Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2013

Vyšlo 03. 10. 2013

Kosmické počasí a přepojování magnetických siločar

str. 527 | Ivan Boháček
Do tohoto čísla Vesmíru jsme zařadili náročnější článek autorů Mariana Karlického a Miroslava Bárty o přepojování (rekonexi) magnetických siločar. Jde o jev, který je i v komunitě lidí se solidnějším fyzikálním vzděláním málo známý, přestože stojí za řadou gigantických...

Počítačová alchymie

str. 571 | Michal Kolář
Počítače jsou mocný nástroj vědy. Je tomu tak už několik desetiletí a možnosti počítačů se neustále zlepšují. Umožňují nám studovat fenomény s velkým prostorovým rozlišením a v širokém rozsahu časových škál. Počítačové simulace mají jednu skrytou výhodu – nejsou omezovány...

Jed štíra Rhopalurus junceus: najde využití v chemoterapii nádorů?

str. 532 | Jiří Patočka, Josef Havel
Štír Rhopalurus junceus je jedním z nejhezčích kubánských štírů. Kromě Kuby se však vyskytuje také na Haiti a ve Venezuele. Tento štír, dorůstající velikosti 7–11 cm, obývá všechny druhy lesů od suchých pobřežních až po deštné vysoko v horách. Lze jej najít pod kameny či padlými...

Pôvod vtáčieho letu zasa o niečo vzdialenejší

str. 533 | Peter Mikula
Až donedávna sa predpokladalo, že vtáky ako taxón sa odštiepili z vetvy teropódnych dinosaurov v období spodnej kriedy. Dlhodobé diskusie o pôvode vtáčieho letu rozvíril najnovší objav z provincie Liaoning na severovýchode Číny. Nález pomenovali Eosinopteryx brevipenna a zaradili ho do bazálnej...

Tibetský původ srstnatých nosorožců?

str. 534 | Jan Robovský
Mnozí savci Tibetské náhorní plošiny bývají považováni za velmi specializované a oproti svým nejbližším příbuzným jsou výrazně odlišné formy – např. irbis coby huňatější a celkově podivný tygr bez pruhů, kiang jako větší a tmavší asijský divoký osel (E. hemionus), jak coby...

Mladá krev pro staré srdce (a mozek?)

str. 531 | Jiří Patočka
Infuze krve mladých myší starým jedincům dokáže zvrátit srdeční hypertrofii, zbytnění srdce a otoky srdečního svalu, tedy příznaky, které přicházejí s věkem a jsou hlavní příčinou srdečního selhání. Předchozí studie také prokázaly, že infuze krve z mladých myší má omlazující...

Lidí s Alzheimerovou nemocí je v Číně více, než jsme mysleli

str. 533 | Jiří Patočka
Čínská politika plánování rodiny způsobila, že společnost stárne mnohem rychleji než v jiných zemích se středními příjmy, jako je např. Indie. Důsledkem stárnoucí společnosti je vzrůstající počet nemocných osob stále více odkázaných na pomoc těch zdravých. Dřívější studie byly...

Biologie ve výběru Stanislava Mihulky

str. 535 | Stanislav Mihulka
MOLEKULÁRNÍ GENETIKA Syntéza ribozomů a translace in vitro Ribozomy jsou pozoruhodné molekulární strojky na výrobu bílkovin podle receptu v mediátorové RNA. Evoluce se na nich vyřádila, proč bychom si ale nezkusili udělat vlastní? S kolegy se do toho pustil Michael Jewett z americké Severozápadní...

Empirický diktátor

str. 537 | Petr Houdek
Hra na diktátora je univerzálním laboratorním pokusem určeným na měření altruismu. Jeden hráč, diktátor, získá určitou sumu peněz, od pár korun po někdy i měsíční plat, a je mu řečeno, že je náhodně spárován s anonymním hráčem, příjemcem, který nedostal nic. Diktátor se s...

Pygmejské ženy chtějí vysoké muže

str. 536 | Pavel Duda
Afričtí pygmejové odedávna fascinovali antropology svou drobnou postavou. (Východní pygmejové, nazývaní Mbuti, žijící v oblasti Ituri na severovýchodě Konžské demokratické republiky, jsou s průměrnou mužskou výškou zhruba 145 cm vůbec nejmenšími lidmi na světě.) Zatímco tomu, jak je drobný...

Odvrácená tvář půdy

str. 574 | Vojen Ložek
Nauka o půdě se u nás, podobně jako i jinde, donedávna rozvíjela a praktikovala téměř výhradně v rámci zemědělských věd, což je pochopitelné, neboť půda je stěžejním pilířem potravinářské produkce od zrodu rolnictví. Již první zemědělci mladší doby kamenné (neolitu) před 7...

Osobní rozjímání

str. 585 | Jiří Grygar
Autor útlé knížky je vědeckým pracovníkem v oddělení vývojové genetiky rostlin Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně a také přednáší evoluční genomiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Jihočeské univerzitě. Věnuje se však rovněž popularizaci vědy a přiznává se k...

Moderní totalitarismus a síla politické imaginace

str. 578 | Ivo T. Budil
Proslulý francouzský myslitel Alexis de Tocqueville v první polovině 19. století napsal: „Myslím tedy, že se druh útlaku, který ohrožuje demokratické společnosti, nepodobá ničemu, co mu ve světě předcházelo; naši současníci by nemohli najít jeho obraz ve svých vzpomínkách. Sám marně...

Chiméry přicházejí

str. 540 | Jaroslav Petr
Proč balí Hiromitsu Nakauchi kufry? Japonský biolog Hiromitsu Nakauchi se stěhuje z Tokia do kalifornského Palo Alto. V nově zbudovaných laboratořích tamější Stanfordovy univerzity by měla pod jeho vedením v příštích šesti letech vznikat prasata nesoucí v těle významný podíl lidských buněk....

Parazit udržuje hostitele v čistotě

str. 534 | Pavel Hošek
Larvy vosiček druhu Ampulex compressa parazitují u švába amerického (Periplaneta americana). Žijí uvnitř jeho těla a vyžírají mu vnitřnosti. Přicházejí proto také do styku s bakteriemi, které v hostitelových tkáních žijí, a dokáží se proti nim účinně bránit. Z ústního otvoru vylučují...

Specializace jeskynních hyen

str. 531 | Jan Robovský
Vyhynulá hyena jeskynní (Crocuta spelaea) je blízce příbuzná (možná blíže, než jsme si dokázali představit) africké hyeně skvrnité (Crocuta crocuta), která díky aktivním terénním výzkumům přestala být vnímána jako obyčejný zloděj kořisti lvů či jiných afrických šelem. Ukázalo se,...

Vedci objavili ďalší megavírus

str. 539 | Štefan Vilček
Klasické vírusy sa množia iba s využitím proteosyntetického aparátu napadnutej bunky. Preto ich genóm obsahuje len najnevyhnutnejšie informácie, ktoré sú kódované iba niekoľkými alebo desiatkami génov. Zhruba pred desiatimi rokmi sa začali objavovať prvé veľké vírusy, ktoré narúšali...

Teloméry - Prečo žijú muži kratšie ako ženy

str. 564 | Emil Ginter
Stredná dĺžka života pri narodení (SDŽ), alebo nádej na dožitie, je dôležitý parameter udávajúci predpokladaný vek, ktorý dosiahne novorodenec. Sexuálny dimorfizmus (SDŽ mužov je signifikantne kratšia ako SDŽ žien) existuje v každej krajine. Je veľa dôvodov, prečo žijú muži kratšie: v...

Ke kořenům fylogenetické systematiky

str. 566 | Lenka Záveská Drábková
První, kdo detailněji otevřel otázku původu druhů a vztahů mezi nimi, pomineme-li starověké filozofy, byl Charles Darwin. Mezi další vědce, kteří dramaticky změnili tvář a roli systematické biologie, však můžeme zařadit také Williho Henniga, který položil základy současné...

Na vině je jedovatá houba Trogia venenata

str. 583 | Jiří Patočka
V osmdesátých letech minulého století se začínaly v tisku objevovat informace o tom, že v jihovýchodní čínské provincii Yunnan dochází k neobvykle velkému množství náhlých a nevysvětlitelných úmrtí. Jejich příčina byla neznámá a byla opředena neuvěřitelnými historkami o tom, jak se...

Spoločný pôvod letu kolibríkov a dážďovníkov

str. 526 | Peter Mikula
Nedávny nález fosílie malého operenca v americkom štáte Wyoming by mohol pomôcť objasniť evolúciu letu kolibríkov a dážďovníkov (česky rorýsů z řádu svišťounů). Ide o pomerne malú fosíliu s výnimočne zachovaným operením, čo ponúklo objaviteľom skvelú príležitosť na podrobnú...

Zemřel Ilja Hurník – nejvěrnější čtenář Vesmíru

str. 530 | Pavla Loucká
Každý ví, že Ilja Hurník byl hudebním skladatelem, klavíristou, vysokoškolským profesorem, spisovatelem, libretistou, dramatikem atd. Méně lidí ví, že byl celoživotním příznivcem a také autorem Vesmíru. Vesmír poprvé četl už v primě, kdy pochopitelně nemohl tušit, jak dlouho jej tento...

Počátek adolescence jako adaptace

str. 532 | František Špoutil
Antropologové a lékaři již dlouho sledují trend v poklesu věku nástupu adolescence zejména u dívek, ale jistý trend je vysledovatelný i u chlapců. Nejedná se přitom o záležitost posledních dekád, ale o jev, který je zmapovatelný až někam k roku 1840. Tehdy např. měly dívky první menstruaci...
Diskuse: 2

K onkogenům se připojují onkometabolity

str. 538 | Jan Trnka
Nádorové buňky často obsahují mutace v charakteristických genech, které alespoň částečně odpovídají za vznik nádorového fenotypu. Mezi tyto takzvané onkogeny patří převážně geny pro proteiny účastnící se regulace růstu, diferenciace, buněčného cyklu či programované smrti. V posledních...

Kdo pomáhá B-lymfocytům produkovat protilátky?

str. 542 | Václav Hořejší, Tomáš Brdička
Jedna ze základních věcí, které se v posledních nejméně patnácti letech dozvídali studenti základního kurzu imunologie, bylo, že existují dva základní typy pomocných T-lymfocytů (Th) – Th1 a Th2. Oba tyto typy buněk se liší od jiných typů T-lymfocytů tím, že na jejich povrchu se nachází...

Calycophyllum spruceanum, bič na bičíkovce?

str. 562 | Jan Tauchen, Lukáš Huml
Třetí nejrozšířenější parazitickou nemocí tropických a subtropických oblastí Jižní Ameriky je Chagasova choroba (Vesmír 91, 560, 2012/10). Uvádí se, že až 40 % tamních obyvatel trpí tímto onemocněním, které je provázeno horečkou, celkovou únavou, bolestmi hlavy, vyrážkou, nechutenstvím,...

Betonový organismus

str. 586 | Vendula Hnídková
Rakouský filozof Rudolf Steiner (1861–1925), zakladatel antroposofie anebo waldorfského školství, se kromě mnoha dalších oblastí lidské činnosti zabýval i teorií architektury. A svým uměleckým vizím propůjčil skutečnou podobu v Dornachu, městečku těsně sousedícím se švýcarskou...

Jak je regulována duplikace transpozonů?

str. 531 | Jindřich Sedláček
Skákající geny neboli „transpozony“ jsou malé úseky DNA, které jsou schopny přechodu z jednoho místa genomu do jiného. Díky této vlastnosti ovlivňují evoluci organismu například tím, že způsobují přestavby genomu, které zvyšují genetickou variabilitu. To poskytuje příležitost pro...

Dřívější dělení nik u sirén

str. 533 | Jan Robovský
Dnešní druhy sirén (dugong, kapustňáci) žijí v odlišných regionech, takže se ve volné přírodě nepotkávají. Z fosilního záznamu však známe z různých lokalit celá sirénní společenstva. Souběžný výskyt několika druhů byl umožněn díky posunu některých znaků, třeba velikosti těla...

Netopýři pomáhají odhalit regulace morfogenů

str. 533 | František Špoutil
Modelové organismy a jejich mutantní linie jsou významným pomocníkem v pochopení funkcí jednotlivých genů. Na druhé straně stále pracujeme jen s jedním genomem a jeho obměnami a netušíme, jaká je evoluční realita ve světě mimo laboratorní chovy. To si uvědomili i biologové z Texaské technické...

Väčší nevyhnutne neznamená lepší

str. 531 | Peter Mikula
Ženám na veľkosti mužského prirodzenia záleží. Pri tomto konštatovaní si niektorí muži povzdychnú, iní sa pousmejú. Najväčšiu radosť však očividne spôsobilo austrálskym vedcom, pretože im vložilo do rúk pomerne silný argument na skúmanie evolúcie mužských kopulačných orgánov....

Soumrak impaktového třeštění?

str. 529 | Jan Svoboda
V poslední době se v časopise Science objevilo několik článků, které se zamýšlejí nad historií i důsledky impaktového třeštění, které nás samozřejmě též zasáhlo. Za připomínku stojí, že citovanost časopisů byla původně zavedena jako způsob hodnocení čtenosti časopisů. Později...

Kapsaicin a jeho vliv na lidský organismus

str. 570 | František Vyskočil
Kapsaicin (kapsicin, capsaicin, 8-methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide) je hlavní pálivý alkaloid v paprikách rodu Capsicum. Odpuzuje býložravce, různé hmyzí strávníky a některé parazitické houby. Působí u živočichů a člověka na zvláštní membránové bílkoviny, tzv. vaniloidní neboli...

Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy

str. 529 | Petr Horák, Leo Eisner
S článkem mám několik zásadních problémů. Podotýkám, že nejsem ze Semilska a nejsem odpůrce geotermální energie. 1) Článek, tvářící se jako odborné pojednání, je evidentně zpracován tak, aby podpořil snahy o vybudování geotermální elektrárny v Semilech. 2) Není zřejmá role firmy...

Energetické kaskády v rekonexi magnetického pole

str. 558 | Marian Karlický, Miroslav Bárta
Za mnoha explozivními jevy, které s pomocí našich přístrojů často pozorujeme jako náhlá vzplanutí záření, stojí uvolnění energie nahromaděné v magnetických polích. Známým příkladem z našeho nejbližšího kosmického okolí jsou sluneční erupce. V nich je energie magnetického pole náhle...

Curiosity Mars Science Laboratory

str. 550 | Jan Kolář
Výzkum podmínek na Marsu Mars postrádá globální magnetické pole, které by poskytlo ochranu povrchu před slunečním větrem. Jeho atmosféra je 100krát tenčí než na Zemi, a přestože je tvořena hlavně oxidem uhličitým, je příliš tenká, aby zachytila více tepla. Povrch je po většinu roku...

Antarktida v pohodlí pracovny

str. 546 | Josef Svoboda
„Nedávno jste se vrátil z Antarktidy, mohl byste nám o ní něco povědět?“ zeptala se mne mladá žurnalistka při mé loňské návštěvě České republiky. „Nemohl,“ odpověděl jsem. „Po třicet let jsem sice létal do Arktidy, ale v Antarktidě jsem ještě nebyl.“ Tazatelka zrozpačitěla....