Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2000

Vyšlo 05. 10. 2000

Neurčitost

str. 543 | Roman Kotecký
Neurčitost. Tak je pojmenována obsáhlá biografie Wernera Heisenberga, jednoho ze zakladatelů kvantové mechaniky. 1) Autor naráží především na neurčitost v mikrosvětě, na slavnou relaci neurčitosti. Polohu a rychlost mikroskopické částice není možné měřit současně s libovolnou přesností....

Dopis z Ameriky: Na okraj pandemie aidsu

str. 544 | George O. Krizek
Deník Washington Post 30. dubna líčí pandemii aidsu přibližně takto: Clintonova administrativa došla k přesvědčení, že globální šíření aidsu dosahuje katastrofálních rozměrů. Choroba byla poprvé označena za hrozbu národní bezpečnosti USA. Aids může způsobit svržení vlád, kde se...

Je výjimka výjimkou?

str. 544 | Oldřich Nedvěd
Děkuji za srozumitelný popis fenoménu překlápění vokalické kvantity u podstatného jména výjimka. Co však přídavné jméno vyjimečný? U něj se píše dlouhý vokál na první slabice jako u výjimky, nebo na druhé jako u analogického vychýlený (oproti výchylka)? Obávám se, že jsme se ve...

Mayské datování

str. 544 | Ladislav Appl
Autoři uvádějí, že Merkura lze pozorovat jen s obtížemi. To ovšem platí pouze pro oblast našich zeměpisných šířek: čím severněji, tím hůře. Traduje se, že Koperník si před smrtí posteskl, že ho nikdy neviděl, ale že Tycho de Brahe ho pozoroval často. (Párkrát jsem ho také viděl,...

Zdraví a zdravotnictví

str. 544 | Petr Sucharda
Na s. 427 (Vesmír 79, 427, 2000/8) je název National Institutes of Health (NIH) přeložen nesprávně jako Národní zdravotnický ústav, zatímco na s. 431 (Vesmír 79, 431, 2000/8) je již zmínka o Národním ústavu duševního zdraví (NIMH - National Institut of Mental Health). Tento rozpor má zřejmě...

Ke glose Geneticky modifikované rostliny v rukách entomologů

str. 544 | František Vyskočil
Ani já se geneticky modifikovaných organizmů neobávám a důvěřuji kvalitnímu průzkumu možných rizik, jak pěkně ukázal článek kolegy Hrdého, protože v podstatě GMO nemohou být horší než ty, které jíme a pijeme dneska. Co už může být hroznějšího než námi všemi denně realizovaná...

Josef Koštíř

str. 546 | Alena Čechová
Prof. RNDr. Josef Koštíř byl biochemik celou duší; katedru té vědy na UK založil právě on. Napsal dvě vynikající učebnice, byl v neustálém styku se světovými špičkami svého oboru. Jeho „žáčci a žákyňky“ se musí počítat na stovky, možná tisíce. Nejdřív učil chemii na...

Život bez sexu

str. 546 | Radka Storchová
Rozmnožovat se pohlavně je výhodné, alespoň z dlouhodobého hlediska (viz Flegr, Vesmír 74, 268, 1995/5). I většina nepohlavně se množících druhů se jednou za čas rozmnoží pohlavně. Ty, které tak neučiní, jsou odsouzeny k vymření, ať už kvůli hromadícím se škodlivým mutacím nebo kvůli...

Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů

str. 546 | Radek Mikuláš
Většina korálových útesů odumírá, dokonce se odhaduje, že 90 % jich zanikne v příštích 20 letech. S úbytkem korálů se snižuje rozmanitost korálových společenstev. Dosud není jasné, co všechno korálům škodí. Jsou však oslabeni, a proto bývají udoláni organizmy, kteří se jimi živí,...

O Neopakovatelném Péru

str. 547 | Jan Zrzavý
Longiskvama (Longisquama insignis) je malý archosaur pocházející ze středoasijského triasu, tedy zástupce velké skupiny obratlovců zahrnující krokodýly, ptáky, dinosaury, pterosaury a řadu dalších vymřelých skupin (v poslední době molekulární studie oživily starou hypotézu, že do této...

Posuzování osobnosti při udělování grantů a jmenovacích řízeních

str. 549 | Karel Hruška
[...] V některých oborech a na některých pracovištích je snadnější dosáhnout postavení vedoucího pracovníka než se stát pracovníkem úspěšným. Štěstí mají ti, kteří svou kariéru začínají na dobře vedeném pracovišti s přísným, ale spravedlivým režimem, kde se sice ihned...

O vzniku druhů přirozeným výběrem

str. 550 | David Storch
Vznik druhů byl donedávna považován především za vedlejší produkt geografické izolace populací. Dnes se zdá, že překvapivě velkou roli může hrát prostředí, přesně řečeno rozmanitost způsobů, jak může daný druh prostředí využívat. Poznatek, že druhy často vznikají aktivním...

Káva, nebo čaj?

str. 552
Přestože se za nositele účinků kávy, čaje a dalších kofeinových nápojů považuje právě kofein, není úplně bezvýhradně prokázáno, že ostatní obsahové látky, a ty se u kávy a čaje výrazně liší, nemohou samy působit nebo ovlivnit účinky kofeinu. Jak jsem uvedl v kapitole...

Nobelova cena za ekonomii 1999

str. 553 | Martin Čihák
Pamětní cenu Alfréda Nobela 1) v roce 1999 získal Robert Alexander Mundell za analýzu fungování monetární a fiskální politiky v závislosti na režimu měnového kurzu a za průkopnickou práci na téma optimálních měnových oblastí. V době, kdy jsou přinejmenším v Evropě otázky fungování...

Rekombinantní toxiny

str. 556 | František Vyskočil
Někteří živočichové jsou vybaveni jedovými žlázami (štíři. hadi, pavouci), žahavými buňkami (mořské sasanky) či jedovými žlázkami v kůži (žáby). Ať už jim jedovatost slouží k odpuzení útočnika, nebo k ulovení potravy, je dnes jejich život do značné míry závislý na tom, jaké...

Yakt kwn wagn tap ńby wokpay kń?: ptáci, kteří co snědí, to vyzvracejí

str. 557 | Vojtěch Novotný
Bylo už pozdní odpoledne, když naše výprava tří biologů, vyčerpaných celodenním pochodem z nejbližšího polního letiště, konečně dorazila do vesnice Simbai, rozložené vysoko na svazích údolí Kaironk. Náš příchod nebyl nikterak šokující, neboť vesničané poznali bělochy už v roce...

Slasti života v tropickém pralese

str. 558 | Lukáš Čížek
Tropický prales se vyznačuje mimořádným bohatstvím rostlinných a živočišných druhů. Desítky divoce rostoucích druhů ovoce, zeleniny a ořechů poskytují obyvatelům pralesa dostatek pestré a bohaté stravy, která je pravidelně doplňována masem nějakého exotického tvora, za nějž by každá...

Buněčné jádro

str. 563 | Ivan Raška
Buněčné jádro popsal před více než 150 lety R. Brown. Dnes se o něj zajímají vědecké laboratoře po celém světě. Zájem samozřejmě pramení z toho, že jsou v jádře uloženi nositelé dědičné informace, chromozomy. Zároveň je výzkum jádra zajímavý proto, že je postaven před několik...

Má setkání s nobelisty

str. 573 | Josef Koštíř
Prof. Josefa Koštíře (25. 3. 1907 – 26. 8. 2000), zakladatele biochemie v Československu, učitele několika generací českých a slovenských biochemiků, autora Vesmíru připomínáme rozhovorem, který s ním v roce 1995 dělal Ivo Budil pro rozhlasový pořad Meteor. Redakce Ivo Budil: Pane...

Lékaři a farmaceutické firmy

str. 574 | Richard Balon
V poslední době vzrůstá tlak farmaceutických společností na lékaře, a to jak v běžné praxi, tak v akademických centrech. Vzrůstá i hmotná a finanční zainteresovanost lékařů a v důsledku toho se mění jejich přístup k předepisování léků. Komplikovanost vztahů mezi lékaři...

Evangelista Lukáš

str. 576 | Ivan Odilo Štampach
První literárně fixovaná podoba křesťanství (Pavlovy listy, zhruba od pol. 1. století) nevyžadovala životopisné detaily o Kristu. Stačilo vyznání, že Ježíš byl Kristem (Mesiášem), tedy Božím pomazaným, naplněním dávného očekávání, prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Víra byla...

Lebka sv. Lukáše z pražské katedrály sv. Víta

str. 577 | Jan Matějka, Emanuel Vlček
Již po staletí přicházejí poutníci z celého křesťanského světa do kostela sv. Justiny v padovském benediktinském opatství, aby se poklonili hrobu evangelisty sv. Lukáše. Světcovy pozůstatky jsou uloženy v olověné rakvi a ta v mramorovém sarkofágu. Méně se však ví, že podstatná část...

Říjen – tah divokých hus

str. 583 | Jiří Formánek, Jaroslav Škopek
Na některých rozlehlých hladinách stojatých vod v jižních Čechách a na jižní Moravě se v podzimním čase rok co rok odehrává velkolepé divadlo – ve velké výšce ze všech stran přilétají husy v typických formacích připomínajících písmeno „V“ a za kejhání či...

Léčba mozkové příhody kyslíkem

str. 584 | Vladimír Doležal
Jednoduchou, lacinou a bezpečnou léčebnou metodou je hyperbarická oxygenoterapie – inhalování kyslíku za vysokého tlaku (0,2–0,3 MPa) v přetlakové komoře. Ve srovnání s ostatními léčebnými prostředky nemá téměř žádné vedlejší účinky. U nás jsou třetí nejčastější...
Diskuse: 1

Nenechávejte svůj jazyk na pokoji!

str. 585 | František Daneš
V předminulém čísle Vesmíru psal Jindřich Toman velmi zasvěceně o obecném charakteru práce předválečného Pražského lingvistického kroužku (PLK) a o jeho přínosu světové vědě. Konkrétně se zmínil o fonologii a literární vědě. Chtěl bych jeho výklad doplnit informací o tom, jak...

Kodaň v Londýně

str. 587 | Ludvik Bass
V září 1941 svět zadržoval dech nad obrovským zápasem v Rusku, který se nakláněl ve prospěch německých útočníků. Židé v obsazené Evropě si přišívali na šaty žluté hvězdy a připravovali se na první transporty do neznámého osudu na východě. Nikoli však v Dánsku i nadále...

Proč právě práva menšin

str. 589 | Milena Černá
Tato otázka se znovu a znovu opakuje. Když se po r. 1990 v České republice konaly první konference o lidských právech lidí postižených aidsem, zvedla se vlna odporu nejen mezi laiky, ale i v řadách lékařů. Z jakého důvodu mají být chráněni ti, kteří trpí určitým onemocněním, proti...

ALLEN NEWELL: Unified Theories of Cognition

str. 590 | Jaromír Adámek
Allen Newell, odborník na umělou inteligenci, se ve své knize pokusil o vskutku zásadní věc – totiž o jedinou teorii, která by aspoň v principu vysvětlila všechny empiricky zjistitelné aspekty lidského myšlení. To je už na první pohled problém tak nesmírný, že jej nelze vyřešit...

MORTON HUNT: Dějiny psychologie

str. 591 | Václav Břicháček
Autor publikace, která v originále vyšla r. 1993, patří k vzdělaným publicistům. V řadě časopisů referuje o současné psychologii, jejím vývoji, perspektivě, ale i riziku. Napsal dobře čitelnou knihu, která není objektivními dějinami myšlenkových systémů, ale – jak sám uvádí...

Jazyk jako anonymní moc

str. 592
Odkud se bere starostlivost, jakou o jazyk projevuje politická moc, když podporuje jeho vědecké zkoumání, nebo je dokonce bere za své? Jak to, že je normalizování jazyka a reformování jeho slovníku politickou aktivitou, a nikoli pouze nevinnou hrou milovníků vět a slov? Proč jsou jazyky tak často...

Mozaika

str. 593 | Ivo Budil
Slunce si v mládí dovedlo zařádit Tvrdí to Helmut Lammer z pracoviště Rakouské akademie věd ve Štýrském Hradci. Se svými kolegy došel k závěru, že záhy po svém zrodu chrlilo Slunce do sluneční soustavy milionkrát intenzivnější proudy záření než dnes. Důkaz prý vědci našli při...

Aby dítě rádo papalo mrkvičku

str. 596 | Vratislav Schreiber
Význam mateřského mléka pro novorozence je obecně uznáván, nevědělo se ale dosud, že ovlivní i pozdější chutě dítěte. Když se ženám v posledních třech měsících těhotenství dává pít mrkvová šťáva, mají jejich děti ve věku půl roku, kdy přecházejí na pevnou stravu, mnohem...

Profesoři Karlovy univerzity nositeli řádů francouzské čestné legie

str. 596 | Miroslav Prokopec
Zachovaly se doklady o tom, že Jindřich Matiegka (1862-1941), profesor antropologie na Přírodovědecké fakultě, Lubor Niederle (1865-1944), profesor archeologie na Filozofické fakultě, a Stanislav Mentl (1894-1981), profesor interního lékařství a kardiolog, byli rytíři francouzského Řádu národní...

Elsie M. Widdowsonová - autorka „bible dietologů“ (1907-2000)

str. 596 | Jana Pařízková
Zemřela letos 14. června v Cambridži. Její publikace zná dnes každý, kdo se zabývá výzkumem výživy. Pocházela z Dulwiche v jihovýchodním Londýně a byla jednou z prvních žen, které graduovaly na londýnské Imperial College. Doktorát získala za práci o chemických látkách...

Darwinovo centrum

str. 596 | Zdeněk Šesták
Londýnské Přírodovědecké muzeum je proslulé, přestože dosud ukazovalo návštěvníkům jen méně než 1 % ze svých bohatých sbírek (obsahují asi 70 milionů předmětů). To se má změnit dostavbou rozsáhlého Darwinova centra. Do r. 2002, kdy se návštěvníkům otevře první část centra, sem...

Hygienická hypotéza o astmatu žije

str. 597 | Vratislav Schreiber
Před časem byla vyslovena hypotéza, že astmatem méně často onemocní děti, které nežijí v příliš hygienických podmínkách a prodělávají v útlém dětství respirační infekce. Nyní se tvrdí, že se to týká jen infekcí horních dýchacích cest a nikoli dolních, tedy plic. Záleží na...

Paradox antioxidantů

str. 597 | Vratislav Schreiber
Jsou zdravotněstatistické studie, které nasvědčují tomu, že požívání antioxidantů - zejména vitaminu C a vitaminu E - brání poškození tkání tzv. volnými radikály i vzniku nádorů. Jsou ale také studie, které ukazují, že přidávání antioxidantu riziko nádoru zvyšuje - to platí pro...

Bioarcheologie

str. 597 | Zdeněk Šesták
Tento termín je u nás zatím málo znám, i když např. ve Velké Británii už jsou univerzitní ústavy s tímto názvem (Department of Biological Archeology na Cambridžské univerzitě), existuji programy magisterského studia (např. na univerzitách v Londýně, Sheffieldu, Cambridži, Bedfordu...

Jak se bagatelizuje brtno

str. 597 | Pavla Loucká
„Co jste objevili?“ ptám se archeologů, kteří se pod převisy na Českolipsku pokoušejí prokázat existenci mezolitického osídlení. „Nic, bagatelizujem brtno,“ brumlají nespokojeně „a nemůžem se dohodnout, co všechno se dá bagatelizovat, aniž by nás češtinář...

Virtuální hyperrealita?

str. 598 | Jiří Fiala
Veronika Rónaiová se po skončení výtvarných studií v polovině sedmdesátých let vydala riskantní cestou svobodného povolání, aby se mohla plně věnovat malbě a grafice. Její první práce, většinou laděné v černé a bílé, pravděpodobně poprvé na Slovensku využily...

Vesmír, o čem psal před lety

str. 598
Jedovatosť alkoholův. O prudkém působení alkoholů přesvědčili se zkusmo na psech Dujardin-Beaumetz a Andigé a přišli k výsledkům, ze kterých mnohé i k životu praktickému jsou významny. Ukázalo se, že přibývá jedovatosti v řadě jednoatomových alkoholů touže měrou, v jaké se...