Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 2015

Vyšlo 05. 11. 2015

Světoobčan Albert Einstein

str. 595 | Ivan Boháček
Okolnost, že v tomto roce uplynulo 100 let od formulace obecné teorie relativity, připomínala během roku řada časopisů, mezi prvními časopis Science, kde již 6. března vyšla speciální sekce „Einstein’s vissions“ (Science 347, 1082–1108, 2015). Časopis Scientific American věnoval tomuto...
Diskuse: 1

Nejstarší vyobrazení mužské obřízky

str. 646 | Břetislav Vachala
Slavný řecký cestovatel a historik Hérodotos, který údajně navštívil Egypt někdy mezi léty 450–440 př. n. l., zanechal ve svých Dějinách obsáhlý přehled historie země na Nilu a popis zvyků jejích obyvatel, o nichž mimo jiné uvedl (II, 37): „Jsou daleko nejzbožnější ze všech lidí a...

Šimpanzi se opíjejí palmovým vínem

str. 600 | Pavel Duda
Šimpanzi se napříč svým rozsáhlým areálem vyznačují nápadnou rozmanitostí chování, zejména pokud jde o techniky získávání potravy. Tyto dovednosti, vlastní jednotlivým komunitám, se předávají z generace na generaci prostřednictvím napodobování a sociálního učení a jsou tak v pravém...

Kdy jsou slzy krvavé?

str. 606 | František Vyskočil
Lidé i mnozí živočichové tvoří tři základní typy slz: 1. bazální neboli trvalé slzy, zvlhčující oko, 2. reflexní slzy, které vytrysknou, když je oko podrážděno cizím tělesem, a 3. slzy citové čili emoční. Jednotlivé druhy slz se liší svým složením, řízeným nervovými vlákny,...

Pojmenuj superlaser

str. 611 | Marek Janáč
Stačí se zúčastnit soutěže, pořádané časopisem Vesmír a Fyzikálním ústavem Akademie věd. Je určena všem občanům Česka, které zajímá věda a nejsou právě zaměstnanci nebo rodinnými příslušníky obou pořádajících institucí. Hledáme názvy pro pětici velmi výkonných laserů. Tři z...

Když to dělaj’ buňky s buňkama

str. 624 | Jan Toman
Oproti nepohlavnímu rozmnožování přináší řadu nevýhod, přesto je pohlavní rozmnožování mezi eukaryoty široce rozšířené a přechody k druhotně nepohlavnímu rozmnožování jsou vzácné. Právě tento paradox se snaží vysvětlit řada teorií. Velká část jimi zdůvodňovaných výhod...

Vlastní celulolytické enzymy tesaříků

str. 598 | Oldřich Nedvěd
Organismy, které se živí dřevem, ale i jinou rostlinnou potravou se spoustou celulózy „jako trávou“, to nemají lehké. Buničina se štěpí těžko a lignin ještě hůř. Ale umějí to mnohé mikroorganismy. A ty si pak mohou ochočit živočichové. Nejznámější je případ všekazů, kteří mají...

Co je nového u nosorožců?

str. 607 | Jan Robovský
Minulý rok a začátek toho letošního byl z hlediska nosorožců v několika aspektech zásadní a zprávy převážně pesimistické byly prokládány vzácnějšími nadějnými novinkami. U afrických nosorožců bohužel stále roste míra pytláctví. Zatímco r. 2000 šlo o 6 upytlačených jedinců, r. 2014...

A přece kódují!

str. 608 | Jaroslav Petr
Na ribonukleové kyseliny (RNA) nahlížela věda dlouho jako na trpné prostředníky mezi dědičnou informací uloženou ve formě DNA v buněčném jádru a mašinerií ribozomů, kde podle instrukce jednoduché šroubovice RNA vzniká z jednotlivých aminokyselin řetězec bílkovinných molekul. Malé a dlouhé...

Nová naděje pro léčbu nespavosti

str. 615 | Stanislav Rádl
Obecně se při problémech se spánkem jako první krok doporučuje úprava spánkové hygieny. Pod tímto pojmem se rozumí jak úprava životosprávy, tak volba vhodného prostředí pro spánek. Pokud tato opatření nejsou dostatečně účinná, doporučuje se použití volně prodejných přírodních...

Nejlepší na Východě, nejhorší na Západě

str. 612 | Eva Bobůrková
Pohrdání seniory, pracovní diskriminace, upřednostňování mladých. Objevuje se ageismus všude, kde narůstá podíl starších lidí v populaci? Nebo v české společnosti obzvlášť? Negativní pohled na seniory je typický spíš pro země bývalého východního bloku. Na Západě, přestože je tam...

Houby mají pod čepicí (pod kloboukem)

str. 653 | František Vyskočil
Letos je to už 87 let od té chvíle, kdy si Alexander Fleming ve své londýnské laboratoři při místním špitálu všiml, že v jedné z jeho úmyslně neuklizených a plesnivých Petriho misek se na živném agaru uhnízdila jedna běžná plíseň. Kolem ní byl světlý kroužek, kde zahynuly všechny...

Nejvzácnější ptáci světa

str. 656 | Jan Robovský
Knih o vzácných a ohrožených druzích je nepočítaně, což je někdy dáno jejich zajímavostí, ale částečně i samotnou vzácností. To je patrné zvláště u vymřelých či vyhubených druhů a poddruhů, kdy většina z nich má řadu „fanoušků“. Snad se jim dostává více pozornosti než za...

Ještě novější fylogeneze ptáků!

str. 617 | David Storch
Ironií osudu týden poté, co vyšlo říjnové číslo Vesmíru s centrálním článkem o „konečné“ fylogenezi ptáků, vyšel v časopise Nature nový fylogenetický strom ptáků.1) Je dosti podobný stromečku, který jsme otiskli na centrální dvoustraně Vesmíru, v několika ohledech se však liší....

Ad Homosexualita a homosocialita z evoluční perspektivy

str. 597 | Radek Maleč, Jaroslava Varella Valentova, Klára Bártová, Marco Antonio Varella
Je správný předpoklad, že homosexualita má nějakou evoluční perspektivu? V evoluci přežívají a šíří se ty vlastnosti, které přinášejí výhodu. Čili vše, co je v repertoáru toho kterého druhu, musí mít nějakou evoluční příčinu a přinášet výhodu? Nejsme příliš pohlcení...

Invazní laskavec

str. 599 | Zdeněk Vašků
Laskavec Palmerův (Amaranthus palmeri) je nápadná jednoletá dvoudomá rostlina dosahující výšky až 2 m. Pochází ze Severní Ameriky a odtud byl zavlečen mimo jiné do Evropy. V České republice se s ním setkáváme prozatím zejména v okolí překladišť zemědělských produktů, na železničních...

Tuky snižují pocit nasycení: inhibují nervové receptory v žaludku

str. 600 | František Vyskočil
Bystří čtenáři si pamatují, že ve Vesmíru se občas objeví zmínka o iontových membránových receptorech TRP (transient receptor potentials) – kanálech, které zprostředkovávají mechanické, tepelné a bolestivé vjemy z periferie těla (viz např. Vesmír 87, 578, 2008/9). Vzpomenou si možná i na...

Zrození genetické banky živočichů

str. 630 | Michal Vinkler, Pavel Hulva, Barbora Zemanová, Petra Hájková
Genetická (v duchu moderních výzkumných trendů spíše genomická) banka není na první pohled nic spektakulárního. Obvykle jde o několik mrazicích boxů naplněných pečlivě utříděnými a označenými zkumavkami, jež obsahují fixované tkáně (většinou krev ze živých a do přírody zpět...

Potřebuje dnešní česká krajina včerejší českou krajinomalbu?

str. 652 | Tomáš Kučera
K následujícím úvahám přispěla velká výstava „Má vlast – pocta české krajinomalbě“, kterou uspořádala Správa Pražského hradu ve spolupráci se Spolkem výtvarných umělců Mánes v Jízdárně Pražského hradu a Galerii S. V. U. Mánes Diamant od 4. 9. do 1. 11. 2015. Intuice mě vždy vedla...

Jockey Club Innovation Tower, Hongkong

str. 657 | Jiří Tourek
Významná hongkongská vzdělávací instituce, Polytechnická univerzita, obohatila v posledních letech svůj velký areál o jednu výraznou budovu, Věž inovací. Dokončena byla v roce 2013 a doplnila severozápadní část pravoúhlého univerzitního kampusu. Sídlí v ní nejrůznější obory spojené s...

Leona Chadimová: Krásy v prachu

str. 626 | Marek Janáč
Ta vášeň ale začala o pár týdnů dříve. Ve školce. Leona, tehdy ještě Koptíková, sbírala malé olivíny, které na procházkách nacházela podél cest. Líbila se jí jejich barva. Později ji dědeček vzal na pole, kde našla své první acháty, kolem rodných Semil se jich dalo najít velké...

Fixace dusíku při trávení dřeva

str. 599 | Oldřich Nedvěd
Když už se dřevokazný hmyz dostane ke zdroji energie tím, že rozštěpí celulózu na jednoduché cukry (viz aktualitu Vlastní celulolytické enzymy tesaříků (Vesmír 94, 598b, 2015/11), nemá vyhráno. Schází mu dusíkaté organické látky. Bílkovin a nukleových kyselin je v mrtvém dřevě nedostatek,...

Želatinové oblečení

str. 599 | Jiří Patočka
Víte, že z materiálu, z něhož jsou vyrobeni gumoví medvídci, lze vyrobit tkaninu na oblečení? Želatina je podstatnou složkou gumových medvídků. Získává se z živočišných zbytků a tvoří ji ve vodě rozpustná směs bílkovin, která může vytvořit gel. Vyrobit z takového materiálu vlákno se...

Nečekaná genetická rozmanitost okapi

str. 598 | Jan Robovský
Po genetické analýze žiraf se podobného vyhodnocení dočkala okapi a výsledky jsou v řadě aspektů nečekané. Překvapivá je především míra genetické variability, díky které se okapi zařadila mezi africké savce s nejvyššími genetickými variabilitami, a to po bok třeba antilopy losí, kudu,...

BIOLOGIE • Stanislav Mihulka

str. 601 | Stanislav Mihulka
MOLEKULÁRNÍ GENETIKA Nový a lepší genomový editor Původně bakteriální genomový editor CRISPR‑Cas9, s nímž lze přepisovat genomy savců, už stihl rozpoutat divoké vášně. Feng Zhang z Broad Institute a jeho kolegové vytipovali nový editor CRISPR‑Cpf1, který je v zásadě podobný slavnému...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdek

str. 602 | Petr Houdek
ZDRAVOTNÍ POLITIKA Jak přimět lidi, aby jedli zdravě? Počet úmrtí na nemoci spojené s obezitou a chybnou životosprávou v následujících letech sesadí z trůnu dosavadní jedničku v zabíjení – kouření tabáku. Co dělat, aby těchto smrtí bylo co nejméně? Medicína se soustřeďuje na...

Život, vesmír a vůbec na EPSC

str. 603 | Julie Nováková, Tomáš Petrásek
Život Největší mediální ohlas z letošních příspěvků vzbudilo oznámení Alfreda McEwena, Lujendry Ojhy a kolegů o kapalné vodě jako příčině periodicky se objevujících stružek na svazích Marsu, tzv. recurring slope lineae (RSL). Nacházení vody na Marsu jsou sice „staré zprávy“ a o tomto...

Jak se dostaly geny z bakterií do genomů eukaryot?

str. 604 | Václav Janoušek
Všechny organismy je možné rozdělit do třech velkých skupin. Skupiny Bacteria a Archaea (souhrně označovány jako prokaryota) jsou tvořeny jednobuněčnými mikroskopickými organismy, jejichž hlavní charakteristikou je velmi jednoduchá struktura buňky. Z laického pohledu je možné je všechny nazvat...

Nejsou protilátky jako protilátky

str. 610 | Václav Hořejší
Protilátky jsou produkovány B-lymfocyty, přesněji řečeno plazmatickými buňkami, což je konečné diferenciační stadium B-lymfocytů. Imunoglobulinové molekuly se v první řadě nacházejí na povrchu B-lymfocytů (tzv. antigenně specifické receptory B-lymfocytů, zkráceně B-receptory nebo BCR). Na...

Vděčíme za monogamii babičkám?

str. 598 | Martin Minařík
Podle nedávné práce kolektivu kolem J. Coxwortha (doi: 10.1073/pnas.1599993112) se zdá, že ano. Nepředstavujme si však plíživý dohled tchyní nad spořádaným rodinným životem jejich zeťů. Staré dámy jsou v tom vlastně nakonec skoro nevinně a celé to spískaly jejich geny pro dlouhověkost. Mít k...

Vysadit tapíry na Borneo?

str. 598 | Jan Robovský
Tapíři jsou učebnicovým příkladem vikariantního rozšíření (původní souvislý areál se rozpadl na několik areálů menších) – na konci třetihor se vyskytovali v mnoha oblastech Eurasie a Severní Ameriky, po vymírání zůstali jen v jihovýchodní Asii a pak ve Střední a Jižní Americe...

Ocas do čtverce

str. 600 | Pavel Hošek
Mořští koníci se pomocí svého ocasu vyztuženého kostěnými destičkami přidržují korálů a rostlin, v nichž se ukrývají. Na rozdíl od jiných živočichů má konec jejich těla čtvercový průřez. Pokusy s trojrozměrným modelem hranolovitého i válcovitého ocasu v různých podmínkách...

Jak se roztopí čokoláda (a jiné nářeční lahůdky)

str. 656 | Jana Nová
Tropická vedra letošního léta dostihla i nás jazykovědce. „Dokonce i čokoláda se roztopila,“ popisovala kolegyně teplotu v kanceláři, a my jsme chvíli nechápavě koukali. V Praze se čokoláda rozteče, rozpustí nebo roztaje a schopnost roztopit se mají jedině kamna. Kolegyně však pochází z...

Drsná jízda do budoucnosti

str. 654 | Kateřina Rezková
V polovině dubna skončila v londýnském Muzeu vědy výstava s názvem Odemknutý Lovelock: vědec, vynálezce, samorost. Představovala Lovelockův život, vynálezy i objevy, které ho vedly k formulování teorie Gaia. K vidění byly předměty z jeho vlastní laboratoře, zápisky či podomácku vyrobený...

Paleohippologie ve světle jeskynních maleb…

str. 642 | Evžen Kůs
Problematika zbarvení divokých a prvních domestikovaných koní zaměstnává zoology i hippology po dlouhá desetiletí. Rozvoj laboratorních metod umožňujících rozbor DNA z paleontologických nálezů přinesl v tomto směru množství nových poznatků, ale také dalších otázek. Paleontologové...

Divoký kůň nebyl šedivý

str. 644 | Miloslav Jirků, Jan Robovský, Dalibor Dostál
Reakce autorů článku Divocí koně. Geny promluvily, byli to hnědáci. (Vesmír 94, 484, 2015/9) na komentář Evžena Kůse (Vesmír 94, 642, 2015/11). Jsme rádi, že náš článek vyvolal diskusi a děkujeme Evženu Kůsovi za reakci a zajímavé postřehy. Co se týče koně Převalského, je v...

3D rekonstrukce z fotografií

str. 634 | David Sedláček
Představme si, že vyfotíme několik snímků stejného místa z různých pozic. Například obejdeme dům a na každých pár metrech zmáčkneme spoušť. Máme tedy množinu fotografií, o nichž můžeme říci, že každá část objektu je vidět minimálně na dvou z nich. Pokud vezmeme tyto dvě fotografie...

Nejhustší galaxie

str. 620 | Devaky Kunneriath, Vladimír Karas
Galaxie jsou vesmírné ostrovy tvořené zářícími hvězdami společně s mezihvězdným plynem a prachem. Obsahují také množství chladnoucích pozůstatků někdejších hvězd, které již spotřebovaly veškeré své jaderné palivo, a hypotetickou temnou hmotu, jejíž existence a složení jsou stále...

Kouzelný Měsíc za závojem

str. 618 | Jan Veselý
Měsíc se při letošním zatmění, které jsme mohli pozorovat za úplňku v noci z 27. na 28. září, na většině míst v České republice nesměle schovával nejen do stínu Země, ale také za závoj mraků. Světlo, stíny a barvy při zatmění vyprávějí celou řadu zajímavých příběhů. Na prvním...

Stíny černých děr

str. 638 | Pavel Bakala, Jiří Svoboda
Einsteinova obecná teorie relativity, popisující gravitaci pomocí zakřivení prostoročasu, se bez vážnější újmy na zdraví dožívá úctyhodných 100 let. Správně dokázala předpovědět ohýbání světelných paprsků v gravitačním poli, stáčení perihelia Merkuru nebo tzv. gravitační rudý...

Jak moc je důležitá střevní mikroflóra?

str. 605 | Ivan H. Tuf
Symbiotické mikroorganismy jsou důležitou součástí našich těl. Většinu buněk „našeho“ těla představují právě mikroorganismy a jsou pro hladké fungování našeho metabolismu nezbytné. Kvůli jejich množství a významu je souborně označujeme za mikrobiom a považujeme je za obdobu...