Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 2 / 2014

Vyšlo 13. 02. 2014

Nesnesitelná lehkost publikování

str. 63 | Petr Slavíček
 „Work, finish, publish“. Stručná rada Michaela Faradaye (mladému Williamu Crooksovi) dokládá, že publikování je již dlouhou dobu nezbytnou součástí vědecké práce. Vydání výsledků našeho bádání tiskem je považováno za potvrzení významu či...
Diskuse: 1

Pěšák, který objevil HIV

str. 66 | Eva Bobůrková
Po původci AIDS pátraly tehdy souběžně dvě prestižní laboratoře – ve Spojených státech a ve Francii. Vy jste byl tehdy součástí týmu Američana Roberta Galla v Národním ústavu pro výzkum rakoviny. Jak jste se tam dostal? Kariéru jsem začal v Onkologickém ústavu v Bratislavě. Po sovětské...

Duet – naslouchat a zpívat zároveň

str. 70 | Janka Sýkorová
Zajímavou součástí akustické komunikace u zvířat jsou duetové zpěvy v rámci páru. Tento složitý akustický signál byl zaznamenán u řady skupin zvířat, jako jsou žáby, hmyz, primáti, kytovci a hlavně ptáci. Ačkoliv zpěv je u ptáků samčí doménou, při duetu je třeba hlasu obou pohlaví....

Temná hmota mikrobiálního světa

str. 73 | Petr Dvořák
Bakterie a archea náleží mezi nepočetnější nejdiverzifikovanější organismy obývající planetu Zemi. Jejich výskyt není prakticky omezen ani geograficky, ani ekologicky. Daří se jim v nejhlubších místech oceánů i v nejvyšších horských masivech. Zároveň je neohrožují ani chladné polární...

Nakolik je Česká republika autonomní?

str. 72 | Petr Robejšek
Jestliže chci tyto otázky seriózně zodpovědět, musím nejprve udělat několik poznámek ohledně širšího rámce, v němž se energetická politika odehrává. 1. Světovou konjunkturu mohou popohánět především rozvíjející se ekonomiky tzv. skupiny BRICS. Tyto země však používají energii...

Prozradí nám čajové pytlíky více o globálním oteplování?

str. 71 | Jaroslav Kukla
V terestrických půdách se nachází přibližně trojnásobek uhlíku než v celé atmosféře naší planety. Uhlík se ve formě plynného oxidu uhličitého CO2 do atmosféry dostává z půdy díky rozkladu organické hmoty. Tento rozklad je zapříčiněn zejména činností mikrobiálních půdních...

Závojenka olovová

str. 92 | Jiří Patočka, Václav Burle
Závojenka olovová (Entoloma sinuatum) je podle všech houbařských příruček smrtelně jedovatá houba z čeledi závojenkovitých (Entolomataceae). Uvádí se, že způsobuje otravy gastrointestinálního typu. V medicínské literatuře jsou popsány četné intoxikace, ale téměř žádné...
Diskuse: 1

Jak světlé zítřky nás čekají? Pohled reprodukční biologie

str. 94 | Anna Danylevska, Martin Anger
Vyhlídky naší civilizace do budoucna vypadají více než příznivě. Lidé sídlící především na severní polokouli mají vesměs dostatek potravy, dokážou se efektivně chránit před nepříznivým počasím, neohrožují je predátoři a umějí léčit závažná onemocnění těla i duše. V jejich...

Outloň jest podoben hadu

str. 113 | Oldřich Nedvěd
Na rozdíl od obojživelníků a plazů prosáklých různými jedy existuje jen málo druhů jedovatých ptáků a savců. Obecně je známá jedovatost samců ptakopyska (ostruha na zadní noze), méně známo však je, že podobné orgány mají i ježury a paježury. Rejsci a štětinatci tvoří jedovaté sekrety...

Amoniak: může se stát náhradní palivo minulosti hlavním palivem budoucnosti?

str. 115 | Jiří Patočka
Ve válečném roce 1942 došlo v Belgii v důsledku nedostatku pohonných hmot k zhroucení veřejné dopravy. V zemi nastal chaos. V listopadu téhož roku dostali inženýři dopravního podniku úkol: co nejrychleji najít náhradní palivo a obnovit veřejnou dopravu. To se stalo v dubnu 1943. Na stovce autobusů...

Hrozivý nárůst rezistence na antibiotika

str. 114 | Jiří Patočka
Celosvětová rezistence na antibiotika již dosáhla katastrofických rozměrů (podrobněji viz Vesmír 93, 17, 2014/1), a pokud lidstvo včas nezasáhne, „budou naše lékárničky prázdné a nebudeme mít antibiotika, která potřebujeme k záchraně lidských životů,“ říká ředitel amerického Centra...

Jak se švábi naučili vyhýbat jedovatým návnadám

str. 113 | Jiří Patočka
V polovině osmdesátých let minulého století představila řada výrobců nové návnady pro hubení švábů (Blattella germanica), které obsahovaly pomalu působící insekticid (směs fipronilu a abamectinu). Fungovaly tak, že švábi nasycení návnadou se vraceli do hnízda, kde po několika hodinách...

227 druhů stromů dominuje Amazonii

str. 113 | Irena Šímová
Číslo z titulku na první pohled vypadá jako docela vysoké. U nás častěji potkáme akorát smrk, buk, dub, habr a tím to pomalu končí. Amazonie o velikosti téměř 80násobku České republiky je však nesrovnatelně druhově bohatší. Těchto 227 druhů tvoří totiž pouze 1,4 procenta ze všech 16...

Ženy využívají červenou barvu k upoutání pozornosti mužů

str. 116 | Pavel Duda
Červená barva je, možná více než kterákoli jiná barva sama o sobě, vnímaná jako signál či symbol, a takto je obvykle spojována se zamilovaností, touhou a vášní (kdo nevěří, ať si nastuduje květomluvu nebo význam připisovaný různě barevným drahokamům). Někteří primatologové a...

Je na lamarckismu něco pravdy?

str. 115 | Jan Kollár
Kontroverzní studie amerických vědců z Univerzity v Atlantě naznačuje existenci dědičnosti získaných behaviorálních vlastností prostřednictvím epigenetických modifikací DNA. Tyto modifikace mění expresi genetické informace bez změny její nukleotidové sekvence, a to různými mechanismy, mezi...

Dějiny zoologie bez historie zoologie

str. 108 | Marco Stella
Recenze olbřímí publikace Zbyňka Ročka Kronika zoologického poznávání se mi z řady důvodů nepsala snadno.1) Na jednu stranu je třeba vzdát hold obrovskému množství práce, kterou si toto téměř 800stránkové, ilustracemi a fotografiemi bohatě opatřené dílo bezesporu vyžádalo. Na druhou stranu...

Hra na bohatnutí a chudnutí

str. 65 | Pavel Balek
Vyzkoušeli jsme s vnuky hru na ultimátum podle článku Julie Novákové Smrt Homo economicus. Dětem se velmi líbila a při hře experimentovali s pravidly, až jsme se dostali k druhé variantě: rozdělování dluhu. Pravidla zněla následovně: První osoba dostane částku dluhu, např. 100 000 Kč, kterou...

Zvířata reagují na blížící se pohromy

str. 65 | Rita Kindlerová
Mám jeden zážiteček s cikádami. Sice je to už hodně let, ale dodnes mi to jasně utkvělo v paměti. V r. 1997 jsem byla na stáži v Řecku a poslézejsem odjela k přátelům nedaleko městečka Gargaliani na jihozápadním Peloponésu. Byl začátek srpna, pobývali jsme v domku v olivovém háji asi 200...

Don‘t panic! Don‘t panic! I o život je třeba běžet chladnokrevně!

str. 74 | Ivan H. Tuf
Kličkování je definováno jako střídavé změny směru pohybu živočicha. Toto chování je mezi etology velmi oblíbené, protože se dá lehce zkoumat v laboratořích, například v bludištích (hlavně s křižovatkami ve tvaru písmene T). Víme proto, že kličkování je při snaze odejít z...

Relikty světa RNA

str. 78 | Eduard Kejnovský
„Co bylo dříve – DNA, nebo bílkoviny?“ ptali se vědci před několika desetiletími. Vždyť DNA kóduje tvorbu bílkovin a bílkoviny jsou zase potřeba pro kopírování DNA. Klasický problém vejce a slepice. Odpověď nakonec nabídla molekula RNA (ribonukleová kyselina), o níž se ukázalo, že je...

BIOLOGIE • Stanislav Mihulka

str. 111 | Stanislav Mihulka
BIOCHEMIE Eocenní komár objeven i s poslední večeří V břidlici z Montany nalezli komára ze středního eocénu a společně s ním i zbytky krve, kterou měl naposledy k jídlu. Je to vůbec poprvé, kdy máme krev z fosilního krevsajícího živočicha, Jurský park z toho ale (bohužel)...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdek

str. 111 | Petr Houdek
KRIMINALISTIKA Koho v mládí potkáš, toho ve vězení najdeš Stát se zločincem není jen volbou, ale i důsledkem mixu působení rodiny, která vychovává, kolektivu, v němž se člověk pohybuje, příležitostí a prostředí. Anna Piil Damm a Christian Dustmann se zaměřili na poslední faktor a...

Frederick Sanger (1918–2013) − skromný chemik, který změnil svět biologie

str. 116 | Josef Lhotský
Nobelova cena je pro vědce nejvyšším uznáním, kterého se mu může dostat. Je dosti nepředstavitelné být na ni vůbec nominován, natožpak nominaci proměnit – Jaroslav Heyrovský takhle na okraji vědeckého nebe kroužil celých pětadvacet let, a dokonce i Albert Einstein cenu získal až při své...

O inteligentním designu

str. 117 | Ivan Horáček
Útlá, věcně však hutná a čtivě napsaná knížka Jiřího Mejsnara, profesora fyziologie UK, obohacuje poněkud překvapivě naše populárně- naučné písemnictví žánrem, který, ač jinde – zejména v anglosaském prostředí – bohatě košacen bouřlivými diskusemi a soudními procesy, je u nás...
Diskuse: 1

Spekulace, nebo realita?

str. 120 | František Vyskočil
Lidé, potažmo lidstvo, se mohou rozdělovat podle nejrůznějších kritérií. Jedno kritérium je, jestli někdo – pokud o tom vůbec přemýšlí – patří mezi „materialisty“, nebo mezi „idealisty“. Materialisté mj. tvrdí, že jediné, co v pozorovatelném vesmíru existuje, je hmota (a energie),...
Diskuse: 4

Cesta k brutalismu v architektuře

str. 122 | Vendula Hnídková
V poválečném bipolárním rozdělení světa se polarizovala i kultura na obou stranách železné opony. Přestože umělci zpravidla sledovali cíle podmíněné odlišnými ideologickými motivy, vykazovaly jejich výsledky často mnohé paralely. Nejinak tomu bylo v architektuře. Prioritním úkolem válkou...

Tanosomy

str. 115 | Jaromír Kutík
Cytolog zbystří pozornost, když narazí na práci (v tomto případě osmi převážně francouzských autorů), která popisuje „novou buněčnou organelu“. Titul článku říká, že tanosom (česky asi psáno s jedním „n“) je organela tvořící kondenzované taniny v zelených orgánech cévnatých...

Osudy ľudských civilizácií sú jasnejšie aj vďaka matematike

str. 114 | Peter Mikula
Ako sa dokázali ľudské civilizácie pretransformovať z malých skupín lovcov a zberačov na komplexné, hierarchické, prevažne zvrchu riadené society? Nedávna interdisciplinárna štúdia z dielne angloamerických vedcov sa to pokúsila osvetliť. Vychádza z predpokladu, že vyspelejšie a početnejšie...

Záhada aktivace γδT lymfocytů vyřešena

str. 75 | Václav Hořejší
Povrch lymfocytů T Existují dva základní typy T-receptorů. První se skládá ze dvou proteinových řetězců α a β (tzv. αβTCR), druhý z řetězců zvaných γ a δ (γδ TCR). Proteinové řetězce α, β, γ a δ jsou si sice podobné, ale jsou kódovány odlišnými, rozdílně regulovanými geny....

Zoufání nad počasím

str. 77 | Ilja Hurník
Matka příroda opět přivedla červen do rozumné podoby, kdy se člověk těší z přívětivého podletí. Jestliže však jednoho jitra stlačí teploměr až takřka k nule, pak je to žertování až povážlivé. Patrně se povyráží pohledem, jak lidé vytahují honem z šatníků pronaftalinované svetry....

Lovci menhirů

str. 87 | Václav Cílek
Česká archeologie se teprve učí žít s poměrně širokou škálou amatérských archeologů a zájemců o pravěké dějiny i záhady. Nejvíc patrné to je na detektorářích, tedy na lidech vyzbrojených často špičkovými detektory kovů. Na našem území jich působí podle spíš nespolehlivých údajů...

Červené dřevo čeledi Meliaceae

str. 84 | Jiří Lipenský, Lukáš Huml, Ludvík Bortl
Nejznámějším amazonským představitelem čeledi zederachovité (Meliaceae) je Swietenia macrophylla (swietenie velkolistá, americký mahagon, pryskoň, caoba, mahogany).1) Tento druh poskytuje velmi kvalitní červené dřevo, které se snadno zpracovává, není příliš náchylné k praskání a výborně se...

Toxický účinek metanolu na lidský organismus

str. 80 | Markéta Martínková
V Evropě nebývá naštěstí časté, že by vlivem nekvalitních potravin nebo nápojů docházelo k akutním intoxikacím, které mají za následek těžké, život ohrožující stavy. Nejčastějším následkem intoxikací způsobených jídlem a pitím jsou zažívací potíže spojené s průjmem či...

Mayské kánoe a vodní cesty

str. 96 | Stanislav Chládek
Mayská oblast Střední Ameriky, která zahrnuje jižní Mexiko, Yucatán, Belize, Guatemalu a západní část San Salvadoru a Hondurasu, je obdařena množstvím vodních toků a jezer. Na severu je ohraničena Mexickým zálivem a Karibským mořem (obr. 7). Mayové už odnepaměti používali na řekách i...

Kuličky nejsou jen na hraní

str. 106 | Daniel Horák
Kutálející se objekty, ať již kuličky, koule či míče, jsou odnepaměti nedílnou součástí mnoha her, které jsou přitažlivé nejen pro malé děti, koťata a štěňata. Různé hry s míčem jsou zachyceny již na malbách ze starého Egypta. Kuličky však našly ve společnosti i řadu praktických...

Nálezy neandertálskych vírusov u moderných ľudí

str. 113 | Peter Mikula
Genómy našich pravekých príbuzných, Neandertálcov a tzv. Denisovanov (zástupcov rodu Homo, ktorí približne pred 40 000 rokmi obývali Denisovu jaskyňu v severozápadnej časti ruského pohoria Altaj), sú známe už dlhšiu dobu. Práve vďaka podrobným znalostiam ich genetickej informácie možno...