Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2012

Vyšlo 04. 10. 2012

Nové dojmy ze starých knih

str. 547 | Stanislav Vaněk
Leží kdesi zasuty v zaprášených regálech a skoro nikoho nezajímají. Proč taky – v době, kdy aktuální už není informace, která nese datum z minulého týdne. Naštěstí letitou knihu na webu už také najdete (viz třeba books.google.cz/books), její vůni však neucítíte. Leckdo se leckde ohání...

Co voní a co chutná spermiím?

str. 556 | Jaroslav Petr
Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získala v roce 1994 Linda Bucková spolu s Richardem Axelem za objev čichových receptorů – bílkovinných „antén“, jejichž prostřednictvím zachycují čichové buňky naší nosní sliznice nejrůznější pachy a vůně. Více než tisícovka z celkového počtu...

Tisíc krás symbiózy

str. 558 | Josef Lhotský
Formální náležitosti byly dokonány, úvodní proslovy vyřčeny, a pár dní před začátkem svátku všech sportovců v Londýně tak v polském Krakowě vypukl po třech letech i svátek všech vědců, kteří svůj badatelský zájem, um a lásku věnovali úžasnému fenoménu: symbióze. The International...

Role Wernera Heisenberga v předválečném nacistickém Německu

str. 604 | Filip Grygar
V tragických letech 1938 a 1939 v Evropě nedošlo jen k anexi Rakouska nacistickým Německem, k mnichovské dohodě, ke vzniku protektorátu Böhmen und Mähren a nakonec k vypuknutí druhé světové války, ale také k naprosto zásadnímu civilizačnímu zvratu v technickém pokroku. V prosinci roku 1938 vědci...

Kyslík v karbonu

str. 557 | J. Jelínek, František Vyskočil
Při normálním atmosférickém tlaku 101 kPa (při hladině moře) je ve vzduchu parciální1) (poměrný) tlak kyslíku pO2 asi 21 kPa (v plicních sklípcích trochu méně, asi 13 kPa) a parciální tlak oxidu uhličitého pCO2 0,04 kPa. V plicních sklípcích se rychle ustavuje parciální tlak pCO2 kolem 5,3...

Tetování ve starém Egyptě

str. 562 | Břetislav Vachala
Objev dvou ženských tetovaných mumií v Dér el-Bahrí, pocházejících z doby před 4000 lety, představuje dosud nejstarší spolehlivý doklad tetování, který ze starého Egypta známe. Další dochované hmotné a ikonografické prameny by mohly prokázat existenci tetování i v následujících obdobích...

Vkládá původce Chagasovy choroby svou DNA do lidského genomu?

str. 560 | Pavel Flegontov, Julius Lukeš
Chagasova choroba, působená bičíkovcem Trypanosoma cruzi, je třetí nejrozšířenější parazitickou nemocí po malárii a schistozomóze. Vyskytuje se v tropických a subtropických oblastech Ameriky, kde ji přenášejí krevsající ploštice. Přenos je podivně komplikovanou, a přesto evolučně...

Habešský princ a naše mravy

str. 608 | Hana Librová
Řídí-li se vydavatel zkušeností, že „prodává obálka“, může knize uškodit. Fotografie na obálce „Dobrých mravů“ chce naznačit, že je na trhu další žertovný katechismus společenského chování. Autor knihy Asfa-Wossen Asserate ale nedává šprýmovné návody, jak se chovat ve...

Lidské embryo v perspektivě bioetiky

str. 607 | Marek Vácha
Druhá půle 20. století a začátek století 21. znovu otevřely otázku, o které jsme si mysleli, že je již od Všeobecné deklarace lidských práv úspěšně vyřešená. Jde o zdánlivě banální dotaz, kdo je to vlastně lidská osoba. Na první přiblížení je tato otázka triviální – osobami jsme...

Zadrhávající hodiny

str. 555 | Petr Zouhar
Nepřejídej se na noc, říkají maminky večer a straší děti neklidnými sny. Výživoví poradci ovšem vědí, že pro uzamykání ledniček na noc existují i pádnější důvody. Rozsáhlé studie kvality spánku odhalily, že nepravidelnosti v denním rytmu vedou ke zvýšení rizika obezity a dalších...

On, či ona?

str. 551 | Peter Mikula
Ako sa vyhnúť „nakladačke“ od silnejších samcov a mať z toho ešte aj profit? Originálnu cestu si zvolili samce kane močiarnej (Cyrcus aeruginosus) vo Francúzsku. Tamojšia populácia tohto mokraďového dravca obsahuje až 40-percentný podiel transvestitných samcov. To, že sa im vyplatí vyzerať ako...

Damaní písně

str. 551 | Pavel Hošek
Savčí vokalizace čili zvuky, které savci vydávají, mají často složitou strukturu neboli syntaxi. Běžně se to ví o velrybách, primátech nebo netopýrech, neboť pouze u těchto tří skupin byly hlasové projevy studovány. K zajímavým závěrům však dospěl např. i výzkum u damanů skalních...

Hospodářský systém terra preta

str. 596 | Zdeněk Vašků
Tímto textem chci poukázat na silně kontrastující skutečnost, že v řadě (dříve nazývaných) „zemí třetího světa“ by precizně zvládnutá rostlinná výroba stěží mohla být zmíněna ve výše uvedeném výčtu technologií a činností. Odlesněná půda se v důsledku nepříznivého...

Co je to gen?

str. 600 | Vladimír Vondrejs
Během éry sekvenčních analýz genomů vznikl významný požadavek registrovat geny z jednotlivých genomů podle jednotných zásad. Příklad průběžného řešení registrace představuje např. Wainův článek, který za gen považuje segment DNA, určující fenotyp/funkci, a v případě, že funkce není...

„Noemova archa“ pod Araratem

str. 583 | Václav Cílek
Útvar nazývaný a někdy považovaný za Noemovu archu se nalézá ve východním Turecku u vesnice Telceker zhruba 2 km od íránské hranice. Leží v obrovském proudovém sesuvu, který je asi 3 km dlouhý, až 400 m široký a sestupuje zhruba o jeden výškový kilometr. Útvar byl odkryt velkým...
Diskuse: 1

Management požárů

str. 554 | Pavel Hošek
Dřeviny odolné vůči požárům mohou regulovat své přežívání na místech, která jsou často vystavena ohni. Cypřiš Callitris intratropica je až 30 metrů vysoký strom, který se vyskytuje v savanách severní Austrálie. Jednotlivé stromy rostou buď samostatně, nebo častěji v malých skupinkách...

Zničení záchranné stanice pro okapi v Epulu

str. 554 | Jan Robovský
Demokratická republika Kongo (dále jako DRC) je přírodním bohatstvím včetně nerostných surovin nesmírně oplývající země. Toto bohatství láká různé skupiny lidí, kteří si chtějí část urvat pro své sobecké záměry. Vnitřně nejednotný stát je navíc obklopený i dalšími nestabilními...

Halogenová vazba

str. 552 | Michal Kolář
Říká se, že protiklady se přitahují. I chemik, studující stavbu biomolekul, často použije tuto jednoduchou poučku, týkající se ovšem v jeho případě nabitých atomů. Od základní školy platí, že dva souhlasné náboje se odpuzují, pokud ovšem nejde o zvláštní druh nekovalentní interakce –...

Prasloní stopy a sloní socialita

str. 551 | Jan Robovský
Kdybychom nenašli doklady o kladení vajec u dinosaurů a jejich následné péči o ně, měli bychom je odhadnout při fylogenetickém mapování vejcorodosti a péče o potomstvo u „plazů“, neboť dinosaurům příbuzní krokodýli a ptáci o nakladená vajíčka a vyklubaná mláďata pečují. Jakýkoliv...

Sokolovna v Litovli

str. 610 | Vendula Jurášová, Jakub Potůček
Letošní rok se nese ve znamení sportu a tělesné kultury. V Londýně se již potřetí uskutečnily olympijské hry a nejstarší český tělocvičný spolek Sokol si připomněl stopadesátileté jubileum. Se stavbami, které pro svou činnost Sokol i další české nebo německé sportovní kluby stavěly, se...

Jak moc zvláštní je kormorán galapážský?

str. 553 | Jan Robovský
Galapážské ostrovy jsou proslavenou přírodní laboratoří, která značnou měrou přispěla k formulaci evoluční teorie Charlese Darwina. Hostí vskutku pozoruhodné tvory – třeba obrovité želvy, mořského leguána, „pěnkavy“ a jiné pěvce snad se všemi možnými variacemi zobáků a velikostí,...

Astronomové loví meteority se vzducholodí

str. 551 | Stanislav Mihulka
Poblíž Sutter’s Mill v Kalifornii, význačného místa, kde v zimě roku 1848 vypukla kalifornská zlatá horečka, dopadl 22. dubna 2012 meteorit. Nebyl to přitom ledajaký kosmický balvan, ale uhlíkatý chondrit, čili jen vzácně nalézaný typ kamenného meteoritu, který obsahuje více než 0,2 % uhlíku...

Neobvyklý metabolismus

str. 553 | Pavel Hošek
Olavius algarvensis je máloštětinatec čili živočich ze stejné skupiny jako třeba žížala nebo nítěnka. Žije ve dně pod porosty mořských trav nedaleko italského ostrova Elba. Je to prostředí velmi chudé na živiny. Olavius nemá trávicí soustavu, proto hostí pod pokožkou svého těla pět druhů...

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

str. 550 | Ivan Boháček
Při udělování cen Učené společnosti dne 19. 5. 2008. Snímek © Luděk Svoboda. Prof. Miloslav Petrusek je letošním laureátem ceny nadace VIZE 97 Václava a Dagmar Havlových. Převzetí ceny a symbolické berly sv. Vojtěcha v den Havlových narozenin (5. 10.) se již nedožil. Při této příležitosti...

Jaroslav Drobník

str. 550 | Jaroslav Petr
Nestor české biotechnologie vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze, kde působil až do roku 1971. V roce 1957 se tu stal vedoucím izotopové laboratoře a v roce 1959 vedoucím oddělení biofyziky. Soustředil se na účinky záření na dědičnou informaci a na...

MUDr. Jan Bureš, DrSc., FNAS

str. 550 | František Vyskočil
Jeden z nejúspěšnějších českých fyziologů paměti a průkopník mozkové elektrofyziologie celý život zkoumal podstatu paměti u pokusných laboratorních zvířat a u člověka. Zjistil, jak vlna šířící se deprese v mozkové kůře dočasně zhoršuje paměť a jak se informace uchovávají i v...

Viry v roli ochránců korálových útesů

str. 551 | Stanislav Mihulka
Koráli sice na pohled vypadají vcelku bytelně, ve skutečnosti je ale sužuje celá řada protivenství. Mimo jiné trpí mnoha infekcemi, houbovými, virovými a především bakteriálními. Devět procent porostů šestičetného korálu útesovníku plástvového (Favia favus) infikovala gamaproteobakterie...

Včely na transatlantické cestě

str. 549 | Vladimír Krno
Prvá veta Jany Smrčkovej znie: Včely jsou blanokřídlou skupinou, která vznikala v návaznosti na diverzifikaci kvetoucích rostlin ve svrchní křídě nedlouho předtím, než se začala lámat Gondwana do velkých pevninských mas. Rozpad Gondwany začal niekedy v mladšej (svrchní) jure. Takže asi správne...

Četli jsme...

str. 549 | Václav Hořejší
V posledních letech se ve vzrušených diskusích kolem hodnocení českého výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) s velkou frekvencí objevuje pojem „kafemlejnek“. Je tak posměšně označován před několika lety vládou oficiálně přijatý systém, ve kterém je každému výsledku (vědecké publikaci,...

Friedrich Justin Bertuch

str. 579 | Jan Kozák, Radim Vondráček
Obrazové knihy pro poučení a potěchu Osvícenské teorie poznání, kladoucí důraz na lidskou zkušenost a smyslově konkrétní vnímání světa, vedly v 18. století ke vzniku nových učebních a vzdělávacích pomůcek, naplňujících dobovou ideu názornosti. Vedle školních modelů a závěsných...

Mauritia flexuosa očima Amazonie?

str. 576 | Lukáš Huml
V rozvojových zemích jsou lékařská péče a cílené potravinové doplňky pro venkovské obyvatele těžko dostupné. Nejkritičtější se zdá být situace v Africe a Asii, ale nejinak je tomu i v peruánské Amazonii, kde téměř polovina venkovských dětí do 5 let trpí chronickou podvýživou. V tomto...

Změna klimatu a migrace

str. 570 | Robert Stojanov, Barbora Duží
Migrace obyvatel patří mezi nejdynamičtější procesy v lidské společnosti. Počet mezinárodních migrantů dosáhl r. 2010 zhruba 214 milionů (3 % světové populace), což je o 38 milionů více ve srovnání s odhady pro rok 2000. Podíl mezinárodních migrantů na světové populaci přitom zůstává...

Archeologie údolní nivy

str. 566 | Jiří Macháček
V časopise Vesmír byly v poslední době otištěny dva články věnované vývoji nivy řeky Moravy.1) Autoři – jeden chemik, dva geologové – zaměřili svoji pozornost na rekonstrukci chování lokálního říčního systému v oblasti tzv. Strážnického Pomoraví. I když se články zabývaly celou...
Diskuse: 2

Hřib satan

str. 574 | Jiří Patočka, Václav Burle
Hřib satan (Boletus satanas) je houba z čeledi hřibovitých, opředená mnoha lidovými pověrami a báchorkami. Jednou z nich je i jeho pověstná jedovatost, které zřejmě vděčí i za své druhové jméno. Ve skutečnosti však není až tak jedovatý, jak se o něm povídá. Díky této pověsti si každý...

Vakcíny pěstované v rostlinách

str. 594 | Noemi Čeřovská
Vakcinace (očkování) proti infekčním nemocem je efektivní prostředek ochrany zdraví. Současné klasické vakcíny jsou založeny na použití oslabených nebo mrtvých patogenů, což může nést riziko zvratu oslabeného patogenu do agresivní formy. V poslední době se začínají stále více uplatňovat...