Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 9 / 2015

Vyšlo 03. 09. 2015

Seriál nový nejen obsahem

str. 467 | Ondřej Vrtiška, Ivan Boháček
„Přendávám mšice z kytky na kytku. Ale potřeboval bych to dělat ještě mnohem rychleji,“ odpověděl entomolog Jan Hrček na naši otázku, co dělá v životě rychle. Proč je pro něj právě tato poněkud neobvyklá činnost tak důležitá? Dozvíte se na s. 496–499 (Vesmír 94, 496, 2015/9) v...

Černá díra se probudila po 26 letech

str. 477 | Jiří Svoboda
Astronomové zkoumající černé díry nyní zažívají velmi vzrušující období, neboť v polovině června 2015 se probudila v souhvězdí Labutě černá díra s názvem V404 Cygni. Má hmotnost převyšující deset hmotností Slunce a od nás je vzdálená téměř 8000 světelných let (Miller-Jones J. C....

Bilirubin

str. 492 | Jaroslav Zelenka
Bilirubin je nízkomolekulární látka ze skupiny tetrapyrrolů, do které patří například hem nebo chlorofyl. V našem těle vzniká jako produkt odbourávání hemu. Hem je klíčovou součástí červeného krevního barviva – hemoglobinu – a také řady enzymů včetně cytochromů, bez nichž by naše...

Úhory, staronový fenomén české krajiny

str. 519 | Tomáš Vymyslický, Martina Fabšicová
V české krajině se nyní úhory v pravém smyslu slova téměř nevyskytují. Pokud je nalezneme, jsou většinou vázány na opuštění polí z důvodu nepříznivých podmínek prostředí, jako např. velmi suchá nebo naopak zamokřená pole, místa s vysokým výskytem kamení, štěrku, písku nebo jílu....

Už dosť bolo cholesterolu…

str. 503 | Emil Ginter, Zuzana Ladecká
A konto debaty o cholesterole (Vesmír 94, 262, 2015/5; 94, 448, 2015/7–8 a 94, 449, 2015/7–8) už len toľko: nik rozumný nepopiera, že vysoká hladina cholesterolu v krvi ohrozuje cievy. Otázka však stojí inak – je cholesterol vo výžive významný faktor aterogenézy? US Department of Agriculture v...

Léčebné použití hlístic

str. 510 | Břetislav Koudela
Helminti jsou velmi různorodou skupinou mnohobuněčných parazitických živočichů. Termín helminti vznikl v dřívějších dobách jako souhrnné označení pro cizopasné zástupce skupiny červů Vermes. Moderní taxonomie platnost taxonu Vermes jednoznačně zpochybnila, a tak dnes helminti představují...

Mnoho vesmírů, jediná Země

str. 480 | Ondřej Vrtiška, Ivan Boháček
Jak se daří teorii multiversa, říkající, že náš vesmír může být jen jedním z bezpočtu vesmírů, v nichž mohou platit jiné přírodní zákony? V posledních letech se této myšlence věnuje hodně pozornosti a mezi fyziky je čím dál populárnější, pracuje s ní řada teorií, ale stále je to...

Od opodeldoku k infliximabu

str. 478 | Václav Hořejší
Jednou z nejčastějších autoimunitních chorob je revmatoidní artritida, lidově zvaná revma. Jak je všeobecně známo, je to bolestivé chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které může postupně vést k těžkým poškozením a deformacím postižených kloubů (hlavně zápěstí a drobných kloubů...

Zvláštní vokalizace koal

str. 472 | Jan Robovský
Samci koal vydávají během rozmnožování zvláštní bručivé zvuky s velmi nízkou frekvencí (průměrná hodnota 27 Hz), která je 20krát nižší, než odpovídá hmotnosti koaly – odpovídala by spíše slonovi. Logicky se nabízí otázka, jaké morfologické přestavby jí to umožňují. Kupodivu nejde...

Zákulisí práce mozku

str. 522 | Radkin Honzák
Mlodinowa poslední kniha, která je několik let americkým bestsellerem, je věnována nevědomí a jeho vlivu na naše jednání. Přestože tento pojem uvedl do psychologie a posléze do dalších věd o člověku již více než před stoletím Sigmund Freud, o existenci podvědomí a jeho významu panovaly...

Panda velká není odsouzena k vyhynutí

str. 513 | Pavel Duda
„Panda velká je neživotaschopný druh, který se vlastním přičiněním ocitl ve slepé uličce evoluce. Naneštěstí je panda na pohled atraktivní zvíře a je symbolem Světového fondu na ochranu přírody. Proto vytrvale a neúčelně investujeme miliony do její ochrany. Podle mého názoru bychom měli...

Co se děje v plochém světě

str. 508 | Michal Otyepka
Brzy tomu bude již pět let, co byla udělena Nobelova cena fyzikům Geimovi a Novoselovovi za jejich přelomové experimenty, které se týkaly dvojrozměrných materiálů, zejména grafenu. Grafen, což je dvojrozměrná síť uhlíkových atomů, která svou strukturou připomíná včelí plástev, byl znám do...

Buněčné dýchání

str. 491 | Anton Markoš
 „Buněčné dýchání (buněčná respirace) je základní metabolický děj eukaryot, při kterém se rozkladem glukózy za přítomnosti kyslíku uvolňuje energie (v podobě ATP) využitelná pro buněčné děje.“ Snad nejnesmyslnější definice, která už 100 let (s drobnými odchylkami) úporně a...

Odkud se bere zvířecí personalita?

str. 475 | Ivan H. Tuf
Ačkoliv je studium zvířecí personality velmi módní v posledních dvaceti letech, studií zaměřených na bezobratlé je stále poměrně málo. Soudobé výzkumy jsou však mnohem sofistikovanější – obvykle dobře naplánované s cílem odhalit nejen pouze případnou existenci personality u modelového...

Hong Kong design institute

str. 526 | Jiří Tourek
Architektura může dobře sloužit svému účelu, anebo nemusí. Někdy může tento svůj účel přímo vyjadřovat, ale ani to nemusí nezbytně platit vždy. Příležitostně se mohou architekturou vyjádřit například ambice. To je příklad mnohých mrakodrapů, ale může se to týkat dokonce i školní...

Vývoj nových léčiv v počítači

str. 504 | Barbora Kozlíková, Jiří Sochor
Důležitým stavebním kamenem všech organismů jsou molekuly proteinů. Některé plní stavební funkci, neméně významné jsou však proteinové enzymy, které díky své specifické struktuře katalyzují biochemické reakce probíhající v lidském těle. Je tedy zřejmé, že pro léčbu nemocí a návrat...

Obyvatelé větru

str. 472 | Pavel Hošek
Biologové již zhruba před dvěmi stovkami let začali uvažovat o existenci mikroorganismů šířených vzduchem či přesněji doslova žijících v naší atmosféře. Mnoho z nich dosud neumíme kultivovat a víme toho o nich jen málo. Díky molekulárně-genetickému výzkumu nyní víme mnohem více o...

Kovové pěny a ochrana před zářením

str. 472 | Ivan Boháček
Kovové pěny jsou materiály tvořené dutými kovovými kuličkami zapuštěnými do kovové matrice. Afsaneh Rabineiová se svými spolupracovníky ze Státní univerzity Severní Karolíny se zabývala vojenským využitím těchto materiálů k ochraně před výbuchy a jako pancéřování vojenské techniky....

Jak Egypt přišel o své savce?

str. 471 | Jan Robovský
Oblast dnešní Sahary prodělala v posledních tisíciletích obrovskou proměnu od savanového prostředí na prostředí pouštní, o čemž se můžeme názorně přesvědčit na různých rytinách a kresbách savanových zvířat (savanové antilopy, žirafy, sloni, nosorožci, hroši) v saharském prostoru....

Vidět se zkrátka vyplatí

str. 471 | Jan Kollár
Světločivnost některých jednobuněčných organismů asi nikoho nepřekvapí. Klasickým příkladem světločivné struktury je stigma krásnooček a alespoň u některých fotosyntetizujících organismů lze za světločivné považovat i chloroplasty, u nichž byly pozorovány specifické světlem indukované...

Elektrické světlo zkracuje přirozenou dobu spánku

str. 470 | Radkin Honzák
Před několika roky narazili v Argentině v oblasti Chaco, hluboko ve vnitrozemí, průzkumníci drancovacích společností na kmeny, které dodnes žijí na úrovni doby kamenné jako sběrači-lovci. Pochopitelně jim nedali pokoj a zavedli k nim elektřinu. To se ale dozvěděla vláda a vyslala tam celý tým...

Genetické tajemství hálek

str. 476 | Jaroslav Petr
Genom bejlomorky obilné skrývá překvapivě rozsáhlý arzenál genů pro tvorbu hálek na hostitelské rostlině. Bejlomorka – obávaný škůdce Hálky čili cecidie – prapodivné „boule“ či výrůstky na listech, stoncích či kořenech rostlin – přitahují pozornost vědců odedávna. Například...

Spraše včera a dnes

str. 488 | Jan Hošek, Ivan Horáček
Nejvýznamnější charakteristikou současné geologické éry – čtvrtohor – je střídání dob ledových (glaciálů) a dob meziledových (interglaciálů). Zdrojem tohoto poznání se stalo studium jednoho z nejrozšířenějších suchozemských sedimentů – spraší. Spraše pokrývají zhruba 10 %...
Diskuse: 1

Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

str. 500 | Rostislav Vyzula, Ladislav Dušek, Ondřej Májek
S tvrzením autora, že se mění pohled na smysl pravidelného mamografického vyšetření, nelze souhlasit. Ve skutečnosti je konsensuální postoj nejvýznamnějších expertů stálý: přínosy mamografického vyšetřování zřetelně převažují nad jeho riziky. Naposledy se v tomto smyslu vyjádřil...

Protizánětlivé účinky statinů

str. 502 | Michal Pravenec, Ludmila Kazdová
Statiny snižují riziko kardiovaskulárních chorob, jak bylo prokázáno v mnoha epidemiologických studiích. Za tyto příznivé účinky statinů je považován jejich vliv na snížení sérových hladin LDL cholesterolu (LDL-C), neboť statiny blokují enzym HMG-CoA reduktázu, který katalyzuje první krok...

Hřbitovy jako kolbiště

str. 516 | Bronislav Ostřanský
V záplavě tragických událostí, které se dnes a denně odehrávají v muslimských zemích a jimiž nás zásobují média, se vedle nezměrného lidského utrpení opakovaně dozvídáme o ničení památek, často náležejících k celosvětovému kulturnímu dědictví. Toto běsnění se obvykle spojuje s...

O jednom neobvyklém typu slovníků

str. 523 | Martin Šemelík
Když se řekne slovník, vzpomene si většina z nás na slovník výkladový nebo překladový, možná na pravidla pravopisu. Typů slovníků ale existuje mnoho. Základní dělení je na slovníky jazykové a encyklopedické. Jazykové se dále dělí na slovníky všeobecné a speciální. Všeobecné zachycují...

Glaciální krajina Moravy v novém pohledu

str. 524 | Vojen Ložek
Po delší přestávce vyšla r. 2014 opět souborná publikace o našem kvartéru, s klasickým názvem Morava v době ledové, z pera profesora Masarykovy univerzity Rudolfa Musila, známého znalce čtvrtohorních savců. Výpravná kniha s působivými barevnými ilustracemi Petra Modlitby může na první pohled...

Jan Hrček: Rozložit složitou síť a pak ji postupně skládat

str. 496 | Eva Bobůrková
Strukturu potravního řetězce housenek a jejich parazitoidů1) v deštných pralesích Papuy-Nové Guineje popisoval již ve své doktorské práci. Zároveň vyvíjel metody pro molekulární detekci larev parazitoidů uvnitř housenek. V postdoktorském výzkumu se zaměřil na účinky symbiotických...

Divocí koně

str. 484 | Dalibor Dostál, Jan Robovský, Miloslav Jirků
Jen málokterý živočišný druh sehrál v historii člověka tak důležitou roli, jako právě kůň. Jako jeden z hlavních zdrojů obživy pomohl našim pravěkým předkům přežít drsné podmínky doby ledové. Spolu se sobem a mamutem patřil v některých oblastech starého kontinentu mezi tři...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • PETR HOUDEK

str. 474 | Petr Houdek
SOCIOLOGIE Přechodový rasismus Odhalit, jak rozšířené jsou v populaci rasistické sklony, není jednoduché. Lze se samozřejmě zeptat lidí, avšak dotazníková šetření jsou velmi nevěrohodná. Respondenti prostě lžou, aby před tazatelem (a sebou samými) vypadali lépe. Mnozí si své vnímání...

Alarmující úbytek populací afrických supů

str. 471 | Jan Hanzelka
Supi se nemalou měrou podílejí na likvidaci mršin a dalšího organického odpadu. Snižují tím pravděpodobnost šíření infekcí a člověk by jim na oplátku mohl projevit trochu vděčnosti. Vždyť patří mezi nejohroženější skupinu ptáků na světě. Bohužel současný stav populací afrických...

Kdo ví, co vyroste z krásných dětí?

str. 470 | Ivan H. Tuf
Krásní lidé to mají v životě lehčí, protože jim ostatní a priori přisuzují vyšší inteligenci, pracovitost, spolehlivost a jsou obecně oblíbenější a sympatičtější. První dojem je důležitý a krásní lidé mají výhodu. Většina rodičů si o svých dětech myslí (aspoň do určitého...

Magnetické pole Merkuru

str. 470 | Pavel Hošek
Merkur je jedinou planetou terestrického typu, která má aktivní magnetické pole. Je poháněno procesem na bázi dynama, který probíhá v kapalných vrstvách vnějšího jádra. Výsledky nedávných pozorování sondy MESSENGER naznačují, že magnetické pole je téměř tak staré jako sama planeta....

Srovnání fylogeografií asijských koček

str. 470 | Jan Robovský
Porovnání fylogeografických struktur více druhů umožňuje rekonstruovat biogeografické fenomény, které na druhy v minulosti působily. Nyní máme k dispozici fylogeografické porovnání šesti kočkovitých šelem z jihovýchodní Asie pro mitochondriální DNA a DNA vázané na X a Y chromozomy,...

BIOLOGIE • STANISLAV MIHULKA

str. 473 | Stanislav Mihulka
FYZIOLOGIE ROSTLIN Modelování bakteriální fotosyntézy na superpočítači Fotosyntéza nepřestává vábit vědce a snílky. Bylo by tak skvělé mít průmysl poháněný Sluncem. Nejdřív ale musíme zjistit, jak to organismy vlastně dělají. Klaus Schulten z Illinoiské univerzity v Urbaně-Champaigni a...

SKRYTÁ TVÁŘ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

str. 504
V tomto čísle Vesmíru zahajujeme seriál věnovaný vědeckým aspektům počítačové grafiky. Všichni známe její atraktivní vizuální výstupy, ale za nimi se skrývá multidisciplinární věda využívající postupy z matematiky, geometrie, fyziky, simulací, optimalizací i mnoha dalších ...