Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 6 / 2014

Vyšlo 12. 06. 2014

Trojí zastavení

str. 319 | Ivan Boháček
V letošním roce oslavujeme padesáté výročí vzniku databáze Science Citation Index. Začala skromně jako pětisvazková papírová publikace, aby se vyvinula v nynější Web of Science se všemi možnostmi, které poskytují počítače a internet. Možná stojí za zmínku, že také tato databáze měla...

Materazziho efekt: Proč druhé štveme?

str. 331 | Petr Houdek
Při světovém fotbalovém poháru v Berlíně roku 2006 stály proti sobě týmy Itálie a Francie. Galy vedl Zinedine Zidane, patrně jeden z nejlepších hráčů světa. Hra končila remízou 1 : 1 a došlo na prodloužení. V 110. minutě italský obránce Marco Materazzi zatahal Zidana za dres. Ten opáčil,...

Jak předávají otcové svá traumata potomkům?

str. 332 | Jaroslav Petr
Záhada dědičného strachu z vůně Nedávno jsme psali o podivuhodném experimentu, v kterém Kerry Ressler spolu s Brianem Diasem z Emoryho univerzity v americké Atlantě vypěstovali u myší strach z vůně synteticky připraveného acetofenonu.1) V tom se jejich pokus podobal slavným experimentům Ivana...

Obezita a její léčba

str. 364 | Martin Haluzík
Proč je obezita nebezpečná? Obezita byla dlouho považována pouze za jakousi kosmetickou vadu způsobenou nedisciplinovaností obézních pacientů. Teprve v poslední době jí byl jednoznačně přiznán status nemoci se všemi důsledky z toho plynoucími. Obezita je definována jako zmnožení tukové tkáně...
Diskuse: 1

Syndrom vyhoření a hormony

str. 362 | Luboslav Stárka
V roce 1985 vyšla monografie prof. Vratislava Schreibera a kolektivu Stres,1) kde je otázka stresu řešena z celého spektra lékařských odborností, včetně psychiatrie. Pojem syndrom vyhoření se v ní však neobjevuje, i když byl popsán americkým psychoanalytikem H. J. Freudenbergerem už v roce 1974....

Darwinovy otázky po Pánubohu

str. 377 | Radka M. Dvořáková
Jméno Charlese Darwina je notoricky známé i mezi širší veřejností; člověku se zpravidla vybaví něco jako „britský přírodovědec“, „zakladatel evoluční biologie“, „autor knihy O vzniku druhů“. Podtitul Blumeho útlé knížky poněkud netradičně hlásá „Darwin jako teolog“....
Diskuse: 1

O tituly nejde

str. 322 | Eva Bobůrková
Vypadá to, že pocházíte z rodiny s bohatou vědeckou historií. Úspěšně bádáte na poli proteáz lidských patogenů, nedávno jste se stal prorektorem Univerzity Karlovy pro vědu. Váš bratr Petr je pro změnu novým rektorem ČVUT, vaše sestra Helena lékařkou… Vůbec ne, naopak. Můj rodinný původ...

Pericyty, posmrtní škrtiči

str. 326 | František Vyskočil
Cévním mozkovým příhodám (CMP) je dnes věnována chabá pozornost a malá osvětová prevence, neúměrná jejich hrozbě pro naše životy. Vždyť jsou za nádorovými a kardiovaskulárními nemocemi třetí nejčastější příčinou úmrtí v civilizovaných zemích a zároveň nejčastější příčinou...

Mnohoúčelová palma Bactris gasipaes

str. 346 | Jiří Lipenský, Ludvík Bortl, Lukáš Huml
Představme si neotropickou víceúčelovou rostlinu, která by měla potenciál poskytovat nejen konstrukční materiál, ale také ovoce, zeleninu, olej, škrob, krmivo a léčivo. Rychlerostoucí plodinu rozšířenou a kultivovanou již předkolumbovskými civilizacemi v Jižní a Střední Americe, přesto dnes...

O diceruO

str. 334 | Terezie Imrichová
Pojmenování „malé RNA“ je zastřešujícím názvem pro několik různých typů molekul s podobnou strukturou a funkcí. Všechny se skládají z tzv. nukleotidů, tedy základních stavebních jednotek, jimiž je tvořena mimo jiné také molekula DNA. Avšak zatímco na výrobu jedné lidské jaderné DNA...

Prepíšeme poznatky o proteosyntéze?

str. 328 | Štefan Vilček
Dnes sa študenti biochémie, molekulárnej biológie a genetiky učia, že gén riadi syntézu bielkoviny. Z tohto génu sa najprv syntetizuje mRNA (mediátorová, informačná RNA). Poradie nukleotidov v mRNA je v ribozómoch dekódované po troch nukleotidoch (tripletoch) a prekladané do aminokyselín, ktoré sa...

Olomoucká filmová agora, Hypatie, Lawrence a (ne)věřící

str. 368 | Stanislav Vaněk
Alexandrijská Hypatie Hlavní postavou historického filmu Agora1) je alexandrijská (novo)platonská matematička, astronomka a snad i filosofka Hypatie2) (žila na přelomu 4. a 5. století), dcera posledního představeného alexandrijské akademie, matematika Theóna, kterou zosobnila britská herečka Rachel...

Je možné, aby se alkohol vstřebal kůží?

str. 367 | Karel Nešpor
Odpověď na otázku není zcela jednoduchá. Uvedená otázka je totiž důležitá nejen pro závislé na alkoholu, ale například i pro chirurgy. Chirurgická dezinfekce rukou zahrnuje vtírání dezinfekčního roztoku s alkoholem do kůže rukou a předloktí. Podobný postup se používá při bariérové...

Dvě výzvy českého hospodářství Energetická efektivita výroby a udržitelný energetický mix

str. 360 | Fréderic Wertz
Neobnovitelná fosilní paliva Náročné technologie, na kterých je založena prosperita každé moderní společnosti, jsou závislé na dostatečné produkci energie. Energii potřebujeme v podstatě ke všemu, co každodenně děláme: k osvětlení, vytápění, zemědělství, dopravě, výrobě zboží atd....
Diskuse: 1

Teče německá energie přes naše území opravdu „zadarmo“?

str. 355 | Hynek Beran
Motto: Česká republika se nachází ve středu Evropy. Obchodní cesty vedly přes naše území od nepaměti. Tato poloha území je jednou ze strategických výhod. Ve středověku stály u obchodních cest strážní hrady, které měly dva účely: dozírat na pořádek a odhánět loupežníky a lapky a také...
Diskuse: 1

Na co letí komáři

str. 350 | Petr Zouhar
Za letních večerů nejednoho z nás nepříjemně překvapí rychlost a neomylnost, s jakou hejna krvežíznivých komářích samic nacházejí ta nejcitlivější místa naší pokožky. Jak to dělají? Už delší dobu se ví, že komárům v orientaci napomáhá pach našeho potu, tělesné teplo a zejména...

Co dokáže o stonožkách prozradit plynový chromatograf?

str. 327 | Ivan H. Tuf
Mastné kyseliny jsou široce rozšířenými látkami, které se vyskytují v organismech ve značném množství. Jsou hlavní součástí obsahu tukových tkání, jelikož lipidy jsou nejvydatnějším zdrojem energie. Některé mastné kyseliny jsou syntetizovány jen ve specifické skupině organismů, jejich...

Desulforudis audaxviator: poustevník mezi bakteriemi

str. 328 | Jiří Patočka
Desulforudis audaxviator je grampozitivní bakterie z kmene Firmicutes, kterou objevil roku 2008 dvacetičlenný tým pracovníků vedený americkým biologem Dylanem Chivianem v dole na zlato Mponeng, poblíž jihoafrického Johannesburgu (viz Vesmír 86, 13, 2007/1). Zatímco ostatní bakterie žijí v druhově...

Pôvod a evolúcia najstaršej „žijúcej“ rakoviny

str. 373 | Peter Mikula
Rakovina zvierat a ľudí vzniká tak, že v určitej bunke nastane mutácia génov regulujúcich bunkový cyklus, čo spôsobí jej nekontrolované množenie. Rakovinové bunky nemusia zostávať len v mieste vzniku, z postihnutej oblasti sa môžu šíriť aj do iných častí tela v procese zvanom metastáza....

V ruchu města nepoznají, kdo je „sexy“

str. 372 | Pavlína Wiedenová
Zpěv slouží ptákům mimo jiné k lákání partnerů. Podle toho, jak samec zpívá, je samice schopna odhadnout jeho kvality. Rozeznají samice hlas „sexy“ samce i v antropogenním hluku města? Francouzští vědci se zaměřili na toto téma u domestikovaných kanárů divokých (Serinus canaria). Samice...

Sedm druhů místo tří: afričtí krokodýlové jsou polyfyletičtí

str. 372 | Zdeňka Sůvová
Molekulární studie se nevyhnuly ani krokodýlům. V centru zájmu byli v posledních letech zejména afričtí krokodýlové, např. saharští pouštní krokodýlové (dosud vedeni jako poddruh krokodýla nilského, Crocodylus niloticus suchus), o kterých se už delší dobu uvažuje jako o samostatném druhu....

Žabí matky vyzbrojují své pulce

str. 375 | Pavel Hošek
Někteří živočichové využívají k obraně před predátory chemické látky získané z potravy. Určité druhy žab například využívají jedovaté sloučeniny získané z hmyzu, jímž se živí. Jak ukázal nedávný nález, mohou tyto alkaloidy předat i svým potomkům. Čerstvě narození pulci...

Botanik žasne1

str. 376 | Jitka Klimešová
V roce 1984 jsem v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze zhlédla výstavu Britský porcelán, která šokovala mou představivost, protože prezentovala díla, která se tvářila jako kousky užitkového porcelánu, ale ve skutečnosti to byly nefunkční sochy tvarově a materiálově inspirované čajovými šálky...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdek

str. 370 | Petr Houdek
PSYCHOLOGIE Nepůjdu tam, co kdyby mi něco našli… Při této frázi si všichni lékaři zabývající se prevencí trhají vlasy. Lidé se bojí informací, které by mohly být nepříjemné, i když by jim mohly zachránit nebo alespoň zkvalitnit život. Přestože jde o extrémně důležitá data, řada z...

BIOLOGIE • Stanislav Mihulka

str. 371 | Stanislav Mihulka
EMBRYOLOGIE Jak napěstovat embryo (třeba ryb)? V důsledku horečnatého výzkumu kmenových buněk jsme zaplaveni novinkami, skandály a také převratnými objevy, jako je napěstování kompletních embryí z embryonálních kmenových buněk. Christine a Bernard Thisseovi z Virginské univerzity úspěšně...
Diskuse: 1

Střevní bakterie a imunitní systém: jezte vlákninu!

str. 329 | Václav Hořejší
O tom, jak nesmírně důležitá je správná funkce slizničního imunitního systému, jsem zde nedávno psal (Vesmír 93, 164, 2014/3). Zopakujme si, že část imunitního systému asociovaná se slizničními povrchy (hlavně střeva a dýchacího traktu) představuje většinu celého našeho imunitního...

Hadronová terapie

str. 318 | Jan Řídký, Zdeněk Doležal
Hadronová terapie se začala vyvíjet již v třicátých letech minulého století. Vynálezce prvního urychlovače částic Ernest Orlando Lawrence (cyklotron v roce 1932) si celkem záhy uvědomil aplikační potenciál svého vynálezu v lékařství a již v roce 1938 jeho matka podstoupila úspěšnou léčbu...

Stres a globálna ekonomika

str. 375 | Peter Mikula
Bankári, obchodníci či iní ľudia vo svete financií musia často robiť veľmi dôležité rozhodnutia v rekordne krátkom čase. Tieto náhle rozhodnutia, ktoré neraz ovplyvňujú životy miliónov, či dokonca miliárd ľudí, ich však vystavujú nemalej dávke stresu. Úspech vo svete financií sa pritom...

Arzenicin A: přírodní organická sloučenina arzenu

str. 373 | Jiří Patočka
První organické sloučeniny arzenu byly připraveny synteticky již v druhé polovině 19. století. Jejich vysoká toxicita a schopnost dráždit horní cesty dýchací zaujala vojenské chemiky, takže mnohé z nich byly využity jako bojové otravné látky pod označením sternity. Munice plněná sternity byla...

Včely zlepšují kvalitu jahod

str. 373 | Pavel Hošek
Včely svým opylováním nejen zvyšují úrodu ovoce (a jiných plodin), ale také zlepšují jeho kvalitu – alespoň u jahod to platí zaručeně. Jahodník opylují včely i další opylovači, ale také vítr a běžně dochází i k samoopylení. Vyloučit působení kteréhokoli z těchto faktorů lze velmi...

Nový druh riečneho delfína objavený v Brazílii

str. 375 | Peter Mikula
Riečne delfíny rodu Inia patria medzi najvzácnejšie a najohrozenejšie delfíny na svete. K dvom doteraz známym zástupcom tohto rodu nedávno pribudol tretí, pomenovaný Inia araguaiaensis. Ide o prvý objav riečneho druhu delfína od roku 1918, keď bol popísaný dnes už vyhynutý druh Lipotes vexillifer z...

Rastliny sú kľúčom k vyhynutiu pleistocénnej megafauny

str. 372 | Peter Mikula
O tom, že zmeny klímy na konci posledného glaciálu značnou mierou prispeli k vyhynutiu viacerých druhov veľkých cicavcov, už hádam nikto nepochybuje. Spôsob, akým sa zmeny klímy podpísali pod masové vymieranie pleistocénnej megafauny však ostával dlhodobo nedoriešený. Výrazný posun v tomto smere...

Autentické interiéry národního stylu

str. 378 | Vendula Hnídková
Autenticita uměleckého díla a jeho vyznění bývá často skloňovaným tématem zejména při instalaci stálých sbírek v galeriích a muzeích umění. Především sakrální předměty sloužily v minulosti zcela jiným účelům a byly umístěny v naprosto odlišném prostředí, než jaké mohou...

–94 °C

str. 375 | Pavel Hošek
 V loňském roce změřil satelit nejnižší dosud zaznamenanou teplotu na Zemi. V Antarktidě pokles mráz až na –94 °C. Předchozí „nejstudenější údaj“ byl změřen roku 1983 a měl hodnotu –89,2...

Mutualistické vztahy vyřešily záhadu kolem lenochodího vylučování

str. 374 | Tereza Holicová
Tříprstí lenochodi (Bradypus spp.) jsou unikátní živočichové, kteří mají pozoruhodnou, možná až podivnou životní strategii. Jsou považováni za striktní folivory živící se listy jen několika málo druhů stromů. Díky této na živiny chudé potravě mají nejpomalejší trávení mezi savci....

Zastoupí dva geny chromozom Y?

str. 374 | Jindřich Sedláček
Samčí pohlavní chromozomy jsou předmětem mnoha spekulací. Především díky tomu, že je u nich potlačena meiotická rekombinace a podle mnohých teorií v průběhu času dokonce ze savčího genomu chromozom Y úplně vymizí. Další studie poukazují na fakt, že kvůli absenci rekombinace mohou hrát geny...

Pilné zvíře s velikášskými sklony míří do Prahy

str. 352 | Václav Cílek
Málokterá česká či moravská krajina měla takovou smůlu jako jihomoravské lužní lesy dílem zničené při výstavbě Novomlýnských nádrží na Dyji, výsadbou monokultur a provedenými hydrologickými úpravami v oblasti soutoku Moravy a Dyje v nejjižnější části ČR. Stala se tím škoda nejenom na...

Mnohonožky na talíři?

str. 348 | Ivan H. Tuf
Ačkoliv jsou mnohonožky velmi půvabné (někteří méně informovaní lidé by možná nesouhlasili), můžeme je právem označit za nechutné. Jejich nechutnost však nesouvisí se vzhledem, ale s chemickými látkami, které vyrábějí na svou obranu. Zástupci deseti řádů (představují více než 90 %...

Masky Inuitů a Alutiiqů

str. 344 | Stanislav Chládek
Podle mytologie Inuitů každý přírodní objekt a živoucí tvor má svého ducha, inuu, který na sebe může vzít rozmanitou fyzickou podobu. Obvykle se inua ukáže člověku ve formě malé, jakoby lidské tváře na zádech, prsou nebo v oku stvoření. Člověk-lovec toto lidské zobrazení uvidí jen na...

Stopy v hlubokých mořích

str. 338 | Radek Mikuláš
Při průzkumu hlubokomořských klastických usazenin, zejména tzv. flyšových facií, objevovali geologové a paleontologové již v průběhu 19. století fascinující zkameněliny. Nejčastěji se zachovaly jako reliéfy (drobné oblé hřbítky) vystupující na vrstevních plochách hlubokomořských...