Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 11 / 2000

Vyšlo 05. 11. 2000

Paměť

str. 603 | Ivan M. Havel
Víme to všichni tak dobře, že už nás stěží napadne si to zvlášť připomínat: paměť je neodmyslitelnou součástí naší mysli, podmínkou vědění o světě a prostředkem vědomí sebe. Mám na mysli především tu paměť, o které víme, o které dovedeme mluvit a na kterou si stěžujeme,...

Ad Mozaika Virus neštovic na smetišti

str. 604 | Vojtěch Šroller
Novinové zprávy o onemocnění 8 dětí ve Vladivostoku byly nepřesné, proto bych rád připomenul: Vakcína proti pravým neštovicím se nepřipravuje z viru pravých neštovic (varioly), ale z viru vakcinie. Virus vakcinie sice patří do stejného rodu jako virus pravých neštovic, avšak na rozdíl od...

ad Ekologie jako náboženství a Matt Ridely jako heretik

str. 604 | Vojtěch Kotecký
Matt Ridley ve své knize Původ ctnosti i Vojtěch Novotný v recenzi na ni se dobývají sice razantně, ale do otevřených dveří. Ridley na řadě příkladů dokazuje, že obecní a individuální (sociologicky přesnější by asi bylo hovořit o rodinném) vlastnictví často zajišťuje šetrný...

Filoviry

str. 605 | Ivan Boháček
Infekce některými viry má širokou odezvu ve světových médiích, přestože se týkají relativně malého počtu lidí. Plnou měrou to platí o dvou virech z rodiny Filoviridae – Marburg a Ebola. První získal své jméno podle místa výskytu epidemie r. 1967 – tehdy v Marburgu onemocnělo...

Letní potravinové aféry v Japonsku

str. 605 | Vratislav Schreiber
V horkých a vlhkých letních měsících jsou Japonci zvláště opatrní s potravou, ale není jim to mnoho platné. Před časem je postihla aféra s ředkvičkami kontaminovanými Escherichia coli, letos zvracelo a mělo průjem 14 700 spotřebitelů mléčných produktů největší japonské mlékárenské...

Jediná molekula jako lampička osvětlující vzorek

str. 606 | Jan Valenta
Studium rozličných vzorků běžnou optickou mikroskopií naráží na neúprosnou mez rozlišení (plynoucí z vlnové povahy světla) – ohybový (difrakční) limit, jenž omezuje nejmenší vzdálenost dvou bodů, které ještě mohou být odlišeny, na zhruba polovinu vlnové délky použitého světla...

Pro léčebné klonování snad nebude zapotřebí embryí

str. 606 | Vratislav Schreiber
Ve svém poučném přehledu o reprodukčním a terapeutickém klonování J. Fulka ml. s kolegy (Vesmír 79, 127, 2000/3) naznačují možnost, že získání buněk pro léčebné účely by nemuselo spočívat jen v jejich výrobě klonováním na buňkách lidských embryí. To je stále eticky kontroverzní,...

Kam s nimi?

str. 607 | Milan Mareš
S čím, nebo s kým? V tomto případě se zdá, že nepřebývají slamníky, ale experimentální data. Je jich čím dál víc a v řadě případů už poněkud přerůstají přes hlavu těm, kdo by z nich měli něco vykutat. Tradiční představa experimentátora jako poněkud neoholeného pána, který...

Genetické testy, etické problémy a právo nevědět

str. 608 | Marie Lipoldová
Zuzana Storchová se ve svém článku (s podtitulkem V informační společnosti neexistuje nic takového jako právo nevědět) zabývá důsledky sekvencování lidského genomu. Správně uvádí, že nové genetické znalosti povedou k lepšímu odhadu zdravotních rizik jednotlivých lidí...

Nový způsob léčby nádorů – co na to imunologie?

str. 609 | Václav Hořejší
Před nedávnem proběhly našimi sdělovacími prostředky zprávy a diskuse o tom, že jistý český chirurg objevil jednoduchý a účinný způsob léčby některých typů nádorů: Nádor (většinou neoperovatelné povahy) se podváže tak, aby se podstatně omezilo jeho prokrvení,...

Lidé žijí nebezpečně a nikdy pořádně nevěděli, co činí

str. 610
[...] Nemohu se totiž dost dobře vžít do myšlení lidí, kteří neváhají vyjet se svým traktorem blokovat hraniční přechody, mávat transparenty a svěřovat se na kameru se svým strachem z východní technologie a z potenciální možnosti poruchy české atomové elektrárny. Přitom si však...

E-podpis

str. 611 | Jindřich Kodl, Václav Trojan
Česká republika se zařadila mezi první evropské země, které legalizovaly moderní elektronickou formu zpracování dokumentů. Stalo se tak letos 1. října, kdy nabyl účinnosti zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Význam a důsledky tohoto zákona přesahují běžné legislativní úpravy....

Ad Poučení z krizového vývoje společenských věd

str. 613 | Hana Librová
Je mi líto, že se pro nedostatek času nedostanu k obsáhlejší reakci. Jen krátce se chci vrátit ke zmínce, podle níž jsem v nějaké diskusi vyslovila názor, že „sociobiologie nemá sociologii co říct“. Vzpomínám si na to jen mlhavě – kolega Grim musí v sobě nosit hořkost...

Knihovník budoucnosti – úředník, nebo autor?

str. 614 | Andrew Hardie
Jaká bude role knihovníků v budoucnosti, kdy všechny informace budou přístupné v počítačových sítích a knihovny se přetvoří na virtuální organizace, které budou dle potřeby spontánně vznikat a zase mizet? Změní se i role knihovníků spolu s tím, jak se již dnes...

Jíly nejen v optoelektronice a farmacii

str. 617 | Pavla Čapková
Jílové minerály mají pozoruhodnou schopnost přijímat do své vlastní krystalové struktury velké organické molekuly, polymery nebo velké komplexní ionty. Tak vznikají umělé struktury se zajímavými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které lze navíc doladit podle potřeby. Další neméně...

Vázaný a nevázaný život lišejníků

str. 623 | Jiří Liška
Jedna ze základních vlastností života, která fascinuje odborníky i laiky, je adaptace na měnící se prostředí (Vesmír 66, 216, 1987/4). Zejména přizpůsobení velmi nepříznivým podmínkám často přesahuje lidskou představivost. Mnohé organizmy objevíme i na velmi nehostinných místech, na...

Lišejníky rostou všude

str. 629 | Zdeněk Černohorský
Nejnepříznivější prostředí zeměkoule představují suchá údolí Antarktidy, která jsou bez sněhu a ledu, s podnebím velmi studeným. Například na jihu Viktoriiny země dosahují hory výše 2400 m; teplota vzduchu v létě –15 až 0 °C, v zimě až –60 °C. V této mrazivé poušti nejsou...

Nová infekční nemoc: obezita

str. 632 | Oldřich Vinař
Obyvatelstvo průmyslově vyspělých zemí v posledních desetiletích dramaticky tloustne (viz Vesmír 75, 175, 1996 či 76, 133, 1997 ad.). Od r. 1980 vzrostlo v USA množství obézních o 30 %. Podle BMI (podílu tělesné hmotnosti a druhé mocniny výšky) je 23 % dospělých Američanů a 20 % Britů...

O studiu paměti u lidí a zvířat

str. 633 | Eduard Kelemen, Eva Pašťalková
Jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších schopností lidské mysli je schopnost učit se a pamatovat si. Klíčovou strukturou mozku, která se na učení a pamatování podílí u lidí i u zvířat, je hipokampus. Jak víme, že právě tato část mozku je pro učení důležitá? Jak se...

Juvenoidy proti termitům

str. 636 | Ivan Hrdý, Jelena Kuldová, Zdeněk Wimmer
Termiti, česky také všekazi (Isoptera), vytvářejí početné, dokonale organizované společnosti, v nichž tvarová a funkční různorodost jednotlivých kast dosahuje svého vrcholu. V termitištích žijí trvale vedle matek ploditelek i jejich partneři, samečkové. Většinu jedinců v kolonii tvoří...

Sovy tažní, nebo stálí ptáci?

str. 643 | Jiří Formánek, Jaroslav Škopek
K mnoha záhadným vlastnostem sov (stejně jako i jiných nočních živočichů) patří přelety či migrace v době, kdy se nerozmnožují. Na první pohled jde o velmi sourodou ptačí skupinu, avšak z hlediska stálosti či tažnosti se jednotlivé sovy, které u nás hnízdí, chovají velmi rozdílně....

Dialog jako možnost komunikace – nejen na divadle

str. 644 | Miloslav Klíma
Dialog je tak běžný jev, že si často ani neuvědomujeme jeho důležitost. To zvláště v momentě, kdy je naplněn smysluplným obsahem, a plní tedy svou hlavní funkci. Nejjednodušší schéma lze vypreparovat tak, že jedinec A vysílá signál, který přijme jedinec B. Ten ho zpracuje – tj....

Ať žije vitalizmus?

str. 647 | Václav Hořejší
Když mi před několika týdny můj starý známý Anton Markoš věnoval exemplář své nové knihy, těšil jsem se, že si zase přečtu něco tak pěkného, poučného a stimulujícího, jako byla jeho první kniha Povstávání živého tvaru. Hned na začátku musím bohužel konstatovat, že výsledný pocit...

Nikdy jsme nezačínali od nuly

str. 649 | Anton Markoš
Je s podivem, proč slovutná Akademie věd pod svými křídly chová ústavy jako filozofický, sociologický, či dokonce Ústav dějin umění. Připisuji to na jedné straně obavám, že jejich likvidace by se neobešla bez kraválu, na straně druhé přejmenování na Akademii poznání by zakládalo nárok...

Vědci, misionáři, zlatokopové

str. 650 | Vojtěch Novotný
Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj trávil již šestnáctý měsíc na břehu Zátoky astrolábu biologickými a antropologickými výzkumy, když se 19. prosince 1872 na obzoru neočekávaně objevila fregata ruského carského námořnictva Izumrud. Připlula pátrat po Maklajových ostatcích, neboť nikdo...

Mozaika

str. 653 | Ivo Budil
Stále nevíme, jak je to s vodou na Marsu Od března 1999 americká sonda Mars Global Surveyor poslala na Zemi více než 20 000 fotografií povrchu Marsu. Na 150 snímcích, které byly pořízeny ze 120 míst, našli američtí vědci specifické útvary, údolí, jejichž vznik připsali proudění nějaké...

Fragmentace deštných lesů zabíjí velké stromy

str. 656 | Stanislav Mihulka
Charakter tropických lesů utvářejí především dominantní druhy dřevin. Stromy představují prostředí a zdroj živin pro populace živočichů a výrazně se podílejí na struktuře tropických lesů, na jejich druhovém složení, dynamice, vodním režimu a koloběhu živin. Nové studie skupiny...

Obsah ledniček starých lidí

str. 656 | Vratislav Schreiber
Dva švýcarští lékaři z gerontologického oddělení Univerzitní nemocnice v Ženevě systematicky prohlíželi lednice starých občanů a zjistili, že čím je toho v lednici méně, tím spíše se v dalších týdnech občan ocitne v nemocnici. Zejména to platí o starých opuštěných ženách....

Dokonalý rozbor řasových společenstev v mořích

str. 656 | Zdeněk Šesták
K zachycení fotosyntetické aktivity řas a jejich společenstev v mořích se již delší dobu používají metody stanovující fluorescenci chlorofylu, které však aktivitu měřeného vzorku pouze zprůměrují. Vědci z laboratoře R. J. Olsona v Oceánografickém ústavu ve Woods Hole (Massachusetts)...

Jak vznikají názvy mutantů drozofily

str. 656 | Zdeněk Šesták
Octomilka obecná (Drosophila melanogaster), která je asi nejoblíbenějším laboratorním objektem genetického výzkumu, má mnoho přirozených i umělých mutantů. Již r. 1915 jich v Morganově laboratoři na Kolumbově univerzitě chovali více než 80. Jak vznikly jejich názvy? Bezhlavý mutant...

Priony a původ komplexních evolučních novinek

str. 657 | Stanislav Mihulka
Studium prionů, oněch divně se chovajících bílkovin, přináší stále nová, zajímavá překvapení (viz Vesmír 77, 15, 1998/1). Dosud jsme si priony nejčastěji spojovali s několika bizarními chorobami u lidí, popřípadě u skotu. Nyní se ukazuje, že priony mohou pomoci objasnit i některé...

50 let Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii (IAPT)

str. 657 | Karel Sutorý
V září 1951 začala vydávat svůj časopis „Taxon“ společnost Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii (IAPT), která byla založena krátce předtím (18. 7. 1950). Co se od té doby v taxonomii rostlin změnilo? Redakce časopisu Taxon chce ve 20 vyžádaných článcích přehlédnout ...

Destrukce textu zamořeného terminologií

str. 657 | Pavla Loucká
Nemohu uznat za dobrý žádný výkladový sloh, který pracuje s větami, jimž porozumíme teprve po dvojím nebo trojím přečtení (Vilém Mathesius 1942). Zkusme vystopovat, co brání kvalitnímu průchodu informace od autora k adresátovi. V úvodním citátu je zmínka o slohu, my však víme, že...

Surrealistické východisko

str. 658 | Jiří Fiala
Srpnem 1968 skočila druhá etapa surrealizmu v Československu. První období, kdy byla Praha po Paříži díky Karlu Teigovi, Vítězslavu Nezvalovi, Jindřichu Štyrskému a Toyen druhým hlavním městem surrealistického hnutí, ukončila známá roztržka mezi Vítězslavem Nezvalem a Karlem Teigem,...

Vesmír

str. 658
Umělé rojení všekazů. Domorodci v Ugandě toužebně očekávají rojení všekazů, neboť všekazi jsou jim hledaným pamlskem. Totéž možno říci o území Tanganyice, ač jsou zde kraje, kde pojídají všekazy jen lidé chudobní. Úprava tohoto hmyzu k jídlu bývá různá. Hmyzu otrhají křídla...