deseti lety bylo slovo mikrobiom prakticky neznámé, dnes na nás útočí ze všech stran. Rostoucí zájem svědčí o postupně odhalovaném významu bakterií obývajících lidské tělo, ale také o mnohdy nekritické fascinaci novým, či spíše nově pochopeným fenoménem. Mikrobiom...

Krutá smrt sluhy mnoha pánů

str. 292 | Miloslav Pouzar
Dne 1. listopadu 2006 byl v Barnet General Hospital v severním Londýně přijat k ošetření třiačtyřicetiletý muž. Trpěl akutními zažívacími problémy. Za dvaadvacet dní zemřel. Podívejme se na děsivý příběh ruského agenta Alexandra Litviněnka očima toxikologa. Alexandr Valterovič...

Jestřábe, přihlas Rychlé šípy do Pionýra

str. 308 | Pavel Kořínek
Na jaře roku 1948 se nad seriálem o Rychlých šípech stahovala mračna a redakční pracovníci jejich domovského časopisu v čele s Jaroslavem Foglarem hledali cesty, jak seriál přizpůsobit novým požadavkům tak, aby mohl přežít. Obrázkové seriály se po většinu 20. století setkávaly s nadšením...

Rozpory školství a vzdělávání

str. 306 | Jaroslav Miller
V příspěvku k tématu českého univerzitního školství se pokusím pojmenovat hlavní výzvy, před nimiž sektor terciárního vzdělávání stojí. Předesílám, že situaci hodnotím jak prizmatem dlouholeté osobní zkušenosti s německým, americkým, anglickým a australským univerzitním prostředím,...
Diskuse: 1

Temná historie medicíny

str. 312 | Radkin Honzák
Dívat se kriticky na vývoj kteréhokoliv oboru může být zajímavé, ale může to být také nuda. Dělat si šoufky z jeho chyb vyvolaných neznalostí současně zkombinovanou s nepatřičnou pýchou je vždycky vděčné. Prospěšné pro všechny by bylo, kdyby takový komentátor dotáhl text až k ...

600

str. 250
600 stupňů Celsia, tak velké teplotní rozdíly má v celé sluneční soustavě jedině planeta Merkur (430 °C ve dne až –185 °C v noci). Jednou ze dvou nejteplejších oblastí je Panva Caloris (světle hnědá skvrna v pravé horní čtvrtině obrázku), jeden z největších kráterů ve sluneční...

Alkohol a zdraví

str. 279 | Ladislav Csémy, Kateřina Příhodová
Jak je možné, že jedni lékaři zastávají názor o protektivních účincích alkoholu, zatímco druzí je popírají, přičemž obě strany se odvolávají na „vědecké studie“? Mezi epidemiology se diskuse o ochranném účinku alkoholu na nemoci srdce a cév vedou již dlouhá léta. Studie, které...

Zrcadlové neurony ve zdraví a nemoci

str. 280 | Yulia Stanislavovna Zaytseva, Marie Bendová
Zrcadlové neurony, jeden z nejvýznamnějších objevů neurověd posledních desetiletí, byly původně nalezeny v mozku makaků. Moderní neurozobrazovací metody dokázaly jejich existenci i u lidí. Jak fungují ve zdravém – ale i nemocném mozku? Název zrcadlové neurony je odvozen z jejich schopnosti...

Něco po nás střílí

str. 268 | Marek Janáč
Dne 15. října 1991 oko pouštního detektoru kosmických částic FLY’S EYE zaznamenalo neobvyklou událost. Se zemskou atmosférou se srazila částice kosmického záření s tak velikou energií, jakou nikdy předtím vědci nezaznamenali. Dodnes zůstává nezodpovězenou otázkou, odkud...

Proč si s sebou nosíme až dvě kila bakterií?

str. 264 | Jiří Beneš, Ladislav Machala
Již od roku 1683, kdy si Antoni van Leeuwenhoek v mikroskopu poprvé prohlédl povlak oškrabaný ze svých zubů, víme, že naše těla jsou osídlena mikroorganismy. Mikrobi obývající naše střeva, kůži a sliznice disponují dohromady genomem stonásobně větším, než je náš vlastní. Jaká je jejich...

Facelift rozjasňuje tvář a dává jí příjemně optimistický výraz

str. 312 | Michaela Lišková
Při tvorbě nového výkladového slovníku současné češtiny se setkáváme s problematikou exemplifikace. Co může být těžkého na vybrání pár příkladů? Např. ke slovu auto slovníkář napíše spojení se slovy nákladní, osobní; hasičské; ojeté; jet; parkovat; zcizit a je to, nebo ne? Tak...

Obrázek vydá za tisíc slov

str. 284 | Miloslav Kopeček
Kolikrát jste v životě viděli hodiny? Nástěnné, stolní, věžní, kapesní nebo budík? Nepočítaně? Takže pro vás nebude problém nakreslit je na čistý papír se všemi čísly tak, jak jsou na ciferníku. Až budete mít všechna čísla, tak nakreslíte ručičky tak, aby ukazovaly konkrétní čas....

Co nám čich může říci o stavu mozku?

str. 283 | Lenka Martinec Nováková
Mnoho různých nemocí je doprovázeno změnou čichového vnímání. Výrazné to může být např. u Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, deprese či schizofrenie. Čich se však postupně zhoršuje také s věkem, a to možná již od čtvrté dekády, u mužů průměrně o něco dříve než u žen. Tohoto...

Registrace gravitační vlny

str. 288 | Zdeněk Stuchlík
Grandiózní konstrukce Einsteinovy obecné teorie relativity v sobě zahrnuje teorii gravitačního pole ztotožněného se zakřiveným prostoročasem. Přímé potvrzení existence gravitačních vln je poslední střípek do mozaiky Einsteinovy teorie, který definitivně uzavírá experimentální ověřování...

Pátrání po obyvatelných světech

str. 260 | Julie Nováková
S rostoucím počtem objevených exoplanet vyvstává otázka, jak mezi nimi rozpoznat planetu potenciálně obyvatelnou a jak ji vůbec definovat. Odpovědi hledala konference The Astrophysics of Planetary Habitability, která v únoru proběhla na Vídeňské univerzitě. Otázka obyvate lnost i planet není...

Deset ku jedné

str. 266 | Jaroslav Petr
Kolikrát už jsme četli nebo slyšeli, že člověk si nese v útrobách a na povrchu těla desetkrát více bakterií, než kolik má svých vlastních buněk? Kde se tohle tvrzení vzalo a je vůbec pravdivé? O tom, že mikrobiální osazenstvo lidského organismu je nesmírně početné, druhově...

téma — duševní zdraví

str. 272 | redakce
Příběh jedné molekuly Historie ketaminu (Vesmír 95, 272, 2016/5) Neuronové sítě přirozené a umělé Síť vzájemně propojených vzrušivých buněk (Vesmír 95, 276, 2016/5) Alkohol a statistika Protektivní účinky alkoholu (Vesmír 95, 279, 2016/5) Zrcadlové neurony ve zdraví a nemoci Jak...

Výprava k Černému jezeru

str. 311 | Ondřej Vrtiška
1896: V květnu 1893. Pustiti se v květnu na zdař Bůh do Šumavy mohlo by špatně skončiti, a proto z opatrnosti dříve jsme se optali svého přítele a podporovatele p. nadlesního Julia Komárka, zdali je možno až k jezeru vozem dojeti. I došla zpráva, že jezero jest ledu prosto, že od stanice je sníh...

Hellerau, kulturní centrum a zahradní město

str. 314 | Vendula Hnídková
Na počátku 20. století se Drážďany staly jednou z důležitých metropolí moderního umění i života. Blahobytná společnost s množstvím uměleckých škol a kulturních institucí vytvářela podnětné podhoubí pro rozvoj kultury v širokém spektru tvůrčích aktivit. Od sklonku 19. století se zde...

Svět na baterky

str. 271 | Marek Janáč
Obrovský rozmach obnovitelných zdrojů energie s sebou v posledních letech přinesl jeden problém. Jak a kam uložit energii, vyrobenou v době přebytků, pro použití v čase nedostatku. Problém mohutní a na autora levného, efektivního a bezpečného řešení čekají pohádkové zisky. Nutno říci, že...

Není kapka jako kapka

str. 257 | Ondřej Vrtiška
Informace o velikost i kapek v bouřkovém mraku je důležitá pro numerické modely, protože rozložení velikostí spolurozhoduje o tom, jak velká bouře bude, jak dlouho potrvá a jaké budou srážkové úhrny i síla větru. Meteorologové měli dosud jen izolovaná data z jednotlivých míst a často...

Rychlé zotavení po mozkové mrtvici

str. 262 | František Vyskočil
Těžká po škození nervové soustavy krevním vmetkem nebo prasknutím sklerotické cévy patří mezi nejčastější příčiny náhlé smrti nebo ochrnutí (800 tisíc případů jen v USA za rok). Ale poškozené části mozku se někdy mohou částečně či úplně funkčně zotavit. K tomu dochází...

Neuronové sítě přirozené a umělé

str. 276 | Čestmír Vejmola
Informační systémy vyšších živočichů jsou schopny zpracovávat, uchovávat a využívat velmi široké, v průběhu času dynamicky proměnlivé spektrum informací. Pokud by to nedokázaly, neobstál by živočich v životním boji ani jako jedinec, ani jako druh. Tyto schopnosti zajišťuje síť vzájemně...

Zákulisí

str. 258 | Ondřej Vrtiška, Ivan Boháček
Znovu a lépe Nový on-line open-access časopis Preclinical Reproducibility and Robustness se specializuje na biomedicínské práce pokoušející se zopakovat dříve publikované výsledky – bez ohledu na to, zda opakování původní závěry potvrdí, či nikoli. Ve chvalozpěvech na vědeckou metodiku,...

Význam „života“

str. 263 | Anton Markoš
Pod kůži zažrané „pravdy“ bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další podobné obraty. V časopisu Nature1) vyšel před pár lety podivný úvodník nazvaný Meanings of „life“. Četl jsem ten krátký text...

Barva černým myšlenkám

str. 282 | Magda Bartošková, Marcela Ševčíková
Proč je mi tak mizerně? Čím jsem si tohle zasloužil? Proč mám problémy, které jiní lidé nemají? Nemůže to souviset s tím, kolik se toho přihodilo v minulém roce? Všechno v mém životě je tak komplikované, existuje vůbec nějaké řešení? Podobné černé myšlenky napadají značné množství...

Příběh jedné molekuly

str. 272 | Jiří Horáček, Michaela Lipski, Peter Šóš
Ketamin nejprve sloužil pouze jako anestetikum, později vyšla najevo jeho schopnost bleskově potlačovat projevy deprese. V malých dávkách vyvolává příznaky typické pro schizofrenii. A mezitím si své místo vydobyl i na drogové scéně. Osudy mnoha léků bývají více než pestré a plné zvratů....
Diskuse: 1

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdek

str. 261 | Petr Houdek
PSYCHOLOGIE Když se nedaří, ovládne naše životy bolest Nezaměstnaní užívají mnohem více léků proti bolesti. Nejde o šokující poznání; patrně jsou nemocní, a i proto mají problémy najít si práci. E. Chou, B. Parmar a A. Galinsky však přemýšleli o tom, zda i samotná ekonomická nejistota...

Srovnání vývoje potkana a člověka

str. 285 | Libor Uttl, Viera Kútna
V některých případech záleží na stáří laboratorních zvířat. Zkoumáme-li například nemoci závislé na věku – třeba Alzheimerovu chorobu nebo epilepsii – je dobré umět porovnat věk laboratorní myši či potkana s věkem lidským. Pod pojmem laboratorní zvíře si každý nejspíš...

Za krásným modrým vejcem

str. 294 | Tomáš Grim
Samice kukačky obecné klade různě zbarvená vejce do hnízd různých hostitelů. Jak je „vaječná rozmanitost“ řízena a udržována na úrovni genů? Jak je mo žné, že kukačka obecná klade přes tucet různých forem vajec? Samice typického ptačího druhu, ať už pěnice černohlavé či rehka...

četli jsme —

str. 313 | Stanislav Vaněk
Jan Petránek a kolektiv: Encyklopedie geologie Česká geologická služba, Praha 2016 Rozšířené vydání Malé encyklopedie geologie z roku 1993 pod pozměněným názvem přináší rozšířený text zejména o hesla z palynologie, planetologie, regionální geologie České republiky a laboratorních metod...

Kdo všechno pochází z Tibetské náhorní plošiny?

str. 254 | Jan Robovský
Ve Vesmíru byl už zmíněn možný tibetský původ srstnatých nosorožců (Vesmír 92, 534, 2013/10), od té doby byla tato oblast představena jako domovina řady dalších savců. Konkrétně se jeví být klíčovou pro diverzifikaci tarbíků a myšivek (konkrétně ve fázi zrodu této plošiny ve středním...

Jaké je dnešní vzdělávání?

str. 253 | Hynek Skořepa, David Kománek, Jan Vávra, Jarmila Pospíšilová-Šteflová
Vůbec si nejsem jistý, že se dnešním dětem dostává lepšího vzdělání než třeba před 50 lety. Dáte-li vyřešit abstraktní myšlenkový problém dnešnímu maturantovi a člověku, který maturoval před 50 lety, dopadne dávný maturant podle mne mnohem lépe. Ne že by dnešní mladí byli...

Bičíky bakteriálních siláků

str. 257 | Ondřej Vrtiška
Bakterie Campylobactern jejuni, způsobující otravy jídlem, dokáže proniknout vysoce viskózním hlenem pokrývajícím střevní stěnu, v němž jiné bakterie beznadějně uvíznou. Jak to dělá? Elektronová kryotomografie umožnila vytvořit nebývale detailní 3D modely proteinových motorů...

Indiánská lovecká sedátka

str. 298 | Václav Cílek
Myslím, že cestuji po cizích zemích hlavně proto, abych pochopil českou krajinu. Jak se v ní chová pravý lidový myslivec? Postaví si posed, anebo si alespoň v Loveckých potřebách koupí skládací sedátko, na kterém pak čeká na zvěř. V pískovcových krajinách amerického středo- a jihozápadu...

Pod vodíkovým nebem

str. 290 | Tomáš Petrásek
Planety hmotnější než ta naše, takzvané „superzemě“, jsou nejčastějšími souputníky hvězd. V jejich atmosférách často převládá vodík. Může na nich existovat život? A pokud ano, mohli bychom jej nalézt? Rozdělení planet na plynné obry s masivními atmosférami lehkých plynů a...

333

str. 259 | Ondřej Vrtiška
Japonský Ústav pro výzkum kytovců potvrdil, že Japonci od loňského prosince do letošního března ulovili v antarktických vodách 333 plejtváků malých (Balaenoptera acutorostrata), z toho 103 samců a 230 samic, z nichž více než 90 % bylo březí. Početnost populace plejtváka malého není známa....

Jak si stojí žirafy?

str. 254 | Jan Robovský
V rámci etablovaných ochranářských organizací (např. IUCN, EAZA) můžeme pozorovat různou míru přístupu k daným taxonům (od toho aktivnějšího až po netečný). Žirafy mají to štěstí, že na jejich straně stojí entuziasmus a akčnost celé řady odborníků, od taxonomů a ekologů po velmi...

Hobit zestárnul

str. 257 | Ondřej Vrtiška
Hobiti, trpasličí lidé Homo floresiensis objevení v roce 2003, měli podle původního datování na indonéském ostrově Flores přežívat ještě před 12 000 lety. Zřejmě však došlo k záměně vrstev, z nichž byly vzorky pro radiokarbonové datování odebrány. Podle nově publikované studie jsou...

Jak táhnou hybridi?

str. 262 | Vojtěch Brlík
Přelet rozsáhlých bariér, jako například pouští, moří či vysokých pohoří, je pro tažné druhy energeticky velice nákladný a nese s sebou zvýšené riziko úmrtí. Není proto divu, že tažné druhy tyto překážky oblétají. Proto populace jednoho druhu táhnou různými směry a především...

Protilátkový můstek mezi porodem a očkováním

str. 255 | František Vyskočil
Přes veškero u snah u ochránit kojence prostřednictvím očkování proti černému kašli, respektive proti toxinu pertusis (PTx), zůstává 40 % novorozenců nechráněných. Celosvětová kojenecká úmrtnost na infekci mikrobem Bordetella pertussis se blíží 200 000 úmrtí ročně. Černý kašel může...

Pocit štěstí zdraví nezajistí

str. 254 | Petr Sucharda
V letech 1986 až 2001 bylo zařazeno 1 300 000 britských žen do rozsáhlé prospektivní studie The UK Million Women Study, v které byla po dobu více než 10 let sledována specifická mortalita (úmrtnost podle příčin). Tři roky po zařazení odpověděla každá ze zařazených žen i na otázky „jak...

Počítání hvězd

str. 286 | Jan Veselý
Na první pohled je každému jasné, že na obrázku je Mléčná dráha. Zdání někdy klame, i když v tomto případě jen trochu. Nedíváme se totiž na fotografii, ale na graf zobrazující vlastně jen technická data získaná sondou Gaia. Pro světelné znečištění a další projevy vyspělosti naší...

473

str. 256 | Ondřej Vrtiška
Tým z Institutu Craiga Ventera „stvořil“ bakterii, která si vystačí s 473 geny. Její genom je odvozen od genomu bakterie Mycoplasma mycoides, vědci ho však syntetizovali de novo a metodou pokus-omyl z něj postupně odstraňovali ty geny, které bakterie k životu nutně nepotřebuje. Výsledný...

Najstaršie dôkazy o chove divokých šeliem a dravcov v oblasti Mezoameriky

str. 256 | Peter Mikula
Dravé zvieratá fascinujú človeka neobyčajnou súhrou tajuplnosti, elegancie, vynaliezavosti, rýchlosti či brutálnej sily. Pravdepodobne v dôsledku toho sa čisto praktické zabíjanie mäsožravcov, hlavne kvôli ochrane svojho života a majetku, pretransformovalo v obrovskom množstve kultúr nezávisle od...

Očkování autismus nezpůsobuje

str. 257 | František Špoutil
Hnutí odpůrců očkování (tzv. „antivax“) má u vystrašených rodičů nejednoho zastánce. Ti v něm vidí nejen světové spiknutí farmaceutických firem (tzv. „Big Pharma“) s jejich případným napojením na ilumináty, ale argumentují i údajnými vedlejšími účinky na zdravý vývoj dítěte;...

Ramessovské sluneční hodiny

str. 296 | Břetislav Vachala
Život starých Egypťanů závisel na pravidelných záplavách, které přinášely tolik potřebnou vodu na obdělávanou půdu. Z toho důvodu byl pro Egypťany vždy důležitý čas a jeho určování. Je proto pozoruhodné, že nejstarší známé hodiny pocházejí až z 15. stoletá před n. l. Starověcí...