Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 1 / 2016

Vyšlo 07. 01. 2016

Nový rok – nový Vesmír

str. 3 | Ivan Boháček, Ondřej Vrtiška
Protější strana (Vesmír 95, 2, 2016/1) svědčí o tom, že za uplynulých 145 let obálka Vesmíru (a nejen obálka) prodělala řadu změn. Ta, s níž přicházíme v tomto čísle, je jen další v řadě. K úpravě grafiky a struktury časopisu nás kromě nutnosti čelit „morálnímu stárnutí“...

Sluhové a páni rostlinných buněk

str. 18 | Jiří Friml, Ondřej Vrtiška
Zabýváte se rostlinami, konkrétně modelovým huseníčkem, ale původním vzděláním jste biochemik. Troufl byste si vést botanickou exkurzi? — Kdepak. Mé znalosti z botaniky byly nejlepší zhruba v 7. ročníku základní školy. Tehdy sice nebyly úplně špatné, ale od té doby jenom zapomínám. Ani...

Jindřich Chmelař

str. 32 | Eva Bobůrková
Co všechno umějí sliny, které klíště vypouští během sání do rány? Je toho hodně: sliny (tedy stovky molekul bioaktivních látek v nich obsažených) brání srážení krve, potlačují bolest i obranou reakci organismu hostitele. To klíštěti umožní dostatečně nenápadně a dlouho sát (takzvaná...

Téma čísla – Hlava

str. 22 | redakce
Hlas předpoví nemoc Čeští vědci na stopě metody, která by mohla poskytnout dlouhodobou předpověď příchodu Parkinsonovy nemoci. (Vesmír 95, 22, 2016/1) Epileptické záchvaty a věštění z křišťálové koule Jak předvídat příchod záchvatu nejčastějšího chronického onemocnění mozku....
Diskuse: 1

Tajemství šourku

str. 14 | Ivan H. Tuf
Jak to tedy s varlaty u savců vypadá? V břišní dutině je mají například ptakořitní, zlatokrti, damani, bércouni, chobotnatci a sirény, naproti tomu varlata sestouplá, ale uložená pod kůží (bez vytvořeného šourku) jsou typická například pro kytovce, tuleně, nosorožce, hrabáče či morčata....

Jak to vidí spermie?

str. 15 | Jaroslav Petr
V rozporu s obecně rozšířenou představou nečelí vajíčko většiny druhů savců při oplození početné hordě vzájemně soupeřících spermií. Početí nového jedince probíhá ve vejcovodu samice za téměř intimních podmínek. K vajíčku se přibližuje jen několik málo spermií. Tak důležitou...

Teorie polovzdělanosti v době digitální třenice

str. 56 | Andrew Lass
Je to mu víc než rok, co jsem se nechal v Praze slyšet na téma Teorie polovzdělanosti v době digitální třenice.1) Teď se mi naskýtá příležitost opět se zamyslet nad otázkou, která mě dlouho trápí i fascinuje, a něco o tom napsat. Kdykoliv se náš vědecký názor nebo umělecký nápad dotknou...

Má vzpomínka na profesora Schreibera

str. 54 | Martin Haluzík
Hans Christian Andersen kdysi řekl, že náhoda je květ poezie na stromě všedního života. I můj život velmi výrazně ovlivnila náhoda, díky které jsem se dostal do laboratoře profesora Schreibera – jednoho z nejvýznamnějších světových experimentálních endokrinologů, mimo jiné spoluobjevitele...

Nejen NOx a Volkswagen

str. 46 | Michal Vojtíšek
Výfukové emise ze spalovacích motorů jsou i přes podstatné pokroky v technologii spalovacích motorů nadále jedním z hlavních negativních jevů soudobé silniční dopravy. V ČR lze za prioritní považovat částice (PM) a oxidy dusíku (NOx , souhrnné označení pro oxid dusnatý a dusičitý)....

Eye tracking

str. 28 | Pavel Kozelka, Dominika Grygarová, Petr Adámek
OKO SE NEUSTÁLE POHYBUJE, i během upřeného pohledu dochází k miniaturním vychýlením, která nejsme schopni v běžném kontaktu zaznamenat. Ale i tyto nejmenší pohyby jsme díky technologickému pokroku v posledních letech schopni měřit. V eye trackingu se tradičně rozlišuje mezi sakádami, což jsou...

Epileptické záchvaty a věštění z křišťálové koule

str. 26 | Přemysl Jiruška, Jakub Otáhal, Petr Marusič
Co se v mozku odehrává během záchvatu? Ve zdravém mozku je aktivita nervových buněk velmi koordinovaná. Vzájemné interakce mezi skupinami neuronů v různých oblastech jsou odpovědné za to, že zpracováváme informace ze zevního prostředí, uvědomujeme si je, vytváříme paměťové stopy,...

Inteligentní bydlení pro schizofreniky

str. 30 | Vít Janovský, Martina Bacúrová, Kateřina Poláková
Pod pojmem schizofrenie se mnohým lidem vybaví rozdvojená osobnost typu dr. Jekylla a Mr. Hyda. Ve skutečnosti se však jedná o psychotické onemocnění, při kterém nedochází k rozdvojení osobnosti, ale k tzv. rozštěpu osobnosti. Ten se projeví nedostatkem jednoty mezi myšlením a emocemi. Nejnovější...

Hlas předpoví nemoc

str. 22 | Marek Janáč
Spát v jedné posteli s člověkem, který trpí poruchou chování v REM fázi spánku, je o život. Sny plné neznámých útočníků ohrožují postižené i jejich blízké. Nemocní totiž ve snové fázi spánku nemají pohybový aparát zablokovaný, jak je to běžné u zdravých osob. Namísto toho údery...

Nie, neverím vo večný život, ale...

str. 52 | Michaela Vaškovičová
Nemala by sa Nobelova cena za chémiu udeľovať predovšetkým chemikom? Samozrejme, mala. No fakt, že túto cenu udeľujú aj biológom či fyzikom, len poukazuje na to, že chémia sa stala neoddeliteľnou súčasťou mnohých vedných odvetví – na čo môže byť právom pyšná. Za vedecký prínos ju v...

Ve studni se objevil černý drak

str. 60 | Ivana Vajnerová
VÝVOJ filosofických a náboženských směrů, jejich prolínání, koexistence i soupeření na Korejském poloostrově patří již od starověku k nejzajímavějším fenoménům tohoto druhu v celosvětovém měřítku. Střetával se tu buddhismus, konfucianismus i různá specifická učení, později svůj...

Pradávné kořeny lidské schopnosti metabolizovat alkohol

str. 8 | Pavel Duda
Počátky záměrného využívání kvasných procesů k výrobě alkoholických nápojů spadají do období neolitické revoluce před více než deseti tisíci lety, jak naznačuje mimo jiné molekulární datování divergence druhového komplexu kvasinek Sacharomyces cerevisie. Kdy se však u lidí vyvinula...

Dynamika živých mostů

str. 9 | Ondřej Vrtiška
Jihoameričtí mravenci druhu Eciton hamatum staví živé mosty z vlastních těl, aby na cestě za potravou překonali terénní překážky. Ukazuje se, že tyto struktury jsou značně dynamické. V řádu sekund mění délku i šířku, přesouvají se, a když provoz po nich zeslábne, zanikají. Nemají...

Košíčkové buňky a pohybová paměť

str. 12 | František Vyskočil
Mezi našimi geny, lépe řečeno mezi sekvencemi DNA, které kódují vznik bílkovin, leží rozsáhlé oblasti nekódující DNA (a RNA), o nichž jsme se ještě poměrně nedávno domnívali, že nenesou žádnou rozumnou informaci, a proto jsou málo významné. Prý jde o jakýsi genetický odpadní materiál...

Marsův prstenec

str. 9 | Ondřej Vrtiška
Zatímco měsíc se od Země o několik centimetrů ročně vzdaluje, větší z dvou Marsových měsíců, Phobos, se ke „své“ planetě zvolna po spirále blíží. Geologové z Kalifornské univerzity v Berkeley spočítali, že za 20 až 40 milionů let podlehne slapovým silám a z jeho fragmentů vznikne...

Nanoponorka poháněná světlem

str. 9 | Ondřej Vrtiška
Molekula sestavená chemiky z Rice University z 244 atomů se v roztoku dokáže pohybovat rychlostí přes 2 cm za sekundu, o 26 % překonává rychlost prosté difuze. Její motor je poháněn UV zářením, které ruší jednu dvojnou vazbu, což vede ke změně prostorového uspořádání atomů (a obnově...

Hudba příznivě ovlivňuje bolest a úzkost po operaci

str. 7 | Petr Sucharda
Většina lidí podstoupí během života alespoň jednu operaci. Použití reprodukované hudby před operací, v jejím průběhu a po ní je zřejmě poměrně rozšířené, alespoň podle množství studií, které se zabývají vlivem hudby na obtíže nemocných v pooperačním období. Prestižní britský The...

Opravdu velmi silné placebo

str. 13 | Radkin Honzák
Když v padesátých letech nazval H. K. Beecher svou metaanalýzu The powerful placebo, netušil, jak prorocká slova to jsou.1) On sice došel k dnes věrohodně zpochybněnému závěru, že placebo reaktorů je zhruba jedna třetina, nicméně pozdější práce tento zjednodušený a nesprávný údaj vyvrátily....

Holubi jako diagnostici

str. 12 | Radkin Honzák
Od dob, kdy Skiner objevil první kvality holubí inteligence, a tím také možnosti jejího využití až zneužití, jak bylo plánováno v projektu ORCON, podle kterého měli holubi řídit v té době obtížně ovladatelné raketové střely, byly kvality vnímání u těchto ptáků ověřeny v mnoha dalších...

Zákulisí

str. 10 | Ondřej Vrtiška
Klopýtající ITER Experimentální fúzní reaktor ITER, který mezinárodní konsorcium buduje od roku 2006 v jihofrancouzském Cadarache, nabírá další zpoždění. Původně měl začít pracovat letos a náklady na stavbu se měly pohybovat kolem pěti miliard eur. Později byly harmonogram a rozpočet...

Zelená revoluce verze 2.0

str. 21 | Ondřej Vrtiška
Podvýživou trpí 800 milionů lidí, z toho 511 milionů připadá na Asii, 232 milionů na Afriku. Ročně v důsledku nedostatečné výživy umírá 3,1 milionu dětí. Za pětadvacet let přitom bude na Zemi žít o 1,2 miliardy lidí více než dnes. Výnosy většiny klíčových plodin se přitom zvyšují...

Chvostoskoci pomáhají mechům s oplozením

str. 6 | Ivan H. Tuf
Mechorosty jsou obvykle považovány za primitivní rostliny, které vyžadují k sexuální reprodukci vlhké prostředí, protože jejich samčí pohyblivé buňky aktivně vyhledávají samičí buňky – pohybovat se mohou až na vzdálenost několika decimetrů. Kromě toho se rozmnožují i výtrusy, tj....

Ad Vesmír 10/2015

str. 5 | Jiří Hrubý, Tomáš Grim
Zpětná vazba ke krásné Grimově obálce říjnového Vesmíru (Vesmír 94, 556, 2015/10): Tihle pelikáni jsou stále slavnější (nedávno vítěz fotografické soutěže, vaše obálka…). Článek Petra Podzemného v Ptačím světě 22, 22, 2015/4 to vysvětluje. Je to jediné místo v Řecku, jezero...

Užitečný portál o ochraně přírody

str. 7 | Jan Robovský
Rozmach ochranářských snah jde ruku v ruce s jejich medializací a může tak činit tyto aktivity částečně nepřehlednými. Dané informace mohou být navíc představovány v různé míře účelově nebo zavádějícím způsobem (třeba protistranou v ochranářském snažení). Více než kdy jindy jsou...

Kde trou se naši úhoři?

str. 59
1906: Otázku tuto řešil s úspěchem dr. Petersen z Kodaně, jenž v posledních dvou letech pátral po larvách úhořích, kteréž odkryty byly v malé rybce, známé dosud jako Leptocephalus brevirostris, kteráž do nedávna byla známa jen z moře Středozemního. Soustavným lovením v severních mořích a...

Bílkoviny z ropy

str. 59
1966: Větší polovina lidstva se celý život dosyta nenají; Unesco proto vyhlásilo rozsáhlou „akci proti hladovění“, do níž je zařazen také výzkum možností, jak získat stravitelné jídlo z ropy. Už delší dobu se totiž ví, že ve skladovacích tancích s ropou, v půdě nasáklé naftou a...

Pozor na tuniské datle!

str. 58 | Zuzana Děngeová
Po přečtení novinového titulku „Pozor na tuniské datle!“ mě napadlo, že by se čtenář neznalý teritoriálního výskytu datla černého mohl domnívat, že ho ohrožuje nebezpečné mládě datla z Tuniska. Výrazy pro ‚mládě datla‘ a pro ‚plody datlovníku‘ jsou totiž v češtině homonymní....
Diskuse: 1

Visuté zahrady hongkongské

str. 62 | Jiří Tourek
Budova Community College, jež patří k Polytechnické univerzitě v Hongkongu, byla dokončena v roce 2009 podle projektu sdružení tří architektů a ateliérů Wang Weijen Architecture, Architecture Design and Research Group a AGC Design. Tato stavba zaujme na první pohled zvláštní vnější podobou, která...

Šťáva

str. 58 | Anton Markoš
Snad ve všech učebnicích vypadá schéma buňky jako váček, ve kterém se vznášejí organely – jádro, mitochondrie, Golgiho aparát ap. (viz obr.). U toho bývá napsáno, že je to zjednodušující schéma, že cytoplazma má velice složitou strukturu a že „buněčnou šťávou“ ji mohli nazývat...

Knihy

str. 60
Cluifford A. Pickover: Kniha o fyzice Dokořán a Argo, 2015, překlad Ivan Štoll Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky zní podtitul knihy, jež se věnuje souvislostem 250 velkých objevů fyziky. A to z gruntu: od bumerangu (20 000 př. n. l.), tlakoměru (1643),...

Temno na spadnutí

str. 39 | Marek Janáč
Příčin je několik: Stále nevyzpytatelnější klimatické vlivy, lidské chyby, ale také rostoucí hrozba teroristických útoků. Energetická soustava je pro ty, kdo usilují o destabilizaci nějaké země, mimořádně efektivním a poměrně snadným cílem, jehož ochromení může mít velký vliv na...
Diskuse: 1

Banánovník z východoafrické vysočiny

str. 36 | Moses Nyine, Jaroslav Doležel
Východní afrika je sekundárním centrem diverzity s asi 120 klonově množenými odrůdami. Původ východoafrických banánovníků je však nejasný a vysvětlit se jej snaží několik hypotéz. První z nich předpokládá, že se tyto odrůdy do Afriky dostaly prostřednictvím obchodníků, kteří se...

Aborigénske povesti siahajú až ku koncu poslednej doby ľadovej

str. 6 | Peter Mikula
Podľa súčasných poznatkov dorazili aborigéni do Austrálie už približne pred 50 000 rokmi (na porovnanie, v Európe sa anatomicky moderní ľudia objavili až o 10 000 rokov neskôr). Dostali sa tam počas poslednej doby ľadovej, keď bolo obrovské množstvo vody viazané v ľadovcoch, následkom čoho...

Nečekané souvislosti v imunologii

str. 16 | Václav Hořejší
Snad jedinou pozitivní vlastností nádorových onemocnění je, že až na ojedinělé výjimky (viz níže) nejsou nakažlivá. Dokonce ani přenos nádorových buněk z jednoho jedince na druhého nevyvolá onemocnění, alespoň pokud nejde o jednovaječná dvojčata. Imunitní systém příjemce, konkrétně...

Chcete-li uspět mimo svoji ligu, zkuste nejprve přátelství

str. 6 | Petr Houdek
Atraktivní muži si často berou atraktivní ženy. Je-li muž fyzicky přitažlivý či bohatý, nespokojí se s kdejakou šmudlou (ta mu nanejvýše krátce ohřeje postel). Stejně jsou si svých možností vědomy i půvabné ženy a partnery si volí z vrcholů společenského žebříčku. Ovšem toto tzv....

Migrace lesňáčka a GPS

str. 8 | Vojtěch Brlík
Ptačí migrace fascinuje lidi již dlouhou dobu. S postupným vývojem technologií získáváme o tažných druzích čím dál tím přesnější informace. Nedávné využití principu geolokace pomocí záznamů o délce osvětlení (Vesmír 88, 360, 2009/6; 94, 254, 2015/5) učinilo bouři v získávání...

Dlouhé šachové partie s parazity

str. 48 | Oleg Ditrich
Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu letos komise rozdělila mezi dvojici William Cecil Campbell a Satoshi Ōmura a čínskou farmakoložku Youyou Tu (Joujou Tchu). Ocenila objev účinných antiparazitárních léků, v prvním případě avermektinu a jeho derivátů, jež působí hlavně proti parazitickým...

Ženy ve víru války

str. 44 | Blanka Jedličková
Smutný byl i životní příběh herečky Zdeny Kavkové–Innemannové (9. července 1896, Praha – 1. prosince 1965, Praha). Ačkoliv dnes se o ní už mnoho neví, svého času byla výraznou herečkou, jednou z prvních filmových „star“. Debutovala ve dvaceti letech jako květinářka ve filmu Zlaté...

Nejúspěšnější lovec komet

str. 42 | Jan Veselý
Díváme se na snímek sluneční atmosféry pořízený družicí SOHO. Co je na fotografii zajímavého? Téměř nic! Vidíme vnější korónu, vlastně sluneční vítr, jejž tvoří nabité částice proudící ze Slunce všemi směry rychlostí stovek kilometrů za sekundu. Slunce samotné je zakryté...

Honzíkova cesta za cenzurou a politickou korektností

str. 40 | Stefan Segi
Literatura pro děti a mládež již od svých počátků, kdy se v průběhu 19. století vyčlenila jako zvláštní druh četby, podléhala zvláštnímu dohledu. Nejenže dětem knihy většinou pořizují rodiče a přitom dbají na mravní bezúhonnost svých potomků, ale i samotní autoři a nakladatelé mají...

Od roku 1871 jsme tu pro vás

str. 2
Proměna vesmíru v čase 1) č. 1 rok 1871, první číslo Vesmíru 2) č. 14, rok 1872, první obálka s obrázkem 3) č. 1, rok 1900, první číslo nového století vyšlo 1. ledna 4) č. 1, rok 1923, první číslo nové řady; od tohoto okamžiku vychází Vesmír nepřetržitě dodnes 5) č. 3,...

82 %

str. 11 | Ondřej Vrtiška
Australská studie se podívala na zoubek abstraktům dvou tisíc náhodně vybraných medicínských článků z databáze Medline, v nichž ve statistickém vyhodnocení výsledků figuruje p-hodnota. Ukázalo se, že 82 % z reportovaných p-hodnot bylo < 0,05, což je hladina významnosti, která se obvykle...