Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 9 / 2013

Vyšlo 05. 09. 2013

Břemeno svobody

str. 463 | David Storch
Když jsem před deseti lety pobýval ve Spojených státech, moji američtí přátelé se všichni do jednoho styděli za svou politickou reprezentaci, zatímco jméno České republiky vyvolávalo pochvalnou odezvu. Dnes se za svou politickou reprezentaci stydíme my a Česká republika v zahraničí ztratila...

O bohatství a morálce

str. 473 | Petr Houdek
Řidiči jakých vozů nedají přednost na křižovatce či nezastaví, aby chodec mohl klidně přejít: nových, luxusních, nebo starých, obyčejných? Psycholog Paul Piff s kolegy z Kalifornské univerzity v Berkeley ověřil obvyklé očekávání, že bezohlednější budou majitelé drahých vozů. A na...

Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů

str. 508 | Vojen Ložek
Pokorného článek o návrhu základního, celosvětově platného dělení holocénu – geologického období, v němž žijeme – přímo vybízí, abychom uvedený návrh porovnali s poznatky o vývoji holocénu v našich krajích. Na první pohled to nevypadá jednoduše, neboť jak hranice starého a...

Toxoplazmóza – nová pohlavně přenosná choroba?

str. 510 | Jaroslav Flegr
Toxoplasma gondii je velmi rafinovaný parazit vzdáleně příbuzný původci malárie krvinkovce. Definitivním hostitelem toxoplazmy (tj. hostitelem, ve kterém se může rozmnožovat pohlavně) je kočkovitá šelma a mezihostitelem libovolný teplokrevný živočich. Na rozdíl od krvinkovek ji nepřenášejí...

Slezská vlasti, půdo svatá

str. 511 | Ilja Hurník
Jsem Slezan, za což platím lítostí: Naši lidé vědí o Slezsku velmi málo, o jeho poloze, rozsahu, rázu. Nanejvýš je berou jako Hanou, Slovácko či Chodsko, krajinu nijak ohraničenou. Slezsko je však starobylý mocenský útvar s dramatickými dějinami, tolikrát trhaný sousedními velmocemi. Po první...

Zrada na sedm způsobů

str. 519 | Roman Šolc
Fenomén kolaborantství, tak jak ho v dnešní době nejčastěji chápeme, se v dějinách objevuje vlastně až ve 20. století, v době meziválečné a zejména v období druhé světové války. Historik Michael Borovička se v knize Kolaboranti 1939–1945 snaží přiblížit tento fenomén nikoli jako...

Klonované lidské embryonální kmenové buňky

str. 474 | Jaroslav Petr
Devět let po jednom z největších skandálů biomedicínského výzkumu hlásí vědci konečně úspěch. V laboratoři vyrostly lidské embryonální kmenové buňky získané klonováním z buněk dítěte trpícího dědičnou chorobou. Terapeutické klonování se stalo realitou. Embryonální kmenové...

České rybníky

str. 477 | Stanislav Vaněk
Od dob Sovovy básně, která začíná slovy Ty české rybníky jsou stříbro slité, uplynulo 120 let a dnes jako by se zdálo, že současná „zelená kaše kapřích van“ je všeobecně přijímána, snad alespoň někdy s povzdechem. Málokdo přesně ví, co se tam vlastně děje a skoro nikdo se nesnaží...

Proč se uvolňuje arzen do vody?

str. 476 | Ondřej Šráček
V jihovýchodní Asii se v řadě zemí v podzemní vodě vyskytuje arzen. Většinou je to v sedimentech velkých řek, které byly uloženy po posledním glaciálu. Jde zejména o deltu řek Gangy, Brahmaputry a Meghny v Bangladéši a v Západním Bengálsku v Indii. Patří sem ale také delta Mekongu v Kambodži...

Celosvetové príčiny úmrtí ľudí na zemeguli

str. 472 | Emil Ginter
Koncom r. 2012 sa objavila rozsiahla správa mimoriadne veľkého počtu autorov o globálnej mortalite obyvateľstva v rokoch 1990–2010 (Lancet 380, 2095–2128, 2012). Zamerali sme sa predovšetkým na grafické znázornenie týchto údajov a doplnili ho najnovšími dátami Svetovej zdravotníckej organizácie...

Biologie ve výběru Stanislava Mihulky

str. 471 | Stanislav Mihulka
BRYOLOGIE Mechy se zazelenaly po 400 letech v ledovci Lidé mají obvykle za to, že po ústupu ledovce začíná život skoro úplně od začátku. Pod ledem by nemělo přežít nic, co by stálo za řeč. Podle všeho to ale zapomněli říct mechorostům. Tým neohrožených badatelů, který vedla Catherine La...

Tři osobnosti topologie na MFF UK

str. 516 | Miroslav Hušek, Petr Simon
Na Matematicko-fyzikální fakultě působili tři pracovníci, kteří dosáhli světového ohlasu v oboru topologie. Jsou to Eduard Čech (1893–1960), Miroslav Katětov (1918–1995) a Zdeněk Frolík (1933–1989). Nebudeme zde probírat jejich rozsáhlé vědecké dílo a životní data. Jsou jim věnovány...

Mykologové houby nejedí

str. 518 | František Vyskočil
Jako student ovlivněný na přírodovědecké fakultě na konci padesátých let činností profesora Karla Cejpa1) a provázený na svých kulinárně-mykologických výletech na Vysočině kapesním atlasem hub Piláta a Ušáka mám k plodnicím hub trvale kladný vztah. Houby (přesněji makromycety, houby s...

Buněčná imunoterapie nádorů pomocí geneticky modifikovaných zabijáků

str. 498 | Pavel Otáhal, Václav Hořejší
Nádorová onemocnění jsou ve většině případů nevyléčitelná a smrtelná. Jsou příčinou zhruba 25 % všech úmrtí v ČR. Bohužel občas doslova jako blesk z čistého nebe postihnou i mladé pacienty v produktivním věku. Většina pacientů si klade otázku, co udělali špatně, jestli měli přijít...

Učenlivá embrya

str. 488 | Tomáš Grim
Fakt, že ptačí samičky mohou zpívat při obhajobě teritoria, zarazí snad jen čtenáře obývající mírný pás; co je v tropech standardem (Vesmír 85, 462, 2006/8), je u nás spíš výjimkou (Vesmír 83, 70, 2004/2). Že by však samička zpívala svým vlastním vejcím, to by mělo zarazit úplně...

Původ rakoviny

str. 478 | Zuzana Storchová
Rakovina je zvláštní nemoc. Bez jakýchkoliv příznaků, zničehonic, se naše vlastní buňky vzbouří. Nekontrolovaně se rozmnoží a vytvoří novotvar, kterého si často všimneme, až když začne bránit normálním tělesným funkcím. Rakovinné buňky kolonizují naše tělo a vzpírají se jakékoliv...

Homo sapiens politikus

str. 465 | Leopold Kukačka
Utkvěla mi v mysli úvodní citace Petra Skleničky, kterou použil Zdeněk Vašků jako úvod tohoto pojednání. Proč? Přemýšlím, co na těch několika větách citace připadá autorovi výjimečného a nosného, když mne docela iritují. Špatně ty věty chápu? V každém případě těch několik vět...

Hledání původu cytoskeletu eukaryot

str. 468 | Petr Dvořák
Cytoskelet (buněčná kostra) je systém vláken uvnitř buněk s mechanickou a transportní funkcí. Jeho důležitou součást tvoří tzv. mikrotubuly, které jsou tvořeny polymerizací heterodimerů proteinů tubulinu alfa a beta. Tento systém je normální součástí eukaryotních buněk rostlin, živočichů...

Heřmanovské koule, mineralogický unikát

str. 469 | Michal Patočka, Jiří Patočka
Česká republika se může pyšnit unikátními nálezy nerostných útvarů oválného až kulovitého tvaru zvaných „heřmanovské koule“, jejichž lokalita se nachází asi 550 m JJZ od obce Heřmanov a 3,5 km JV od Křižanova u Velkého Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou. Naleziště leží v malém...

Ultrafialové vidění v ptačí fylogenezi

str. 470 | Jindřich Sedláček
I zkušený ornitolog má mnohdy u některých ptačích druhů problém s determinací jejich pohlaví. Ptáci ale na první pohled dle světla odraženého od peří dalšího jedince poznají, zda se jedná o samce či samici, potenciálního partnera či soka, protože zrak většiny ptačích druhů je citlivý...

Další krása oblaků

str. 465 | Leopold Kukačka
Ve veleváženém a veledůstojném časopisu Vesmír se verše moc nevyskytují. Nicméně pokusím se doplnit zajímavé a svěží pojednání Jany Soukupové o oblacích několika básničkami vybranými ze sbírky Atlas oblačnosti, kterou básník Roman Szpuk věnoval v roce 1986 pracovníkům observatoře na...

Dotaz: Stáří vesmíru

str. 466 | Jiří Grygar, Petr Brodský
Odpověď první: Nejprve technická poznámka: velkými dalekohledy vidíme galaxie až do stáří 500 milionů let po velkém třesku. 500 tisíc let po velkém třesku byl ještě vesmír příliš žhavý na to, aby v něm mohly vznikat hvězdy a galaxie. Stáří vesmíru není určováno z nějakých...

Nevšední obrazová sbírka

str. 520 | Martin Bohatý
Je nepochybně záslužným počinem, že se pracovníkům geologicko-paleontologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně RNDr. S. Hrdličkové a RNDr. R. Gregorové, Ph.D., podařilo vydat atraktivní a historicky cennou publikaci Paleontologické nástěnné tabule a krajiny/Palaeontologische...

Spermie jsou jako úhoři, plavou „proti proudu“ k vajíčku

str. 513 | František Vyskočil
Dostali jsme několik tematicky spojených otázek, v nichž se rodiče i zvídaví nerodiči zajímají, jestli se při ovulaci uvolňují vajíčka střídavě z pravého a levého vaječníku, jestli po ejakulaci spermie směřují jen k tomu vejcovodu, v němž je uvolněná samičí zárodečná buňka, a jak je...

Příčiny vzniku nádorového růstu

str. 514 | Jan Svoboda
Zásadní přínos pro hlubší poznání nádorového procesu představovalo poznání genů, jejichž aktivace může spustit vznik nádorů nebo se na něm ve většině případů podílí. Určení těchto genů, které byly nazvány onkogeny, nám přinesla molekulárně-biologická analýza nádorotvorných...

Stále nejasný původ želv

str. 467 | Pavel Duda
Přes mimořádné úsilí věnované studiu evoluce a systému vyšších obratlovců zůstává původ a taxonomické zařazení želv předmětem sporů. Želvy se vyznačují kombinací vysoce odvozených a zdánlivě primitivních znaků. Jejich výrazně modifikovaná tělesná stavba neposkytuje mnoho indicií...

Kariérní řád u mravenců

str. 468 | Jiří Patočka
Nejen lidé, ale i mravenci mají svou životní kariéru, která je podmíněna sociálním způsobem jejich života a velmi složitou sociální organizací. Na počátku života vykonávají dělnice mravenců funkci pečovatelek a starají se o vajíčka a o královnu. Později přebírají funkci sanitářek a...

Důležitost vzácnosti

str. 469 | Irena Šímová
Z obrovského množství druhů, které tu s námi na Zemi žije, je drtivá většina vzácná (Vesmír 88, 784, 2009/12), často reprezentovaná jen několika jedinci. Z toho logicky plyne, že když některý druh na světě vymře, bude to s největší pravděpodobností právě druh vzácný. Což by možná...

Sibiřský stín ve službách permafrostu

str. 470 | Jiří Lehejček
Mezi mnoha zprávami o akcelerujících změnách klimatu dorazila nedávno ze Sibiře jedna jdoucí proti proudu. Areál osídlený křovinami tundry se v důsledku oteplování zvětšuje a současně se posouvá směrem k severu. To přináší významnou změnu v saldu energie, kterou si aktivní povrch vyměňuje...

Chagasova nemoc: čas prolomit mlčení

str. 486 | Jiří Patočka, Václav Burle
Chagasova choroba patří k jedné z nejopomíjenějších nemocí na světě. Podle současných odhadů Světové zdravotnické organizace žije na světě 10–15 milionů infikovaných osob, z nichž ročně umírá asi 14 000 lidí. Ve většině zemí je nemoc přenášena hlavně krev sajícím hmyzem (zejména...

Skrytý půvab klasifikace

str. 504 | Petr Pokorný
Pro většinu geologů je holocén cosi zhola nezajímavého. Už samo to slovo znamená něco jako „úplná současnost“. Tak jakápak geologie! Přesto zájem o holocén roste. Jistě to bude proto, že v něm žijeme, že je to „naše“ geologické období. Termín holocén poprvé použil v roce 1867...

Proč jsou v mezihvězdném prostoru molekuly, které tam nemají co dělat?

str. 469 | Jan Kadlec, Jiří Patočka
Položili jste si někdy otázku, jak se mohly některé molekuly vytvořit ve vesmíru, který by pro průběh příslušných chemických reakcí měl být příliš chladný? Jedna z teorií předpokládá, že reakce mezi atomy mohou proběhnout, když se přichytí na obalu kosmického prachového zrnka. To by...

Nový pohled na „Velké umírání“

str. 467 | Jiří Patočka
Přibližně před 251 milionem let, na přelomu permu (konec prvohor) a triasu (začátek druhohor), zažila Země obrovský masový zánik rostlin a živočichů, známý jako „Velké umírání“ (Great dying). Země tehdy v krátkém časovém období ztratila více než 90 % všech mořských rostlin a...

Kancelářská budova, skladiště a obchodní dům firmy ASO v Olomouci

str. 522 | Jakub Potůček
Příběh elegantní funkcionalistické budovy, respektive souboru hospodářských budov firmy Ander a syn Olomouc (ASO) s kancelářemi a skladišti se začal odvíjet počátkem třicátých let. V roce 1931 vypracoval brněnský architekt Bohumír F. A. Čermák (1882–1961) projekt první, pětipodlažní...

Staří dobří sekáči

str. 501 | Martin Minařík
Paleontologie si už dávno nevystačí s kladívky a preparačními nástroji. Stejně jako ostatní obory poslední dobou prodělala značný pokrok, mimo jiné v oblasti nedestruktivní analýzy fosilií. Drahocenné vzorky tak již mnohdy není nutné pro pořízení 3D rekonstrukce složitě dobývat z horniny,...

Pod svetelnou maskou

str. 482 | Peter Vršanský
Svetielkovanie je prastarý spôsob komunikácie, obrany a útoku organizmov. Vzniklo v mori ako vedľajší produkt antioxidačných reakcií. Dnes táto reakcia luciferínu, luciferázy, kyslíku a zdroja energie slúži na viac ako 20 rôznych účelov. Treba podotknúť, že luciferín je veľmi široký pojem,...

Mořští ježci se vyrovnávají s okyselováním oceánů

str. 469 | Jiří Patočka
Okyselování oceánů je obvykle spojováno s globálním oteplováním a se zvyšováním obsahu oxidu uhličitého v mořské vodě ze spalování fosilních paliv. V důsledku tohoto jevu dochází v oceánech ke změnám v zastoupení živočišných druhů. Mořští biologové se obávají ekologické...

Záhada bielych tigrov rozlúštená!

str. 462 | Peter Mikula
Biele tigre (nejde o albínov) sú súčasťou prirodzenej genetickej variability tigrov, patria k vzácnemu variantu tigrov bengálskych (Panthera tigris tigris), ktoré obývajú indický subkontinent. Vo voľnej prírode boli biele tigre sporadicky spozorované niekoľkokrát, najstarší údaj pochádza zo 16....

Změny klimatu způsobí chaos v bankách

str. 468 | Miroslav Zeidler
Půdní banky semen mají pro většinu rostlinných populací v mnoha ohledech velký význam. Jde o zásobu semen v půdě, jejichž klíčení je vlivem dormance rozloženo do několika následujících vegetačních sezon. V mnoha případech taková semena slouží k vyrovnávání fluktuací produkce semen mezi...

Zoologická zahrada, povodně a klimatické plánování města

str. 490 | Václav Cílek
Na rozhraní května a června jsem se shodou okolností tři týdny pohyboval v terénech různých částí Čech. Tak se stalo, že jsem zachytil nástup povodně, její kulminaci i náběh na druhý vrchol. Terénní práce pro mne skončily, když jsem se po několikahodinové cestě podél řeky v hustém dešti...