Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 12 / 2011

Vyšlo 08. 12. 2011

Slovo roku

str. 671 | Veronika Maxová
Které české slovo se stane slovem roku, budeme znát až koncem prosince a zvolí ho čtenáři Lidových novin. Redakce ho definuje jako „slovo, které bylo v uplynulých dvanácti měsících nejen nejužívanější, ale také minulý rok dění v Česku nejlépe charakterizuje, případně vystoupilo z...
Diskuse: 2

Co je to gen?

str. 685 | Vladimír Vondrejs
Za vznik nového vědeckého oboru se obvykle pokládá formulace několika základních zákonů a vytvoření základních pojmů, které později vedou k vzniku terminologie, dovolující nám o novém oboru mluvit a dále jej smysluplně rozvíjet. Často se obsah pojmů ještě dlouho upřesňuje a používané...

DNA v Poslanecké sněmovně

str. 684 | Daniel Vaněk
Budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se stala dne 11. 10. 2011 místem konání konference „Legislativa testování DNA“. Velká část organizace této akce, jež proběhla pod záštitou poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové, ležela na bedrech britského velvyslanectví v Praze. Cílem...

Konečně terapeutické klonování?

str. 721 | Jaroslav Petr
Terapeutické klonování je příslibem pro léčbu mnoha závažných onemocnění i pro zhojení následků těžkých úrazů. ALE většina lidí k němu přistupuje přinejmenším s despektem a v nejednom případě i s nechutí a opovržením. Složitý komplex technik se podařilo zvládnout u zvířat...

Dobrá byrokracie jako „životní problém demokracie“?

str. 680 | Miloslav Petrusek
Skandál související s politickou angažovaností ministerského úředníka Ladislava Bátory vyvolal sice všeobecnou pozornost, nikoliv ovšem ve společenskovědní komunitě, ačkoliv jde o případ exemplárně obecně sociologický. Lze na něm totiž přesvědčivě (aniž vstupujeme do poněkud nechutných...

Diváctví a soutěžení

str. 726 | Zdeněk Kratochvíl
Za minulého neblahého režimu jsme si dělali srandu ze „socialistické soutěže“ a z každoročního žňového „boje o zrno“, až jsme se ocitli uprostřed „soutěží“ pořádaných obchodními řetězci a uprostřed bojů o zrno finanční, dokonce i ve vědě, ba i ve filosofii. Třeba uprostřed...

Co zaznamenal sedimentární archiv ve Strážnickém Pomoraví

str. 708 | Tomáš Matys Grygar
Sedimentární archivy Slovo „archiv“ označuje soubor dokumentů zachycujících minulost nebo budovu, kde jsou takové dokumenty uloženy. V posledních letech se tohle slovo používá také pro sedimenty, které odrážejí vývoj dřívějšího prostředí, popřípadě místa jejich uložení. Změny...

Pro ego vlasti, pro ego vlastní – šestý kontinent

str. 719 | František Houdek
Za mladých let dostala se mi do ruky kniha Aliny a Czeslawa Centkiewiczových Roald Amundsen. Shltal jsem ji bez dechu a – řečeno s klasikem – „ještě ji mám schovanou“. Cesta na jižní pól je tam vylíčena podrobně a já si dodnes pamatuji na „gentlemanský“ předsedův přípitek při...

Zvířecí oběti na oltář víry

str. 675 | Ivan H. Tuf
Intenzita závazku se obvykle prokazuje mírou odříkání, utrhování si od úst, přinášení obětí. Loajální zaměstnanec bez reptání pracuje přesčas, nejvěrnější fanoušci doprovázejí své sportovní hrdiny na opačný konec světa, zamilovaný muž kupuje dívce svého srdce za poslední peníz...

Spása pouštních plazů, nebo bič proti obžerství?

str. 679 | Petr Zouhar
Trable s dusíkem V čem spočívá důležitost této molekuly? Je to odpadní forma metabolismu dusíku. Zbavovat se dusíkatých látek je zejména pro suchozemské živočichy poměrně náročná a nákladná záležitost. Např. od aminokyselin by zjevně bylo nejjednodušší odštěpit jejich aminoskupinu a...

Signály nebezpečí

str. 682 | Václav Hořejší
Letošní Nobelova cena za „fyziologii a lékařství“, jak zní oficiální název, byla rozdělena mezi tři imunologické badatele, kteří si to nepochybně zasloužili – Bruce A. Beutlera (University of Texas), Julese A. Hoffmanna (CNRS Štrasburk) a Ralpha M. Steinmana (Rockefeller University, New York)....
Diskuse: 1

Podvodníci podvádějí sami sebe

str. 675 | Štěpán Bahník
Podvodné chování vede často k zisku podvádějícího na úkor oběti. Bohužel ne vždy bývá podvodník potrestán. Malou útěchou čestným lidem tak alespoň může být výsledek nového výzkumu, který ukázal, že podvodníci kromě ostatních klamou i sami sebe. Pro studium podvádění a sebeklamu...

Souvisí „nelétavost“ zemoleza s ostrovní izolací?

str. 675 | Jan Robovský
Novozélandští zemolezové (rod Mystacina) představují svébytnou linii letounů, která se kromě jiného vyznačuje omezenými létacími schopnostmi. Svou „nelétavostí“ se přidávají k řadě novozélandských nelétavých ptáků včetně papoušků nebo třeba dnes už vymřelých lelků. Nový...

V Africe již nerostou žádné akácie

str. 677 | Pavel Hošek
Deštníkovité koruny akácií v zapadajícím slunci – to je ikonický, notoricky známý obrázek ze savanových ekosystémů Afriky a Austrálie. Staly se symbolem obou kontinentů. Rod Acacia popsal již r. 1773 botanik Carl Linné podle afrických exemplářů. Typovým druhem rodu se stala A. nilotica. V...

Kaloni a lidé

str. 676 | Pavel Hošek
Lov divokých zvířat pro maso ohrožuje po celém světě mnoho druhů. Kaloně loví lidé v řadě zemí starého světa, ale obzvláště ohrožené jsou populace tropických druhů, neboť se jen pomalu rozmnožují a tlak lovců je v těchto krajinách značný. Velcí plodožraví letouni jsou význačnými...

Ve zkratce

str. 678 | Ivan Boháček
Kolísání rotační osy Země Laserový gyroskop již dávno není novinkou. Nalezl uplatnění v navigačních zařízeních od letadel až po turistiku. S myšlenkou měřit pomocí laserového gyroskopu nepravidelnosti v rotaci Země přišel před více než 15 lety Ulrich Schreiber. Tehdy ho všichni...

Viry pro 21. století

str. 731 | Stanislav Vaněk
Český rozhlas Leonardo a časopis Vesmír uspořádaly 19. října 2011 veřejnou besedu v HUB Praha (Drtinova 10, Praha 5). Hosty byli doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (odborník na problematiku HIV/AIDS a vysoce nebezpečné nákazy, Klinika infekčních nemocí 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Na...

Proč je v noci tma

str. 729 | Petr Brodský
Peter Zamarovský vtipně využil záhadu noční tmy jako detektivní tajenku, s jejíž pomocí nenásilně donutil čtenáře, aby s napětím sledoval obsažný výklad dějin filozofické i astronomicko- fyzikální kosmologie, který se čte jako kvalitní detektivka s rozluštěním na samém konci. Otázka...

Civilizace formy

str. 723 | Marek Vácha
 V teoretických textech intelektuálů a v učebnicích lékařské etiky se zdůrazňuje princip autonomie, podle kterého má každý pacient právo na svobodnou volbu lékaře, má právo být architektem vlastní terapie etc., přičemž se nevysloveně předpokládá, že každý dospělý svéprávný...

Pakalova hrobka je astronomicky orientovaná

str. 712 | Jaroslav Klokočník
Vládce Pakal (K’inich Janaab Pakal čili Velký sluneční štít) panoval v mayském městském státě Palenque od dvanácti let až do své smrti. Zemřel údajně v osmdesáti letech r. 683/787.1) Jeho hrob je uvnitř pyramidy s Chrámem nápisů na centrálním náměstí v Palenque (obr. 1). Uvnitř stavby,...

Filosofie přírodních věd na začátku 21. století

str. 724 | Boris Cvek
Slavnému autoru Feynmanových přednášek z fyziky (Fragment 2000) bývá přisuzován výrok, že filosofie vědy je vědcům asi stejně užitečná, jako je užitečná ornitologie ptákům. A ačkoli jsem se sám přímo hltavě zabýval filosofií už od gymnaziálních let (dnes i jako doktorand u profesora...
Diskuse: 1

Měsíční baroko

str. 732 | Ondřej Doule
Vesmír: Loni jste dokončil doktorát na Fakultě architektury ČVUT, ale působíte na ISU ve Štrasburku. Ondřej Doule: Měl jsem nabídky ve Francii na výzkum i doktorát, ale chtěl jsem udělat doktorát doma trochu z vlasteneckých důvodů a také proto, že jsem zde studoval. Věnovat se výzkumu v...

Mikropumpa

str. 677 | Ivan Boháček
Ferrofluida jsou koloidní suspenze magnetických nanočástic ve vhodném rozpouštědle (aby nedocházelo k seskupování magnetických nanočástic, přidávají se do roztoku surfaktanty). Leidong Mao a Hur Koser z Univerzity státu Georgia využili vlastnosti magnetických nanočástic k tomu, aby v tekutině...

Proč jsou ženetky v Evropě černější?

str. 676 | Jan Robovský
Afroarabská ženetka tečkovaná (Genetta genetta) byla do jihozápadní Evropy dovezená během maurských tažení patrně kvůli lovu obtížných hlodavců („myší“). U ženetek se tu a tam vyskytují černí, správněji melanističtí jedinci – například u ženetky lesní (G. servalina) v 1,2 %, ž....

Objev Mohorovičičovy diskontinuity

str. 673 | Petr Kolář
Andrija Mohorovičič patří, jistě právem, mezi nejznámější geofyziky. Tuto skutečnost připomenula mimo jiné i instalace pamětní desky v pražském Klementinu, o které referuje článek ve Vesmíru. […] A. Mohorovičič nevybudoval síť seismografů – instaloval jeden na stanici v Záhřebu....

Pytlačení nosorožců nabralo na obrátkách

str. 677 | Jan Robovský
Nosorožci patří mezi nejohroženější zvířata kvůli absurdní a zvrácené oblibě využívání rohoviny nejen na rukojeti jemenských dýk, ale především pro tradiční asijskou medicínu. Podle několika studií by však stejně „zázračné“ léčebné účinky měly mít například také buvolí...

Placenta chrání mozek

str. 675 | Pavel Hošek
Placenta není jen pasivním dodavatelem živin a jakýmsi „bezpečnostním filtrem“ škodlivin. Dokáže také aktivně chránit mozek vyvíjejícího se plodu. Pokud gravidní myši trpí během těhotenství nedostatkem potravy, změní expresi genů čili proces přepisu a překladu genetické informace. V...

„O schizofrenii vzdělancově“

str. 674 | Jan Matys
„Má-li člověk přeplout řeku, stačí si postavit vor nebo malý člun. Má-li se ale vydat na plavbu kolem světa, potřebuje pořádnou loď“. Tato slova napsal maďarský matematik Rényi o matematických teoriích a jejich aparátu; platí to ale i pro jazyk. Pro běžnou konverzaci stačí „SMS-kový“...

Opukový fenomén

str. 704 | Jan Vítek
Některé horniny určují ráz krajiny, vznik specifických tvarů georeliéfu i složení bioty. Pro zdůraznění výjimečnosti těchto území bývá často užíváno slova fenomén. Všeobecně známý je vápencový fenomén, obvykle ztotožňovaný s krasovým fenoménem, vžívá se i pojem pískovcový...

Za hudbou dávných časů

str. 688 | Dagmar Krejčí, Peter Zamarovský
Národ Sumerů, svého času nejvýznamnější starověký národ, zavál na dlouhá tisíciletí pouštní prach. Z povědomí světa se Sumerové vytratili, výdobytky jejich kultury však v skrytu přežily. Aniž by si toho byly vědomy, žily z jejich dědictví mnohé pozdější civilizace. A k dávným...

Bouřka, nebo konvektivní bouře?

str. 694 | Roman Volný
Tyto jevy jsou vázány na oblaky druhu Cb – kumulonimbus a naše znalosti do značné míry vycházejí z pozorování na pozemních stanicích se zaměřením na elektrickou aktivitu (obr. 4). Jejich vznik a vývoj souvisí s konvekcí v atmosféře – procesem, při němž se vyvíjejí v horizontálním rozsahu...

Těšíte se na nové druhy? Jistě přijdou, ale chce to trpělivost…

str. 698 | Petr Pokorný
Jaké je to žít ve čtvrtohorách Na stránkách posledních ročníků Vesmíru byla o čtvrtohorách už vícekrát řeč,1) ale zopakujme si alespoň základní fakta: Zatímco antarktický ledovcový příkrov začal narůstat už před 35 miliony let, na severní polokouli se led ve větší míře objevil až...

Nejen buk, ale i vřetenatka

str. 701 | Vojen Ložek
To, co Petr Pokorný píše o buku a historii jeho rozšíření, téměř doslova platí i pro drobného plže vřetenatku obecnou (Alinda biplicata), který je dnes nejhojnějším zástupcem čeledi závornatkovitých (Clausiliidae) ve střední Evropě, stejně jako buk by byl naší nejhojnější lesní...