Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2015

Vyšlo 01. 10. 2015

In uno versum

str. 531 | Ivan M. Havel
Rád bych zde propojil dvě zdánlivě nesouvisející události letošního roku; obě se mě osobně dost dotýkají. Jedna je smutná, druhá povzbudivá. První byl odchod filosofa, pedagoga, rektora a mého dobrého přítele Radima Palouše, druhá nebyla ani tak událostí jako spíše výročím: letos se...

Petr Urban: Být věrný prožívané zkušenosti

str. 552 | Ondřej Vrtiška
Snad každý dospívající člověk si klade otázky týkající se smyslu života, plynutí času nebo hranic poznání. Většina z nás si dříve nebo později najde na některé otázky více či méně uspokojivé laické odpovědi a nad ostatními pokrčí rameny. Petr Urban se do nich naopak nořil stále...

Pálení žáhy

str. 539 | František Vyskočil
Na první pohled se zdá dost paradoxní, chcete- li řešit problémy s kyselinou chlorovodíkovou ze žaludku roztokem kyseliny citronové. Kupodivu to však většinou funguje. Pojďme se podívat jak. Pálení žáhy vzniká zpětným průnikem kyselé tráveniny ze žaludku do jícnu, kde chybí ochranný hlen....

Bohatství národů včera a dnes

str. 568 | Marek Hudík
Po druhé světové válce vznikly na Korejském poloostrově dva oddělené státy: Severní a Jižní Korea. Přestože oba tyto státy měly společnou historii a kulturu, podobné složení obyvatelstva i přibližně stejné přírodní podmínky, jejich vývoj v následujících letech byl diametrálně...
Diskuse: 1

Nebojácné myši nahoře bez (fosfodiesterázy 4B)

str. 574 | František Vyskočil
Cyklické nukleotidy (cAMP, cGMP) jsou podobné základním kamenům genetického kódu v DNA. Řídí mnoho buněčných procesů, většinou pomocí metabotropních receptorů pro hormony a mediátory nebo pomocí fyzikálních signálů (fotony). Mimo jiné jsou nezbytné pro dlouhodobou a krátkodobou paměť,...

Renesance kresleného filmu

str. 576 | Daniel Sýkora
Když se řekne animovaný film, každý si dnes představí zejména 3D počítačové animace, jaké produkují význačná světová studia Disney nebo DreamWorks. Diváci okouzlení nejnovějšími vymoženostmi počítačové grafiky se do nového média zamilovali natolik, že se ručně kreslená animace z kin...

S přehršlí nápadů se dá udělat hafo věcí

str. 586 | Barbora Procházková
Slovo přehršel není v našem slovníku nové, pochází ze staré češtiny, avšak i v češtině současné se těší poměrně slušné oblibě. Etymologické slovníky uvádějí, že pochází z praslovanského základu gъrstь (hrst) a předpony per- (pře-) nebo pri- (při-). V minulosti mělo hned...
Diskuse: 2

Učebnice od pilného pozorovatele

str. 588 | Jitka Klimešová
Na začátku devadesátých let jsem dělala pokus se zaplavováním semenáčků kopřivy dvoudomé a lesknice rákosovité, abych lépe porozuměla jejich dynamice v nivě řeky Lužnice. I když kopřiva rostla v nivě jen na sušších místech, zaplavení v délce několika týdnů ji nezahubilo, stejně jako...

Labská náplavka v Hradci Králové

str. 590 | Jakub Potůček
Vydáte-li se pražskou Husovou ulicí na Mariánské náměstí, čeká vás lekce nejen z klasické architektury. Nejdříve minete excelentní Clam-Gallasův palác s Braunovými atlanty v průčelí, který byl postaven v letech 1714–1719 podle projektu geniálního architekta Johanna Bernharda Fischera z...

Kozy, krávy, klíšťovka, pro klíšťata bokovka?

str. 534 | František Vyskočil
Virová klíšťová encefalitida může být přenesena na člověka především přímým zákusem infikovaného klíštěte. Těchto případů bývá zachyceno hodně, kolem 160 000 v Evropě a Rusku jen mezi roky 1990 a 2007. Druhá, mnohem vzácnější cesta této infekce vede přes syrové mléko nakažených...

Déšť přichází až po lese

str. 564 | Irena Šímová
Proudění vody v rostlinách od kořenů k listům je důležité pro zásobování rostliny vodou a živinami. Tímto prouděním však suchozemské rostliny vodu neustále ztrácejí. Nejvíce vody se vypaří z průduchů, které rostliny otevírají během fotosyntézy, kdy získávají z atmosféry oxid...

Ještě jednou k článku „Mamární screening: Odzvoněno?“

str. 584 | Ladislav Pecen
Především chci zdůraznit, že nezpochybňuji fakt, že díky mamárnímu screeningu narostl mezi zachycenými nádory prsu podíl stadií I. Můžeme to vyčíst z následujících grafů, které zobrazují, že počet nádorů prsu zachycených ve stadiu IV se za posledních 20 let příliš neměnil, ale stadia...

Roubované polymerní kartáče

str. 580 | Tomáš Riedel
Současné trendy moderní medicíny vyvolávají potřebu nových přístupů k rané diagnostice pomocí detekce specifických biomarkerů v tělesných tekutinách a využití získaných informací pro specifickou léčbu nemocí. Do budoucna se předpokládá, že údaje o hodnotách desítek, ne-li stovek až...

Neurolog, kterého si pletli s psychiatrem

str. 586 | Radkin Honzák
30. srpna 2015 zemřel ve věku 82 let na metastázy očního melanomu odstraněného před devíti roky neurolog a popularizátor neurologických poznatků Oliver Sacks. Narodil se 9. června 1933 a vyrůstal v ortodoxní židovské rodině v Londýně, která ho však na prahu jeho dospělosti zavrhla po jeho...

Úspěšná učebnice

str. 589 | Jiří Patočka
Když se nějaká kniha dočká v průběhu 13 let svého třetího vydání, musí být velmi dobrá. A to je právě případ učebnice Farmakochemie. O druhém vydání této knihy jsem napsal: „Bude-li druhé vydání rozebráno tak rychle jako první, už aby autoři začali pracovat na třetím“ (Vesmír 87,...

Genetický kód

str. 550 | Anton Markoš
Kyslík s vodíkem reagují za určitých podmínek na vodu, za jiných na peroxid a ještě za jiných vzniká radikál HO·. Nikoho nenapadne tvrdit, že obě látky reagují podle jakéhosi kódu a reakce jsou výsledkem vzájemných afinit molekul (za daných podmínek). Podobně je to při replikaci nukleových...

Dotkli se vesmíru, zachránili Zemi

str. 551
Ztichlým nočním kamenolomem zní vrtačka. Diamantové ostří se zakouslo do žulového masivu. „Odebíráme vzorek,“ hlásí kosmonauté do vysílačky. Je půl druhé ráno a v průzračné letní noci se jim nad hlavami v přílbách třpytí tisíce hvězd. Náhle se něco zaseklo. Vrták poskakuje v...

Imunoterapie nádorových onemocnění se stává realitou!

str. 548 | Václav Hořejší
V posledních nejméně dvaceti letech byly na mezinárodních imunologických kongresech sekcím věnovaným tomuto tématu pro mimořádný zájem vždy rezervovány ty největší přednáškové sály. Nicméně posluchači z nich opakovaně odcházeli se smíšenými pocity – přednášející prezentovali...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdek

str. 538 | Petr Houdek
ANTROPOLOGIE Stojí za společenským pokrokem spíže? Proč v některých regionech příchod zemědělství umožnil rozkvět komplexních civilizací, zatímco jinde se se společenskou strukturou nestalo vlastně nic? Egypt s rozmachem pěstování obilí v nilském údolí vytvořil stát, jehož...

BIOLOGIE • Stanislav Mihulka

str. 537 | Stanislav Mihulka
EKOLOGIE V roce 2050 bude v útrobách 99 procent mořských ptáků plast Tato hrůzná předpověď vychází z analýzy obsahu plastu v trávicí soustavě mořských ptáků, včetně takových jako buřňáci nebo albatrosi. Chris Wilcox z australského CSIRO a jeho kolegové zjistili, že v současné době...

Světlosběrné jezero v thylakoidní membráně chloroplastu

str. 542 | Jaromír Kutík
Globální význam fotosyntézy asi není třeba dokazovat. I malý pokrok v jejím poznávání má velký význam pro celou biologii a může být důležitý i pro lidstvo. O lokalizaci procesu fotosyntézy v zelených organelách rostlin (chloroplastech, viz obr. 1), jeho mechanismu a některých nově...

Další popis primáta z fotografie

str. 534 | Jan Robovský
Když komise pro zoologickou nomenklaturu posvětila popis kipundžiho z Tanzánie (2005), bylo otázkou, zda tento precedens bude použit u dalších druhů. Nyní už máme takto popsaného makaka munzalu (Macaca munzala) a z nedaleké oblasti Modog z jihovýchodního Tibetu makaka bělolícího (po vzoru gibona se...

Osobitost timálky skvrnité

str. 534 | Jan Robovský
Elachura formosa, česky timálka skvrnitá, je malý skvrnitý pěvec (10 cm i s relativně krátkým ocasem), horní polovinu těla má tmavší, hnědou, která na ocase a na křídlech přechází v červenou. Obývá tropické a subtropické vlhké lesy v Bangladéši, Bhútánu, Číně, Indii, Laosu, Myanmaru,...

Otevření superlaseru

str. 535 | Marek Janáč
Nejvýkonnější laser světa bude brzy v Česku. Soustava laserů v centru ELI Beamlines, patřícího pod Fyzikální ústav Akademie věd, bude mít takové parametry, že jimi půjde simulovat a zkoumat prostředí uvnitř obřích planet, jako jsou Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Nejvýkonnější laser této...

Jak přivolat potravu

str. 536 | Pavel Hošek
Láčkovka druhu Nepenthes hemsleyana má na vnitřních stěnách svých láček zvláštní struktury. Díky nim se od stěn velmi dobře odráží signály sonaru. Netopýři druhu Kerivoula hardwickii proto najdou rostlinu snáze a rychleji. A proč láčkovky netopýry lákají? Z jejich trusu totiž získávají...

Recelularizace tkání – staré lešení, nové cihly

str. 536 | František Vyskočil
Před několika lety (Vesmír 92, 196, 2013/4) tým D. Taylorové z Massachusetts (USA) představil metodu „vymytí“ zdravých i poškozených srdečních buněk pomocí detergentů (decelularizace). Zbylý opěrný skelet vyběleného potkaního a prasečího srdce osadili zdravými kmenovými nebo...

Egyptská mumifikace má neolitické kořeny

str. 535 | Zdeňka Sůvová
Pouštní podmínky vytvářející přírodní mumie zřejmě kdysi inspirovaly staré Egypťany toužící po zachování lidských i zvířecích těl k vytvoření umělé mumifikace. Dosud se předpokládalo, že umělá mumifikace se začala rozvíjet až s postupující starou říší (někdy před 2500 př....

Jsou zoologické zahrady Noemovými archami?

str. 536 | Jan Robovský
Moderní zoologické zahrady mají celou řadu funkcí – chov zvířat, jejich výzkum, vzdělávací aspekt (i ve smyslu, že návštěvníci díky nim získají kladný vztah k zvířatům a přírodě) a podporu ochrany volně žijící přírody (ochrana in situ). Díky chovu ohrožených druhů jsou...

Spraše včera a dnes (Upřesňující poznámky k článku)

str. 533 | Jaroslav Kadlec
V článku je řada nepřesností, které neodborník snadno přehlédne. Protože jsem však přesvědčen, že by přírodovědně zaměřený časopis, s dlouhou tradicí vydávání, měl nabízet čtenářům korektní informace, uvádím nepřesnosti na pravou míru. Není úplně správné označovat...

První šakali v Čechách

str. 530 | Eva Bobůrková
Klára Pyšková, studentka Přírodovědecké fakulty UK, sleduje v rámci své diplomové práce savce v Polabí pomocí fotopastí. V červenci a pak znovu v srpnu se jí podařilo zachytit obzvláště vzácný úlovek – šakala. Šakal obecný (Canis aureus) není v Čechách původním druhem, ale v...
Diskuse: 2

Jak zemědělec preventivně použil insekticid a sklidil méně

str. 535 | Michal Knapp
O tom, zda používání pesticidů v zemědělství z dlouhodobého hlediska prospívá blahu lidstva, se vedou dalekosáhlé diskuse. Ohrožení stávajících i budoucích ekosystémových služeb totiž není snadné kvantifikovat. Dosti unikátní příspěvek do diskuse publikovala entomoložka Maggie...

Egyptská detektivka s otevřeným koncem

str. 544 | Eva Bobůrková
Kam až se musíme vrátit v čase, abychom pochopili význam posledního objevu? Velmi daleko. Musíme začít u významného literárního díla starého Egypta, papyru Westcar (podle britského sběratele Henryho Westcara, poz. red.). Jedna z povídek na papyru vypráví o zázračném zrození králů páté...

Na co tučňáky přešla chuť?

str. 540 | Jaroslav Petr
V přečtené DNA chyběly například geny pro vnímání některých chutí. Je to důsledek laboratorní chyby, nebo zbylo těmto ptákům z chuťové palety jen torzo? Záhada chybějících chutí O radu požádali Jianzhi „George“ Zhanga. Evoluční biolog působící na Michiganské univerzitě zopakoval...

Konec divočiny v Čechách, se zvláštním přihlédnutím k okolí Jihlavy a Havlíčkova Brodu

str. 572 | Petr Pokorný
Letmý pohled na archeologické mapy z různých období českého pravěku, například na sérii map prezentovanou v autoritativním osmisvazkovém díle Archeologie pravěkých Čech, vzbuzuje dojem, že v nadmořských výškách nad 500 metrů přetrvávala až do období vrcholně středověké kolonizace...

Fylogeneze ptáků

str. 556 | David Storch
Stručná historie ptačí fylogenetiky Ptáci jsou asi vůbec nejprozkoumanější skupinou živočichů a díky nim jsme se dozvěděli mnohé o ekologii, fyziologii i evoluci. Jejich příbuzenské vztahy byly však dlouho záhadou. Už od Linnéových dob existovalo několik klasifikačních schémat založených...

Centrum texturní analýzy

str. 587
Výstavba, rekonstrukce a vybavení centra stály přes 10 milionů korun. Ústav na projekt získal dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, přes 8 % finančních prostředků poskytlo hlavní město Praha a část byla dofinancována příjemcem. Obnovou a přestavbou nevyhovujících prostor...