Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 5 / 2012

Vyšlo 03. 05. 2012

Publikovat či Nepublikovat

str. 251 | Ivan Boháček
Přes doporučení některých členů redakční rady „nepublikovat“ jsme nakonec do tohoto čísla zařadili ne právě laskavé zamyšlení autorů Dagmar Dreslerové, Alžběty Danielisové a Petra Kuneše nad knihou „Neklidné časy“ autora Petra Pokorného. Zamyšlení kromě toho, že vznáší...

Asistované přežívání, nebo asistované invaze?

str. 291 | Petr Pyšek
Britský ekolog Chris Thomas v článku v loňském květnovém čísle časopisu Trends in Ecology and Evolution poukazuje na to, že řada druhů je ohrožena klimatickými změnami a pro endemické druhy s omezeným areálem může být nepřekonatelným problémem uniknout rozšířením do jiných oblastí s...

21 přikázání forenzní biologie a genetiky

str. 262 | Daniel Vaněk
Nepřehlédneš! Na zkoumaných předmětech nesmíš přehlédnout biologickou stopu, protože biomateriál, který nenajdeš, popřípadě špatně zajistíš, má nulovou informační hodnotu. Nezkontaminuješ! Stopa, kterou při zajišťování kontaminuješ cizorodou DNA, má nižší nebo nulovou...

Otec mikroklimatologie

str. 263 | Vladimír Krečmer
V květnu 1882 náhle opustil tento svět profesor lesnické vyšší školy v Bělé pod Bezdězem dr. Emanuel Purkyně. Byl starším synem prof. J. E. Purkyně a v mládí rozhodně cílil k univerzitní kariéře. Bránil mu v tom ovšem už tehdy „kádrový profil“ či jeho původ, neboť jeho otec, proslulý...

První test léčby

str. 300 | Jaroslav Petr
Lidské embryonální kmenové buňky byly vytvořeny už na sklonku dvacátého století a stále se na ně nahlíží jako na talentované dítě, které jedněm leze na nervy, zatímco druzí do něj vkládají obrovské naděje, jež se pořád jaksi nenaplňují. I proto vzbudila velkou pozornost studie...

Klima v holocénu proti skleníkové hypotéze

str. 298 | Miroslav Kutílek
Skleníková hypotéza Současná globální klimatická změna má počátek kolem roku 1850. Nemusí být zcela totožná s tímto datem v jednotlivých regionech, je to spíš záležitost konsensu na základě nijak podrobněji nedokumentovaných průměrů. V materiálech IPCC (Intergovernmental Panel on Climate...
Diskuse: 8

Jak jsou na tom české biologické vědy v porovnání s Evropou?

str. 302 | Václav Hořejší, Julius Lukeš
Toto systematicky činí časopis Lab Times (www.labtimes.org/labtimes/about/index.html), cílený především na evropskou vědeckou a studentskou komunitu v oboru věd o živé přírodě. V každém čísle na třech tiskových stranách uvádí komplexní hodnocení vybraného přírodovědeckého oboru (viz...

Nedokončené příběhy

str. 305 | Dagmar Dreslerová, Alžběta Danielisová, Petr Kuneš
Neklidné časy mají velký potenciál být zajímavou publikací seznamující veřejnost s vývojem středoevropské přírody a krajiny. Pohled z rozmezí několika oborů, přinejmenším botaniky, archeologie, paleoekologie a geologie, je pro takový záměr výbornou volbou. Dlouholetá zkušenost v oboru...

Jako ten viselec...

str. 307 | Petr Pokorný
Nebývá zvykem, aby autor takto veřejně reagoval na recenzi svojí knihy. Výše publikovaná stať kolegů D. Dreslerové, A. Danielisové a P. Kuneše ale není typickou recenzí. Osciluje mezi dvěma žánry – odborným zhodnocením knihy a jakousi veřejnou obžalobou. Na tomto místě mi půjde výhradně o...

Šindelovník severský

str. 250 | Jiří Patočka, Václav Burle
Šindelovník severský (Climacodon septentrionalis) je parazitická dřevokazná houba, která je u nás prakticky neznámá, a to i mezi houbaři. Je poměrně vzácná a neroste všude. Pokud houbař nezvedne oči od země, nemusí ji vidět. Plodnice rostou na stromech, nejčastěji javorech nebo bucích, někdy...

Miniaturní hmyz má bezjaderné neurony

str. 257 | Oldřich Nedvěd
Běžný hmyz se nám lidem zdá maličký, a to přitom většina lidí nezná skutečné trpaslíky, jejichž tělo v dospělosti nedosahuje ani jednoho milimetru. Podrobně je prozkoumána anatomie několika druhů brouků s velikostí těla okolo 0,7 mm, u nichž nervová soustava zaujímá velkou část těla,...

Zelený čaj může maskovat doping testosteronu

str. 257 | Jiří Patočka
Odhalit zneužití testosteronu v dopingu není jednoduché, protože tento steroidní hormon se přirozeně vyskytuje u mužů i u žen. Za nejspolehlivější test je považováno měření poměru glukuronátů testosteronu a jeho metabolitu epitestosteronu v moči. Glukuronidaci obou steroidů katalyzuje enzym...

Měňavá třetihorní vřetenuška

str. 258 | Jana Smrčková
Na křídlech motýlů lze pozorovat jedny z nejzářivějších a nejkrásnějších barev v přírodě. Barevný vjem nejčastěji vzniká absorpcí a selektivním odrazem části světelného spektra. Takzvané strukturální barvy se ale vytvářejí při lámání světla na pravidelné struktuře s velikostí...

Nový lék proti cystické fibróze – ale pouze pro Kelty

str. 259 | Marie Lipoldová
Koncem ledna 2012 schválil americký úřad pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug Administration) nový lék Kalydeco (ivacaftor/ VX-770), který vyvinula společnost Vertex Pharmaceuticals.1) Je to první lék, který opravuje funkci bílkoviny kódované genem CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance...

Když dva dělají totéž, není to totéž

str. 261 | Petr Heneberg
Geneticky identické buňky shodného typu se svými vlastnostmi jedna od druhé odlišují. Pro lepší představivost si tuto situaci můžeme připodobnit k jednovaječným dvojčatům – jsou rovněž geneticky identická, vypadají podobně, ale nejsou zcela zaměnitelná. Na buněčné úrovni bylo ale...

Gender neboli genus

str. 260 | Petr Fidelius
Ve společenských vědách ustavil se u nás v devadesátých letech (s jistým zpožděním) zvláštní obor, anglicky nazývaný Gender studies. Před zainteresovanými badateli (či spíše badatelkami) vyvstala naléhavá terminologická otázka, jak se v češtině vypořádat s pojmem...

Jak může zemní plyn prospět budoucí udržitelné energetice

str. 283 | Oldřich Petržilka
Přestože „plynová krize“ v lednu 2009 neměla v naprosté většině případů kritické dopady, poškodila – v podstatě velice iracionálně – image zemního plynu jako energetického média. A to dokonce nejen ve východních částech EU, ale celosvětově. Vnímají to plynárenské společnosti i...

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 4

str. 254 | Václav Cílek
Kompenzační cyklus násilí (Alain Corbin): na jedno násilí reagujeme jinou, obvykle opožděnou formou násilí. Dav si pamatuje nespravedlnost a útisk a nepromíjí. Potřeba vrátit ránu však bývá silnější než spravedlnost a běžně dopadá na nějaké náhradní viníky, kteří s tím měli jen...

K čemu je dobrý laserový zmizík

str. 255 | Jiří Patočka
Julian M. Allwood z Univerzity v Cambridgi a jeho doktorand David Leal-Ayala vyvinuli metodu, která umožňuje pomocí paprsku zeleného laseru odstranit z papíru tisk z laserových tiskáren. Tmavá barva zelené světlo dobře pohlcuje, ohřívá se a nakonec vypaří. Celulózová vlákna, která jsou hlavní...

Plži mohou cestovat po světě v ptačích vnitřnostech

str. 258 | Jiří Patočka
Nález živých plžů v trusu ptáků vedl Caspera van Leeuwena z nizozemského Institutu pro ekologii ve Wageningenu k hypotéze, že někteří mohou přežít v ptačích vnitřnostech podobně jako semena některých rostlin (endozoochorie) a být tak přepraveni na značnou vzdálenost. Aby svou hypotézu...

Pohlavní dimorfismus ve vnímání hlasu

str. 256 | Petr Heneberg
Pěvci jsou známi svou dobře vyvinutou schopností komunikovat pomocí komplexních hlasových signálů (zpěvu), kdy dokáží rozpoznávat hlasové projevy cizích jedinců stejného druhu a zároveň jsou schopni svůj zpěv měnit a zdokonalovat ho napodobováním těchto jedinců, anebo dokonce napodobováním...

Jak rozbalit partnerku?

str. 255 | Ivan H. Tuf
Ačkoliv na pultech knihkupectví řada populárních titulů ve svém názvu nabízí řešení, jak sbalit partnerku, některá zvířata řeší opačný problém. Příkladem mohou být mnohonožky řádů Glomerida (svinule) a Sphaerotheriid, který dosud nemá české jméno. Některé z nich dorůstají...

Původ rakoviny tasmánských čertů odhalen

str. 257 | Pavel Duda
Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii), zvaný též tasmánský čert, je největším přežívajícím dravým vačnatcem. Populace ďáblů zažila v uplynulých letech prudký pokles, za což může nakažlivá forma rakoviny, šířící se jeho populací (viz Jan Robovský, Vesmír 84, 315, 2005/6). Tato...

Divoké zvíře drážděné okovanou holí

str. 294 | Václav Cílek
Hřbitov, v. v. i. Paul Hoffman ve své přednášce na massachusettské technice1) o dvousetletém objevování skleníkového jevu uvedl, že si vede statistiku o tom, kolik vědců souhlasí s výzkumy, které ukazují, že koncem proterozoika byla Země nejméně dvakrát zcela pokrytá ledem (Snowball Earth,...

Mnohobuněčné bakterie a jejich projevy

str. 270 | Irena Pátková
Všichni tvorové v biosféře jsou do různé míry vnořeni do složité a proměnlivé sítě ekologických (symbiotických) vztahů; na jedné straně síť neustále moduluje jejich životaběh, na straně druhé sama jejich existence pozměňuje síť. Ontogeneze čili utváření mnohobuněčného, druhově...

Na co létá moucha?

str. 266 | František Vyskočil
Výrazné učitelské osobnosti jsou jako epigenetické značky1) které spouštějí, ovlivňují nebo naopak inaktivují schopnosti dřímající v myslích žáků a studentů přesně tak, jako jsou modifikovány naše geny, namotané ve formě DNA na histony v jaderném chromatinu. Když učitelův...

Venuše přejde přes Slunce

str. 290 | Michal Švanda
Podmínky vzniku O přechodu (tranzitu) tělesa přes sluneční disk mluvíme v okamžiku, kdy je úhlová vzdálenost tranzitujícího tělesa od středu slunečního disku menší než zdánlivý úhlový poloměr slunečního disku. Obě veličiny závisí na poloze pozorovatele. Z geometrických důvodů je...

Krym – riviéra v zemi Tatarů

str. 278 | Antonín Krása
K severnímu pobřeží Černého moře zavítal ze čtenářů Vesmíru zřejmě málokdo. Je to přitom zajímavá oblast nejen geograficky, ale zejména historicky a kulturně. Poloostrov Krym je místem, kde se mísí vlivy střední Asie s východní Evropou, kde turisty mezi letovisky vozí trolejbus a kde...

Kolonie kvasinek jsou malé šperky

str. 276 | Vladimír Vondrejs
V koloniích mikrobů vidí biologové předchůdce mnohobuněčných organismů. U buněk uvnitř kolonie lze zaznamenat určitou míru specializace, dělby práce, komunikace, a dokonce spolupráce. Kolonie jako celek vzniká z jedné nebo několika buněk, roste, zvětšuje se, tvaruje se, až později růst...

Stojí za nepoměrem v rasově smíšených manželstvích odlišné vnímání obličejové atraktivity mužů a žen?

str. 255 | Pavel Duda
Je dobře známo, že manželé jsou si v řadě fyzických, osobnostních i kulturních rysů podobnější, než by odpovídalo pouhé náhodě (viz např. Štěrbová a Valentová, Vesmír 91, 108, 2012/2). Rasová příslušnost patří k těm znakům, o kterých to platí beze zbytku. Manželství, v nichž...

K prezentaci Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s.

str. 253 | Jaroslav Drobník
V padesátých letech minulého století jsem otevřel na Přírodovědecké fakultě UK jednu z prvních radioizotopových laboratoří a pořádal izotopové kurzy pro externí frekventanty. Mnoho kolegů, zejména ze zdravotnictví, dostalo na základě jejich absolvování svolení k nákupu radioaktivních...

Ad Opukový fenomén

str. 253 | Jiří Kubásek
S chutí jsem si přečetl článek pana docenta Jana Vítka: Opukový fenomén. Vždyť tam byla Choceň – mé rodné město – se svou skalní přírodní rezervací Peliny uváděna jako ukázkový příklad! Opukový fenomén jistě zasluhuje – vedle pískovcového či krasového fenoménu – svůj název....

Paul Engelmann, Vila Vladimíra Müllera v Olomouci, 1927–1928

str. 310 | Jakub Potůček
Vedle českých a německých architektů pracovali v meziválečné Olomouci samozřejmě i projektanti židovského původu. Jedním z nich byl zdejší rodák Paul Engelmann (1891–1967), bratr Petera Engelmanna, břitkého karikaturisty Krausovy vídeňské revue Die Fackel. Po absolvování místní reálky...