Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Vesmír 10 / 2011

Vyšlo 06. 10. 2011

Lesy a hvozdy

str. 539 | Ivan Boháček
Redakce, stejně jako čtenáři, se musí vyrovnat s faktem, že názory odborné komunity bývají také polarizované (viz např. probíhající velké diskuse o kůrovci a o Národním parku Šumava, diskuse o geneticky modifikovaných organismech, diskuse o energetice, …). Je to přinejmenším náznak toho,...

Odlesňování a klima

str. 573 | Jan Pokorný, Petra Hesslerová
Východoafrická Keňa nebyla ani v minulosti nikdy souvisle zalesněna. V nížinách na severu i ve východní polovině země převládají polopouště a suché travnaté či keřovité savany. Pouze hornatá část na západě Keni má klimatické podmínky vhodné pro zapojený vysokokmenný porost. V druhově...

Evoluce na různý způsob

str. 592 | Jan Sokol
Ve svém uvážlivém a dobře promyšleném článku Inteligentní plán upozornil profesor Jiří Vácha1) na nesnáze s evolucionistickým vysvětlením lidského vědomí a následující diskuse ukázala, že filosofické otázky kolem evoluce nejsou ani dalším čtenářům úplně cizí. Rád bych na ni...

Austrálie – lidé, země a zvířena

str. 594 | Filip Jaroš
O Australanech se vypráví jeden nelichotivý vtip: „Víte, jaký je rozdíl mezi jogurtem a Austrálií? Jogurt má opravdovou živou kulturu.“ Po měsících hledání kultury v Austrálii jsem musel dát vtipu zapravdu. Jediným pojítkem národa v tomto směru je sport a mediální kultura šoubyznysu. Na...

Turecké zalesňování

str. 556 | Antonín Krása
Loni v červnu se v turecké Ispartě konala konference zaměřená na duby (The Oak – Ekology, History, Management and Planning II). Bylo to příjemné setkání studentů, vědců i dalších pracovníků z nejrůznějších oborů – botaniky, entomologie, ornitologie, ochrany přírody, lesnictví nebo...

„Kvalitní“ bič na genetiky

str. 551 | Daniel Vaněk
Kvalitu výsledků analýzy DNA limitují množství a stav zpracovávaného vzorku a velmi silně ji ovlivňují postupy a podmínky v konkrétní forenzní laboratoři. Současnou dobu můžeme charakterizovat úsilím směřujícím k implementování prvků kontroly kvality do všech forenzních disciplín....

František Janouch

str. 595 | František Janouch
Viktor Kosťjukovskij: Myslím, že z vědců pociťují svoji společenskou zodpovědnost nejvíce fyzici. Je to vskutku tak? To přece nemůže být náhoda. František Janouch: Je to skutečně tak. Asi je to proto, že fyzika dala lidstvu do rukou možnost sebezničení. Před čtvrt stoletím bylo v arzenálech...

Spojenectví parazitologie s vnitřním nepřítelem

str. 547 | Petr Zouhar
Nejdůležitější milníky moderní tropické medicíny jsou spojeny s hmyzem. Od té doby, co víme, že malárii přenášejí anofelové, spavou nemoc bodalky tse-tse a leischmaniózu koutule rodu Phlebotomus, můžeme si na ně přinejmenším dávat pozor. Tam, kde nemáme k dispozici účinné vakcíny nebo...

Nové možnosti, nové starosti

str. 549 | Jaroslav Drobník
Když lidé přijali, že se druhy živáčků mění – tedy že stájový pinč nebyl stvořen k potěše Evě do ráje – zdálo se, že jejich změny směřují k přizpůsobení se prostředí, případně záměru pěstitele. Darwin tuto prostou představu zkomplikoval postulátem, že změny nikam...

Stopy českých vědců v místě paměti Vídeňské univerzity

str. 588 | Nina Milotová
 K přenosu kolektivní (sociální, historické) paměti1) dochází prostřednictvím různých médií. Kromě ústní či písemné „fixace“ paměti napomáhají jejímu udržení a předávání také obrazy, mezi něž můžeme zahrnout mimo jiné památníky-sochy, veřejné monumenty, náhrobky,...

Jaká je šance sněhových koulí v pekle?

str. 578 | Jakub Horák, Karel Chobot
Natura 2000 – pro mnohého ochranářského biologa i úředníka skoro magické spojení. Představovat ji by bylo přiléváním vody do moře (o nošení dříví do lesa radši vzhledem k tématu článku pomlčíme). Hlavním účelem je pomáhat a chránit nejohroženější evropská stanoviště a...

Od Bolzana k bioetice

str. 598 | Vladimír Vondrejs
Rozvoj molekulární biologie a zejména genového inženýrství způsobily rozruch ve vědecké komunitě i v široké veřejnosti. Vyvolaly nekritický obdiv, ale také násilné protestní činy. Současné možnosti vyzdvihují člověka do pozice, se kterou jsme se dříve setkávali pouze u božstev schopných...

Kde se vzal bůh?

str. 600 | Daniel Jablonski
I když v našem (míněno hlavně českém) kulturním prostředí nemá náboženství takový dopad na společenský život, jako je tomu např. v anglosaském světě, v posledních letech se vlivem multikulturalismu i jiných společensko-politických dějů utvářených zejména globalizací rozvíjí debata o...

Konkurence blízkých jazyků

str. 545 | Ivan Boháček
Odhaduje se, že ještě v této generaci zmizí 90 % ze současných asi 6000 jazyků. Daniel M. Abrams a Steven H. Strogatz sledovali dynamiku vymírání pomocí matematického modelu, který popisoval vymírání velštiny, gaelštiny ve Skotsku, kečuánštiny a několika dalších jazyků pomocí jednoduchého...

Echolokátor z listí

str. 538 | Pavel Hošek
Mnoho rostlin láká své opylovače tvarem a barvou květů. Existuje však rostlina, která vsadila na zvuk a nikoli na světlo. Jmenuje se Marcgravia evenia, roste v kubánských lesích a má zvláštně uspořádané květenství.  Úplně dole visí pohárkovité medníky (nektária) se sladkou tekutinou...

Chemie začíná léčit

str. 542 | Jiří Eisler
F. Houdek píše „...přičemž potenciálně účinné struktury se modelují na superpočítačích metodami kvantové chemie“. Chtěl bych upozornit, že každý čtenář vašeho časopisu se může do těchto výpočtů zapojit na svém počítači přes internet. Miliony počítačů na celém světě...

Toosendanin – antibotulinový lék?

str. 548 | Jiří Patočka, Kamil Kuča
Botulismus je otrava způsobená botulotoxinem (klobásovým jedem). Botulismus postihuje nervový systém a způsobuje dočasnou obrnu různých částí těla, zástavu střevní peristaltiky, ochrnutí dýchacích svalů, dvojité vidění. Následky se objevují asi za 12–36 hodin po požití. Přirozený...

Geny nemohou za naši fyzickou (ne)aktivitu

str. 550 | Petr Heneberg
Pozitivní efekty přiměřené fyzické aktivity na naše zdraví jsou všeobecně známy a pokládány za dané. Pravidelným cvičením lze zlepšit funkčnost oběhového a dýchacího systému, snížit riziko propuknutí chronických chorob, jakými je cukrovka 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, a dokonce...

Bezlesí v české krajině

str. 561 | Vojen Ložek
Krásův článek o tureckém zalesňování barvitě líčí, jak se tisícileté turecké pustiny pod rukou lesníků mění nebývalým tempem na lesní krajinu, která přinese stín, osvěžení a hospodářský prospěch. Nicméně také poznamenává, že „nic není černobílé a zisky jednoho znamenají...

Masová vymírání v historii Země

str. 564 | Marie Voldřichová, Stanislav Mihulka
Ordovik Za hlavního viníka prvního velkého vymírání, které proběhlo v době před 450–440 miliony let a vyhubilo až 85 % druhů organismů, se dnes považuje rychlé zmražení všeho živého koncem ordoviku. Pro tuhle epizodu se našla spousta dokladů v Jižní Americe i Africe. Výborně zachovány...

Žijeme v době šestého masového vymírání?

str. 568 | David Storch
Už dlouho se dozvídáme z médií o bezprecedentním vymírání živočišných a rostlinných druhů vlivem činnosti člověka. Bývá přirovnáváno k pěti masovým vymíráním v geologické historii Země. Před deseti lety jsem ve Vesmíru (Vesmír 80, 573, 2001/10) poukazoval na naši neschopnost přesně...

Šroubovice

str. 552 | Petr Kulhánek
Útvary podobné šroubovici nalezneme nejenom v přírodě, ale i v mnoha lidských výrobcích, které považujeme za běžné a již se nad nimi nezamýšlíme. Vždyť kdo si při otevírání láhve vína uvědomí, že vývrtka v jeho ruce kopíruje jednu z nejběžnějších křivek v přírodě? Nábytek je...

Diabetes mellitus 1. typu a terapie leptinem?

str. 546 | Ivan Boháček
Ačkoli objev inzulinu r. 1922 znamenal, že onemocnění diabetem již není fatální, nemoc sama je obtížná a přináší řadu komplikací. V České republice bylo v roce 2008 diagnostikováno 52 800 nemocných s diabetem 1. typu. U těchto nemocných se nedostávající inzulin doplňuje injekcí do žíly. S...

Samoskládací krabička

str. 545 | Pavel Hošek
Stačí přidat teplou vodu a z ploché destičky je brabička – nebo květina, dětské autíčko či jakýkoli jiný předmět. Nový materiál – hydrogel (Vesmír 90, 46, 2011/1) se zapuštěnými uhlíkovými nanotrubičkami – je při pokojové teplotě hydrofilní a molekuly vody jsou začleněny do jeho...

Šípový jed v kožichu afrického hlodavce

str. 545 | Pavel Duda, Jiří Patočka
Chlupáč dlouhosrstý (Lophiomys imhausi) je středně velký myšovitý hlodavec obývající rozmanité biotopy východní Afriky. Vyznačuje se řadou morfologických zvláštností, jako jsou stavba končetin vypovídající o arborealitě, zesílené kosti lebky, neobvykle masivní obratle či porézní...

Tři brouci – tři strategie

str. 544 | Oldřich Nedvěd
Myrmekofilní hmyz (tj. hmyz žijící v symbiotickém vztahu s mravenci) má rozsáhlé výhody ze soužití s mravenci, ale podmínkou života uvnitř mraveniště je nějaký mechanismus obrany proti vlastním hostitelům, kteří jsou v zásadě strašnými predátory. Mnoho myrmekofilů najdeme mezi brouky...

Sto, sto jedna či sto dva let od objevu Mohorovičićovy diskontinuity?

str. 543 | Radek Mikuláš
V pražském Klementinu byla 22. září 2011 odhalena pamětní deska chorvatského geofyzika, meteorologa a seismologa Andriji Mohorovičiće (1857–1936). Jedním z motivů odhalení desky bylo trošku opožděné připomenutí stého výročí nejvýznamnějšího Mohorovičićova objevu publikovaného v roce...

První obrazovo-zvukový atlas ptactva

str. 546 | Miroslav Sedláček
S Jaromírem Tomečkem jsme se kdysi na Pálavě shodli, že ptáci jsou maskovaní andělé. Andělé s mimikry, kteří si vzali hmotná těla, aby nás těšili zpěvy a vzdušnými tanci. Aby nám tím stále ukazovali svobodu mysli, ducha a radosti. I to je jeden z kořenů atlasu dokončovaného nyní ve...

Kolín je krásný

str. 602 | Jakub Potůček
Kolín funkcionalistický – Fragner, Kolín fotografický – Wiškovský, a Kolín – nechť to zůstane raději nevyřčeno. Takovým už ale středočeský Kolín je. Kontrastním městem, které v nezasvěceném pozorovateli uvnitř projíždějícího rychlovlaku nevzbuzuje žádné emoce, a pokud přece jen,...
Diskuse: 3

Ze života mrtvých stromů

str. 543 | Jiří Lehejček
Není pochyb o tom, že tlející dřevo mrtvých stromů vytváří v lesích jedinečný a hustě osídlený prostor (Vesmír 87, 460, 2008/7). Padlé stromy, ale i stojící pahýly představují něco jako lesní bytovky pro nejrůznější druhy brouků, ptáků a hub. Otazník však dlouho visel nad objemem...

Geometrické podivnosti v ledu

str. 542 | Jakub Žárský, Radek Mikuláš, redakce
V rámci své disertace se zabývám mikrobiální aktivitou na ledovcích (na Univerzitě v Innsbrucku) a během terénní práce v Arktidě jsem byl vždy znovu a znovu fascinován tím, co rozmrzající a zamrzající led dokáže tvořit za útvary. Nejsem fyzik, ale předpokládám, že elektrický náboj, byť...

Nechtěný a nečekaný doklad jednoho z činitelů krize lesnictví a lesního hospodářství

str. 541 | Vladimír Krečmer, Stanislav Vaněk
Vesmír se opakovaně zabýval jevy i příčinami aktuálního stavu lesnictví a lesního hospodářství s tím, že došlo na křižovatku nebo dokonce na závažné rozcestí v jeho historii (Vesmír 88, 630, 2009/10; 90, 305, 2011/5). Jde o mimořádně složitou odbornou, ideovou i politickou, a proto...

Odhalí čeští rorýsi tajemství svého putování?

str. 544 | Lukáš Viktora
Migraci rorýse obecného (Apus apus) v Evropě sleduje tým ornitologů z univerzity ve švédském Lundu od r. 2009. O rok později se přidaly další státy západní Evropy a Izrael a letos také Česká republika. Výzkum je založen na použití geolokátorů, které umožňují zmapovat trasu rorýsovy cesty...