Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 7 / 2014

Vyšlo 17. 07. 2014

Zdánlivý soumrak přírodozpytu

str. 383 | Josef Lhotský
Úvodní slova filmové trilogie Petera Jacksona jsou jistě všem Tolkienovým příznivcům dobře známá. Zdá se však, že zamyslet by se nad nimi měli i biologové. Přinejmenším je takového názoru redakční rada prestižního přírodovědeckého časopisu Nature, v němž se začátkem dubna objevila...

Rtuť minulost a současnost tekutého kovu

str. 430 | Tomáš Navrátil, Jan Rohovec
První představení – rtuť (Hg) Rtuť patří do skupiny těžkých kovů, ačkoli za pokojové teploty jako typický kov vůbec nevypadá. Za normálních podmínek vystupuje rtuť totiž jako těžká kapalina, velmi podobná roztavenému stříbru, tekoucí podobně jako voda. Proto byla také pojmenována...

Když se Izumo potká s Juno

str. 396 | Jaroslav Petr
Oplození. Všichni jsme ho zažili, ale nikdo si na ně nepamatuje. Snad i proto halí početí závoj záhad. Odysea spermií Cesta savčí spermie do vajíčka (oocytu) je dlouhá a trnitá. Už jen samotné vyhledání mikroskopického oocytu v bezbřehých prostorách samičího pohlavního traktu staví před...

Newcombův paradox

str. 448 | Tereza Bártlová
Minimálně již od dob starých Řeků existuje nespočet filozofických děl, která se věnují trvalé filozofické otázce, jak vysvětlit podstatu svobodné vůle.1) Každý člověk obvykle věří, že může svobodně volit mezi dvěma či více alternativami a je jen na něm, pro kterou se rozhodne. Co když...

Říční krajina

str. 386 | Stanislav Vaněk
Kniha Pramen života (1986), uváděná jako populární učebnice hydrobiologie, inspirovala nejednoho studenta, aby si tento obor vybral. Co by dnes bylo jinak? Co by se změnilo, kdybych ji psal teď? Například tehdy jsme toho moc nevěděli o prostředí říčního dna. Teprve jsme je začínali zkoumat,...

Mayské podzemí

str. 467 | Markéta Křížová
Mayskou kulturu archeologové dlouho vnímali jako tu z předkolumbovských amerických civilizací, která se svým vnitřním nastavením stejně jako intelektuálními výdobytky a uměleckými projevy nejvíce přiblížila starověkým evropským civilizacím. Tedy jako kulturu „nám nejpodobnější“....

Živé „plážové koule“

str. 459 | Jiří Patočka
Když v pozdním létě roku 1882 loď s názvem Triton brázdila chladné moře severně od Skotska, oceánograf John Murray vylovil z mořského dna exempláře neznámých tvorů, které vypadaly jako velké plážové koule. Byly tvořeny převážně pískem a měly průměr až 20 cm. Důkladné studium této...

Pocta Janu Svobodovi

str. 441 | Michaela Rumlová, Tomáš Ruml, Jiří Hejnar
Jméno Jan Svoboda je známé nejen českým virologům, ale i dalším vědcům zabývajícím se biologickými disciplínami. Je osobností, která významně přispěla k poznání retrovirů a jejich interakcí s hostitelskou buňkou a stala se světovou vědeckou kapacitou. Je velmi příjemné vidět (a pocítit...

Endogenní retroviry – genetické fosilie, nebo zombie?

str. 444 | Jiří Hejnar
Kde se vzaly? Původ endogenních retrovirů je nyní v hrubých rysech jasný: při retrovirové infekci mohou být infikovány také buňky germinální linie, tedy buňky, které dávají vznik příští generaci. U savců včetně člověka se nabízí např. spermatogonie, prekurzory spermií. Pokud se...

Věda, média a šarlatáni

str. 468 | Stanislav Rádl
Hned na počátku uvedu, že jde o kritiku způsobu, jak se věda prezentuje, a to hlavně prostřednictvím médií, a také o kritiku šarlatánů z všemožných oborů, kteří se snaží vědou se zaštiťovat. První kapitoly knihy se zaměřují na jednodušší formy zneužití zdánlivě vědeckých...

Ad muraenas

str. 393 | Martin Minařík
Murény, obávaní predátoři příbřežních zón teplých moří, se od svých příbuzných, úhořů, odlišují kromě pestřejšího zbarvení či ztráty prsních ploutví také protáhlými, hrozivě ozubenými čelistmi. Neustále rozevřená zubatá tlama, číhající ve štěrbinách podmořských...

Tvar červených krvinek

str. 394 | František Vyskočil
Červené krvinky (erytrocyty) jsou u většiny savců bikonkávní – vypadají jako zploštělé disky z obou stran prohnuté dovnitř. Tomuto pravidlu se ovšem vymykají některé druhy sudokopytníků. Erytrocyty sudokopytníků mohou mít nejroztodivnější tvary. Třeba u kančila malého (Tragulus...

Evropská vyhnání a vysídlení ve 20. století a velmoci

str. 398 | Jiří Pešek
K takovému „vymizení“ velkých skupin obyvatelstva dochází několika způsoby: nejprostší je útěk – motivovaný vojenskými operacemi, terorem okupačního režimu nebo paramilitárních jednotek. Druhá – navazující – forma je vyhnání nepohodlné menšiny. Třetí jsou deportace, které...

Euterpe oleracea

str. 422 | Jitka Nováková, Ludvík Bortl, Lukáš Huml
Temně fialové „bobule“ açaí (čti asaí), pocházející nejčastěji z Brazílie, tvoří hlavní složku některých potravinových doplňků slibujících snadné hubnutí nebo zvýšenou sexuální potenci. Je ale účinek těchto palmových plodů, které se do povědomí Čechů dostaly teprve v...

Milion let jezera

str. 424 | Karel Mach, Tomáš Matys Grygar
Mostecká (dříve též Severočeská hnědouhelná) pánev (obr. 2) je místem známým především již více než dvě stě let trvající těžbou hnědého uhlí. To se zpočátku těžilo spíš hlubinným způsobem ve stovkách dolů, které až na jeden na konci 20. století zanikly. Velkostrojová...

Testosteron a hodné střevní bakterie chrání před autoimunitami!

str. 391 | Václav Hořejší
Imunitní systém neustále odstraňuje z našeho těla poškozené nebo více či méně abnormální buňky – například ty, které jsou infikovány nitrobuněčnými parazity. Rozeznává tedy nejen to, co je organismu cizí (např. mikroorganismy proniknuvší do těla), ale i něco, co je de facto organismu...

Vede konkurence k růstu počtu druhů?

str. 454 | Irena Šímová, Marek Hudík
Konkurence o zdroj bývá často považovaná za jednu z hlavních příčin vzniku nových druhů (tzv. diverzifikace či rozrůznění). Když ovšem ti nejschopnější konkurenti ovládnou daný zdroj jako první, slabší konkurenti se nejen nestihnou rozrůznit, ale většinou ani nepřežijí. To, co známe z...

Menší než velké množství: Arzenik, rtuť a oxid uhelnatý jako léky

str. 451 | Jaroslav Zelenka
Arzenik, rtuť a oxid uhelnatý; zeptejte se kohokoliv, co se mu při těch slovech vybaví, a dočkáte se jediné odpovědi: chemické ohrožení, otrava a smrt. Tato trojice patří mezi vůbec nejznámější a nejobávanější toxické látky. Jejich smrtící účinky ve vysokých koncentracích však trochu...

Evoluce názorů na evoluci půd

str. 418 | Pavel Šamonil
Exodus půdní vědy Jedno z prvních vyobrazení půdního profilu pochází z roku 1771 od holandského přírodovědce a umělce Joannese le Francqa van Berkheye. Tehdy ale ještě nemohla být o sebevědomém vědním oboru ani řeč. Pedologie se začala odštěpovat až v polovině 19. století jako...

Krab „Blinky“

str. 461 | Jiří Patočka
Ti, co sledují americký animovaný seriál Simpsonovi, určitě znají Blinkyho. Blinky je tříoká zmutovaná ryba, kterou Bart vylovil z rybníka, do kterého pan Burns vypouštěl nebezpečný odpad ze své elektrárny. Pravděpodobně však neznají tříokého sladkovodního kraba Amarinus lacustris z Nového...

Čína hory přenáší

str. 459 | Jiří Lehejček
V horských oblastech Číny, kde žije pětina jejích obyvatel, přestává být k mání půda vhodná pro další výstavbu. Regionální šíbři se proto téměř po vzoru Čapkových mloků rozhodli vyplnit údolí horami. V rámci šesti největších projektů bude vybagrováno na 700 kopců, aby se...

Pomáhá ochrana ptákům i ve východní Evropě?

str. 392 | Jiří Reif, Jaroslav Koleček
Ochrana přírody je vždy tak trochu běh proti proudu. Má bránit to, co v danou chvíli mizí, a zajistit tomu přežití, nejlépe navěky. Ono mizení mívá ovšem velmi pádné příčiny, většinou silné ekonomické tlaky hýbající celou lidskou společností, jimž se dosti těžko vzdoruje. Proto...

Prečo vtáky migrujú vo formáciách pripomínajúcich písmeno V?

str. 462 | Peter Mikula
Na vysvetlenie fenoménu vtáčích migračných formácií existovalo niekoľko hypotéz. Najpravdepodobnejšie sú dve z nich – jedna hovorí o možnej úspore energie, druhá o možnej antipredačnej funkcii. Až doteraz žiadna z nich však nebola podporená údajmi o voľne letiacich vtákoch. Nevšedné...

Definitivní podoba vyhynulého „žraloka“ rodu Helicoprion

str. 460 | Pavel Duda
„Žraloci“ rodu Helicoprion, jejichž fosilie byly nalezeny na řadě míst severní polokoule ve vrstvách sahajících od svrchního karbonu po spodní trias, jsou pro paleontology fascinující záhadou již od konce 19. století. Naprostou většinu fosilií těchto paryb tvoří pouze zuby, umístěné na...

DNA a RNA v pohybu

str. 408 | Eduard Kejnovský
Značnou část genomu eukaryotických organismů tvoří opakující se úseky DNA, takzvané repetice. Patří k nim zejména transpozony a tandemové repetice, které se v genomech vyskytují ve vysokém počtu kopií. Mezi repetice lze zahrnout i úseky DNA pocházející z buněčných organel, mitochondrií a...

Helitrony, transpozony stěhující geny

str. 395 | Eduard Kejnovský
Helitrony (viz také Vesmír 93, 408, 2014/7) jsou DNA transpozony, které se šíří v genomech mechanismem podobným, jakým se replikují plazmidy a některé viry. Detaily jejich putování genomy však nejsou zatím zcela pochopeny. Byly objeveny teprve v roce 2001, avšak jejich přítomnost u širokého...

Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2013

str. 385 | Helena Hájková
Záměrem Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše, bylo podporovat především kulturu a vzdělanost českého národa. Cena je udělována od prosince 1992, od roku 1993 ji udělují společně Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. V pondělí 16. června 2014 se...

FameLab 2014 – výsledky mezinárodního finále

str. 385 | Dáša Sephtonová
Národní vítězové a vítězky z 23 zemí se počátkem června sjeli do anglického Cheltenhamu a ve dvou semifinálových kláních bojovali o postup do finále mezinárodní soutěže Famelab 2014. V mezinárodním finále nastoupilo před sedm set (platících) diváků deset nejúspěšnějších: Marco...

Žahavci

str. 438 | Martin Minařík
Ač žahavci (Cnidaria) nedávným přeřazením žebernatek (Ctenophora) na bázi veškerého živočišstva zřejmě přišli o někdejší blízké příbuzné, rozhodně neztratili nic na své zajímavosti. Na rozdíl od žebernatek jsou někteří jejich zástupci relativně zavedenými modelovými organismy a...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdek

str. 457 | Petr Houdek
SOCIOLOGIE Přihrát, či nepřihrát, to je oč tu běží V zaměstnání, ve sportu, ale i v rodině často čelíme tzv. mixovaným odměnám – což znamená, že nás odměňuje úspěch celé skupiny, nicméně existuje též motivace hrát jen na sebe. Někdy dokonce i za cenu neúspěchu celku. Být...

FYZIOLOGIE • Petr Zouhar

str. 456 | Petr Zouhar
VÝVOJ A VÝŽIVA Jak kojení mění mozek Je celkem dobře známým faktem, že se nesprávná životospráva matky během těhotenství a kojení může na jejím potomkovi zle podepsat. Výživa přitom předurčuje i budoucí náchylnost dítěte k obezitě a metabolickým poruchám (viz např. Vesmír 90, 445,...

BIOLOGIE • Stanislav Mihulka

str. 455 | Stanislav Mihulka
PALEONTOLOGIE Byli neandertálci doopravdy méněcenní? Náš vztah k neandertálcům prochází pozoruhodným vývojem. Od jejich vnímání jako totálních neotesanců s tupě vražedným výrazem se jejich obraz postupně blíží křehkým intelektuálům s hlubokými emocemi. Ze zlobrů se stávají urození...

Svetlé oči ako účinný nástroj hniezdnej obrany

str. 459 | Peter Mikula
Vyzerá to tak, že kavky tmavé (Corvus monedula) sú okrem primátov prvou doteraz známou skupinou živočíchov, čo využíva oči na vzájomnú komunikáciu. Kavky majú pritom veľmi zaujímavé oči. Od svojich blízkych tmavookých príbuzných (strák, vrán či krkavcov) sa odlišujú oveľa svetlejšími...

Přežily pumy díky změně jídelníčku?

str. 459 | Pavel Duda
Na sklonku pleistocénu žilo na americkém kontinentě 6 druhů velkých kočkovitých šelem, z nichž do dnešních dnů přežily pouze puma (Puma concolor) a jaguár (Pantera onca). Zbylé čtyři druhy padly za oběť masovému vymírání, které se událo před zhruba 12 tisíci lety a které postihlo řadu...

Ledovce západní Antarktidy z vesmíru

str. 462 | Jiří Lehejček
V dubnu začal radar Sentinel-1 z dílny Evropské vesmírné agentury vysílat na Zemi záznamy, které umožňují mimo jiné studovat mocnosti ledovců. Mocnost, resp. kubatura ledovců je klíčovým údajem k tomu, abychom mohli určit, zda je celkové saldo ledovce pozitivní, či nikoli. Jelikož jsou však...

Anomalokaridy: nielen impozantné predátory, ale aj schopné filtrátory

str. 461 | Peter Mikula
V období zvanom kambrium sa more hmýrilo najrôznejšími a najbizarnejšími formami živočíchov, aké si dokáže ľudská myseľ predstaviť. V tomto úseku prvohôr sa počas tzv. „kambrickej explózie“ objavili prakticky všetky hlavné skupiny metazoí, ktoré kedy našu planétu obývali. Okrem...

Šestý smrtelný hřích se trestá i mezi zvířaty

str. 464 | Ivan H. Tuf
Každý z nás zřejmě už viděl nějaký dokumentární snímek, ve kterém velký had chytí svou kořist a pak ji pokojně pomalu polyká. Možná jste i vy fascinovaně sledovali tu eleganci, s níž se had doslova navléká na svou kořist, a položili jste si otázku: Proč hadi polykají svou kořist obvykle...

New York Times Building

str. 470 | Jiří Tourek
New York ani Chicago, které je dalším mateřským městem mrakodrapů, se v posledních letech nezdály být ve stavbě těchto věží příliš aktivní. Výjimkou snad může být nahrazení slavných „dvojčat“, věží World Trade Center v New Yorku, stavbou One World Trade Center. Touto stavbou získal...

Evoluční vznik živorodosti ichthyosaurů

str. 460 | Jan Štundl
Když se řekne živorodost (viviparie), většině z nás se vybaví savci, kteří jsou tímto způsobem přivádění potomků na svět přímo charakterističtí. Nicméně se jedná o fenomén, který vznikl v evoluci obratlovců více než 140krát a z toho více než 100krát u šupinatých plazů. S...

Melaninová baterie – zdroj elektrického proudu pro biomedicínu

str. 460 | Jiří Patočka
Další miniaturizace zdrojů elektrického proudu pro napájení různých přístrojů implantovaných přímo do lidského těla je omezována nutností zabránit úniku škodlivých látek z baterie do okolní tkáně. Baterie totiž musí být opatřena poměrně masivním obalem. Se zajímavým řešením tohoto...

Globální změny neřídí jen teplota

str. 461 | Miroslav Zeidler
Teplota jako faktor prostředí je v poslední době nejčastěji skloňovanou příčinou vegetačních posunů pod vlivem globálních změn. Při výzkumech a interpretaci výsledků se často jaksi samozřejmě předpokládá, že při globálních změnách (nejčastěji spojovaných právě se změnou teploty)...

Boj s HIV je i po 30 letech svízelný

str. 441 | Tomáš Ruml, Michaela Rumlová
Po identifikaci viru HIV v roce 1983 se zdálo, že bude snadné vyvinout vakcínu, která by problém AIDS definitivně vyřešila. Do dnešní doby, přes nesmírné úsilí řady vědců i farmaceutických společností, však není k dispozici jediná účinná vakcína. Důvodem je velmi nepřesné kopírování...

Jazz, nebo Symfonie?

str. 412 | Miroslav Vrba, Miroslav Vlček
V předmluvě uvádí předseda WEC Pierre Gadonneix: „Globální ekonomický růst a společenský rozvoj vyžadují bezpečné, spolehlivé a sociálně spravedlivé zásobování čistou energií, a to je nyní pro nás velká výzva. Budoucí dodávka a poptávka po energii jejich environmentální a sociální...

Co je to gen?

str. 403 | Vladimír Vondrejs
Pět hlavních okruhů problémů 1. Genetická informace se vyznačuje velmi různorodými způsoby záznamu i vybavování („čtení“) a složitými způsoby projevu této informace na úrovni jednotlivých znaků organismu. Molekulární procesy spojené s dědičností např. u prokaryotického,...