Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 2015

Vyšlo 04. 06. 2015

Jak vyzrát na lidskou přirozenost?

str. 311 | František Houdek
„Vědě je často vyčítáno, že člověku nepřinesla štěstí, naopak, jen samé neštěstí. Zdánlivě oprávněně, neboť bezpochyby to byla právě věda, která nás naučila štěpit atom. Ve skutečnosti však zlo netkví v tom, že by nám přírodní vědy propůjčily příliš velkou moc nad naším...
Diskuse: 2

Humanitární pomoc z vesmíru

str. 324 | Ondřej Vrtiška
Lékaři bez hranic využívají satelitní snímky a geografické informační systémy. Mimo jiné, pokud vím, ke sledování hustoty populace v krizových oblastech. Jak to funguje? Na snímku jsou vidět chatrče, stany, cesty, ploty, stromy, auta. Software, který pro Lékaře bez hranic vyvinulo Centrum pro...

Krvavé finále

str. 310 | Jiří Padevět
Ani sedmdesát let po konci druhé světové války ještě nevyšla na světlo všechna zvěrstva tohoto válečného konfliktu i následných divokých dnů po kapitulaci poražených armád Osy. Dne 9. května 1945 okolo 23.15 byl na zámku Sloup v Čechách opilým vojákem Rudé armády Petrem Klimovičem...

Renesance pijavky lékařské

str. 334 | Eva Niedlová, Irena Šetlíková
První zmínky o léčbě pomocí pijavek pocházejí již ze starověkého Egypta. Pijavku lékařskou (Hirudo medicinalis, Linnaeus 1758) pak využívali lidé po staletí. Krevsající pijavky totiž vylučují ve slinách hirudin, látku, která působí proti srážení krve a zároveň tlumí bolest. Stejné...

Bude zapotřebí „dětí tří rodičů“?

str. 322 | Jaroslav Petr
Nedávno byl ve Velké Británii schválen postup, s jehož pomocí lze předcházet přenosu dědičných onemocnění vyvolaných mutací DNA v mitochondriích. Ještě neutichly diskuse, zda to bylo správné rozhodnutí, a za techniku vytvářející „děti tří rodičů“ už se rýsuje náhrada. Děti...

Záhada zdobených pavučin

str. 320 | Marek Šmejkal
Pavouci stavějí své sítě z bílkovinných vláken pevnějších než železo. Usilují také o to, aby jejich pavučina byla co nejméně nápadná. Křižáci (čeleď Araneidae) pravidelně odhazují zbytky kořisti pro zvýšení účinnosti sítě. Přesto některé druhy vplétají do jinak naprosto...

Slovník pro labužníky

str. 364 | Veronika Vodrážková
Listovat jídelním lístkem nebo reklamním prospektem s potravinami je mnohdy jako listovat atlasem světa. Cestujeme napříč státy spolu s anglickou slaninou, řeckým jogurtem, tureckým medem nebo ruskou zmrzlinou; kráčíme městy a velkoměsty prostřednictvím vídeňského řízku, frankfurtských...

Evoluce už není, co bývala

str. 366 | Jan Toman
Evoluční biologie se zdálky může zdát jako nudný, téměř uzavřený obor, jehož stojaté vody sem tam rozčeří pouze předem vyhraný souboj s kreacionisty či moderněji stoupenci inteligentního designu. Vždyť přeci víme, že evoluce proběhla, a kdo tomu nevěří, může si nalézt milion a jeden...

Diamantový příběh

str. 355 | Marek Janáč
Začalo to vloni, u Chrášťan, na výsypce odpadů po zpracování českých granátů, které jeli hledat. Zaujal je čirý kamínek, výrazně třpytivější, než cokoliv v okolí. Zkoušeli s ním rýt do skla, dívali se na něj pod mikroskopem a svou nejistotu v určení se rozhodli vyřešit s pomocí...

Homosexualita a homosocialita z evoluční perspektivy

str. 360 | Klára Bártová, Jaroslava Varella Valentova
Velká část recentních odborných studií se zaměřovala na možný evoluční původ a adaptivní hodnotu preferencí a výběru partnera u heterosexuálních jedinců. Z evoluční perspektivy je primární funkcí každého dlouhodobého vztahu mezi mužem a ženou reprodukce a výchova potomků, a to až do...
Diskuse: 2

Neexistence množiny všech přirozených čísel

str. 344 | Petr Vopěnka
Ve sporu mezi krásou a pravdou jsem se rozhodl pro pravdu teprve až v roce 2010, kdy jsem zjistil, že i integrální kalkul se bez existence množiny všech přirozených čísel nejen obejde, ale že taková dieta prospívá jak jeho kráse, tak jeho účelnosti. Iluzornímu světu klasické množinové...

Poezie matematiky Petra Vopěnky

str. 342 | Kateřina Trlifajová
Petr Vopěnka (16. května 1935 – 20. března 2015) byl brilantní matematik, svérázný filosof a odvážný myslitel. V celém svém životě tvrdošíjně hledal pravdu a stál za ní i navzdory různým překážkám a nepřízni osudu. Matematiku, která se někomu může zdát suchá, uměl oživit a...

Komu svěřit svoje vejce?

str. 323 | Ivan H. Tuf
Ve zvířecí říši je obvyklé, že o vajíčka či mláďata pečuje samice. Zvláště u druhů s vnitřním oplodněním často samec po kopulaci po anglicku zmizí za dalšími sexuálními dobrodružstvími a samici nezbývá než se o potomstvo postarat sama. Lépe jsou na tom samice druhů, jejichž...

Mikroskopy v rukou biologů

str. 348 | Hana Sehadová, Jana Nebesářová, Radek Kaňa
Zlomovým bodem při vývoji mikroskopických technik bylo zejména odhalení fluorescence, tedy schopnosti některých látek (fluoroforů) vyzařovat absorbované světlo určité vlnové délky v podobě sekundárního záření o vyšší vlnové délce a nižší energii. Výrazně se tím zvyšuje kontrast...

Superrezoluční mikroskopie v biologii

str. 352 | Jan Černý
Prolomení rozlišovacího limitu světelné mikroskopie (Vesmír 94, 168, 2015/3) přineslo další technologickou revoluci do biologického výzkumu. V živých systémech probíhá mnoho zajímavých dějů pod úrovní difrakcí limitovaného rozlišení 200 nm, přičemž tato oblast byla donedávna hájemstvím...

Makrofágy jako pomocníci nádorů

str. 319 | Václav Hořejší
Makrofágy („velcí požírači“) jsou buňky, které stály u zrodu imunologie koncem 19. století.Ruský lékař a nositel Nobelovy ceny za medicínu (1908) Ilja Mečnikov je považoval za nejdůležitější součást imunitního systému a urputně prosazoval tuto myšlenku proti zastáncům názoru, že...

Bojový velbloud od Vídně

str. 314 | Marek Janáč
Nejdříve měl archeolog Alfred Galik dojem, že vykopal koně nebo dobytek. Jenomže pak si všiml krční páteře, vzápětí charakteristické dolní čelisti a nakonec i záprstních kůstek. To už bylo jasné, že zvíře, které našel, je unikát – velbloud. Už dříve jeho kolegové našli velbloudí...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdek

str. 317 | Petr Houdek
EKONOMIE Střezte se firem přinášejících zálohová placení Nakupujeme-li, vždy vážíme, zda za své peníze dostáváme protihodnotu, která se nám vyplatí. Když statek považujeme za drahý, prostě jej nekoupíme. V současnosti však narůstá podíl plateb, ke kterým jsme se kdysi uvázali, a...

Šikovné zeolity a první pomocníci na míru

str. 332 | Pavla Eliášová
Zeolity jsou přírodní krystalické minerály složené především z křemíku, hliníku a kyslíku (obr. 1). Člověk je využívá po staletí. Ve starověku sloužily jako stavební materiál pro paláce a veřejné budovy. Další pole působnosti se otevřela v polovině minulého století, spolu s první...

Parazitoid manipuluje svého hostitele prostřednictvím viru

str. 314 | Oldřich Nedvěd
Lumčík Dinocampus coccinellae, parazitoid slunéček, přežívá ve stadiu kukly pod tělem paralyzovaného hostitele, který mu slouží jako bodyguard (Vesmír 93, 52, 2014/1). Obecně se mělo za to, že slunéčko je paralyzované nějakou chemickou látkou, třeba podobnou neurotransmiterům, kterou larva...

Nové druhy z Los Angeles

str. 315 | Ondřej Vrtiška
Zprávy o objevu nových biologických druhů přicházejí nejčastěji ze zapadlých koutů tropických pralesů, z málo probádaných jeskyní nebo z mořských hlubin. Zpravidla nejsou pro lidi mimo obor příliš zajímavé, protože o nízkém stupni probádanosti podobných míst není pochyb a neznámý brouk...

Pravděpodobný konec hypotézy o protektivním efektu malých dávek alkoholu u srdečních onemocnění

str. 316 | Karel Nešpor, Ladislav Csémy
Prestižní odborný časopis Addiction publikoval editorial šesti předních světových epidemiologů (Chikritzhs a spol., 2015). V nadpisu se autoři ptají, zda se nezřítila nakloněná věž hypotézy o protektivním efektu malých dávek alkoholu u kardiovaskulárních onemocnění. Odvolávají se na práci...

Mitóza a amitóza

str. 364 | Anton Markoš
Profáze – metafáze – anafáze – telofáze, umí to každý středoškolák; ti vnímavější ještě vědí o interfázi a meióze. Účelem toho nádherného tance chromozomů je podělit genetickým materiálem rovnoměrně dvě dceřiná jádra. (Tedy ne nutně dceřiné buňky: mnohonásobnou mitózou...

Darwin mikroskopik

str. 356 | Josef Lhotský
Zatímco většina veřejnosti si Charlese Darwina připomíná pouze jako svraštělého starce, který už po kapsách hledá drobné pro Charona, my biologové dobře víme, že k osobnosti nejvýznamnějšího pozorovatele přírody od dob Aristotela patří i jiné atributy než jen francouzská berle a návleky...

Inventura industriální identity

str. 370 | Vendula Hnídková
Brno, stereotypně asociované s místními veletrhy a meziválečnou architektonickou produkcí, se v uplynulých měsících přihlásilo několika událostmi ke své zásadní historické vrstvě. Rekonstrukce a zpřístupnění vily Stiassni a výstava Brno – moravský Manchester. 250 let metropole textilního...

BIOLOGIE • Stanislav Mihulka

str. 318 | Stanislav Mihulka
BIOCHEMIE Chemici rozluštili tajemství vzniku života na Zemi Alespoň to tvrdí. Objevovat vznik života není nic jednoduchého a podobná prohlášení je nutné brát s rezervou. Nicméně tým chemiků MRC laboratoře molekulární biologie v Cambridgi přišel s novým scénářem vzniku života, a to z...

Jak moc kolem nás mizí druhy?

str. 316 | Irena Šímová
Vypadá to, že se ekologové v odpovědi neshodnou. A to je divné. Jako lidská populace jsme změnili přes polovinu zemského povrchu, vypustili do oceánů obrovské množství hnojiv a mnoho oxidu uhličitého do atmosféry a vylovili jsme či jinak vyhladili mnohé druhy, často klíčové pro celý ekosystém....

Jak hluboko je nutné prokopat sníh, aby se objevilo něco zajímavého?

str. 314 | Miroslav Zeidler
Odpověď je jednoduchá, místy až do hloubky téměř 2,5 m, dá to dost námahy, ale výsledek může být nejen z ekologického pohledu objevný. O tom se přesvědčili členové výzkumného týmu, kteří studovali alpínskou vegetaci severozápadního Kavkazu v nadmořské výšce 2800 m n. m. (rezervace...

Stonohy v Rakousku – máme se obávat?

str. 315 | Ivan H. Tuf
Stonoha páskovaná (Scolopendra cingulata) je nenasytný predátor, který se vrhá na vše, co potenciálně může přemoci (Vesmír 93, 464, 2014/7). Je to největší evropská stonožka a vyskytuje se od Portugalska na západě po Tádžikistán na východě, přičemž přes západní pobřeží Malé Asie...

Odvaha alespoň v nákupním košíku?

str. 314 | Petr Houdek
Neměli bychom vždy věřit tomu, co lidé říkají. Chceme-li poznat, jaké hodnoty člověk skutečně vyznává, je třeba sledovat, jak se chová. Někdo neustále plká o uhlíkové stopě, ale jezdí autem do klimatizovaných restaurací popíjet kalifornské víno. Jiný káže o podpoře nezaměstnaných,...

Robotický had

str. 315 | Jiří Patočka
Roboti mohou mít různé funkce, různou velikost i různý vzhled (viz např. Vesmír 87, 211, 2008/4; 88, 75, 2009/2). Robot vyrobený v Massachusettské technice se od ostatních liší tím, že je z měkkého plastu. Má podobu hada a plazí se maximální rychlostí 19 mm za sekundu. Jeho svaly tvoří tenké...

Včela a úl

str. 365 | Karel Sládek
Čtenáři se dostává do rukou v překladu zásadní kniha o včelařství z pera Lorenzo Langstrotha – text prvního vydání Včela a úl z roku 18531) –, která byla později doplňována za přispění dalších velkých amerických včelařů Charlese a Camille Dadantových. Lorenzo Lorraine Langstroth...

Neuron pro mladé vědce

str. 313
Laureáti Ceny Neuron pro mladé vědce 2015: Společenské vědy PhDr. Petr Koura, Ph.D. Medicína doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. Chemie Dr. Ing. Jan Macák Matematika doc. RND r. Stanislav Hencl, Ph.D. Fyzika Mgr. Hynek Němec, Ph.D. Lucie Výborná, patronka Expedice Neuron, nového projektu, jehož...

Skalnaté dědictví kanárských sopek

str. 328 | Jan Vítek
Kanárské ostrovy, oblíbená destinace cestovního ruchu, prosluly úchvatnými krajinnými scenériemi a velkou rozmanitostí živé i neživé přírody. Rozprostírají se ve východní části Atlantského oceánu a mnohem blíže je k nim od západního pobřeží Afriky nežli od „mateřského“ území...

Nový Zéland, pokladnice endemismu i ráj invazí

str. 336 | Monika Mazalová, Tomáš Kuras
Vstupní kontrola na Nový Zéland je důkladná jako málokde jinde na světě. Po příletu na letiště z napěchovaných batohů potupně taháme potraviny, v rukou kontroly končí i stany nebo nedůsledně vyčištěná obuv. Vše, co nese jakékoli riziko přenosu nepůvodní fauny a flóry. Obavy ze...

2. ročník soutěže o Cenu Zdeňka Hermana

str. 313 | Michal Fárník, Zdeněk Herman
Nadační fond Resonance se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovskeho AV ČR vyhlašuje druhý ročník soutěže o „Cenu Zdeňka Hermana“ (ve výši 10 000 Kč) o „nejlepší doktorskou disertační práci přihlášenou do soutěže ze všech oblastí chemické fyziky a ze všech oblastí hmotnostní...